Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Brak dostępu do internetu Windows 7 - PLAY - ARCHER MR200

04 Sep 2016 00:29 2337 20
 • Level 6  
  Witam. Mam problem z internetemw PLAY. Co kilka minut trace połączenie z internetem (pojawia się wykrzyknik w prawym dolnym rogu). Po zdiagnozowaniu WINDOWS wyświetlił:

  Znalezione problemy
  Połączenie między punktem dostępu, routerem lub modemem kablowym a Internetem zostało przerwanePołączenie między punktem dostępu, routerem lub modemem kablowym a Internetem zostało przerwane
  Brama sieciowa jest dostępna, ale system Windows nie może odebrać ruchu sieciowego z Internetu. Wykryty Wykryty
  Wystąpiły problemy z łącznością przy użyciu modemu szerokopasmowego Ukończono


  Znalezione problemy Szczegóły wykrywania

  6 Połączenie między punktem dostępu, routerem lub modemem kablowym a Internetem zostało przerwane Wykryty Wykryty

  Brama sieciowa jest dostępna, ale system Windows nie może odebrać ruchu sieciowego z Internetu.
  Wystąpiły problemy z łącznością przy użyciu modemu szerokopasmowego Ukończono

  Uruchom ponownie modem szerokopasmowy: 1. Wyłącz modem lub odłącz od zasilania. 2. Gdy wszystkie kontrolki na urządzeniu zostaną wyłączone, poczekaj co najmniej 10 sekund. 3. Włącz modem lub podłącz ponownie do gniazda zasilania. Aby ponownie uruchomić modem z wbudowaną baterią, naciśnij i szybko zwolnij przycisk Reset. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z usługodawcą internetowym.


  Szczegóły wykrywania Rozwiń

  InformacyjneInformacje diagnostyczne (Teredo)
  Szczegółowe informacje diagnozy Teredo:

  Parametry Teredo
  ---------------------------------------------
  Typ : client
  Nazwa serwera : teredo.ipv6.microsoft.com.
  Interwał odświeżania klienta: 30 s
  Port klienta : unspecified
  Stan : offline
  Błąd : nie można rozpoznać nazwy serwera  InformacyjneInformacje diagnostyczne (Karta Sieciowa)
  Szczegółowe informacje diagnozy karta sieciowa:

  Informacje o sterowniku karty sieciowej Połączenie sieci bezprzewodowej:

  Opis . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) WiFi Link 5100 AGN
  Producent . . . . . . . . . . . : Intel Corporation
  Dostawca . . . . . . . . . . . : Microsoft
  Wersja . . . . . . . . . . . . : 12.4.1.4
  Nazwa pliku Inf . . . . . . . . : C:\Windows\INF\netw5v64.inf
  Data pliku Inf . . . . . . . . : 13 lipca 2009 20:37:28
  Nazwa sekcji . . . . . . . . . : Install_MPCIEX_GEN_5100_AGN_1x2_HMC_VISTA64_MOW2
  Identyfikator sprzętu . . . . . : pci\ven_8086&dev_4232&subsys_13018086
  Flagi stanu wystąpienia . . . . . : 0x180200a
  Kod stanu menedżera urządzeń . : 0
  IfType . . . . . . . . . . . . : 71
  Fizyczny typ nośnika . . . . . : 9  InformacyjneInformacje diagnostyczne (Łączność Bezprzewodowa)
  Szczegółowe informacje diagnozy łączność bezprzewodowa:

  Informacje o diagnozowanym połączeniu
  Identyfikator GUID interfejsu: 4a2e1b95-a4ab-4a51-9288-2dfd8e130fd3
  Nazwa interfejsu: Intel(R) WiFi Link 5100 AGN
  Typ interfejsu: Macierzysta sieć WiFi

  Zdiagnozowano incydent związany z połączeniem
  Identyfikator autokonfiguracji: 2
  Identyfikator połączenia: 5

  Podsumowanie stanu połączenia
  Połączenie uruchomione o: 2016-09-03 23:33:13-799
  Zgodność profilów: Sukces
  Skojarzenie wstępne: Sukces
  Skojarzenie: Sukces
  Zabezpieczenia i uwierzytelnianie: Sukces

  Lista widocznych punktów dostępu: razem elementów (2), wyświetlonych elementów (2)
  BSSID Urządzenie warstwy fizycznej typu BSS Sygnał(dB) Kanał/częst. SSID
  -------------------------------------------------------------------------
  3C-46-D8-BC-CD-7F Infrastruktura <nieznany> -30 1 TP-LINK_CD7F
  3C-46-D8-BC-CD-81 Infrastruktura <nieznany> -47 5200000 TP-LINK_CD7F_5G

