Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Centrale alarmowe SATEL w pigułce. Przewodnik po centralach satel.

gulson 26 May 2017 11:29 33177 9
Optex
 • W marcu 2017 roku byliśmy świadkami premiery central alarmowych SATEL PERFECTA. Perfecta to kolejna rodzina central SATEL, a zatem kolejna porcja informacji do przyswojenia. Przygotowaliśmy porównanie najpopularniejszych central, które pomoże Ci wybrać odpowiednie dla siebie rozwiązanie.
  Centrale alarmowe SATEL w pigułce. Przewodnik po centralach satel.  Ilość wejść , czyli : Ile mogę podłączyć czujek przewodowych?
  W centralach serii CA, sprawa wygląda następująco: CA-5 maksymalnie obsłuży 5 wejść. Centrala CA-6 obsłuży max. 8 wejść, natomiast CA-10 obsłuży do 16 wejść.

  Centrale rodziny VERSA, czyli VERSA 5, 10, 15, VERSA Plus oraz VERSA IP, to urządzenia, które zawsze obsłużą maksymalnie do 30 wejść. Rozbudowa do 30 wejść dokonywana jest przy użyciu ekspanderów INT-E.

  W centralach INTEGRA, maksymalna ilość wejść zależy od liczby, która mieści się w symbolu danej centrali. Centrala INTEGRA 24 obsłuży maksymalnie 24 wejścia (4 na płycie). INTEGRA 32 obsłuży 32 wejścia (8 na płycie). Centrale INTEGRA 64, 64 Plus, 128, 128 Plus oraz INTEGRA 256 Plus posiadają na płycie po 16 wejść. Centrala INTEGRA 128-WRL obsłuży do 128 wejść, a na płycie PCB posiada 8 wejść. Rozbudowa o te wejścia zawsze odbywa się przy użyciu ekspanderów, np. INT-E.

  W serii PERFECTA, maksymalna ilość wejść również podana jest w symbolu centrali. Czyli PERFECTA 16 obsłuży max. 16 wejść, a PERFECTA 32 obsłuży max. 32 wejścia. Tradycyjnie, rozbudowa oparta o ekspandery INT-E, przy czym każda PERFECTA standardowo obsługuje 8 wejść (na płycie).

  Centrale alarmowe SATEL w pigułce. Przewodnik po centralach satel.  Centrale alarmowe SATEL w pigułce. Przewodnik po centralach satel.
  Podział systemu na strefy, czyli ile niezależnych obszarów mogę uzbrajać?
  Seria CA przedstawia się w ten sposób: CA-5 – brak podziału na strefy, czyli całość włączamy i całość wyłączamy. CA-6 posiada 2 strefy a CA-10 max. 4 strefy.
  W serii VERSA zawsze dostępne są 2 strefy, ale każda z nich może być uzbrojona na 3 sposoby:
  Centrale alarmowe SATEL w pigułce. Przewodnik po centralach satel.


  1. tryb pełny

  2. tryb nocny

  3. tryb dzienny.

  Przy odpowiedniej konfiguracji, można osiągnąć bardzo ciekawe efekty w zarządzaniu tymi strefami. Pomimo istnienia tylko 2 stref, można niezależnie uzbroić parter, piętro i garaż.

  W centralach serii PERFECTA sprawa wygląda identycznie.
  Seria central INTEGRA, posiada różną ilość stref w zależności od modelu: INTEGRA 24: 4 strefy, INTEGRA 32: 16 stref, INTEGRA 64 i większe: 32 strefy.


  Moduł GSM/GPRS, czyli powiadomienie i sterowanie.

  Centrale starej serii CA nie posiadają modułów GSM, natomiast zawsze można je doposażyć o zewnętrzny moduł, np.: GPRS-T1 , GPRS-T4 itp.

  W centralach VERSA jest podobnie( z jednym wyjątkiem): VERSA Plus posiada wbudowany moduł GSM z obsługą dwóch kart SIM. Wbudowany moduł zazwyczaj udostępnia więcej funkcji tj. szczegółowe powiadomienie, funkcje zdalnego sterowania centralą poprzez SMS, zdalne programowanie centrali. Moduły kupowane osobno nie mają takich możliwości.

