Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
e-miernikie-mierniki
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Pomiary natężenia oświetlenia dziennego

23 Sie 2017 16:32 2832 17
 • Poziom 10  
  Witam.
  Czy ktoś z czytających wykonywał kiedykolwiek pomiary oświetlenia dziennego ? Jeżeli tak , to proszę o pomoc w tym temacie. Wiem jak się je wykonuje (dwie osoby z luksomierzami, jedna na zewnątrz druga w środku, pomiar wykonywany jednocześnie przy zachmurzonym niebie), ale po przeliczeniu wychodzą w procentach (natężenie w środku/natężenie na zewnątrz *100%) i nie mam pojęcia jaki stworzyć do tego protokół i gdzie znajdę wartości minimalne dla danych stanowisk pracy. Nawet jeżeli bym nie mnożył przez procenty to i tak wychodzi mi liczba bez jednostek którą nie wiem do czego porównać (odnieść). Jeżeli ktoś ma wzór lub takowe pomiary, bardzo bym prosił o udostępnienie.
  Z góry dzięki za pomoc i za zainteresowanie.
 • e-miernikie-mierniki
 • Moderator Elektrycy
  Pomiary natężenia dziennego? Pierwsze słyszę o takich pomiarach.
  Przecież to są wartości rzędu dziesiątek tysięcy luksów. Do czego one miałyby służyć?
  Co więcej, do czego ma służyć porównanie natężenia "gdzieś" wewnątrz (bo nie określiłeś o jakie wnętrze chodzi) do tego co się dzieje na zewnątrz?
 • Poziom 10  
  Jest to nowa hala huty szkła, ma bardzo niewiele okien i natężenie oświetlenia dziennego jest niewielkie. Budynek jest w trakcie odbiorów i takich pomiarów zażądał Senepid.
  Związane jest to z:
  Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 § 57. 1. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości,z uwzględnieniem warunków określonych w § 13 oraz w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Jeżeli w danych pomieszczeniach przebywają ludzie powyżej 4 godz. musi byś zapewnione oświetlenie dzienne. Jeżeli jest niemożliwe np. obiekt podziemny lub z powodów technologii produkcyjnej jest wymagane uzyskanie zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy. Tylko nigdzie w normach nie znalazłem szczegółów, do czego odnosić wyniki.
  Jeżeli natężenie na stanowisku pracy mam brać z norm i tak nic z tego bo w normach mam podane w luxach, a tu wyniki pomiarów mam w procentach natężenia oświetlenia dziennego na zewnątrz. i co tu z tym dalej robić?
 • Moderator Elektrycy
  PUMAS01 napisał:
  Jeżeli natężenie na stanowisku pracy mam brać z norm i tak nic z tego bo w normach mam podane w luxach, a tu wyniki pomiarów mam w procentach natężenia oświetlenia dziennego na zewnątrz. i co tu z tym dalej robić?

  Kolego, litości :D
  Ty masz zapewnić, że oświetlenie w obiekcie spełnia wymagania minimalne, normatywne, dla wymogów danej pracy czy stanowiska.
  Jest oświetlenie dzienne, wymagane rozporządzeniem? jest. Jest wystarczające? nie lub tak, trzeba zapewnić dodatkowo elektryczne oświetlenie.

  Przeczytajmy całość rozporządzenia:

  Cytat:

  § 57. 1. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane dojego przeznaczenia, kształtu i wielkości, z uwzględnieniem warunków określonych w § 13 oraz w ogólnych przepisach
  bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchnipodłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne
  jest wymagane ze względów na przeznaczenie – co najmniej 1:12.

  § 58. 1. Dopuszcza się oświetlenie pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wyłącznie światłem sztucznym, jeżeli:
  1) oświetlenie dzienne nie jest konieczne lub nie jest wskazane ze względów technologicznych;
  2) jest uzasadnione celowością funkcjonalną zlokalizowania tego pomieszczenia w obiekcie podziemnym lub w części budynku pozbawionej oświetlenia dziennego.
  2. W przypadku gdy pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1, jest pomieszczeniem stałej pracy w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dla zastosowania wyłącznie oświetlenia światłem sztucznym, w tym elektrycznym,jest wymagane uzyskanie zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy.
  3. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy budynków służących obronności państwa.

  § 59. 1. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego (komunikacji) powinny mieć zapewnioneoświetlenie światłem sztucznym odpowiednio do potrzeb użytkowych.
  2. Ogólne oświetlenie światłem sztucznym pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi powinno zapewniać odpowiednie warunki użytkowania całej jego powierzchni.
  3. Oświetlenie światłem sztucznym połączonych ze sobą pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz doruchu ogólnego (komunikacji) nie powinno wykazywać różnic natężenia, wywołujących olśnienie przy przejściu międzytymi pomieszczeniami.  Przejdźmy teraz do zapisów wymagań BHP:
  Cytat:

  § 10.1.We wszystkich miejscach na terenie zakładu pracy, w których mogą przebywać pracownicy, pracodawca jest obowiązany zapewnić oświetlenie elektryczne w porze nocnej lub jeżeli oświetlenie dzienne jest niewystarczające. Wymagania dotyczące oświetlenia określają Polskie Normy.