  Historia połączeń

  Informacje dla identyfikatora autokonfiguracji 2

  Lista widocznych sieci: razem elementów (2), wyświetlonych elementów (2)
  Urządzenie warstwy fizycznej typu BSS Zabezpieczenia Sygnał(RSSI) Zgodne SSID
  ------------------------------------------------------------------------------
  Infrastruktura <nieznany> Tak 99 Tak TP-LINK_CD7F
  Infrastruktura <nieznany> Tak 99 Tak TP-LINK_CD7F_5G

  Lista preferowanych sieci: 3 elem.
  Profil: TP-LINK_CD7F
  Identyfikator SSID: TP-LINK_CD7F
  Długość SSID: 12
  Typ połączenia: Infrastruktura
  Zabezpieczenia: Tak
  Ustaw według zasad grupy: Nie
  Połącz, nawet jeśli sieć nie wykonuje emisji: Nie
  Możliwe połączenie: Tak
  Profil: AndroidAP
  Identyfikator SSID: AndroidAP
  Długość SSID: 9
  Typ połączenia: Infrastruktura
  Zabezpieczenia: Tak
  Ustaw według zasad grupy: Nie
  Połącz, nawet jeśli sieć nie wykonuje emisji: Nie
  Możliwe połączenie: Nie
  Przyczyna: 0x00028002
  Profil: TP-LINK_CD7F_5G
  Identyfikator SSID: TP-LINK_CD7F_5G
  Długość SSID: 15
  Typ połączenia: Infrastruktura
  Zabezpieczenia: Tak
  Ustaw według zasad grupy: Nie
  Połącz, nawet jeśli sieć nie wykonuje emisji: Nie
  Możliwe połączenie: Nie
  Przyczyna: 0x00028006

  Informacje dla identyfikatora połączenia 5
  Połączenie uruchomione o: 2016-09-03 23:33:13-799
  Identyfikator autokonfiguracji: 2
  Profil: TP-LINK_CD7F_5G
  Identyfikator SSID: TP-LINK_CD7F_5G
  Długość SSID: 15
  Typ połączenia: Infrastruktura
  Zabezpieczenia: Tak
  Skojarzenie wstępne i skojarzenie
  Ustawienia łączności dostarczone przez producenta sprzętu (IHV): Nie
  Ustawienia zabezpieczeń dostarczone przez producenta sprzętu (IHV): Nie
  Profil odpowiada wymaganiom sieciowym: Sukces
  Stan skojarzenia wstępnego: sukces
  Stan skojarzenia: powodzenie
  Ostatni punkt dostępu: 3c-46-d8-bc-cd-81
  Zabezpieczenia i uwierzytelnianie
  Skonfigurowany typ zabezpieczeń: WPA2-PSK
  Skonfigurowany typ szyfrowania: CCMP(AES)
  Protokół 802.1X: Nie
  Zainicjowano wymianę kluczy: Tak
  Odebrano klucz emisji pojedynczej: Tak
  Odebrany klucz multiemisji: Tak
  Liczba odebranych pakietów zabezpieczeń: 0
  Liczba wysłanych pakietów zabezpieczeń: 0
  Stan próby zabezpieczeń: Sukces
  Łączność
  Statystyka pakietów
  Ndis Rx: 26724
  Ndis Tx: 21137
  Powodzenie odszyfrowywania emisji pojedynczej: 43
  Powodzenie odszyfrowywania multiemisji: 0
  Niepowodzenie odszyfrowywania emisji pojedynczej: 0
  Niepowodzenie odszyfrowywania multiemisji: 0
  Powodzenie odbierania: 773
  Niepowodzenie odbierania: 0
  Powodzenia wysyłania: 199
  Niepowodzenia wysyłania: 0
  Ponowienia wysłania: 0
  Wielokrotne ponowienia wysłania: 0
  Przekroczenie maksymalnego czasu wysłania: 0
  Niepowodzenie potwierdzenia wysłania: 0
  Historia roamingu: 0 elem.