  Centrale serii INTEGRA też posiadają takie rozwiązanie – jest to INTEGRA 128-WRL. Centrala ta ma zamontowany moduł GSM/GPRS. Jego funkcjonalność również umożliwia realizację szczegółowego powiadamiania, zdalnego sterowania SMS i zdalnego programowania centrali poprzez GPRS.
  Centrale alarmowe SATEL w pigułce. Przewodnik po centralach satel.


  W przypadku central PERFECTA sytuacja jest jasna. Każda centrala PERFECTA posiada wbudowany moduł GSM, który obsługuje dwie karty SIM. Podobnie jak wcześniej, wbudowany moduł GSM umożliwia realizację szczegółowego powiadamiania, zdalne sterowanie SMS, zdalne programowanie centrali, zdalną aktualizację firmware (poprzez GPRS). Fakt istnienia dwóch gniazd na karty SIM (podobnie jak w VERSA Plus), podnosi bezpieczeństwo w kontekście niezawodności monitorowania zdarzeń do agencji ochrony. W przypadku problemów z jednym operatorem GSM, centrala automatycznie przełącza się na kolejną kartę SIM. To jednak nie wszystko, ale o tym zaraz.

  Centrale alarmowe SATEL w pigułce. Przewodnik po centralach satel.


  Aplikacje mobilne do zdalnej obsługi central
  Centrale CA-5, CA-6, CA-10 nie doczekały się swoich aplikacji do sterowania z poziomu smartfona i nie należy się spodziewać, że to się zmieni.
  Rodzina central VERSA posiada swoją aplikację mobilną – VERSA Control. Aplikacja jest darmowa, dostępna m.in. dla systemu Android oraz iOS. Aby korzystać z aplikacji należy do centrali VERSA podłączyć moduł ETHM-1 Plus. Trzeba to brać to pod uwagę robiąc kalkulację systemu. Wyjątek stanowią dwie centrale rodziny VERSA: VERSA Plus oraz VERSA IP. Obie te centrale posiadają już wbudowany moduł ethernetowy .
  Dla central INTEGRA również producent zaprojektował aplikację mobilną – INTEGRA Control. Analogicznie jak wyżej, do każdej centrali INTEGRA należy podłączyć moduł ETHM-1/ETHM-1 Plus, aby można było sterować systemem zdalnie.
  Centrale PERFECTA posiadają swoją aplikację – PERFECTA Control. W tym rozwiązaniu moduł ETHM-1 nie będzie potrzebny.

  Centrale Perfecta nawet go nie obsługują. Pytanie więc, w jaki sposób obsługiwana jest aplikacja mobilna PERFECTA Control? Odpowiedź jest prosta: za sprawą wbudowanego modułu GSM/GPRS. Każda centrala PERFECTA posiada moduł GSM/GPRS, a więc każda centrala może być sterowana smartfonem przy użyciu aplikacji PERFECTA Control. Dobrze by było, aby karta SIM miała wykupiony pakiet danych (internet).  Centrale alarmowe SATEL w pigułce. Przewodnik po centralach satel.
  A jeżeli trzeba będzie dołączyć czujki i sygnalizatory bezprzewodowe?
  Dzisiaj dostępnych jest wiele uniwersalnych rozwiązań, które mogą praktycznie każdą centralę alarmową doposażyć o czujki i sygnalizatory bezprzewodowe. Takie uniwersalne sterowniki podłącza się zazwyczaj do wejść/wyjść centrali, ale nie będziemy o nich pisać. Skupimy się na dedykowanych rozwiązaniach do poszczególnych central.

  Centrale alarmowe SATEL w pigułce. Przewodnik po centralach satel.

  Zacznę od serii CA . Nie ma tutaj dedykowanego kontrolera radiowego. Nie można więc central CA5, CA6, CA10 rozbudować o elementy bezprzewodowe. Wcześniej był dostępny kontroler ACU-100 (ABAX) i on mógł być podłączony do CA-10. Aktualnie nie ma go w ofercie, ponieważ został zastąpiony nowszym – ACU-120.
  W centralach VERSA mamy spore pole do popisu. Obsługują one m.in. system ABAX. Należy więc podłączyć jeden z dwóch kontrolerów: ACU-120 lub ACU-270. Od tej pory można do systemu logować czujki bezprzewodowe ABAX, sygnalizatory bezprzewodowe oraz manipulator bezprzewodowy (komunikacja dwukierunkowa).
  Wniosek: na bazie central VERSA można zbudować w pełni bezprzewodowy system alarmowy .

  Centrale alarmowe SATEL w pigułce. Przewodnik po centralach satel.

