Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Analiza sygnału w systemach bezkluczykowych

NDN Warszawa 27 Apr 2017 11:50 15918 15
 • #1
  NDN Warszawa
  Level 12  
  Analiza sygnału w systemach bezkluczykowych

  W artykule opiszemy sposoby badań sygnałów ASK / FSK stosowanych w systemach bezkluczykowych w nowoczesnych samochodach.
  Firma Rigol Technologies rozszerzyła system testowy zakresu częstotliwości radiowych (RF) analizatora spektralnego DSA800 od dodatkowe funkcje testowe systemów pasywnych zamków zbliżeniowych (bezkluczowych). Rozwiązanie Rigola jest bardzo wygodne w użyciu i znacznie tańsze od innych systemów testowych dostępnych na rynku.

  Systemy zamków zbliżeniowych (ang. PKE – Passive Keyless Entry) są systemami elektronicznymi używanymi głównie do otwierania samochodów lub budynków bez mechanicznych kluczy. Takie systemy blokujące pracują z elementem pasywnym (klucz), który jest aktywowany przez urządzenie (np. samochód) wysyłające sygnał okresowy do otoczenia. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych przykładów takiego systemu jest system zbliżeniowego otwierania samochodu. Pojazd zawsze wysyła do otaczającego środowiska stały sygnał niskiej częstotliwości (LF) około 130 kHz. Jeżeli właściwy kluczyk znajdzie się w pobliżu pojazdu (około 1-1,5 m), to rozpoznaje sygnał LF i zwrotnie wysyła prawidłowy identyfikator (ID) w postaci sygnału RF (w paśmie UHF) z modulacją ASK lub FSK. Po ręcznym otwarciu drzwi samochodu system jest odblokowywany. W pewnych rozwiązaniach jest możliwe również uruchomienie silnika samochodu przyciskiem, gdy kluczyk znajduje się w kabinie pojazdu, lub otwarcie bagażnika. Wykorzystywana częstotliwość sygnału UHF w systemach PKE zależy od lokalizacji. W Europie głównie stosuje się częstotliwość nośną 433 MHz z pasma ISM2. Aplikacje takie wykorzystują w Europie także częstotliwość nośną 868 MHz, przy czym nie jest to częstotliwość z pasma ISM. W USA i Japonii używana jest głównie częstotliwość 315 MHz.

  Możliwe są dwa rodzaje procedur działania zamków zbliżeniowych:

  1) Pojazd wysyła sygnał LF z krótkim sygnałem pobudzającym (ang. wake up signal)
  • W zdefiniowanym okresie pojazd wysyła do otoczenia sygnał LF z krótką informacją (sygnałem pobudzającym).
  • Jeżeli kluczyk zbliżeniowy znajduje się blisko samochodu, odsyła sygnał potwierdzenia (UHF).
  • Kluczyk i samochód rozpoczynają transmisję danych z kontrolą danych identyfikacyjnych (ID).
   vSamochód wysyła ID do kluczyka. Jeżeli dane identyfikacyjne są prawidłowe, kluczyk wysyła swój kod. Jeżeli kod ten jest prawidłowy, pojazd odblokowuje drzwi, umożliwiając ich otwarcie.

  2) Pojazd wysyła sygnał LF ze swoim ID
  • W zdefiniowanym okresie pojazd wysyła do otoczenia sygnał LF ze swoimi danymi identyfikacyjnymi.
  • Jeżeli kluczyk zbliżeniowy znajduje się blisko samochodu i odebrane ID jest prawidłowe, kluczyk odsyła swój kod identyfikacyjny. Jeżeli kod ten jest prawidłowy, samochód można otworzyć.

  Spoiler:
  1 UHF (ang. Ultra High Frequency) = pasmo decymetrowych fal elektromagnetycznych o zakresie 300 MHz do 1000 MHz.

  2 ISM (ang. Industrial, Scientific and Medical)= pasmo fal radiowych przeznaczone początkowo dla zastosowań przemysłowych, naukowych i medycznych, a obecnie również prywatnych. ISM definiowano dwa rodzaje pasma: typ A i typ B. Pasmo typu B może być wykorzystywane bez licencji. Najpopularniejszym zakresem częstotliwości ISM jest pasmo 2,4 GHz do 2,5 GHz, które jest wykorzystywane przez systemy bezprzewodowej transmisji danych w sieciach komputerowych.