  Informacje dla identyfikatora połączenia 4
  Połączenie uruchomione o: 2016-09-03 23:33:10-973
  Identyfikator autokonfiguracji: 2
  Profil: TP-LINK_CD7F
  Identyfikator SSID: TP-LINK_CD7F
  Długość SSID: 12
  Typ połączenia: Infrastruktura
  Zabezpieczenia: Tak
  Skojarzenie wstępne i skojarzenie
  Ustawienia łączności dostarczone przez producenta sprzętu (IHV): Nie
  Ustawienia zabezpieczeń dostarczone przez producenta sprzętu (IHV): Nie
  Profil odpowiada wymaganiom sieciowym: Sukces
  Stan skojarzenia wstępnego: sukces
  Stan skojarzenia: powodzenie
  Ostatni punkt dostępu: 3c-46-d8-bc-cd-7f
  Zabezpieczenia i uwierzytelnianie
  Skonfigurowany typ zabezpieczeń: WPA2-PSK
  Skonfigurowany typ szyfrowania: CCMP(AES)
  Protokół 802.1X: Nie
  Zainicjowano wymianę kluczy: Tak
  Odebrano klucz emisji pojedynczej: Tak
  Odebrany klucz multiemisji: Tak
  Liczba odebranych pakietów zabezpieczeń: 0
  Liczba wysłanych pakietów zabezpieczeń: 0
  Stan próby zabezpieczeń: Sukces
  Łączność
  Statystyka pakietów
  Ndis Rx: 0
  Ndis Tx: 0
  Powodzenia odszyfrowywania emisji pojedynczej: <nieznane>
  Powodzenia odszyfrowywania multiemisji: <nieznane>
  Niepowodzenia odszyfrowywania emisji pojedynczej: <nieznane>
  Niepowodzenia odszyfrowywania multiemisji: <nieznane>
  Powodzenia odbierania: <nieznane>
  Niepowodzenia odbierania: <nieznane>
  Powodzenia wysyłania: <nieznane>
  Niepowodzenia wysyłania: <nieznane>
  Ponowienia wysłania: <brak danych>
  Wielokrotne ponowienia wysłania: <brak danych>
  Przekroczenie maksymalnego czasu wysłania: <brak danych>
  Niepowodzenie potwierdzenia wysłania: <brak danych>
  Historia roamingu: 1 elem.
  Godziny: 2016-09-03 23:33:13-798
  Roaming z BSSID: 00-00-00-00-00-00
  Przyczyna: 0x00000007
  Odłączono od BSSID: 00-00-00-00-00-00 Przyczyna: 0x00000101

  Informacje dla identyfikatora połączenia 3
  Połączenie uruchomione o: 2016-09-03 23:32:33-639
  Identyfikator autokonfiguracji: 2
  Profil: TP-LINK_CD7F
  Identyfikator SSID: TP-LINK_CD7F
  Długość SSID: 12
  Typ połączenia: Infrastruktura
  Zabezpieczenia: Tak
  Skojarzenie wstępne i skojarzenie
  Ustawienia łączności dostarczone przez producenta sprzętu (IHV): Nie
  Ustawienia zabezpieczeń dostarczone przez producenta sprzętu (IHV): Nie
  Profil odpowiada wymaganiom sieciowym: Sukces
  Stan skojarzenia wstępnego: sukces
  Stan skojarzenia: powodzenie
  Ostatni punkt dostępu: 3c-46-d8-bc-cd-7f
  Zabezpieczenia i uwierzytelnianie
  Skonfigurowany typ zabezpieczeń: WPA2-PSK
  Skonfigurowany typ szyfrowania: CCMP(AES)
  Protokół 802.1X: Nie
  Zainicjowano wymianę kluczy: Tak
  Odebrano klucz emisji pojedynczej: Nie
  Odebrany klucz multiemisji: Nie
  Liczba odebranych pakietów zabezpieczeń: 0
  Liczba wysłanych pakietów zabezpieczeń: 0
  Stan próby zabezpieczeń: Niepowodzenie — 0x00048013

  Informacje dla identyfikatora połączenia 2
  Połączenie uruchomione o: 2016-09-03 23:32:23-585
  Identyfikator autokonfiguracji: 2
  Profil: TP-LINK_CD7F_5G
  Identyfikator SSID: TP-LINK_CD7F_5G
  Długość SSID: 15
  Typ połączenia: Infrastruktura
  Zabezpieczenia: Tak
  Skojarzenie wstępne i skojarzenie
  Ustawienia łączności dostarczone przez producenta sprzętu (IHV): Nie
  Ustawienia zabezpieczeń dostarczone przez producenta sprzętu (IHV): Nie
  Profil odpowiada wymaganiom sieciowym: Sukces
  Stan skojarzenia wstępnego: sukces
  Stan skojarzenia: niepowodzenie — 0x00038002
  Kod przyczyny skojarzenia: 0x00000000

