Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Laptop nie startuje po reinstalacji win7

22 Mar 2017 12:39 588 4
 • Poziom 13  
  HP Pavilion g6 Intel 2,2 GB, HDD 500GB, RAM 6 GB.
  Na laptopie był zainstalowany Win7 Home.
  Miał dyski- (partycje)
  C-SYSTEM (był zajęty 198MB, ale plików nie było widać nawet ukrytych), D-Mp4 (tu faktycznie był system)
  E-RECOVERY
  F-dane prywatne.
  Po próbie instalacji na nim Win7 Pro (wszystko szło prawidłowo) już nie wystartował. Czy może 32 bit i 64 bit się pogryzły? Po włączeniu pokazuje się tylko czarny ekran z mrugającą kreską w lewym górnym rogu. Można wejść tylko do biosu BIOS'a. Inny Windows (także ten sam) nie daje się zainstalować. Co prawda próbuje ładować sterowniki i po pierwszym restarcie pokazuje niebieski ekran z błędem: File:\Boot\BCD, Status: 0xc0000225.
  Po restarcie czarny ekran z kreską migającą. Testy dysku i pamięci dostępne w biosie BIOS'ie nic nie wykazują. Płytki ratunkowe z gazety komputerowej startują prawidłowo (w Biosie mam oczywiście ustawiony pierwszy CD/DVD) i widzą tylko dysk (D) na którym widać Windows, ale tylko tyle.
  Nie daję się nic odzyskać ani przywrócić.
  Z tego co znalazłem w necie to sugestie są różne. Bateria Biosu, uszkodzenie dysku, błąd systemowy itp.
  Ktoś poradził by podłączyć dysk do komputera stacjonarnego i zobaczyć czy są partycje i cała reszta na dysku. Ktoś poradził by sformatować dysk (D) (ten na którym był lub jest system) za pomocą komputera stacjonarnego i ponownie próbować instalować w laptopie. Okazało się ,że partycje są łącznie z Recovery. Tylko uruchamiając ją na komputerze stacjonarnym mogę coś skopać na stacjonarce, a to już by mnie pogrążyło.
  Czy da się uruchomić Recovery bez możliwości wejścia na ten dysk?
  Czy są jakieś programy potrafiące coś takiego wykonać?
  Czy format na stacjonarnym i ponowna instalka na laptopie może pomóc?
  Nic się nie stanie? Może Linux by pomógł? Nigdy nie uruchamiałem Linuxa i nic o nim nie wiem. Nie znam żadnych komend (co nie znaczy, że nic nie kumam) więc chyba odpada. Co można jeszcze zrobić? Czy tylko jakiś serwis czy można jeszcze coś próbować?
  Dodam tylko, że nie zależy mi na żadnych plikach (na prywatnych też) na tym dysku łącznie z systemem. Mogę ponownie zainstalować system jak by się coś udało z tym zrobić.
  Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
 • Spec od komputerów
  Na początek podłącz dysk do innego komputera i odczytaj SMART programem CrystalDiskInfo lub HDSentinel.
 • Poziom 13  
  Dysk podłączony do stacjonarnego komputera. Dyski: C, D, E to stacjonarny. Pozostałe to laptop.

  Informacje o dysku fizycznym - Dysk: #1: Hitachi HTS545050B9A300
  Podsumowanie dysku twardego

  Spoiler:
  Numer Dysku Twardego : 1
  Interfejs : S-ATA II
  ID Dysku Twardego : Hitachi HTS545050B9A300
  Oprogramowanie Uk³adowe : PB4OCA1G
  Numer Seryjny Dysku : 120112PBN408P7H89YGE
  Rozmiar Ca³kowity : 476937 MB
  Stan Zasilania : Aktywny
  Dysk Logiczny : H: [HP_TOOLS] I: [SYSTEM] J: [Nowy ] K: [Nowy ]
  Temperatura Aktualna : 29 °C
  Czas Zasilania : 77 dni, 20 godzin(y)
  Szacunkowy Pozosta³y Czas Istnienia : wiêcej ni¿ 1000 dni

