Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Czy warto inwestować w mierniki z przetwornikiem True RMS?

NDN Warszawa 03 Mar 2017 12:00 15021 21
 • #1
  NDN Warszawa
  Level 12  
  Czy warto inwestować w mierniki z przetwornikiem True RMS?
  O wyborze cyfrowego miernika uniwersalnego decyduje szereg czynników. Z pewnością do najważniejszych należy cena, ale jest ona tylko pochodną parametrów technicznych. O jakości przyrządu decyduje jego dokładność i rozdzielczość, a także zakresy, funkcje pomiarowe oraz typ zastosowanego przetwornika.

  Multimetry z przetwornikami True RMS są w powszechnej opinii uznawane za znacząco droższe od mierników z przetwornikami RMS. To, jak „znacząca” jest to różnica łatwo można sprawdzić przeglądając ceny na stronach internetowych dystrybutorów. W artykule rozpatrzymy przyrządy firmy Sanwa, których dystrybutorem jest firma NDN (http://www.ndn.com.pl/).
  Jak łatwo się przekonać, różnica cen mierników True RMS i RMS produkowanych przez firmę Sanwa chociaż faktycznie istnieje, e rzeczywistości nie jest na tyle duża, aby w ogóle zastanawiać się nad wyborem. Tak czy inaczej, warto mieć świadomość różnic występujących pomiędzy obydwoma typami mierników.

  Definicja wartości skutecznej napięcia
  Czy warto inwestować w mierniki z przetwornikiem True RMS?
  Rys. 1. Równoważne obwody stało- i zmiennoprądowe

  Aby zrozumieć na czym polega różnica pomiędzy miernikami RMS i True RMS konieczne jest przypomnienie definicji napięcia skutecznego. Wyobraźmy więc sobie, że mamy źródło napięcia stałego UDC i dołączony do niego odbiornik, np. rezystor o rezystancji R (rys. 1). Na skutek przepływającego prądu wydzieli się w nim moc P=U²/R=I²*R. Teraz rozpatrzymy obwód ze źródłem napięcia przemiennego, np. sinusoidalnego. Jeśli jego amplitudę ustalimy tak, aby w odbiorniku wydzieliła się taka sama moc, jak w pierwszym przypadku, mówimy że napięcie skuteczne drugiego źródła jest równe napięciu źródła pierwszego. Z fizycznego punktu widzenia podstawowymi parametrami sygnału sinusoidalnego są: amplituda (nie wartość skuteczna) i częstotliwość. W elektronice jednak dużo wygodniejsze jest stosowanie pojęcia napięcia skutecznego. Dla sygnału sinusoidalnego zależność między amplitudą a wartością skuteczną określa wyrażenie:
  Czy warto inwestować w mierniki z przetwornikiem True RMS?(1)
  gdzie: Um – amplituda sygnału sinusoidalnego
  URMS – napięcie skuteczne.
  Należy zwrócić uwagę na to, że dla każdego innego sygnału zależność (1) będzie ulegała zmianie. Wróćmy do mierników, zwracając szczególną uwagę na zasadę ich działania. Cofnijmy się na chwilę do epoki multimetrów wskazówkowych z ustrojem magnetoelektrycznym. Przyrządy te na napięciowych zakresach zmiennoprądowych mierzyły z zasady działania wartości średnie wyprostowane, ale dla wygody użytkowników były skalowane na wartości skuteczne. Wartość średnia wyprostowana przebiegu sinusoidalnego jest równa

  Czy warto inwestować w mierniki z przetwornikiem True RMS? (2)

  stąd zależność między napięciem skutecznym a średnim jest wyrażona zależnością:

  Czy warto inwestować w mierniki z przetwornikiem True RMS? (3)

  O taki współczynnik wymnażane są zatem wskazania mierników mierzących w rzeczywistości wartości średnie wyprostowane, a podających wartości skuteczne. Dotyczy to nie tylko mierników z ustrojem magnetoelektrycznym. Mierniki cyfrowe z przetwornikami RMS wykonują tę samą operację. Wszystkie podane na wstępie zależności są dla nich słuszne, ale tylko dla napięć sinusoidalnych. Zmiana kształtu napięcia spowoduje nieuchronną zmianę wskazań miernika, co wynika ze zmiany funkcji podcałkowej w wyrażeniu (2) oraz stosowania przelicznika dla sygnału sinusoidalnego. Z problemem tym nie poradzą sobie zwykłe mierniki RMS. Pomiary wykonane miernikami z przetwornikiem True RMS będą prawidłowe, gdyż wykonują one całkowanie przebiegu zgodnie z definicją napięcia skutecznego podaną w wyrażeniu (4). Uniezależniają się więc od kształtu mierzonego sygnału, ale pozostaje problem składowej stałej.