  2.Instalacje i urządzenia elektryczne powinny być tak wykonane i eksploatowane, aby nie narażały pracowników na porażenie prądem elektrycznym, przepięcia atmosferyczne, szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych oraz nie stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych szkodliwych skutków.

  A dalej:

  § 15.1.Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególności w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami.

  I dodatkowo:

  Rozdział 2
  Oświetlenie
  § 25.W pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić oświetlenie dzienne, chyba że jest to niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji, a na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca uzyskał zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydaną w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy.
  § 26.1.Oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz powinno spełniać wymagania określone w Polskiej Normie.
  2.Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.
  § 27.1.Stosunek wartości średnich natężenia oświetlenia w pomieszczeniach sąsiadujących ze sobą, przez które odbywa się komunikacja wewnętrzna, nie powinien być większy niż 5 do 1.
  2.Przy wyjściu z pomieszczeń, w których ze względów technologicznych praca jest wykonywana w ciemności (np. ciemnie optyczne), powinny być zapewnione warunki umożliwiające stopniową adaptację wzroku.
  § 28.W pomieszczeniach i miejscach pracy, w których w razie awarii oświetlenia mogą wystąpić zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, należy zapewnić oświetlenie awaryjne o odpowiednim natężeniu, zgodnie z Polską Normą.
  § 28a.Instalacje oświetleniowe w pomieszczeniach, w których znajdują się miejsca pracy, oraz w korytarzach powinny być dobrane i wykonane tak, aby nie narażały pracownika na wypadek powodowany rodzajem zainstalowanego oświetlenia.
  § 29.1.Okna, świetliki i naświetla w pomieszczeniach pracy o dużej wilgotności powietrza powinny być wykonane w sposób zapobiegający skraplaniu się w nich pary wodnej. W przypadku szczególnie dużego zaparowania pomieszczenia i możliwości spadania kropel wody na stanowisko pracy należy zainstalować rynienki lub inne urządzenia odprowadzające wodę z okien, świetlików i naświetli.
  2.Szyby w oknach i świetlikach powinny być czyste oraz przepuszczać dostateczną ilość światła. Do mycia okien i świetlików powinien być zapewniony dogodny i bezpieczny dostęp.
  3.Okna i świetliki powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy.
  4.Okna i świetliki, przeznaczone do wietrzenia pomieszczeń, należy wyposażyć w urządzenia pozwalające na otwieranie ich w sposób łatwy i bezpieczny z poziomu podłogi oraz ustawienie części otwieranych w pożądanym położeniu.

  Zatem masz sprawdzić ile wynosi natężenie w obiekcie, w danych punktach i porównać je z wymogami normy.

  Jakieś przeliczenia zewnętrznego natężenia do wewnętrznego jest kompletnym brakiem zrozumienia tematu. Spotkałem się z tym tylko w temacie nastaw parametrów oświetleniowych, nachylenia zasłon i innych bajerów dla sterowania oświetleniem w zależności od położenia słońca i oszczędności energii elektrycznej.
 • Poziom 10  
  A co z tym :
  Rozdział 2
  Oświetlenie
  § 25.W pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić oświetlenie dzienne, chyba że jest to niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji, a na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca uzyskał zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydaną w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy.
  § 26.1.Oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz powinno spełniać wymagania określone w Polskiej Normie.

  Po rozmowie z PIP dowiedziałem się , że nie ma opcji uzyskania zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy na używanie tych pomieszczeń do pracy bez światła dziennego.
  Po za tym udało mi sie w końcu znaleźć odpowiednią normę "Oświetlenie wnętrz światłem dziennym -- Warunki ogólne PN-B-02380:1971" jest to norma wycofana aczkolwiek nie zastąpiona żadną inną, więc można się śmiało na nią powoływać. Są w niej dokładne wytyczne ile procentowo oświetlenia zewnętrznego ma być na stanowisku w zależności od kategorii czynności wzrokowej. Na stanowisku pracy ma być zapewnione oświetlenie wg. nomy PN-EN 12464-1:2012 ale uwzględniona musi też być PN-B-02380:1971 jeżeli na danym stanowisku pracuje w sposób ciągły osoba ponad 4h na dobę.
  Po za tym wprowadziłem częściowo w błąd ponieważ § 57 ,58 i 59 to prawo budowlane (wg.PIP pobyt a praca to nie to samo), a nas interesuje BHP szczególnie paragrafy 25 i 26 które niestety są nie do ominięcia. Wszystko co tyczy oświetlenia sztucznego dotyczy nocy lub niewystarczających warunków atmosferycznych (info z PIP i SENEPID).
  Pomiar natężenia oświetlenia dziennego dokonywany jest według procedur:
  -pomiary wykonywane są w dniu, gdy powierzchnia nieba pokryta jest chmurami oraz gdy natężenie oświetlenia na zewnątrz wynosi minimum 5000lx; w czasie wykonywanych pomiarów oświetlenie elektryczne jest wyłączone;
  -pomiary wykonywane są pomocą dwóch luksomierzy przez dwóch użytkowników w tym samym czasie, jeden z nich wewnątrz pomieszczenia, a drugi na zewnątrz w miejscu odsłoniętym;
  -pomiar wewnątrz pomieszczenia wykonywane są na płaszczyznach roboczych, podobnie jak pomiary oświetlenia elektrycznego, minimum w odległości 70 centymetrów od ściany, lub na podłodze gdy nie ma określonych stanowisk pracy;
  -pomiary na zewnątrz i wewnątrz powinny być wykonywane w takich samych odstępach czasu.