  Kondycja :
  100 % (Doskona³a)
  WydajnoϾ :
  100 % (Doskona³a)

  Stan dysku twardego jest DOSKONA£Y. Nie znaleziono problematycznych lub s³abych sektorów, problemów z rozpêdzaniem talerzy oraz b³êdów przesy³ania danych. Nie jest wymagane ¿adne dzia³anie.
  Informacje ATA

  Iloœæ Cylindrów Dysku Twardego : 969021
  Iloœæ G³owic Dysku Twardego : 16
  Iloœæ Sektorów Dysku Twardego : 63
  Wersja ATA : ATA8-ACS version 6
  Wersja Transportowa : SATA Rev 2.6
  Wszystkich Sektorów : 976773168
  Bajtów Na Sektor : 512
  Rozmiar Bufora : 7208 KB
  Wiele Sektorów : 16
  Bajtów Korekcji B³êdów : 4
  PojemnoϾ Niesformatowana : 476940 MB
  Maksymalny Tryb PIO : 4
  Maksymalny Tryb Wielos³owowy DMA : 2
  Maksymalny Tryb UDMA : 300 MB/s (5)
  Aktywny Tryb UDMA : 300 MB/s (5)
  Minimalny Wielos³owowy Czas Przesy³ania DMA : 120 ns
  Zalecany Wielos³owowy Czas Przesy³ania DMA : 120 ns
  Minimalny Czas Przesy³ania PIO Bez IORDY : 120 ns
  Minimalny Czas Przesy³ania PIO Z IORDY : 120 ns
  Bajt Kontrolny ATA : Prawid³owa(y)
  Wartoœæ Sumy Kontrolnej ATA : Prawid³owa(y)
  Konfiguracja zarz¹dzania akustyk¹

  Zarz¹dzanie Akustyk¹ : Nieobs³ugiwane
  Zarz¹dzanie Akustyk¹ : Wy³¹czone
  Aktualny Poziom Akustyki : Domyœlny (00h)
  Zalecany Poziom Akustyki : Domyœlny (00h)
  Cechy ATA

  Read Ahead Buffer : Obs³ugiwane, W³¹czone
  DMA : Obs³ugiwane
  Ultra DMA : Obs³ugiwane
  S.M.A.R.T. : Obs³ugiwane
  Zarz¹dzanie Energi¹ : Obs³ugiwane
  Zapis Pamiêci Podrêcznej : Obs³ugiwane
  Ochrona Obszaru Hosta : Nieobs³ugiwane
  Zaawansowane Zarz¹dzanie Energi¹ : Obs³ugiwane, W³¹czone
  Poziom Zaawansowanego Zarz¹dzania Energi¹ : Minimalny pobór mocy poza stanem czuwania (128)
  Rozszerzone Zarz¹dzanie Energi¹ : Nieobs³ugiwane
  Zasilanie W Stanie Czuwania : Nieobs³ugiwane
  48-Bitowe Adresowanie LBA : Obs³ugiwane
  Nak³adka Konfiguracji Urz¹dzenia : Obs³ugiwane
  Obs³uga IORDY : Obs³ugiwane
  Kolejkowanie Odczytu/Zapisu DMA : Nieobs³ugiwane
  Polecenie NOP : Obs³ugiwane
  Wiarygodne œrodowisko Uruchamiania : Nieobs³ugiwane
  64-Bitowy Ogólnoœwiatowy ID : 0050A6CCD1ADD3DF
  Przesy³anie Strumieniowe : Nieobs³ugiwane
  Bezpoœrednie Przekazywanie Z Karty Pamiêci : Nieobs³ugiwane
  Logowanie Ogólnego Przeznaczenia : Obs³ugiwane
  B³¹d Logowania : Obs³ugiwane
  Zestaw Funkcji CFA : Nieobs³ugiwane
  Urz¹dzenie CFast : Nieobs³ugiwane
  D³ugie Sektory Fizyczne (1) : Nieobs³ugiwane
  D³ugie Sektory Logiczne : Nieobs³ugiwane
  Sprawdzanie Odczytu I Zapisu : Nieobs³ugiwane
  Funkcja Pamiêci Podrêcznej NV : Nieobs³ugiwane
  Tryb Zasilania Pamiêci Podrêcznej NV : Nieobs³ugiwane
  Rozmiar Pamiêci Podrêcznej NV : Nieobs³ugiwane
  Kontrola Swobodnego Opadania : Nieobs³ugiwane
  Kontrola Czu³oœci Swobodnego Opadania : Nieobs³ugiwane
  Nominalna Szybkoœæ Obrotów Dysku : 5400 RPM
  Cechy SSD