  Czy warto inwestować w mierniki z przetwornikiem True RMS? (4)  Duża część multimetrów cyfrowych, może nawet większość, mierzy napięcie skuteczne bez składowej stałej (UACRMS). Taki pomiar funkcjonalnie odpowiada pomiarom wykonywanym miernikiem RMS, w którym z zasady działania eliminowana jest składowa stała. Napięcie skuteczne mierzone przyrządem True RMS na zakresie zmiennoprądowym (oznaczenie V z falką) jest więc w rzeczywistości prowadzone z zastosowaniem wyrażenia (5):

  Czy warto inwestować w mierniki z przetwornikiem True RMS? (5)

  w którym:

  Czy warto inwestować w mierniki z przetwornikiem True RMS? (6)

  Można więc uznać, że stwierdzenie iż mierzą one napięcie True RMS jest w odniesieniu do takich miernikach pewnym nadużyciem, gdyż wprawdzie mierzą one prawidłowo sygnał niezależnie od jego kształtu, ale nie uwzględniają składowej stałej. Wynik nie jest więc zgodny z definicją wartości skutecznej. Tak podane napięcie nie zapewnia energetycznej równoważności między obwodami stało- i zmiennoprądowymi, o których była mowa na wstępie artykułu. Nie oznacza to jednak, że pełnego pomiaru wartości skutecznej nie można wykonać miernikiem True RMS eliminującym składową stałą. Konieczne jest jednak wykonanie dwóch kroków. W pierwszym mierzymy napięcie na zakresie stałoprądowym (otrzymujemy UDC=Uśr), w drugim natomiast mierzymy składową UAC na zakresie zmiennoprądowym. Ostatecznie pełne napięcie skuteczne jest równe:
  Czy warto inwestować w mierniki z przetwornikiem True RMS?

  Przeliczenia takiego nie trzeba wykonywać korzystając z mierników mających zakres oznaczany np. jako AC+DC. Przykładem jest multimetr Sanwa PC7000.
  Należy jeszcze dodać, że chociaż w rozważaniach były rozpatrywane napięcia, to wszystkie wnioski są oczywiście słuszne również dla prądów.

  Ostateczna decyzja: RMS czy True RMS?
  Czytelnicy, którzy niechętnie czytają rozważania teoretyczne oczekują zapewne wniosków praktycznych. Na czym zatem polega wyższość mierników True RMS nad miernikami RMS? To już wiemy. Pomiary sygnałów niesinusoidalnych, zwłaszcza impulsowych, miernikiem RMS, na pewno będą obarczone dodatkowym błędem nie podawanym w specyfikacji przyrządu. Co więcej, w większości przypadków błąd ten będzie trudny, albo wręcz niemożliwy do wyznaczenia. Miernik RMS będzie więc raczej nieprzydatny dla elektroników zajmujących się wszelkiego rodzaju układami impulsowymi – przetwornicami, falownikami itp. Problem polega na tym, że współczesna elektronika w coraz większym stopniu jest oparta właśnie na technice impulsowej. Szukać nie trzeba daleko – rozpatrzmy choćby pomiar prądu pobieranego przez powszechnie stosowane żarówki energooszczędne. Jeśli zostanie on wykonany miernikiem RMS, wynik będzie obarczony tak dużym błędem, że trzeba go będzie uznać za zupełnie bezużyteczny.
  No dobrze, mamy świadomość błędów popełnianych podczas pomiarów sygnałów niesinusoidalnych miernikiem RMS, ale może nie są one tak duże, aby nie można ich było zaakceptować. Rozważmy przykład pomiaru napięcia prostokątnego o współczynniku wypełnienia 0,5 miernikiem Sanwa CD771. Maksymalny błąd pomiaru na zakresie AC jest według specyfikacji określony jako ±(1,2% rdg + 7 dgt), gdzie rdg – wartość czytana, a 7 dgt oznacza odchyłkę wskazania na najmniej znaczącej pozycji. Załóżmy, że mierzone jest napięcie równe 1,000 V. Bezwzględny, maksymalny błąd pomiaru jest więc równy:
  ΔU=±(0,012*1,000+0,007)= ±0,019 V
  Tymczasem samo skalowanie przebiegu prostokątnego o wypełnieniu 0,5 stosowane w mierniku RMS daje około 11-procentowy błąd. W powyższym przykładzie będzie to odpowiadało napięciu 0,11 V. Czy jest to wartość do zaakceptowania? Odpowiedź pozostawiam czytelnikom do własnej oceny. Trzeba jeszcze pamiętać, że błąd pomiaru będzie się zwiększał tym bardziej, im współczynnik wypełnienia przebiegu prostokątnego będzie się różnił od wartości 0,5. Wniosek wypływający z tej analizy może być tylko jeden: do pomiarów przebiegów o charakterze impulsowym mierniki RMS zupełnie się nie nadają. Przykładem niech będzie pomiar prądu pobieranego przez popularną żarówkę energooszczędną. Na fot. 2 przedstawiono porównanie pomiarów przeprowadzonych miernikami RMS (pierwszy od lewej) i True RMS.