  Istnieje też możliwość wykonania systemu bezprzewodowego w ekonomicznym wydaniu. Stosując kontroler VERSA-MCU podłączony do VERSY, zyskujemy możliwość używania tych samych czujek co do systemu opartego na module MICRA. Kontroler VERSA-MCU nie obsługuje jednak manipulatorów bezprzewodowych oraz sygnalizatorów.
  Wniosek: ten system już nie będzie całkowicie bezprzewodowy.
  Centrale rodziny INTEGRA też można rozbudować o elementy bezprzewodowe. Dołączając kontroler ABAX-a: ACU-120 lub ACU-270, zyskujemy możliwość zalogowania bezprzewodowych czujek i sygnalizatorów. W przypadku centrali INTEGRA 128-WRL nie ma potrzeby podłączania zewnętrznego kontrolera ACU (chociaż można). Wersja „WRL” posiada oprócz modułu GSM, dodatkowo wbudowany moduł do urządzeń bezprzewodowych ABAX.
  Dla central PERFECTA sytuacja jest klarowna. W przypadku central Perfecta z dopiskiem „WRL”, centrala ma na stałe wbudowaną antenę oraz obsługę czujek, sygnalizatorów i manipulatorów bezprzewodowych. Urządzenia te częściowo pochodzą od systemu MICRA, więc pracują w paśmie o częstotliwości 433 MHz. Manipulator PRF-LCD-WRL został zaprojektowany specjalnie na potrzeby centrali Perfecta. Komunikuje się on dwukierunkowo i umożliwia obsługę centrali w pełni – tak jak w przypadku manipulatora przewodowego.
  Wynika z tego, że PERFECTA może być systemem całkowicie bezprzewodowym.

  Centrale alarmowe SATEL w pigułce. Przewodnik po centralach satel.

  Koniecznie należy pamiętać o jednym: tylko wersje PERFECTA 16-WRL oraz PERFECTA 32-WRL umożliwiają obsługę urządzeń bezprzewodowych. Jeżeli klient na etapie doboru systemu wykazuje zainteresowanie rozwiązaniem bezprzewodowym (albo rozważa możliwość rozbudowy o takie elementy) powinien zdecydować się na wersję „WRL”. Jeżeli kupi wersję bez „WRL”, nie będzie mógł dołożyć żadnego dedykowanego sterownika radiowego, ponieważ PERFECTA nie współpracuje z modułami ABAX oraz z modułem VERSA-MCU.


  Centrale alarmowe SATEL w pigułce. Przewodnik po centralach satel.
  Manipulatory LCD i LED – do wyboru do koloru, czy niekoniecznie?
  Systemy alarmowe mogą być obsługiwane z manipulatorów , klawiatur strefowych, pilotów, czytników kart czy smartfonów. Wciąż jednak najbardziej popularnym i najbezpieczniejszym wariantem jest posiadanie przynajmniej jednego manipulatora, który będzie zamontowany w chronionym obiekcie. Każda centrala obsługuje pewien zestaw manipulatorów i należy dobrać właściwy do projektowanej instalacji.

  Centrale alarmowe SATEL w pigułce. Przewodnik po centralach satel.

  W przypadku serii CA , każda centrala posiada zestaw kilku własnych manipulatorów. Nie są one kompatybilne między sobą, np. manipulator od centrali CA-5 nie współpracuje z centralą CA-10 i odwrotnie.
  Centrale VERSA również mają swoje własne manipulatory, ale obsługują też manipulatory z ekranem dotykowym, a dokładnie modele INT-TSG oraz INT-TSH. Te manipulatory były pierwotnie projektowane tylko do central INTEGRA.
  Skoro już jesteśmy przy INTEGRZE, to tutaj wybór manipulatorów jest największy. Klasyczne manipulatory LCD, manipulatory z sensoryczną klawiaturą (brak mechanicznych klawiszy), manipulatory graficzne z panelem dotykowym , w tym flagowa pozycja, która może też wyświetlać obraz z kamer – INT-TSI. Dodatkowo, INTEGRA obsługuje tzw. klawiatury strefowe, czyli proste urządzenia, które sterują tylko jedną strefą.
  Seria PERFECTA obsługuje własne manipulatory przewodowe PRF-LCD oraz bezprzewodowe PRF-LCD-WRL.

  Centrale alarmowe SATEL w pigułce. Przewodnik po centralach satel.


