Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Computer ControlsComputer Controls
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Wymagane pomiary powykonawcze oświetlenia drogowego.

25 Apr 2017 11:17 7893 46
 • Level 5  
  Witam wszystkich , mam problem z inspektorem nadzoru z gminy, otóż po wykonaniu oświetlenia drogowego zgodnie z projektem, po wykonaniu pomiarów elektrycznych powykonawczych, inspektor zażyczył sobie wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia do odbioru końcowego. Z tego co się orientowałem nie ma takiej podstawy prawnej aby żądać pomiarów natężenia oświetlenia. Jak to jest faktycznie ? jeśli mam obowiązek wykonać pomiary to to zrobię ale ale chciałbym znać jakąś podstawę prawną. W specyfikacji technicznej nie ma nigdzie wzmianki o pomiarach natężenia oświetlenia, jedynie pomiary instalacji elektrycznej i inwentaryzację geodezyjną. Z góry dziękuje za pomoc.
 • Computer ControlsComputer Controls
 • Level 5  
  treść specyfikacji na temat odbioru końcowego.
  7.3. Odbiór końcowy
  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.
  Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych do odbioru dokumentów.
  Badania pomontażowe, jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi całości instalacji elektroenergetycznych.
  Zakres badań i pomiarów pomontażowych obejmuje:
   sprawdzenie ciągłości przewodów, roboczych i ochronnych,
   pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów,
   pomiary samoczynnego wyłączenia zasilania (skuteczności ochrony przed porażeniem),
   pomiary rezystancji uziemienia,
  Sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem należy wykonać przeprowadzając pomiar dla każdego odbiornika podlegającego ochronie.
  Projektowane oprawy oświetleniowe wykonane są w II-klasie ochronności.
  Parametry badań i pomiarów oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach:
   PN-HD 60364-6-:2008
   PN-E-04700:1998/Az1:2000.
  Protokoły z wykonania badań i pomiarów należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru a w protokole odbioru końcowego odnotować fakt wykonania takich pomiarów i przekazania protokołów.


  po dostarczeniu ww pomiarów dostałem wiadomość od inspektora następującej treści:

  "Projekt, Przedmiar, STWiORB nie zawierają wprost info wykonania pomiarów fotoelektrycznych związanych z wykonaniem oświetlenia drogi wg obowiązującej PN-EN 13201 z roku 2016 /zastąpiła normę PN-EN 13201:2007/.

  Inwestor jak i użytkownik -właściciel drogi /ŚZDW / zna dokumentację, STWIOR i ww zapisy a moim obowiązkiem jest dbanie o zabezpieczenie kompletnej dokumentacji podwykonawczej.

  Na Wykonawcy inwestycji ciąży OBOWIĄZEK udokumentowania spełnienie wymagań określonych w dokumentach budowy przez wykonanie i załączenie do dokumentacji po wykonawczej odpowiednich pomiarów instalacji oświetlenia drogi, gdzie oprócz pomiarów elektrycznych wymienionych w STWIOR pkt. 7.3- "odbiór końcowy" należą też i fotoelektryczne czy dokumenty geodezyjne - potwierdzające poprawność wykonania INWESTYCJI i gotowość użytkowania. "

  czy inspektor ma prawo żądać pomiarów fotoelektrycznych skoro STWIORB nie ma takiej wzmianki?
  z góry dziękuję za odpowiedź.
 • Helpful post
  Moderator of Electricians group
  CharlieCK wrote:
  czy inspektor ma prawo żądać pomiarów fotoelektrycznych skoro STWIORB nie ma takiej wzmianki?

  Moim zdaniem nie może tego żądać w ramach SIWZu, kwestia teraz jak wygląda umowa o wykonanie tych prac i jakie są zapisy w projekcie.
  Natomiast nie zrobienie tego co chce inspektor może się wiązać ze zbędnymi przepychankami.... i problemami z odbiorem.

  Jednak skoro na wykonawcy ciąży taki obowiązek udokumentowania spełnienia określonych wymagań, to moim zdaniem dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań są obliczenia oświetlenia wykonane przez projektanta. Oczywiście warto jest mieć pomiary parametrów rzeczywistych ale nie o tym tu rozmawiamy.

  CharlieCK wrote:
  Projekt, Przedmiar, STWiORB nie zawierają wprost info wykonania pomiarów fotoelektrycznych


  Więc skoro nie ma, to co jest podstawą do takiego wymogu?

  qadam12 wrote:
  tak wyczytałem

  Opracowanie z Politechniki nie jest podstawą prawną.