  3 Źródło: Relay Attacks on Passive Keyless Entry and Start Systems in Modern Cars, Aur’elien Francillon, Boris Danev, Srdjan Capkun Department of Computer Science ETH Zurich 8092 Zurich, Switzerland, §2.2


  Modulacja FSK – modulacja z kluczowaniem częstotliwości

  Modulacja FSK (ang. Frequency Shift Keying) jest rodzajem modulacji cyfrowej. Modulacja ta polega na modulacji fali nośnej sygnałem cyfrowym, a zmiany częstotliwości fali nośnej mają charakter dyskretny. Podstawową postacią tej modulacji jest modulacja 2FSK. Modulacja 2FSK jest wykorzystywana m.in. w systemach zbliżeniowych, jak np. systemach otwierania samochodów lub systemach kontroli ciśnienia w oponach. W najprostszej postaci modulacji 2FSK dwa stany cyfrowe „0” i „1” (2FSK z 1 bitem/symbol) są transmitowane dwiema różnymi częstotliwościami.
  Te dwie częstotliwości modulują falę nośną i obie mają ten sam odstęp od częstotliwości fali nośnej. Różnica między modulacją FSK a analogową modulacją FM jest taka, że w modulacji FSK dwie transmitowane częstotliwości zmieniają się w takt danych binarnych, a w modulacji FM częstotliwość nośna zmienia się zgodnie z analogowym sygnałem modulującym.

  Odstęp dwóch kluczowanych częstotliwości od częstotliwości fali nośnej jest nazywana dewiacją FSK:
  *Dewiacja FSK = ∆f
  *fcarrier (częstotliwość nośnej) ± ∆f
  Przykład:
  Na rysunku 1 pokazano sygnał modulacji 2FSK z ∆f = 40 kHz i fcarrier = 866 MHz
  Analiza sygnału w systemach bezkluczykowych
  Rys. 1 Sygnał 2FSK z dewiacją 40 kHz i częstotliwością fali nośnej 866 MHz zmierzony przyrządem DSA832E

  Odstęp między obiema częstotliwościami charakterystycznymi wynosi 80 kHz:

  fmax = fcarrier + ∆f = 866 MHz + 40 kHz
  fmin = fcarrier - ∆f = 866 MHz - 40 kHz
  fmax - fmin = 80 kHz
  Odstęp częstotliwości charakterystycznych wynosi 2 x dewiacja FSK:
  ∆(f2 - f1) = 2 x ∆f
  Analiza sygnału w systemach bezkluczykowych

  Rys. 2 Diagram konstelacji modulacji 2FSK,częstotliwość nośna jest w środku ekranu.

  Wyniki testów zobrazowane na rysunkach 3 i 4 pokazują różne rodzaje istotnych pomiarów:

  Analiza sygnału w systemach bezkluczykowych
  Rys. 3 Maska Dobry/zły dla analizy krzywych

  Sygnał nie powinien wykraczać poza zdefiniowane przez użytkownika linie maski Dobry/zły (rys. 3). Test może być wykonany przyrządami DSA832, DSA832E lub DSA8754.
  Można zmierzyć wartości bezwzględne obu częstotliwości (rys. 4, markery 2R i 3D).
  Odstęp częstotliwości nośnej można sprawdzić funkcją markera (rys. 4, marker 1D).
  Można również zmierzyć wartość różnicy mocy obu częstotliwości (rys. 4, markery 2R i 2D).

  Analiza sygnału w systemach bezkluczykowych
  Rys. 4 Zmierzone parametry charakterystyczne sygnału 2FSK (patrz tabela markerów – Marker Table)

  Innym dostępnym pomiarem jest analiza zajętości pasma (OCP). Funkcja OCP mierzy zakres częstotliwości, w którym zawarte jest 99% mocy widmowej sygnału. Częstotliwość nośna sygnału znajduje się w środku tego zakresu (patrz rys. 5). OCP można mierzyć przyrządem DSA800 z opcją DSA800-AMK(5).