  Czy warto inwestować w mierniki z przetwornikiem True RMS?
  Fot. 2. Pomiar prądu pobieranego przez żarówkę energooszczędną przeprowadzony miernikami RMS (pierwszy od lewej) i True RMS


  Czy warto inwestować w mierniki z przetwornikiem True RMS?

  Artykuł sponsorowany
  Zgoda na publikację //gulson
 • #3
  KokiX
  Level 20  
  Warto również wspomnieć o zakresie częstotliwości przy pomiarach napięcia multimetrami TrueRMS. Jeśli takowy multimetr miałby się nadać do naprawy zasilaczy impulsowych, zakres częstotliwości mierzonego napięcia jest parametrem istotnym przy wyborze miernika. Poza tym, czy wyższe harmoniczne nie "umykają" miernikowi o zakresie pomiarowym wyskalowanym dla "skromnych" 50 Hz?
 • #4
  User removed account
  Level 1  
 • #5
  TechEkspert
  Editor
  Zauważyłem że dostępna jest też wersja wideo tego materiału, podoba mi się podejście praktyczne co ułatwia przebrnięcie przez część teoretyczną:
 • #6
  krru
  Level 33  
  KokiX wrote:
  Warto również wspomnieć o zakresie częstotliwości przy pomiarach napięcia multimetrami TrueRMS. Jeśli takowy multimetr miałby się nadać do naprawy zasilaczy impulsowych, zakres częstotliwości mierzonego napięcia jest parametrem istotnym przy wyborze miernika. Poza tym, czy wyższe harmoniczne nie "umykają" miernikowi o zakresie pomiarowym wyskalowanym dla "skromnych" 50 Hz?


  Dodałbym, że skoro taki artykuł pojawił się w dziale Mikrokontrolery, to należałby rozważać przede wszystkim przydatność takich mierników w pracy osoby zajmującej się mikrokontrolerami. I gdzie w typowych zastosowaniach mikrokontrolerów potrzeba mierzyć RMS i ma to jakąś przewagę nad zwykłymi miernikami wartości średniej (najwyżej wyskalowanymi w RMS)? Przy PWM? Chyba wolałbym miernik wartości średniej - przy wypełnieniu 50% podaże połowę wartości maksymalnej napięcia. Miernik RMS pokaże 70% wartości (1/√2) - przy takim napięciu moc byłaby połową mocy maksymalnej. No i taki miernik pokazuje sensownie gdy obciążenie jest liniowe (np. rezystancyjne) - gdy to np. jakieś diody to i taki miernik pokaże bzdury.
  Miernik True RMS daje radę z napięciem niesinusoidalnym (z harmonicznymi) ale nie daje z obciążeniem nieliniowym.
 • #7
  mariusz004
  Level 9  
  Ja kupiłem dawno METEX 3660D TRUE RMS - po artykule można by się nabrać.
  Mógłby wprowadzić w błąd.

  Z zasilacza SIECIOWEGO od kalkulatora brda + 9 V - zasilany ciągle MRUGA symbol akumulatorka. jakby za niskie napięcie.
 • #8
  NDN Warszawa
  Level 12  
  krru wrote:
  Miernik True RMS daje radę z napięciem niesinusoidalnym (z harmonicznymi) ale nie daje z obcišżeniem nieliniowym.