  Zarz¹dzanie Zestawem Danych : Nieobs³ugiwane
  Polecenie TRIM : Nieobs³ugiwane
  Deterministyczny Odczyt Po TRIM : Nieobs³ugiwane
  Szczegó³y S.M.A.R.T.

  Stan Zbierania Danych Off-line : Nigdy nie uruchamiano
  Stan Wykonania Automatycznego Testowania : Zakoñczono pomyœlnie
  Ca³kowity Czas Do Zakoñczenia Zbierania Danych Off-line : 645 sekund
  Natychmiastowe Wykonanie Off-line : Obs³ugiwane
  Przerwij/restartuj Off-line Porzez Hosta : Nieobs³ugiwane
  Skanowanie Odczytu Off-line : Nieobs³ugiwane
  Automatyczny Test Krótki : Obs³ugiwane
  Automatyczny Test Rozszerzony : Obs³ugiwane
  Automatyczny Test Transportowy : Nieobs³ugiwane
  Automatyczny Test Selektywny : Obs³ugiwane
  Zapis Danych Przed/po Trybie Oszczêdzania Energii : Obs³ugiwane
  W³¹cz/wy³¹cz Atrybut Auto-zapisu : Obs³ugiwane
  Funkcja Rejestrowania B³êdów : Obs³ugiwane
  Szacunkowy Czas Automatycznego Testu Krótkiego : 2 minut(y)
  Szacunkowy Czas Automatycznego Testu Rozszerzonego : 158 minut(y)
  Wynik Ostatniego Automatycznego Testu Krótkiego : Nigdy nie uruchamiano
  Data Ostatniego Automatycznego Testu Krótkiego : Nigdy nie uruchamiano
  Wynik Ostatniego Automatycznego Testu Rozszerzonego : Nigdy nie uruchamiano
  Data Ostatniego Automatycznego Testu Rozszerzonego : Nigdy nie uruchamiano
  Tryb zabezpieczeñ

  Tryb Zabezpieczeñ : Obs³ugiwane
  Usuwanie Zabezpieczeñ : Obs³ugiwane
  Czas Usuwania Zabezpieczeñ : 156 minut(y)
  Funkcja Usuwania Rozszerzonych Zabezpieczeñ : Obs³ugiwane
  Czas Usuwania Rozszerzonych Zabezpieczeñ : 158 minut(y)
  Zabezpieczenie W³¹czone : Nie
  Zabezpieczenie Zablokowane : Nie
  Zabezpieczenie Zamro¿one : Tak
  Wygaœniêcie Licznika Zabezpieczeñ : Nie
  Poziom Zabezpieczenia : Wysoki
  Funckje S-ATA