  Proponuję jednak zasięgnąć rady prawnika.
 • Level 5  
  To już drugi taki przypadek, na poprzedniej budowie gdzie był ten sam inspektor także wymagał pomiarów fotoelektrycznych, po prośbie o przedstawienie podstawy prawnej inspektor w końcu odpuścił i odebrał inwestycje. Teraz jest kolejna inwestycja dla tej samej gminy, ten sam inspektor i ten sam problem, robi to ewidentnie na złość, dlatego chciałbym wiedzieć kto ma tak naprawdę racje. Bazujemy na wyliczeniach projektanta, wszelkie materiały i sposób montażu zgodny jest z projektem. Z urzędem gminy nie ma najmniejszego problemu tylko inspektorem.
  Dodano po 4 [minuty]:
  Dodam jeszcze że Gmina na etapie realizacji poprosiła nas o montaż "co drugiej " oprawy gdyż doszli do wniosku że nie potrzebują aż takiej dużej ilości opraw na danej ulicy a pozostałe zakupione oprawy przeznaczyliby sobie na inną inwestycję. Nasza firma nie miała zastrzeżeń , inspektor (wynajęty przez gminę ) jednak nie zgodził się na takie rozwiązanie gdyż jest niezgodne z projektem, wszystkie oprawy mają "wisieć" do czasu odbioru końcowego a Gmina kombinuje w jaki sposób ma uwzględnić i rozliczyć kosztorys dodatkowy na demontaż co drugiej oprawy bo sama nie może dogadać się z inspektorem.

 • Level 27  
  Sam widzisz . Inspektor pilnuje aby wszystko było wykonane zgodnie z projektem oraz przepisami.
  Udowodnij że wykonałeś robotę zgodnie z przepisami -w jaki sposób to zrobisz ,gdy nie wykonasz pomiarów oświetlenia.
  ,,Gmina na etapie realizacji poprosiła nas o montaż co drugiej oprawy ,gdyż doszli do wniosku że nie potrzebują aż takiej dużej ilości opraw na danej ulicy ,, Dostałeś to na piśmie zatwierdzonym przez inspektora?
 • Computer ControlsComputer Controls
 • Level 5  
  qadam12 wrote:

  Udowodnij że wykonałeś robotę zgodnie z przepisami -w jaki sposób to zrobisz ,gdy nie wykonasz pomiarów oświetlenia.
  ,,Gmina na etapie realizacji poprosiła nas o montaż co drugiej oprawy ,gdyż doszli do wniosku że nie potrzebują aż takiej dużej ilości opraw na danej ulicy ,, Dostałeś to na piśmie zatwierdzonym przez inspektora?


  Wszystkie wymagane w specyfikacji pomiary elektryczne powykonawcze zostały zrobione i przedłożone inspektorowi. Spór jest tylko o pomiary natężenia oświetlenia który jest wielkością nieelektryczną , gdzie w specyfikacji nie ma żadnej wzmianki o takich pomiarach. Sam też nigdzie nie znalazłem prawnej wzmianki aby inspektor mógł nam nakazać wykonanie takowych pomiarów.

 • Level 27  
  Protokół konieczności wykonania od inspektora , uzgodnić cenę z inwestorem ,rachunek za pomiary dla inwestora . Ewentualnie prawnik i wtedy sobie długo/ niestety / poczekasz na zapłatę za robotę.
 • Helpful post
  Moderator of Electricians group
  qadam12 wrote:
  w jaki sposób to zrobisz ,gdy nie wykonasz pomiarów oświetlenia.

  Przedstawi dokument w postaci projektu wraz z obliczeniami oświetlenia.
  qadam12 wrote:
  Inspektor pilnuje aby wszystko było wykonane zgodnie z projektem oraz przepisami.

  I bardzo dobrze, niech tylko nie wychodzi przed szereg i niech nie wymaga czegoś, co nie zostało ujęte w SIWZ a prawo wprost nie wymaga.
  Sam widzisz, że:
  CharlieCK wrote:
  na poprzedniej budowie gdzie był ten sam inspektor także wymagał pomiarów fotoelektrycznych, po prośbie o przedstawienie podstawy prawnej inspektor w końcu odpuścił i odebrał inwestycje.

  Nie miał takiej podstawy prawnej, bo inaczej by ją przedstawił i uciął dyskusje.

  To jest inspektor nadzoru z czyjego ramienia? Urzędu? Zarządu dróg? Nadzoru budowlanego?
 • Level 5  
  kozi966 wrote:


  To jest inspektor nadzoru z czyjego ramienia? Urzędu? Zarządu dróg? Nadzoru budowlanego?