  To jest bardzo ciekawa teza - ale zupełnie nieprawdziwa. W przypadku pomiaru napięcia ważny jest kształt a nie rodzaj obciążenia. Testowana przez nas œwietlówka kompaktowa to typowo nieliniowe obciążenie.

  KokiX wrote:
  Warto również wspomnieć o zakresie częstotliwoœci przy pomiarach napięcia multimetrami TrueRMS. Jeœli takowy multimetr miałby się nadać do naprawy zasilaczy impulsowych, zakres częstotliwoœci mierzonego napięcia jest parametrem istotnym przy wyborze miernika. Poza tym, czy wyższe harmoniczne nie "umykają" miernikowi o zakresie pomiarowym wyskalowanym dla "skromnych" 50 Hz?

  Każdy multimetr ma podany zakres częstotliwośœci TrueRMS oraz deklarowaną w tym paśœmie dokładnoœść. Ten parametr jest w karcie katalogowej lub instrukcji obsługi.
  Tańsze jak np. SANWA CD772 : 1kHz lub 500Hz (w zależnoœści od zakresu) - z dokładnością (1.2%rdg+8dgt) w całym paœmie.
  droższe : Appa 505 : 100kHz
  stacjonarne : RIGOL DM3058E 300kHz
  W artykule oraz na filmie zostało przedstawione, że nie tylko w ekstremalnych sytuacjach TrueRMS się przydaje. W przypadku pomiaru prądu śœwietlówki kompaktowej - zwykłe multimetry zupełnie nie radziły sobie z pomiarem (SANWA CD771), prawidłową wartoœć podał dopiero miernik z TrueRMS(CD772 i inne z TrueRMS).
 • #9
  Robert5
  Level 19  
  Witam powiem tak że są momenty kiedy multimetr analogowy ma swoją przewagę
  nad cyfrowym , ale postęp robi swoje a dobry cyfrowy multimetr ma tylko jedną wadę tą wadą jest cena pozdrawiam kolegów Robert.
 • #10
  tplewa
  Level 39  
  Robert5 wrote:
  Witam powiem tak że są momenty kiedy multimetr analogowy ma swoją przewagę
  nad cyfrowym , ale postęp robi swoje a dobry cyfrowy multimetr ma tylko jedną wadę tą wadą jest cena pozdrawiam kolegów Robert.


  a no czasami maja ;) z sonda w.cz. dalej uzywam lavo 2, nawet bargraf 60x/s nie daje takiego komfortu... zapewne i w innych zastosowaniach dalej beda mialy przewage...
 • #11
  chudek123
  Level 6  
  Potwierdzam, jestem świeżo po wykładzie z metrologii i dzisiaj chyba o tym właśnie mówiono. Zwrócono uwagę, aby uważać na handlowców, którzy sprzedają mierniki tanie i dokładnie. Jak to możliwe, że są mierniki drogie i dokładne oraz tanie i jeszcze dokładniejsze? Też była mowa o współczynniku kształtu, wyprostowanym przebiegu i wartości skutecznej, że te tanie, które mają być ogólnie dokładne są dokładne tylko dla współczynnika kształtu 1,11.
 • #12
  Tarru
  Level 15  
  Bardzo ciekawe zagadnienie. A może ktoś bardziej doświadczony może się wypowiedzieć jak to się ma w przypadku oscyloskopu? Konkretnie - badałem ostatnio przetwornicę impulsową. Chciałem dokładnie zmierzyć prąd wyjściowy. Rezystor pomiarowy 0.1R w bazie tranzystora kluczującego. Przebieg badany na oscyloskopie GW Instek 2104. I teraz czy oscyloskopy podają z większą dokładnością wartość napięcia RMS na rezystorze pomiarowym? "Z większą dokładnością" - niż multimetr z opcją pomiaru True RMS AC+DC (w moim przypadku UNI-T UT71A)? Mówimy tutaj o przebiegach o częstotliwości rzędu 100kHz i przebiegu typowym dla prądu w przetwornicy impulsowej.

  Przykład:
  Czy warto inwestować w mierniki z przetwornikiem True RMS?
  Żółty przebieg dla prądu.