  Wartość OCP dla sygnału 2FSK jest obliczana z zależności:
  OCPBW = szybkość transmisji + 2 x ∆f (6)
  Przykładowo: szybkość transmisji 10k symboli/s i dewiacja częstotliwości 40 kHz
  OCPBW = 10k symboli/s + 2 x 40 kHz = 90 kHz


  Spoiler:
  4 Szybkość pomiarów przyrządów DSA832, DSA832E i DSA875 (czas przemiatania 10 ms: czas przetwarzania wynosi 30-40 ms): w normalnym trybie pracy dostępna jest szybkość pomiarów ~50 ms.

  5 Z opcją DSA800-AMK dostępne są następujące pomiary: Time Power (pomiar mocy w funkcji dla danej częstotliwości nośnej), Adjacent Channel Power (pomiar mocy w kanałach sąsiednich), Channel Power (pomiar mocy i gęstości mocy w kanale), Occupied Bandwidth (pomiar zajętości pasma), Emission Bandwidth (pomiar pasma emisji), S/N (pomiar stosunku sygnał/szum), Harmonic Distortion (pomiar zawartości harmonicznych), TOI (pomiar zniekształceń intermodulacyjnych 3. rzędu.

  6 Ze względu na wpływ współczynnika poszerzenia pasma (ang. Roll Off Factor) nr. 0,35, OCP będzie mniejsze niż wynika to z obliczenia.


  Analiza sygnału w systemach bezkluczykowych
  Rys. 5 Pomiar zajętości pasma (OCP) sygnału 2FSK


  Filtracja

  Celem filtracji jest nadanie impulsom cyfrowym gładkiego zaokrąglonego kształtu, aby uzyskać lepsze wyniki pomiarów widmowych i ograniczenie pasma. W oprogramowaniu ULTRA IQ STATION Rigola można wybrać różne typy filtrów. Dla modulacji FSK dostępny jest specjalny filtr gaussowski do ograniczenia pasma przed transmisją. Filtracja sygnału FSK tym rodzajem filtra skutkuje zamianą sygnału do postaci modulacji GFSK. W oprogramowaniu tym jest możliwe jest ustawienie współczynnika poszerzenia pasma (α = B*T), długości impulsu (liczba próbek na impuls w czasie jednego bitu) i oversamplingu (zwiększenie szybkości próbkowania dla uzyskania lepszej zgodności z twierdzeniem o próbkowaniu, aby można użyć prostszego filtru rekonstrukcyjnego). Charakterystyka gaussowska jest przedstawiona na rysunku 6. Długość filtru jest iloczynem długości impulsu i wartości ovwersamplingu.

  Współczynnik poszerzenia pasma α jest obliczany z wartości:
  • pasmo charakterystyki gaussowskiej (@-3dB):
  • czas trwania jednego bitu: TBit

  Analiza sygnału w systemach bezkluczykowych
  Rys. 6 Charakterystyka gaussowska  Sygnał 2FSK może być wygenerowany w oprogramowaniu ULTRA IQ STATION i załadowany do generatora sygnałów RF z opcją IQ (DSG3030-IQ lub DSG3060-IQ( 8).


  Analiza sygnału w systemach bezkluczykowych
  Rys. 7 Generacja sygnału 2FSK w oprogramowaniu ULTRA IQ STATION


  Spoiler:

  7 Źródło rysunku: Wikipedia.org
  8 DSG3030-IQ: 9 kHz do 3 GHZ; DSG3060-IQ: 9 kHz do 6 GHz; Modulator IQ jest opcją i zawiera także zewnętrzne wejścia i wyjścia analogowe I i Q.


  Częstotliwość zegara w generatorze ustawia częstotliwość wyjściową zegara syntezy tablicowej. Częstotliwość zegarowa jest obliczana z wartości oversamplingu i szybkości transmisji (w naszym przykładzie modulacji 2FSK jeden transmitowany symbol zawiera jeden bit).
  Częstotliwość zegara = wartość oversamplingu * szybkość transmisji

  Oprogramowanie S1220 do demodulacji 2FSK

  Rigol dostarcza (jako opcję) rozwiązanie programowej demodulacji ASK / FSK w postaci pakietu oprogramowania S1220. Oprogramowanie to pracuje z analizatorami DSA832, DSA832E i DSA8759. Demodulację ASK opisano na końcu tego artykułu.
  • Oprogramowanie wyświetla przebiegi symboli zmodulowanego sygnału.
  • Można analizować diagramy oka, co jest szczególnie istotne przy analizie jittera badanego sygnału.
  • Jest możliwość ustawienia wzorca sygnału jako przebiegu odniesienia. Każdorazowo, gdy wzorzec jest transmitowany, to oznaczony jest kolorem żółtym.
  • Dostępny jest pomiar mocy fali nośnej, dewiacji częstotliwości i offset częstotliwości nośnej.
  • Obsługiwane jest kodowanie Manchester.
  • Można zachowywać w pamięci i ładować dane konfiguracyjne.