  Inspektor z ramienia urzedu gminy, najprawdopodobniej także wygrał sprawowanie nadzoru nad inwestycjami gminy w ramach przetargu. Ja nie twierdze że inspektor źle postępuje, dobrze że pilnuje należytego wykonania zamówienia ale jest chyba zbyt nadgorliwy, wszystko ma swoje granice.
 • Moderator of Electricians group
  CharlieCK wrote:
  Inspektor z ramienia urzedu gminy

  Zatem jest to inspektor nadzoru inwestorskiego.
  Jego kompetencje określa art. 25 i 26 Ustawy prawo budowlane.
  Moim zdaniem, żądając tego co powyżej, przekracza te granice.
 • Level 34  
  A gdyby nawet zrobić pomiary oświetlenia i dajmy na to, że wyszłyby negatywne, to gdzie tu wina wykonawcy jeśli trzymał się projektu?
  Pomiary oświetlenia drogowego to sprawdzanie projektanta nie wykonawcy.
 • Level 5  
  Teraz mamy się pisemnie ustosunkować do wyżej wymienionego pisma inspektora w trybie pilnym. Co radzicie odpisać panu inspektorowi?
 • Level 43  
  kozi966 wrote:
  ....czy inspektor ma prawo żądać pomiarów fotoelektrycznych....?
  Jeśli żąda to domniemuje że ma takie prawo. Moim zdaniem ma.
  Ale oczywiście za ten pomiar należy się zapłata.

  Wykażecie, że nie prawa takiego pomiaru żądać?
  Inspektor węszy przekręt gminy polegający na zamontowaniu co drugiej oprawy.
  Ma się podkładać podpisując, że wszystko ok?
  Kto poniesie koszty ewentualnego odszkodowania gdy dojdzie do wypadku z powodu kiepskiego oświetlenia?
  Inspektor, gmina, wykonawca czy elektrodowi "doradcy"?

  Jeśli gmina chce kombinować niech kombinuje na własny rachunek. Niech zdemontują zamontowane już oprawy.
  Dziwię się wykonawcy który godzi się na takie zmiany.
  To jest kręcenie bata na siebie.
 • Moderator of Electricians group
  kkas12 wrote:
  kozi966 napisał:
  ....czy inspektor ma prawo żądać pomiarów fotoelektrycznych....?

  To nie są moje słowa.
  kkas12 wrote:
  Inspektor węszy przekręt gminy polegający na zamontowaniu co drugiej oprawy.

  Inspektor żąda pomiarów dotyczących normalnie zainstalowanych opraw, nie zgodził się na odstępstwo montowania co drugiej, więc o czym tu mowa?
  kkas12 wrote:
  Wykażecie, że nie prawa takiego pomiaru żądać?

  Ależ prawo ma, może sobie i żądać nowego mercedesa. Niech to tylko poprze podstawą prawną czy umowną lub inną związaną z SIWZ.
 • Level 43  
  kozi966 wrote:
  Ależ prawo ma, może sobie i żądać nowego mercedesa. Niech to tylko poprze podstawą prawną czy umowną lub inną związaną z SIWZ.
  Niczym podpierać nie musi. Wystarczy jak zapłaci za dodatkową robotę nie ujętą w specyfikacji, o czym pisałem wcześniej.
  A nie tak dawno nikt inny jak kolega sugerował powoływanie komisji do wykonywania pomiarów odbiorczych.
  Więc z tym szafowaniem prawem to raczej ostrożniej :)
  kozi966 wrote:
  To nie są moje słowa.
  To nie ma znaczenia. Ale maszyna tak podała.

  A tak na marginesie to nie raz i nie dwa wykonywałem na życzenie inwestora badania natężenia oświetlenia terenu.
  Oczywiście badanie te nie były ujęte w specyfikacji, ale należna zapłata została zawsze uiszczona. Więc nie rozumiem w czym tkwi problem.
 • Moderator of Electricians group
  kkas12 wrote:
  A nie tak dawno nikt inny jak kolega sugerował powoływanie komisji do wykonywania pomiarów odbiorczych.
  Więc z tym szafowaniem prawem to raczej ostrożniej

  Jaki to ma związek z tematem?
  kkas12 wrote:
  To nie ma znaczenia. Ale maszyna tak podała.

  Ok. Zapiszę.
  kkas12 wrote:
  A tak na marginesie to nie raz i nie dwa wykonywałem na życzenie inwestora badania natężenia oświetlenia terenu.