  Pozdrawiam.
 • #13
  TechEkspert
  Editor
  Oscyloskop powinien mieć większe możliwości "obliczeniowe" i pracować na buforze próbek zapisanych w pamięci, pytanie jak jest w praktyce (np. ze względu na rozdzielczość przetwornika)? Może udałoby się wykonać praktyczne porównanie oscyloskop vs DMM?
 • #14
  Tarru
  Level 15  
  Ja w praktyce mogę powiedzieć, że w tym samym momencie wartość RMS (True RMS AC+DC) różnica pomiędzy miernikiem a oscyloskopem (te same punkty pomiarowe) wynosiła: 267mV na oscyloskopie a 301mV na mierniku (przyrządy pomiarowe jak wyżej). Także rozrzut jest znaczny i chciałbym wiedzieć na przyszłość który jest wiarygodny.

  Pozdrawiam.
 • #15
  TechEkspert
  Editor
  @NDN Warszawa w temacie rozwija się rozmowa o porównaniu dwóch różnych urządzeń oscyloskopu i DMM w funkcjonalności dokładności pomiaru, być może jest to pomysł na kolejne materiały? Wiadomo że urządzenia najlepiej sprawdzają się w zastosowaniach do których zostały zaprojektowane, ale jeżeli umożliwiają też inne funkcjonalności to warto wiedzieć jakie występują tam ograniczenia i czym są spowodowane.

  W temacie pojawił się także wątek mierników analogowych, może kiedyś udałoby się zaprezentować porównanie możliwości sprzętu retro i obecnych DMM pokazując jakie są różnice oraz oceniając czy stare przyrządy z mechanicznym ustrojem pomiarowym są jeszcze coś warte?
 • #16
  NDN Warszawa
  Level 12  
  TechEkspert wrote:
  @NDN Warszawa w temacie rozwija się rozmowa o porównaniu dwóch różnych urządzeń oscyloskopu i DMM w funkcjonalności dokładności pomiaru, być może jest to pomysł na kolejne materiały? Wiadomo że urządzenia najlepiej sprawdzają się w zastosowaniach do których zostały zaprojektowane, ale jeżeli umożliwiają też inne funkcjonalności to warto wiedzieć jakie występują tam ograniczenia i czym są spowodowane.

  Miernik Uni-T UT71A ma pasmo 100kHz, kiedy przebieg ma składową podstawową 100kHz (tak przynajmniej wynika z opisu). Tak więc miernik jest poza zakresem deklarowanej dokładności.
  Oscyloskop z kolei nie jest przyrządem pomiarowym. Dokładność deklarowana przez producenta to 3dB czyli ok 30%. Producenci nie deklaruja że np do 1MHZ ma lepszą dokładność.
  Z punktu widzenia metrologii - powinniśmy się trzymać deklarowanych niepewności przez producentów. Realnym problemem oscyloskopów jest przetwornik który w standardzie ma 8 bitów - co daje 256 poziomów. Co prawda zaczynają pojawiać się oscyloskopy z większą rozdzielczością przetwornika, ale ceny zaczynają się od ok 6000zł
  np : https://ndn.com.pl/oscyloskopy-cyfrowe/4054-oscyloskop-cyfrowy-rtb2000-seria-rohdeschwarz.html
  10 bitów daje 1024 poziomy.
  Najprostsze multimetry mają przetworniki 11-12 bitowe(2000-4000 poziomów). Oczywiście problemem zwykle jest pasmo.
  Jeżeli chcemy dokładnie zmierzyć przebieg z przetwornicy - powinniśmy użyć multimetru z dużym pasmem TrueRMS. My jako wzorcowy przyrząd użyliśmy Yokogawa WT1800E z pasmem 10MHZ :)

  Jeżeli przestaniemy zaprzątać głowę formalnościami odnośnie dokładności oscyloskopów, warto zwrócić uwagę jak oscyloskop wylicza wartość RMS. Na ogół jest to wartość pewnej ilości próbek pamięci. Jeżeli nie jest to wielokrotność okresu - może powodować naprawdę ogromne błędy.
  W przyszłym tygodniu podrzucimy zrzuty ekranów z ukazaniem błędów wynikających z niewłaściwego czasu pomiaru. (teraz jesteśmy na targach Automaticon - więc mamy ograniczone możliwości)

  TechEkspert wrote:
  W temacie pojawił się także wątek mierników analogowych, może kiedyś udałoby się zaprezentować porównanie możliwości sprzętu retro i obecnych DMM pokazując jakie są różnice oraz oceniając czy stare przyrządy z mechanicznym ustrojem pomiarowym są jeszcze coś warte?