  Ustawienia sygnału 2FSK pokazano na rysunku 8.
  Analiza sygnału w systemach bezkluczykowych
  Rys. 8 Oprogramowanie S1220 do demodulacji ASK / FSK

  Spoiler:
  9 Analizator musi być ustawiony w tryb DMA (FFT). Sterowanie analizatorem za pomocą oprogramowania S1220 jest możliwe tylko w trybie DMA.
  Analiza sygnału w systemach bezkluczykowych
  Rys. 9 Konfiguracja dla modulacji FSK w pakiecie S1220  Pomiary sygnałów FSK przyrządami DSA815, DSA705 i DSA710

  Oprogramowanie S1220 jest przeznaczone tylko dla analizatorów DSA832(E) / DSA875. Szybkość pomiarów w analizatorach DSA815, DSA705 i DSA710 jest mniejsza niż w przyrządach DSA832(E)/DSA875 i zbyt mała dla sygnałów 2FSK. Rigol rozwiązał ten problem, wprowadzając nową opcję do ciągłej rejestracji sygnału (SSC-DSA)10. Dzięki opcji SSC-DSA możliwa jest także analiza sygnałów 2FSK mierzonych przyrządami DSA815, DSA705 i DSA710. Przy tej opcji analizator przełączany jest w tryb FFT z większą szybkością rejestracji sygnału. Opcja ta umożliwia równoległe pomiary sygnałów FSK (do trzech sygnałów 2FSK) aż do 1,5 MHz (patrz rys. 10) bezpośrednio przez przyrząd bez żadnego dodatkowego oprogramowania.  Opcja posiada trzy główne cechy charakterystyczne:


  • Wyświetlanie widma w czasie rzeczywistym (RT Trace).
  • Funkcję pamięci wartości maksymalnej (Maximum Hold).
  • Analizę zarejestrowanego sygnału 2FSK, która zawiera:
   - także funkcję pamięci wartości maksymalnej równolegle z pomiarem ciągłym,
   - test Dobry/zły względem ustawionych przez użytkownika linii granicznych,
   - aktywację dwóch linii markerów,
   - pomiar dwóch częstotliwości sygnału 2FSK, amplitudy obu tych częstotliwości, dewiację częstotliwości i offset częstotliwości nośnej.

  Spoiler:
  10 Opcja ta jest dostępna tylko dla przyrządów DSA705, DSA710 i DSA815.

  Analiza sygnału w systemach bezkluczykowych
  Rys. 10 Pomiar sygnału 2FSK przyrządem DSA815 z opcją SSC
  Analiza sygnału w systemach bezkluczykowych
  Rys. 11 Pomiar trzech sygnałów 2FSK jednocześnie z funkcj ą max hold


  Modulacja ASK – modulacja z kluczowaniem amplitudy

  Modulacja ASK (ang. Amplitude Shift Keying) jest również rodzajem modulacji cyfrowej używanym np. w systemach zamków bezkluczowych lub radiolatarniach nawigacyjnych. W najprostszej postaci dwa stany sygnału cyfrowego „0” i „1” są mnożone z częstotliwością nośną (patrz rysunki 12 do 14). c (2FSK z 1 bitem/symbol) są transmitowane dwiema różnymi częstotliwościami. Kluczowanie dwustanowe (ang. OOK - On/Off Keying) jest wykorzystywane w systemach bezkluczowych używających modulacji ASK.


