Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Arduino, błąd przy wczytywaniu bibliotek.

24 Lut 2017 21:12 789 7
 • Poziom 8  
  Witam, robię projekt stacji pogodowej. Po kompilacji programu wyskoczyły takie błędy:
  Code:
  UWAGA: Błędny folder .github w bibliotece 'DHT sensor library'
  
  C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\Arduino-HMC5883L-master\HMC5883L.cpp:220:11: warning: extra tokens at end of #endif directive [enabled by default]

       #endif;

             ^

  C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\Arduino-HMC5883L-master\HMC5883L.cpp:245:11: warning: extra tokens at end of #endif directive [enabled by default]

       #endif;

             ^

  C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\Arduino-HMC5883L-master\HMC5883L.cpp:272:11: warning: extra tokens at end of #endif directive [enabled by default]

       #endif;

             ^

  Co może być przyczyną tych błędów?
 • Poziom 8  
  Jestem początkującym użytkownikiem Arduino i nadal nie wiem o co chodzi z tymi błędami.
 • Poziom 15  
  Kod: c
  Zaloguj się, aby zobaczyć kod

  Zapewne zatrzymuje się na tej pętli .
 • Poziom 8  
  Co zrobić aby aby ta pętla działała?

  Dodano po 7 [minuty]:

  Kod z zaznaczonymi liniami z błędami:
  Code:
  #include <Wire.h>
  
  #include <i2c.h>
  #include <i2c_BMP280.h>
  #include <WS2812B.h>
  #include <BH1750.h>
  #include <DHT.h>
  #include <LiquidCrystal.h>
  #include <TimerOne.h>
  #include <HMC5883L.h>  // do czujnika zanieczyszczeń powietrza
  #define MIN_VOLTAGE     600 // mv - próg dolnego zakresu napięcia dla braku pyłu
  #define VREF           5000 // mv - napięcie referencyjne komparatora
  #define PIN_LED           9 // numer pinu ILED
  #define PIN_ANALOG        0 // numer pinu AOUT
  #define MAX_ITERS        10 // liczba pomiarow do sredniej
   
  int ADC_VALUE; // odczytana wartosc A0
  int ITER; // numer pomiaru
  float VOLTAGE; // wartosc napiecia
  float DUST; // wynik
  float AVG_DUST; // sredni wynik

  //int kierwiatr;
  int rotation;

  // wyswietlacz lcd.
    LiquidCrystal lcd(3, 4, 5, 6, 7, 8); // piny wyświetlacza LCD  // do obliczania RPM wiatru
    unsigned int counter = 0;

    void docount()  // counts from the speed sensor
  {
    counter++;  // increase +1 the counter value
  }

    void timerIsr()
  {
    Timer1.detachInterrupt();  //stop the timer
    Serial.print(" Wind Speed: ");
    int rotation = (counter / 10);  // 20 liczba otworow w enkoderze
    Serial.println(rotation,DEC);  // wyswietlanie obrotow
    Serial.println(" meters per seconds");
    counter = 0; //  reset counter to zero
    Timer1.attachInterrupt( timerIsr );  //enable the timer
  }


  //czujnik wilgotnosci dht11 lub 22
    #define DHTPIN 10 //dht pin
    #define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //dht


  // czujniki opadow i wilg. ziemi
    int opady = 0;
    int wilgotnoscgleby = 0;


  // czujnik swiatla bh1750
    BH1750  lightMeter;


  //czuj. cisnienia atmosferycznego
    BMP280 bmp280;


  // czujnik magnetyczny jako kompas
    HMC5883L compass;


   

  void setup(void)
  {

   
    analogReference(INTERNAL);
   
    Serial.begin(9600);
   
    pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
    digitalWrite(PIN_LED, LOW);

  // ustawienia wyswietlacza
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.clear();


  // rozpoczecie pomiaru czujnika dht
    dht.begin();


  // czujnik swiatla
    lightMeter.begin();


  // czujnik ciscienia wyswietlanie na wyswietlaczu
    lcd.print("Probe BMP280: ");
    if (bmp280.initialize()) lcd.print("Sensor found");
    else
  {
    lcd.print("Sensor missing");
    while (1) {}
  }
    bmp280.setEnabled(0);
    bmp280.triggerMeasurement();

   
  // czujnik magnetyczny kierunku wiatru
    // Inicjalizacja HMC5883L
    Serial.println("Initialize HMC5883L");
    while (!compass.begin())
    {
      Serial.println("Could not find a valid HMC5883L sensor, check wiring!");
    }
    // Set measurement range
    compass.setRange(HMC5883L_RANGE_1_3GA);
    // Set measurement mode
    compass.setMeasurementMode(HMC5883L_CONTINOUS);
    // Set data rate
    compass.setDataRate(HMC5883L_DATARATE_30HZ);
    // Set number of samples averaged
    compass.setSamples(HMC5883L_SAMPLES_8);
    // Set calibration offset. See HMC5883L_calibration.ino
    compass.setOffset(0, 0);
   
  }   
  float computeDust()
  {
    // Blyskamy IR, czekamy 280ms, odczytujemy napiecie ADC
    digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
    delayMicroseconds(280);
    ADC_VALUE = analogRead(PIN_ANALOG);
    digitalWrite(PIN_LED, LOW);
   
    // Przeliczamy na mV.
    VOLTAGE = (VREF / 1024.0) * ADC_VALUE;
   