  ZgodnoϾ Z S-ATA : Tak
  Sygnalizacja Szybkoœci S-ATA I (1.5 Gps) : Obs³ugiwane
  Sygnalizacja Szybkoœci S-ATA II (3 Gps) : Obs³ugiwane
  S-ATA Gen3 Sygnalizacja Szybkoœci (6 Gps) : Nieobs³ugiwane
  Otrzymanie ¿¹dania Zarz¹dzania Energi¹ Z Hosta : Nieobs³ugiwane
  Licznik Zdarzeñ PHY : Obs³ugiwane
  Niezerowy Bufor Przesuniêcia W Ustawieniu DMA FIS : Nieobs³ugiwane
  Optymalizacja Ustawienia Automatycznej Aktywacji DMA : Obs³ugiwane, Wy³¹czone
  Zarz¹dzanie Interfejsem Urz¹dzenia Inicjowania Zasilania : Obs³ugiwane, Wy³¹czone
  Kolejnoœæ Dostarczania Danych : Nieobs³ugiwane
  Powiadamianie Asynchroniczne : Nieobs³ugiwane
  Ustawienia Ochrony Oprogramowania : Obs³ugiwane, W³¹czone
  Kolejkowanie Wiadomoœci Poleceñ (NCQ) : Obs³ugiwane
  D³ugoœæ Kolejki : 32
  Informacje o dysku

  Rodzina Dysku : Travelstar 5K500.B
  Rozmiar Obudowy : 2.5"
  Pojemnoœæ : 500 GB (500 x 1 000 000 000 bajtów)
  IloϾ Talerzy : 2
  Iloœæ G³owic : 4
  Szybkoœæ Obrotów : 5400 RPM
  Czas Obrotu : 11,11 ms
  ŒRednie OpóŸnienie Obrotów : 5,56 ms
  Interfejs Dysku : Serial-ATA/300
  Maksymalna SzybkoϾ Buforowania Hosta : 300 MB/sekund
  Rozmiar Bufora : 8192 KB
  Czas Gotowoœci Napêdu (Typowy) : 3.5 sekund
  ŒRedni Czas Wyszukiwania : 12,0 ms
  Czas Wyszukiwania Od œcie¿ki Do œcie¿ki : 1,0 ms
  Czas Pe³nego Skoku Wyszukiwania : 20,0 ms
  SzerokoϾ : 70,0 mm (2,8 inch)
  G³êbokoœæ : 100,0 mm (3,9 inch)
  WysokoϾ : 9,5 mm (0,4 inch)
  Waga : 102 gram (0,2 funt(a))
  Akustyka (Bezczynny) : 2,4 Bel
  Akustyka (Minimalna Wydajnoœæ I G³oœnoœæ) : 2,6 Bel
  Akustyka (Maksymalna Wydajnoœæ I G³oœnoœæ) : 2,6 Bel
  Wymagana Moc Zasilania Do Ropêdzenia Talerzy : 900 mA
  Wymagana Moc Zasilania (Wyszukiwanie) : 1,7 W
  Wymagana Moc Zasilania (BezczynnoϾ) : 0,8 W
  Wymagana Moc Zasilania (Tryb Gotowoœci) : 0,2 W
  Producent : Hitachi Global Storage Technologies
  Strona Internetowa Producenta : http://www.hgst.com
  S.M.A.R.T.
  Nr. Atrybut Próg Wartoœæ Najgorsza Dane Stan Flagi
  1 Raw Read Error Rate 62 100 100 000000000000 OK Samozachowawczoœæ, Poziom b³êdu, Wydajnoœæ, Statystyczny, Krytyczny
  2 Throughput Performance 40 100 100 000000000000 OK SamozachowawczoϾ, WydajnoϾ, Krytyczny
  3 Spin Up Time 33 167 100 001500000002 OK SamozachowawczoϾ, Statystyczny, Krytyczny