  Kluczowanie dwustanowe (OOK):

  [*]Przy stanie „1” fala nośna jest transmitowana; przy stanie „0” fala nośna jest wyłączona.
  [*]Modulacja ASK jest 100% (patrz rys. 14).
  Analiza sygnału w systemach bezkluczykowych
  Rys. 12 Ciąg impulsów „1” i „0” (sygnał cyfrowy)
  Analiza sygnału w systemach bezkluczykowych
  Rys. 13 Fala nośna mod ulacji ASK (sygnał sinusoidalny)
  Analiza sygnału w systemach bezkluczykowych
  Rys. 14 Modul acja ASK (sygnał cyfrowy * fala nośna)
  Sygnał ASK może być także transmitowany ze stałą falą nośną. W takim przypadku stan „0” jest transmitowany z niższą amplitudą niż stan „1”. Modulacja ASK może być np. 10% (np. w systemach tzw. komunikacji bliskiego pola [NFC] z szybkością kodowania 424 kbps).
  Wskaźnik modulacji ASK obliczany jest z poniższej zależności:

  [*]m = (A-B)/(A+B) * 100
  [*]Jeżeli m = 8~14%, to mamy do czynienia z modulacją ASK ~10%.
  [*]Głębokość modulacji wynosi B/A
  Analiza sygnału w systemach bezkluczykowych
  Rys. 15 10% mod ulacja ASK

  Pasmo modulacji ASK jest definiowane zależnością:
  B = 2 x szybkość transmisji

  Sygnały ASK mogą być również generowane przez generator sygnałowy RF serii DSG3000-IQ (np. DSG3060) z oprogramowaniem ULTRA IQ STATION (patrz rysunek 16).
  Analiza sygnału w systemach bezkluczykowych
  Rys. 16 Ustawienia ULTRA IQ STATION do generacji s ygnału ASK  Zakres częstotliwości pokazano na rysunku 17. Widmo ASK jest równe 2 x szybkość transmisji. Widmo takie jest widoczne przy różnych liniach sygnału. Ma to sens, gdyż oczekiwane widmo w tej postaci transmisji nie jest tylko sygnałem OOK.
  • Impuls w dziedzinie czasu jest reprezentowany funkcją SI (sinx/x) w dziadzienia częstotliwości.
  • Ciąg impulsów (stały ciąg 0101…) w dziedzinie czasu odpowiada funkcji SI pomnożonej przez ciąg impulsów Diraca (ciąg impulsów od bardzo małej szerokości ) w dziedzinie częstotliwości.
  • Mnożenie z częstotliwością nośną daje w wyniku przesunięcie tej funkcji do częstotliwości nośnej.


  Sygnał cyfrowy jest widoczny w trybie zero span analizatora (patrz rysunek 18). W trybie tym można analizować ciąg impulsowy w dziedzinie czasu.
  Analiza sygnału w systemach bezkluczykowych
  Rys. 17 Widmo syg nału ASK
  Analiza sygnału w systemach bezkluczykowych
  Rys. 18 Widok sygnału ASK w trybie zero span

  Sygnał ASK może być także analizowany za pomocą oprogramowania S1220 Rigola do demodulacji ASK-FSK. Ustawienia i obrazy do analizy są takie same jak dla analizy sygnałów 2FSK.
  Analiza sygnału w systemach bezkluczykowych
  S1220 Rigol Oprogramowanie

  Analiza sygnału w systemach bezkluczykowych
  https://www.ndn.com.pl/


  *Artykuł sponsorowany
  [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
 • #2
  TechEkspert
  Editor
  Ciekawa sprawa, przydałoby się przy debugowaniu tego typu rzeczy: "RFID" - karty bezstykowe #23 edu elektroda.pl ;)
  Zastanawiam się dlaczego pojazd aktywuje kluczyk polem LF a kluczyk odpowiada w paśmie UHF, jakie to daje zalety (może LF ma mały zasięg i pozwala natywnie zrealizować "zbliżeniowość") czy to nie komplikuje konstrukcji?