    // Obliczamy zanieczyszczenie jesli zmierzone napiecie ponad prog
   
    if (VOLTAGE > MIN_VOLTAGE)
    {
      return (VOLTAGE - MIN_VOLTAGE) * 0.2;
    }
   
    return 0;
  }   
  void loop(void)
  {
   
     AVG_DUST = 0;
     ITER = 0;
   
     while (ITER < MAX_ITERS)
     {
       DUST = computeDust();
       // Do sredniej liczmy tylko prawidlowe pomiary
       if (DUST > 0)
       {
         AVG_DUST += DUST;
         ITER++;
         //delay(50);
       }     
     }
     
     AVG_DUST /= MAX_ITERS;
     
     Serial.print("D = ");
     Serial.print(AVG_DUST);
     Serial.println(" ug/m3");   
   
     //delay(500);


  // enkoder oblicza predkosc wiatru
    Timer1.initialize(1000000); // set timer for 1sec
    attachInterrupt(0, docount, RISING);  // 0 to pin w atmedze, następnie polecenie jaki ma wykonac gdy na tym pinie pojawi sie zbocze rosnace
    Timer1.attachInterrupt( timerIsr ); // enable the timer


  // czujnik dht pomiaru wilgotnosci
    float h = dht.readHumidity(); //wilgotność powietrza


  // czujnik opadow pin analogowy A2 i mapowanie zakresów
    opady = analogRead(A2); //opady
    opady = map(opady, 1023, 900, 0, 100);


  // czuj. wilg. gleby do A1 i mapowanie zakresu
    wilgotnoscgleby = analogRead(A1); // wilg gleby
    wilgotnoscgleby = map(wilgotnoscgleby, 1023, 900, 0, 100);


  // czujnik swiatla wys na lcd
    uint16_t lux = lightMeter.readLightLevel();


  // czujnik cisnienia i temp bmp280
    bmp280.awaitMeasurement();

    float temperature; // odczytanie temp
    bmp280.getTemperature(temperature);

    //lcd.setCursor(0, 1); // wyswietlanie temp na lcd
    //lcd.print(temperature);                                                            LINIA 220 BŁĄD

    float pascal; // cisnienie w pascalach
    bmp280.getPressure(pascal);

    //lcd.setCursor(6, 1);
    //lcd.print(pascal);

    static float meters, metersold; // oblicznie wysokosci i wzglednej wys
    bmp280.getAltitude(meters);
    metersold = (metersold * 10 + meters) / 11;

    bmp280.triggerMeasurement(); // koniec pomiarow


  // czujnik magnetyczny pomiar pola magnetycznego
    Vector norm = compass.readNormalize();

    // Calculate heading
    float heading = atan2(norm.YAxis, norm.XAxis);

    // Set declination angle on your location and fix heading
    // You can find your declination on: http://magnetic-declination.com/
    // (+) Positive or (-) for negative
    // For Bytom / Poland declination angle is 4'26E (positive)
   // Formula: (deg + (min / 60.0)) / (180 / M_PI);                             LINIA245 BŁĄD
    float declinationAngle = (4.0 + (26.0 / 60.0)) / (180 / M_PI);
    heading += declinationAngle;

    // Correct for heading < 0deg and heading > 360deg
    if (heading < 0)
    {
      heading += 2 * PI;
    }

    if (heading > 2 * PI)
    {
      heading -= 2 * PI;
    }

    // Convert to degrees
    float headingDegrees = heading * 180 / M_PI;

    if (headingDegrees > 340) // && (headingDegrees < 20))
    {
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("N");
    }

    if (headingDegrees < 20) // && (headingDegrees < 20))
    {
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("N");                                                                         LINIA 272 BŁĄD
    }

    if ((headingDegrees > 19) && (headingDegrees < 79))
    {
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("NE");
    }

    if ((headingDegrees > 80) && (headingDegrees < 125))
    {
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("E");
    }

    if ((headingDegrees > 125) && (headingDegrees < 159))
    {
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("SE");
    }

    if ((headingDegrees > 160) && (headingDegrees < 200))
    {
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("S");
    }

    if ((headingDegrees > 199) && (headingDegrees < 249))
    {
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("SW");
    }

    if ((headingDegrees > 250) && (headingDegrees < 290))
    {
      //kierwiatr = "W";
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("W");
    }

    if ((headingDegrees > 289) && (headingDegrees < 339))
    {
      //kierwiatr = "NW";
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("NW");
    }


   // czesc kodu wysylajaca informacje do modulu bluetooth, telefonu
    Serial.print("*T" + String(temperature) + "*");
    Serial.print("*P" + String(pascal) + "*");
    Serial.print("*L" + String(lux) + "*");
    Serial.print("*D" + String(AVG_DUST) + "*");
    Serial.print("*O" + String(opady) + "*");
    Serial.print("*W" + String(h) + "*");
    Serial.print("*G" + String(wilgotnoscgleby) + "*");
    Serial.print("*R" + String(rotation) + "*");
    //Serial.print("*W" + String(kierwiatr) + "*");
    Serial.print("*S" + String(headingDegrees) + "*");

  }
 • Specjalista - Mikrokontrolery
  armin089 napisał:
  Co zrobić aby aby ta pętla działała?

  Nauczyć się podstaw programowania w ogóle, podstaw programowania w C++, zrozumieć program i stosowne go zmodyfikować.
  Np. to, co napisałeś w 40 linijkach po komentarzu // Convert to degrees, możesz napisać w trzech liniach kodu. Kiedy każdy taki fragment skrócisz 10-krotnie, program będzie łatwiejszy do ogarnięcia.