  Informacje dla identyfikatora autokonfiguracji 1

  Lista widocznych sieci: razem elementów (3), wyświetlonych elementów (3)
  Urządzenie warstwy fizycznej typu BSS Zabezpieczenia Sygnał(RSSI) Zgodne SSID
  ------------------------------------------------------------------------------
  Infrastruktura <nieznany> Tak 91 Tak TP-LINK_CD7F_5G
  Infrastruktura <nieznany> Tak 26 Tak bajadera
  Infrastruktura a Tak 100 Tak TP-LINK_CD7F

  Lista preferowanych sieci: 3 elem.
  Profil: TP-LINK_CD7F
  Identyfikator SSID: TP-LINK_CD7F
  Długość SSID: 12
  Typ połączenia: Infrastruktura
  Zabezpieczenia: Tak
  Ustaw według zasad grupy: Nie
  Połącz, nawet jeśli sieć nie wykonuje emisji: Nie
  Możliwe połączenie: Tak
  Profil: AndroidAP
  Identyfikator SSID: AndroidAP
  Długość SSID: 9
  Typ połączenia: Infrastruktura
  Zabezpieczenia: Tak
  Ustaw według zasad grupy: Nie


  InformacyjneInformacje diagnostyczne (Łączność Bezprzewodowa)
  Szczegółowe informacje diagnozy łączność bezprzewodowa:

  Aby uzyskać pełne informacje o tej sesji, zobacz zdarzenie informacyjne łączności sieci bezprzewodowej.

  Klasa pomocy: Autokonfiguracja
  Stan inicjowania: Sukces

  Informacje o diagnozowanym połączeniu
  Identyfikator GUID interfejsu: 4a2e1b95-a4ab-4a51-9288-2dfd8e130fd3
  Nazwa interfejsu: Intel(R) WiFi Link 5100 AGN
  Typ interfejsu: Macierzysta sieć WiFi

  Wynik diagnozy: Może występować problem


  InformacyjneInformacje diagnostyczne (Karta Sieci Bezprzewodowej)
  Szczegółowe informacje diagnozy karta sieci bezprzewodowej:

  Aby uzyskać pełne informacje o tej sesji, zobacz zdarzenie informacyjne łączności sieci bezprzewodowej.

  Klasa pomocy: Macierzysta sieć WiFi MSM
  Stan inicjowania: Sukces

  Informacje o diagnozowanym połączeniu
  Identyfikator GUID interfejsu: 4a2e1b95-a4ab-4a51-9288-2dfd8e130fd3
  Nazwa interfejsu: Intel(R) WiFi Link 5100 AGN
  Typ interfejsu: Macierzysta sieć WiFi
  Profil: TP-LINK_CD7F_5G
  Identyfikator SSID: TP-LINK_CD7F_5G
  Długość SSID: 15
  Typ połączenia: Infrastruktura
  Zabezpieczenia: Tak
  Połącz, nawet jeśli sieć nie wykonuje emisji: Tak

  Wynik diagnozy: Może występować problem


  InformacyjneDziennik diagnostyki sieci
  Nazwa pliku: 516E58C7-46A3-4C05-8769-9A1C1227DAE5.Diagnose.Admin.0.etl

  InformacyjneInna konfiguracja sieci i dzienniki
  Nazwa pliku: NetworkConfiguration.cab

  Informacje o zbieraniu danych
  Nazwa komputera: VAIO
  Wersja systemu Windows: 6.1
  Architektura: amd64
  Godzina: 4 września 2016 00:03:12

  Szczegóły wydawcy Rozwiń

  Diagnostyka sieci systemu Windows
  Wykrywa problemy z łącznością sieciową.
  Wersja pakietu: 1.0
  Wydawca: Microsoft Windows
  Połączenia internetowe
  Połącz z Internetem lub określoną witryną sieci Web.
  Wersja pakietu: 1.0
  Wydawca: Microsoft Corporation


  Proszę o pomoc
 • Level 6  
  Tak, np. SONY M2, przy włączeniu Wi-Fi też pokazuje wykrzyknik. Co ciekawe, jak przełoże kartę sim PLAY do telefonu i właczam TETHERING, nie ma tego problemu.
  PLAY twierdzi, że jest wszystko ok. Poprzedni modem HUAWEI też powodował ten problem.