  Opisany sposób działania przypomina autoryzację challenge-response, ciekawa jaka jest "siła" - długość klucza użytego algorytmu kryptograficznego w kluczyku.
 • #3
  RometFan;p
  Level 26  
  Szukałem odpowiedzi na Twoje pytanie, odnośnie dwóch kanałów (LF i UHF) i prawdopodobnie chodzi tylko o oszczędzanie energii, nadawanie UHF trwa szybciej niż LF i dzięki temu bateria wytrzymuje dłużej. Podsyłam link do artykułu atmela i nxp:
  http://www.atmel.com/Images/Article_AC9_How-to-Define-the-LF-Drivers-Key.pdf

  http://www.nxp.com/documents/leaflet/75017275.pdf
 • #4
  TechEkspert
  Editor
  To jest bardzo możliwe, ciekawa sprawa z cewkami LF są umieszczone w trzech osiach.

  Trafiłem kiedyś na ładowarkę Qi z trzema cewkami: Bezprzewodowa ładowarka samochodowa. Czy wygoda rekompensuje straty?
  ale tam były one umieszczone w jednej płaszczyźnie i zwiększały pole działania ładowarki WCT (ładowarka wykrywała cewkę która jest najbliżej cewki odbiornika).
 • #5
  przemyslawuk
  Level 12  
  Są różne rozwiązania, ale tak w uproszczeniu najczęściej wyzwala się kluczyk poprzez LF. Zazwyczaj 125khz. Na niskiej częstotliwości jest łatwiej przetransportować energie (tak jak w kartach chipowych, które nie maja własnego zasilania). Sprawność transferu energii jest większa. Odpowiedz jest na UHF z tego względu, ze mala bateria w kluczyku nie byłaby w stanie zmodulować pola na odległość paru metrów. Dla przykładu do anteny 125khz w samochodzie, która wyzwala kluczyk, pompuje się ok. 2A prądu aby moc wzbudzić kluczyk. Bateryjka w kluczyku długo by tego nie zniosła.
  Dlaczego 3 anteny? - Dla uzyskania większego prawdopodobieństwa, ze kluczyk odbierze wystarczająco energii by się wyzwolić. Nawet przy niewielkim odchyleniu anteny odbiorczej i nadawczej bardzo mocno spada sprawność transferu energii.
  Kluczyk po pobudzeniu ma określony czas, w ciągu którego musi wysłać odpowiedz. Najnowsze rozwiązania próbują ominąć problem "przedłużania" kluczyka, aktualnie najczęściej stosowana metoda przez złodziei, poprzez stosowanie modulacji szerokopasmowej.
 • #6
  TechEkspert
  Editor
  Te dwie rzeczy:
  -ciągłe wysyłanie "ping" przez samochód aby wykrywać kluczyk
  -oraz atak w postaci "przedłużenia kluczyka" czyli zbudowania przezroczystego kanału między samochodem i oddalonym użytkownikiem
  trochę mnie odstraszyły od tego rozwiązania...

  Właściwie wystarczyłby zwykły przycisk na kluczyku aby nie udało się "przedłużyć" komunikacji, tylko pytanie czy funkcjonalnie różniłoby się takie rozwiązanie od zwykłego pilota z przyciskiem.

  To rozwiązanie z cewkami LF w trzech osiach/płaszczyznach jest bardzo sprytne, do czego to można porównać w komunikacji HF może do MIMO a raczej SIMO gdyż to jest w jednym kierunku.
 • #7
  RometFan;p
  Level 26  
  MIMO lub SIMO wspólne ma tylko to że też może posiadać 3 anteny. Ta technika stosowana w autach jest po to, że w zależności od tego jak trzymamy kluczyk polaryzujemy antenę innaczej. Tak jak byśmy antenę na dachu budynku jednorodzinnego przestawili o 90 stopni(sygnał zmaleje, bo nie zgadza się polaryzacja nadajnika i anteny). Mające anteny w 3 różnach osiach zawsze któraś polaryzacja będzie pasowała "całkiem".
  MIMO to technika wykorzystywana w technikach radiowych nowej generacji (LTE, WiMax, WiFi) oraz planowana w sieciach 5G, i pozwala na odpowiednie sumowanie sygnałów z wielu anten w sygnałach gdzie występuje wielodrogowość, czyli modulacja OFDM.
 • #9
  TechEkspert
  Editor
  Nie wiem co ile wysyłany jest "ping" ale z praktycznego punktu widzenia pewnie co 1s byłoby wystarczające, ale tak czy inaczej taki ping wysyłany jest 24/7 gdy samochód stoi na parkingu.
 • #10
  electro
  Level 18  
  TechEkspert wrote:
  Nie wiem co ile wysyłany jest "ping" ale z praktycznego punktu widzenia pewnie co 1s byłoby wystarczające, ale tak czy inaczej taki ping wysyłany jest 24/7 gdy samochód stoi na parkingu.