  A co mają badania natężenia do sprawdzenia parametrów oświetleniowych drogi? Pomiary drogi to pomiary luminancji i nie są to proste pomiary.
  kkas12 wrote:
  Więc nie rozumiem w czym tkwi problem.

  W tym, że inspektor żąda takich pomiarów a nie prosi o nie w ramach prac dodatkowych.
 • Moderator of Electrical engineering
  kkas12 wrote:
  Więc nie rozumiem w czym tkwi problem.

  Problem tkwi w tym że gmina jest winna niezamontowania lamp bo teraz zapewne pomiary wyjdą źle. Inspektor nie chcąc być za to odpowiedzialny więc zwali na wykonawcę.
 • Level 43  
  kozi966 wrote:
  A co mają badania natężenia do sprawdzenia parametrów oświetleniowych drogi?

  To, że również nie były one ujęte w SIWZ.
  kozi966 wrote:
  Jaki to ma związek z tematem?
  Taki sam jak w tamtym wątku którego moja wzmianka dotyczy, Tworzysz często kolego "prawo" opierające się na Twym "widzi mi się".
  kozi966 wrote:
  W tym, że inspektor żąda takich pomiarów a nie prosi o nie w ramach prac dodatkowych.
  Więc trzeba uświadomić inspektora, że jeśli zapłaci to pomiary będą wykonane. Więc problemu żadnego nie ma.
  Jest kasa, są wykonane roboty dodatkowe. I o tym wcześniej pisałem.
  Prowadzenie działalności gospodarczej nie jest działalnością charytatywną.
  I tak trzeba argumentować a nie szukać na forum kruczków prawnych.
  Kasa jest podstawą istnienia firmy. Nie można zapłaty za wykonane prace odwlekać w imię trudnych do oszacowania racji.
  Bo łatwo jest radzić kreując siebie na "prawnika" siedząc na d...e przed kompem i nie ponosząc żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

  Krzysztof Reszka wrote:
  Problem tkwi w tym że gmina jest winna niezamontowania lamp bo teraz zapewne pomiary wyjdą źle. Inspektor nie chcąc być za to odpowiedzialny więc zwali na wykonawcę.
  O tym właśnie piszę. Jeśli SIWZ opiewa na zamontowanie np: 50 opraw to nie na 25.
  Więc nie wymagajcie od inspektora by się podkładał.
  Znane mi są przypadki gdy gminni decydenci wygaszali część oświetlenia ulicznego w nocy, ale gdy do wypadku doszło to nikt się do tego nie przyznawał.
  Normy są po to aby je stosować w całości a nie wybiórczo.
 • Moderator of Electrical engineering
  kkas12 wrote:
  Jest kasa, są wykonane roboty dodatkowe.

  Tylko czasami lepiej iść na ugodę. Czyli stracić bicz a nie furmankę.
  Przepychanki z "państwowymi " trwają lata.
  Moja propozycja zrobić pomiary, jak wyjdą źle wskazać w protokóle winnego tej sytuacji.
 • Level 43  
  Ale tu wynik pomiarów nie ma znaczenia. Nie było ich w SIWZ więc są to roboty dodatkowe, a za nie należy się zapłata. Tu chodzi o kasę.
  Zaś wynik pomiarów to jest tylko sprawa projektanta i gminy jeśli część opraw zdemontuje. Nikogo więcej.
 • Moderator of the Technical section
  kkas12 wrote:
  Ale tu wynik pomiarów nie ma znaczenia. Nie było ich w SIWZ więc są to roboty dodatkowe, a za nie należy się zapłata. Tu chodzi o kasę.
  Zaś wynik pomiarów to jest tylko sprawa projektanta i gminy jeśli część opraw zdemontuje. Nikogo więcej.

  Wynik ma znaczenie i to duże. Uważam, że inspektor jest pewien, iż pomiary wykażą niedotrzymanie założeń projektowych i niedostateczne oświetlenie, a o to mu chodzi. Nie ma ochoty podkładać się pod "oszczędności" gminne i sam za nie odpowiadać.
 • Moderator of Electrical engineering
  retrofood wrote:
  Nie ma ochoty podkładać się pod "oszczędności" gminne i sam za nie odpowiadać.

  Nie wiadomo czy sam nie maczał w tej decyzji wespół z inwestorem . A teraz obawia się konsekwencji. Jestem świeżo po takiej inwestycji gdzie projektant dogadał się z inspektorem nadzoru w sprawie hydrantów. A " sajgon " zrobił inspektor państwowej straży pożarnej nie dopuszczając obiektu nowo wybudowanego do użytkowania.
 • Moderator of the Technical section
  Krzysztof Reszka wrote:
  retrofood wrote:
  Nie ma ochoty podkładać się pod "oszczędności" gminne i sam za nie odpowiadać.