  4 Start/Stop Count 0 99 99 000000000875 OK (Zawsze zaliczony) Samozachowawczoœæ, Iloœæ zdarzeñ, Statystyczny
  5 Reallocated Sectors Count 5 100 100 000000000000 OK Samozachowawczoœæ, Iloœæ zdarzeñ, Statystyczny, Krytyczny
  7 Seek Error Rate 67 100 100 000000000000 OK Samozachowawczoœæ, Poziom b³êdu, Wydajnoœæ, Statystyczny, Krytyczny
  8 Seek Time Performance 40 100 100 000000000000 OK SamozachowawczoϾ, WydajnoϾ, Krytyczny
  9 Power On Time Count 0 96 96 00000000074C OK (Zawsze zaliczony) Samozachowawczoœæ, Iloœæ zdarzeñ, Statystyczny
  10 Spin Retry Count 60 100 100 000000000000 OK Samozachowawczoœæ, Iloœæ zdarzeñ, Statystyczny, Krytyczny
  12 Drive Power Cycle Count 0 99 99 000000000810 OK (Zawsze zaliczony) Samozachowawczoœæ, Iloœæ zdarzeñ, Statystyczny
  183 SATA Downshift Count 0 100 100 000000000000 OK (Zawsze zaliczony) Samozachowawczoœæ, Iloœæ zdarzeñ, Statystyczny
  184 End-to-End Error Count 97 100 100 000000000000 OK Samozachowawczoœæ, Iloœæ zdarzeñ, Statystyczny, Krytyczny
  187 Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0000FFFF0002 OK (Zawsze zaliczony) Samozachowawczoœæ, Iloœæ zdarzeñ, Statystyczny
  188 Command Timeout 0 100 98 00000001000D OK (Zawsze zaliczony) Samozachowawczoœæ, Iloœæ zdarzeñ, Statystyczny
  190 Airflow Temperature 45 71 53 00001D18001D OK SamozachowawczoϾ, Statystyczny
  191 G-Sense Error Rate 0 100 100 00000000001D OK (Zawsze zaliczony) Samozachowawczoœæ, Iloœæ zdarzeñ, Statystyczny
  192 Power off Retract Cycle Count 0 100 100 0000001D001D OK (Zawsze zaliczony) Samozachowawczoœæ, Iloœæ zdarzeñ, Statystyczny
  193 Load/Unload Cycle Count 0 99 99 00000000423B OK (Zawsze zaliczony) Samozachowawczoœæ, Iloœæ zdarzeñ, Statystyczny
  196 Reallocation Event Count 0 100 100 000000000000 OK (Zawsze zaliczony) Samozachowawczoœæ, Iloœæ zdarzeñ, Statystyczny
  197 Current Pending Sector Count 0 100 100 000000000000 OK (Zawsze zaliczony) Samozachowawczoœæ, Iloœæ zdarzeñ, Statystyczny
  198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 000000000000 OK (Zawsze zaliczony) Samozachowawczoœæ, Iloœæ zdarzeñ
  199 Ultra ATA CRC Error Count 0 100 100 000000000000 OK (Zawsze zaliczony) Samozachowawczoœæ, Iloœæ zdarzeñ, Wydajnoœæ, Statystyczny
  223 Load/Unload Retry Count 0 100 100 000000000000 OK (Zawsze zaliczony) Samozachowawczoœæ, Poziom b³êdu, Statystyczny
  informacje o szybkoœci przesy³ania