  Raczej bez sensu wysyłać sygnał bez przerwy, wysyłanie sygnału inicjowane jest albo przyciskiem w klamce, lub samym pociągnięciem klamki. Częstsze pingowanie jest wykonywane gdy włączony jest zapłon, ale ze względu na bliskość klucza moce sa już mniejsze.
 • #11
  przemyslawuk
  Level 12  
  Nie jest prawdą, że ping jest wysyłany cały czas. W zasadzie nie jest mi znany przypadek, gdzie taki ping byłby wysyłany cały czas.
  Pingowanie występuje, ale odbywa się bardziej w określonych sytuacjach, w jakimś konkretnym celu, a nie ot tak sobie.
  Znowu, różnie to jest, ale generalnie po zamknięciu samochodu ping nie jest wysyłany. Rozładowałoby to akumulator nie mówiąc już o bateryjce w kluczyku.
  Ping jest wysyłany w pewnych okolicznościach. Np., jeśli jest uruchomiony silnik i otwarte zostaną drzwi kierowcy, będą okresowe pingi dla upewnienia się, że kluczyk jest w środku.
  Wiele systemów wyświetli ostrzeżenie, że kluczyk jest poza samochodem.
  Inny przypadek. W tzw. aktywnych systemach po zgaszeniu silnika, zamknięciu drzwi, będzie ping do czasu aż kluczyk znajdzie się poza zasięgiem (kilka metrów) i wtedy drzwi się zablokują.
  Ale potem już nie ma pinga. Detekcja kluczyka następuje w momencie pociągnięcia za klamkę.
  Komputery auta w większości przechodzą w stan uśpienia po kilku dniach i wtedy nawet po pociągnięciu za klamkę widać wyraźne zwolnienie czasu reakcji zamka na pociągnięcie klamki.
 • #12
  tatanka
  Level 20  
  Prędkość marszu to ok 1,3m/s, czyli auto musiało by pingować co 1s.
  3-5 anten w szybkim czasie rozładowało by akumulator.
  Mamy na parkingu 100 samochodów, które pingują kluczyki co 1s ?

  Bzdura.

  System działa w momencie dotknięcia klamki lub włożenia ręki za klamkę.
 • #13
  tarkan1
  Level 17  
  Mitsubishi outlander 2007 - trzeba pociągnąć za klamkę drzwi i działa tylko od drzwi kierowcy lub bagażnika, odblokowuje się i dopiero można otworzyć. Od strony kierowcy czasami nie załapuje, od bagażnika lepiej.
 • #14
  TechEkspert
  Editor
  @NDN Warszawa byłoby fajnie gdybyście kiedyś zrobili nowoczesnymi narzędziami nazwijmy to "retro analizę" np. sygnałów generowanych przez modem analogowy (wiem. może być trudno z jego zdobyciem ale numer dial-up 0202122 nadal działa :) ).

  Kiedyś zdobyłem materiały o dial-up, widać że było ty wyciśnięcie maksimum z linii analogowej w tamtych czasach, oraz widać jaki występuje postęp technologiczny.
  Takie retro tematy cieszą się popularnością oraz pokazują jak szybko zmienia się telekomunikacja np. temat o centralach i sieciach kablowych.
 • #16
  TechEkspert
  Editor
  @Freddie Chopin cóż to Twoje odczucia i opinia,
  natomiast mnie interesują określone tematy i jeżeli dzięki interakcji na forum uda się coś osiągnąć to dobrze wykorzystać taką okazję.
  Ale wystarczy tego "offtopu"...

  Natomiast co do modemów pracujących na liniach analogowych, mimo wieku tych technologii analiza sygnału nie koniecznie byłaby trywialna:
  http://www.kt.agh.edu.pl/~danda/V.html

  Tutaj nawet ktoś zarchiwizował sygnały dla poszczególnych standardów szybkości połączenia:  Teraz tak pomyślałem, że równie ciekawa mogłaby by być analiza sygnałów wytwarzanych przez współczesne modemy ADSL / VDSL.