  Nie wiadomo czy sam nie maczał w tej decyzji wespół z inwestorem . A teraz obawia się konsekwencji. Jestem świeżo po takiej inwestycji gdzie projektant dogadał się z inspektorem nadzoru w sprawie hydrantów. A " sajgon " zrobił inspektor państwowej straży pożarnej nie dopuszczając obiektu nowo wybudowanego do użytkowania.

  Wszystko jest możliwe. Może i wcześniej gmina zastosowała podobny myk? Podłożył się raz, ale kolejny (i słusznie) już mu się nie podoba. Nic tu nie wymodzimy, informacji dalszej nie będzie, ale coś mi się wydaje, że tym razem się uprze i nie ustąpi.
 • Level 5  
  retrofood wrote:
  Krzysztof Reszka wrote:
  Problem tkwi w tym że gmina jest winna niezamontowania lamp bo teraz zapewne pomiary wyjdą źle. Inspektor nie chcąc być za to odpowiedzialny więc zwali na wykonawcę.
  O tym właśnie piszę. Jeśli SIWZ opiewa na zamontowanie np: 50 opraw to nie na 25.
  Więc nie wymagajcie od inspektora by się podkładał.
  Znane mi są przypadki gdy gminni decydenci wygaszali część oświetlenia ulicznego w nocy, ale gdy do wypadku doszło to nikt się do tego nie przyznawał.
  Normy są po to aby je stosować w całości a nie wybiórczo.

  To nie są moje słowa. [retrofood]

  Koledzy źle zrozumieli, do odbioru wszystkie oprawy wiszą zgodnie z projektem, także w tej chwili inspektor pod niczym się nie podkłada. Po "pozytywnym" odbiorze robót dopiero oprawy mogą być ewentualnie zdemontowane.

  Wszystkie wymagane w STIWORB pomiary elektryczne pan inspektor otrzymał, i zaakceptował. Domaga się jedynie pomiarów fotoelektrycznych nie ujętych w specyfikacji.
 • Admin of electroenergetics
  CharlieCK wrote:


  Wszystkie wymagane w STIWORB pomiary elektryczne pan inspektor otrzymał, i zaakceptował. Domaga się jedynie pomiarów fotoelektrycznych nie ujętych w specyfikacji.


  Przecież było już o tym pisane. Niech Ci poda podstawę prawną jego widzimisię.
 • Moderator of Electrical engineering
  CharlieCK wrote:
  Dodam jeszcze że Gmina na etapie realizacji poprosiła nas o montaż "co drugiej " oprawy gdyż doszli do wniosku że nie potrzebują aż takiej dużej ilości opraw na danej ulicy a pozostałe zakupione oprawy przeznaczyliby sobie na inną inwestycję

  CharlieCK wrote:
  Koledzy źle zrozumieli, do odbioru wszystkie oprawy wiszą zgodnie z projektem, także w tej chwili inspektor pod niczym się nie podkłada. Po "pozytywnym" odbiorze robót dopiero oprawy mogą być ewentualnie zdemontowane.


  Koledzy dobrze zrozumieli ty kolego źle napisałeś.
 • Level 22  
  Wskażcie różnicę, ewentualnie brak logiki:
  Projektant oblicza SWZ na podstawie inwentaryzacji kabli i wychodzi, że ochrona jest skuteczna. Po co ją mierzyć?
  Projektant oblicza uziemienie na podstawie pomiarów rezystywności gruntu, dobiera ilość szpilek, itd. Po co mierzyć?
  Projektant oblicza natężenia oświetlenia drogi i obliczenia są dobre. Po co je mierzyć?
  Czy jakby inspektor zażądał protokołu na kierunek wirowania faz, prąd roboczy SON, to byś zrobił pomiar i protokół? Pewnie tak. Bo tanie.
  Problemem jest to, że pomiary takie są bardzo drogie, w porównaniu do pomiarów elektrycznych. Ale według mnie zasadne. Bo służą sprawdzeniu bezpieczeństwa. Jeżeli zdarzy się wypadek i kierujący pojazdem stwierdzi, że został oślepiony lub pieszy był w cieniu, a nie ma pomiarów, to skąd wiadomo, czy było dobrze i na jakiej podstawie - obliczeń , czy faktycznych pomiarów?
  Konrad.