  Sterowniki do karty są zaktualizowane.
 • Level 6  
  Tak, łączę się normalnie. Wpisuję hasło jest połączenie czasem 5, 10 minut i znowu zrywa. Dodam, ze zasięg jest na 3-4 kreski. Poziom sygnału 75%
  Sprzęt jest nowy (3 dni temu kurier mi przywiózł. Problem jest już od 2 miesięcyNic nie pomogło. Karta SIM była wymieniana.
 • Level 6  
  Tak, podłączałem kabel, ale problem ten sam. Pojawia się brak dostępu do internetu (problem z serwerem dns).
  Zaraz zrobie Ci print screeny
 • Level 6  
  Jak tylko pojawi się problem, od razu zrobię print screeny.

  Status routera z tego co pamietam jest "connected" bo sledziłem co sie wtedy dzieje.
  Ale zaraz potwierdzę
 • Level 6  
  Brak dostępu do internetu Windows 7 - PLAY - ARCHER MR200

  Problem sie pojawił przed chwilą (wykrzyknik)
  Nie zdążyłem zrobic kolejnych, zapewne problem sie za chwile powtórzy

  Dodano po 47 [sekundy]:

  Brak dostępu do internetu Windows 7 - PLAY - ARCHER MR200
 • Level 6  
  Napisz proszę, gdzie dokładnie trzeba to wpisać?

  Dodano po 1 [minuty]:

  Brak dostępu do internetu Windows 7 - PLAY - ARCHER MR200 Brak dostępu do internetu Windows 7 - PLAY - ARCHER MR200 Brak dostępu do internetu Windows 7 - PLAY - ARCHER MR200 Brak dostępu do internetu Windows 7 - PLAY - ARCHER MR200
 • Level 6  
  tego drugiego nie chce przyjać:
  Brak dostępu do internetu Windows 7 - PLAY - ARCHER MR200
 • Level 6  
  Zmieniłem. Zapisałem przesłane przez Ciebie adresy. Wyłączyłem i włączyłem ponownie MR 200.

  Niestety problem występuje (wykrzyknik i brak dostępu do internetu)

  Brak dostępu do internetu Windows 7 - PLAY - ARCHER MR200 Brak dostępu do internetu Windows 7 - PLAY - ARCHER MR200

  Dodano po 3 [minuty]:

  Może zapomnieć sieć i dodać od nowa?
 • Level 6  
  Play internet. Mam nielimitowany transfer.
  5 razy juz dzwonilem do Play,zgloszenia byly do dzialu technicznego. Raz mowia,ze byla przebudowa sieci,potem ze dzial techniczny nie.stwierdzil nic na nadajniku. Mam internet od kilku lat w Play ale te problemy sa od polowy czerwca. Raz internet jest potem przerywa...zadnego sensownego rozwiazania mojego problemu.

  Moze cos z firewall...ale z drugiej strony na urzadzeniach mobilnych nie powinno byc problemu
 • Moderator of Networks, Internet
  Router pokazuje że połączenie jest poprawne. Sam pisałeś że na Huaweii było podobnie. Co ja bym zrobił do zorganizował sobie jakiegoś prepaid-a od Play-a z pakietem internetowym i przetestował na tym TP-linku a jak masz możliwości finansowe to nawet prepaid od jakiegoś innego dostawcy który ma zasięg w twojej okolicy i testować co będzie się działo.
 • Level 6  
  Poprzedni modem polecono mi reklamowac w salonie. Potem zadzwonili z nowa oferta,przedluzenia umowy i dostalem nowy router. Reklamacje uznali i dali nowy. Przelozylem z MR 200 ponownie do Huawei z nadzieja ze bedzie ok. Ale.okazalo sie,ze problem tez sie pojawia...

  Dodano po 3 [minuty]:

  Wydaje mi sie ze cos musza miec na nadajniku. Sprobuje przelozyc karte z telefonu (nju mobile) czyli de facto Orange.Zaladuje do MR 200 i mysle ze juz bede wiedzial czy to problem z nadajnikiem Play.
  Dodam ze jestem z Lodzi wiec problemu z zasiegiem tutaj nie ma

  Dodano po 5 [minuty]:

  Dodam ze kilku konsultantow Play,restartowalo mi juz ustawienia,transmisje danych itp. ZADNE rozwiazanie nie przynioslo efektu. Czuje ze czeka mmie ciezka przeprawa... :-( ehhh

  Uznali nawet ze byly problemy techniczne,bo zmniejszyli mi rachunek o 15 zl za 2 ost.miesiace

  Po ostatnim zgloszeniu, dzial techniczny jednak zaprzecza jakimkolwiek problemom na nadajnikach