  Próbowaliśmy to uchwycić na filmie - na mierniku UM112B - jednak zrezygnowaliśmy. Bardzo ciężko ustawić kamerę dokładnie na wprost multimetru. Podstawowym problemem w miernikach analogowych jest błąd paralaksy. Pomimo najdokładniejszego miernika - ludzkie oko nie jest w stanie wychwycić malutkich zmian aby mówić o dokładnościach rzędu np 0,03%. Mierniki analogowe są gorsze przynajmniej o rząd wielkości.
 • #17
  TechEkspert
  Editor
  Dziękuję za konkrety i życzę udanego udziału w targach Automaticon,
  może uda się umieścić mini relację z tegorocznej edycji: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3301517.html ?
 • #18
  karolc1996
  Level 12  
  W związku z tematem to jaki dobry miernik kupic i oczywiscie w rozsądnych pieniądzach :D
 • #19
  jaszczur1111
  Level 33  
  Zastanawia mnie przebieg prądu żarówki energooszczędnej. Praktycznie każda szanująca się tego typu "żarówka" ma na wejściu układ prostownika mostkowego i filtr w postaci pojemności kilku µF. Jak to jest możliwe, by prąd z sieci był pobierany w tak nazwijmy to nieuporządkowany sposób? Mam na myśli przebieg impulsowy w obwodzie sieci. W zasadzie przy odpowiednio dużym kondensatorze nie ma znaczenia jakiego miernika użyjemy.

  Jak dokonać obiektywnego pomiaru?

  Następne pytanie: co wskazuje cyfrowy licznik energii? W przypadku analogowego mechanicznego sprawa się rozwiązuje samoistnie - bezwładność tarczy wszystko uśrednia. Niestety te liczniki juz na wymarciu.
 • #20
  freebsd
  Level 39  
  jaszczur1111 wrote:
  Zastanawia mnie przebieg prądu żarówki energooszczędnej.

  Proszę: różne żarówki, pomiary multimetrem i oscyloskopem; nagrania z szybkiej kamery: http://jackiewiczowie.blogspot.com/2014/10/zuzycie-pradu-przez-urzadzenia-domowe-i.html

  jaszczur1111 wrote:
  Następne pytanie: co wskazuje cyfrowy licznik energii? W przypadku analogowego mechanicznego sprawa się rozwiązuje samoistnie - bezwładność tarczy wszystko uśrednia.

  Też następuje uśrednianie wartości zebranych próbek (załącznik). Wprost, lub dodatkowo korzystając z właściwości budowy przetwornika A/D - np. otwierając okno w celu ładowania kondensatora.
 • #21
  artbi
  Level 19  
  Witam, jeśli ktoś jest aż tak dociekliwy to może inwestować ,ale czy drogi i rozbudowany miernik cokolwiek więcej wniesie ? miałem kiedyś taką idealistyczną ,,faze'' by posiadać 5-cio cyfrowy a mnogością funkcji ale jak życie pokazało, tolerancja pomiaru w tanich 3-1/2 cyfry mi wystarczają na co dzień a nie ma żalu gdy padnie z przyczyn taniej produkcji czy mojej nieuwagi (zły zakres czy funkcja ) :D
 • #22
  tplewa
  Level 39  
  artbi wrote:
  Wale czy drogi i rozbudowany miernik cokolwiek więcej wniesie ? miałem kiedyś taką idealistyczną ,,faze'' by posiadać 5-cio cyfrowy a mnogością funkcji ale jak życie pokazało, tolerancja pomiaru w tanich 3-1/2 cyfry mi wystarczają na co dzień a nie ma żalu gdy padnie z przyczyn taniej produkcji czy mojej nieuwagi (zły zakres czy funkcja ) :D


  Dobry miernik to nie tylko iles miejsc po przecinku, a czasem i tego nie ma. Wlasnie dobry miernik poza np. True RMS AC czy nawet AC i DC to za zwyczaj zabezpieczenia i dobre wykonanie. Do tego w razie takiej wtopy lepszy miernik potrafi uratowac zycie, w tanim moze sie okazac ze stopia nam sie przewody w rekach (jak np. nie zostanie zgaszony luk elektryczny na tanim bezpieczniku).

  Niestety w niektorych wypadkach na mierniku bez True RMS mozna miec o wiele wiekszy blad (nie akceptowalny) - ale to zalezy do czego sie uzywa...