  Bezpieczeństwo według Normy PN-EN 50131
  Centrale serii CA nie były klasyfikowane wg normy PN-EN 50131-1. Nie można więc tutaj mówić o stopniu zabezpieczenia wg tej normy.
  Centrale VERSA, posiadają stopień 2 (grade 2). Oznacza to, że taki system jest dedykowany do obiektów z małym do średniego ryzyka włamania.
  Centrale z rodziny PERFECTA również otrzymały stopień 2, więc sytuacja jest podobna jak w przypadku VERSY.
  Centrale INTEGRA dzielą się na dwie serie: INTEGRA oraz INTEGRA Plus. W przypadku tej pierwszej, występuje stopień 2. Jeżeli jednak inwestor wymaga większego bezpieczeństwa, instalator może zastosować centralę serii INTEGRA Plus, która już posiada stopień 3 wg normy PN-EN 50131-1. Stopień 3 (grade 3) oznacza, że ryzyko włamania do obiektu jest średnie do ryzyka wysokiego

  Centrale alarmowe SATEL w pigułce. Przewodnik po centralach satel.

  Warto pamiętać, że normy serii PN-EN 50131 zastąpiły wcześniejszą normę PN-E-08390-14:1993, która klasyfikowała systemy wg klas, od SA1 do SA4. Tamtejsze klasy i dzisiejsze stopnie nie mają jednoznacznego przełożenia i nie można ich używać zamiennie.

  Centrale alarmowe SATEL w pigułce. Przewodnik po centralach satel.


  ............................................................................
  Ogłoszenie

  Przeczytaj również:
  Podłączenie dowolnej czujki do dowolnej centrali alarmowej - poradnik

  Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi poradnikami, tematami wyróżnionymi, artykułami, z zakresu systemów zabezpieczeń takich jak domofony, automatyka bram i szlabanów, systemy alarmowe, kamery, kontrola dostępu:
  Poradniki dot. systemów zabezpieczeń


  Jeżeli w w/w tematach nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy na forum:
  Systemy zabezpieczeń


  Zachęcamy również do odwiedzenia sekcji Poradniki Ogólne, gdzie znajdziecie materiały z pozostałych działów forum, w tym dla osób rozpoczynających swoją przygodę z elektroniką:
  Poradniki Ogólne
  About Author
  gulson
  System Administrator
  Offline 
  Twórca portalu elektroda.pl od roku 1999. Zajmuje się opieką portalu, od czasu do czasu publikując tutaj ciekawostki i felietony. Interesuje się wszystkim, co jest związane z nowymi technologiami. Z wykształcenia technik elektronik, inżynier i magister informatyki po Politechnice Łódzkiej.
  gulson wrote 23870 posts with rating 3376, helped 79 times. Live in city Kielce. Been with us since 2001 year.
 • Optex
 • #2
  Barry83
  Level 14  
  Świetne podsumowanie. Dodałbym, że do CA i innych można podpiąć MTX-300 jako uniwersalny moduł bezprzewodówki.
 • #3
  suworow
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Barry83 wrote:
  Świetne podsumowanie

  Też tak to widzę.
  A jednocześnie reklama. Okazuje się że można. Brawo autor. Wydaje mi się że widzę w tym rękę jednego z kolegów " Montersów" działającego na naszym forum.

  gulson wrote:
  PERFECTA nie współpracuje z modułami ABAX oraz z modułem VERSA-MCU.

  Perfecta jest dość krótko na rynku i nie zdawałem sobie sprawy z tego, że ma takie ograniczenia. Tak więc dziękuję za ostrzeżenie.

  pozdrawiam
 • Optex
 • #4
  marek216

  Level 43  
  suworow wrote:
  A jednocześnie reklama. Okazuje się że można.

  Od dłuższego czasu można - są to tak zwane artykuły sponsorowane.

  Widać Satel chce zatrzeć złe wrażenie jakie tworzy tu kilka tematów na temat awaryjności i funkcjonowania ich serwisu.
 • #6
  montersi.pl

  Level 16  
  W ostatnich dniach intensywnie testujemy centrale serii PERFECTA. Zauważyliśmy ciekawe zależności, którymi chcemy się tutaj podzielić. Będzie to również częściowe uzupełnienie artykułu.