  Wszystkie Odczytane Dane : 68 MB, 68 MB od czasu instalacji (2017-03-22)
  Wszystkie Zapisane Dane : 4 MB, 4 MB od czasu instalacji
  ŒRednia Dzienna Odczytu : 68,00 MB
  ŒRednia Dzienna Zapisu : 4,00 MB
  Aktualna Szybkoœæ Przesy³ania : 0 KB/s
  Maksymalna Szybkoœæ Przesy³ania : 28104 KB/s
  Aktualna SzybkoϾ Odczytu : 0 KB/s
  Aktualna SzybkoϾ Zapisu : 0 KB/s
  Aktualna AktywnoϾ Dysku : 0 %

  Informacje o partycji

  Dysk logiczny Ca³kowita iloœæ miejsca Wolne miejsce Wolne miejsce % U¿ywane miejsce
  C: (Dysk: #0) 39,4 GB 23,6 GB 60 %

  D: Dysk (Dysk: #0) 95,8 GB 33,1 GB 35 %

  E: Dysk (Dysk: #0) 200,1 GB 195,3 GB 98 %

  H: HP_TOOLS (Dysk: #1) 4,0 GB 1,1 GB 27 %

  I: SYSTEM (Dysk: #1) 0,2 GB 0,2 GB 85 %

  J: Nowy (Dysk: #1) 103,1 GB 97,9 GB 95 %

  K: Nowy (Dysk: #1) 97,7 GB 66,3 GB 68 %

  DRUGI SKAN:

  HDDScan S.M.A.R.T. Report
  Model: Hitachi HTS545050B9A300
  Firmware: PB4OCA1G
  Serial: 120112PBN408P7H89YGE
  LBA: 976773168

  Report By: HDDScan for Windows version 3.3
  Report Date: 2017-03-22 13:36:25


  Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold

  001 Raw Read Error Rate 100 100 0000000000-0000 062

  002 Throughput performance 100 100 0000000000-0000 040

  003 Spin Up Time 167 100 0000150000-0002 033

  004 Start/Stop Count 099 099 0000000000-0875 000

  005 Reallocation Sector Count 100 100 0000000000-0000 005

  007 Seek Error Rate 100 100 0000000000-0000 067

  008 Seek time Perfomance 100 100 0000000000-0000 040

  009 Power-On Hours Count 096 096 0000000000-074C 000

  010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 060

  012 Device Power Cycle Count 099 099 0000000000-0810 000

  183 SATA Downshift Error Count 100 100 0000000000-0000 000

  184 End To End Error Count 100 100 0000000000-0000 097

  187 Reported Uncorrectable Error 100 100 000000FFFF-0002 000

  188 Reported Command Timeouts 100 098 0000000001-000D 000

  190 Airflow Temperature 072 053 28 C 045

  190 Airflow Temperature Minimum 072 053 24 C 045

  190 Airflow Temperature Maximum 072 053 28 C 045

  191 G-sense Rate/Servo tracking 100 100 0000000000-001D 000

  192 Emergency Retract Count 100 100 000000001D-001D 000

  193 Load/unload Cycle Count 099 099 0000000000-4234 000

  196 Reallocation Event Count 100 100 0000000000-0000 000

  197 Current Pending Errors Count 100 100 0000000000-0000 000

  198 Uncorrectable Errors Count 100 100 0000000000-0000 000

  199 UltraDMA CRC Errors 100 100 0000000000-0000 000

  223 Load Retry Count 100 100 0000000000-0000 000


  Dodatkowo wklejam screen Dysku 1 (z laptopa) widoczny w komputerze stacjonarnym.
  Czyżby to był błąd systemowy? Czy można zrobić format tego dysku na komputerze stacjonarnym i ponownie postawić Win7 Pro na laptopie?

  Laptop nie startuje po reinstalacji win7

  Jeśli można zrobić format bez problemowo, to może połączyć partycje w jeden dysk? Łatwiej go sformatuję. Czy każdy osobno formatować?
 • Poziom 31  
  W laptopie miałeś zainstalowaną wersję brand systemu specjalnie dla HP. Startowałeś samo recovery z dysku i próbowałeś reinstalacji?
 • Poziom 13  
  Za pomocą drugiego komputera (stacjonarnego) skasowałem na tym dysku wszystkie partycje z jednoczesnym automatycznym naprawieniem wykrytych błędów i utworzyłem nowe czyste partycje. Jak już wspominałem na zawartości tego dysku mi nie zależało więc mogłem to zrobić.
  Operacje powyższe wykonałem programem AOMEI Parition Assistant Standard Edition 6.0. Fajny programik i PL. Ponowna instalka Win7 na laptopie poszła już bez żadnych zastrzeżeń. Wszystko śmiga jak należy. Myślę, że sposób może się przydać innym poszukiwaczom podobnego problemu.

  Poprawiłem pisownię w postach. Dbaj o nią proszę. RADU23