  Brak manipulatora a aplikacja mobilna PERFECTA Control
  Jak wiadomo, centrale PERFECTA mogą "żyć" bez manipulatora. Powstaje wtedy jednak pewne ograniczenie w funkcjonowaniu aplikacji mobilnej PERFECTA Control. Aplikacja ta pozwala wtedy tylko na sterowanie strefami oraz podgląd awarii. Funkcje takie jak podgląd stanu wejść, możliwość ich blokowania, sterowanie wyjściami czy podgląd pamięci zdarzeń są niedostępne.
  Te możliwości w aplikacji mobilnej będą dostępne tylko wtedy, kiedy w systemie istnieje przynajmniej jeden manipulator (przewodowy lub bezprzewodowy).

  Sterowanie centralą poprzez SMS'y, które zawierają kilka poleceń
  Drugą sprawą wartą uwagi jest możliwość sterowania centralą przy użyciu wiadomości SMS. Instrukcja nie precyzuje jak należy te SMS'y wpisywać. Sprawdziliśmy to.
  Przykładowo, jeżeli mamy dwa SMS'y sterujące, np.: "Lampa" i "Brama", to można je wysłać nie tylko pojedynczo, ale też w kombinacjach:
  "Lampa Brama", "LampaBrama", "Lampa,Brama". Widać tutaj, że m.in. spacje, brak spacji , przecinki są akceptowalne. W jednej wiadomości może więc być wiele poleceń sterujących. Ważne jest tutaj, aby zachować wielkość liter, bo ta jest tutaj sprawdzana.


  Barry83 wrote:
  Dodałbym, że do CA i innych można podpiąć MTX-300 jako uniwersalny moduł bezprzewodówki.

  To prawda. Celowo nie opisywaliśmy uniwersalnych rozwiązań jak MTX-300 (zaznaczone to jest w artykule), ponieważ chcieliśmy skupić się na dedykowanych sterownikach radiowych, które podłączane są do magistral komunikacyjnych. Nie zmienia to faktu, że dzisiaj praktycznie każdą centralę można rozbudować o system bezprzewodowy – w mniejszym lub większym stopniu.
 • #7
  Mar_rcin

  Level 13  
  Barry83 wrote:
  napisał:
  Dodałbym, że do CA i innych można podpiąć MTX-300 jako uniwersalny moduł bezprzewodówki.

  montersi.pl wrote:
  To prawda. Celowo nie opisywaliśmy uniwersalnych rozwiązań jak MTX-300 (zaznaczone to jest w artykule), ponieważ chcieliśmy skupić się na dedykowanych sterownikach radiowych, które podłączane są do magistral komunikacyjnych. Nie zmienia to faktu, że dzisiaj praktycznie każdą centralę można rozbudować o system bezprzewodowy – w mniejszym lub większym stopniu.

  Nawet wzmiankowane w artykule perfectę 16 i 32 , chociaż wydaje się to bez sensu z finansowego i technicznego punktu widzenia.
  No chyba, że klient obudzi się z ręką w nocniku i zmieni zdanie po zakończeniu instalacji.
 • #8
  pnadworski
  Level 11  
  montersi.pl wrote:

  Brak manipulatora a aplikacja mobilna PERFECTA Control
  Jak wiadomo, centrale PERFECTA mogą "żyć" bez manipulatora. Powstaje wtedy jednak pewne ograniczenie w funkcjonowaniu aplikacji mobilnej PERFECTA Control. Aplikacja ta pozwala wtedy tylko na sterowanie strefami oraz podgląd awarii. Funkcje takie jak podgląd stanu wejść, możliwość ich blokowania, sterowanie wyjściami czy podgląd pamięci zdarzeń są niedostępne.
  Te możliwości w aplikacji mobilnej będą dostępne tylko wtedy, kiedy w systemie istnieje przynajmniej jeden manipulator (przewodowy lub bezprzewodowy).


  Witam serdecznie! Co może być w takim razie źle, jeśli mam manipulator przewodowy a w aplikacji jedyne co mogę zrobić, to podejrzeć stan uzbrojenia stref i tyle. Czy trzeba włączyć jakąś dodatkową funkcjonalność w aplikacji do zarządzania centralą?

  Dodatkowo czy tryb dzienny/nocny/pełny konfiguruje się z aplikacji czy można to zrobić z poziomu manipulatora przewodowego?

  Jestem użytkownikiem centralki, ale instalator nie ma doświadczenia w tych Centralach, dlatego pytam :)
 • #10
  Anonymous
  Anonymous