  I niestety jak się SENEPID uprze to muszą takie pomiary uwzględniające obydwie normy być zrobione.

  Więc, Kolego, zlitowałem się jak pisałeś i opisałem wszystko co się dowiedziałem, mam nadzieję, że prócz siebie jeszcze komuś pomogłem.
 • Moderator Elektrotechnika
  PUMAS01 napisał:
  ale uwzględniona musi też być PN-B-02380:1971 jeżeli na danym stanowisku pracuje w sposób ciągły osoba ponad 4h na dobę.

  Nieprawda , jest tysiące stanowisk w różnych zawodach gdzie niema światła dziennego . A wręcz nie może ono być.
  Powiedz górnikowi żeby sobie okno otworzył .
 • e-miernikie-mierniki
 • Poziom 10  
  A więc na te "tysiące stanowisk w różnych zawodach gdzie niema światła dziennego. A wręcz nie może ono być." pracodawca uzyskuje "zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydaną w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy". Niestety, jak już pisałem w przypadku huty szkła uzyskanie tej zgody jest niemożliwe, ponieważ światło dzienne jest możliwe do uzyskania a proces technologiczny może się odbywać w świetle dziennym.

  Proszę mi nie zarzucać nieprawdy na podstawie kawałka zdania wyrwanego z kontekstu i czytać przynajmniej cały post ze zrozumieniem. Poświęciłem trzy dni na czytaniu norm i chodzeniu od PIP do SENEPID i co się dowiedziałem opisałem tutaj jako rozwiązanie swojego problemu w dodatku akceptowane przez w/w urzędy. Poczytajmy, sprawdźmy i popytajmy zanim coś zanegujemy, bo w poście umieszczone są informacje skąd ta wiedza.
 • Moderator Elektrycy
  Kolego podałem Ci dwie podstawy prawne. Nigdy w życiu nie widziałem pomiarowców oświetlenia latających we dwóch na zewnątrz i wewnątrz, a nie jeden obiekt udało się odebrać. Spytaj zatem tych speców z sanepidu i pip o podstawę prawną i wytyczne prowadzenia akurat tych konkretnych pomiarów. Norma wklejona przez ciebie, pochodząca z 1971 roku, jest jakimś przeżytkiem, w dodatku wycofanym.

  Przeczytaj przytoczony przeze mnie paragraf 10. Tam nie ma mowy o uzyskaniu zgody kogokolwiek, dlatego że Ty masz oświetlenie zewnętrzne natomiast nie musi być wystarczające, bo to:
  PUMAS01 napisał:
  Po rozmowie z PIP dowiedziałem się , że nie ma opcji uzyskania zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy na używanie tych pomieszczeń do pracy bez światła dziennego.

  Przeczy temu:
  kozi966 napisał:
  § 10.1.We wszystkich miejscach na terenie zakładu pracy, w których mogą przebywać pracownicy, pracodawca jest obowiązany zapewnić oświetlenie elektryczne w porze nocnej lub jeżeli oświetlenie dzienne jest niewystarczające. Wymagania dotyczące oświetlenia określają Polskie Normy.


  No ale jezeli akceptujesz taką formę prowadzenia pomiarów bo ktoś w urzędzie się akurat na to zgodził to ok. Ciekaw jestem tych parametrów.
  Z mojej strony, zadam oficjalne pytanie do odpowiednich instytucji celem weryfikacji ich wymagań, czas ich odpowiedzi zapewne będzie przekraczał 2 miesiące...
 • Poziom 10  
  W przepisach BHP na początku wyjaśnione jest słownictwo. "Przebywanie" o którym jest mowa w § 10.1 to nie jest to samo co "stała praca" o której jest mowa w § 25. Stała praca to jest przynajmniej 4h na dobę, a przebywanie jest poniżej 4h. Taka gra słówek, ale dość istotna. Tłumaczył mi to kolega który pracuje w PIP, generalnie mówił że PIP ma to gdzieś, ale SENEPID podobno pobiera opłaty za zgody na pracę w pomieszczeniach tylko ze światłem elektrycznym i dlatego szukają gdzie się da i podpierają się prawem budowlanym, BHP itp... . Ważne jest, żeby przeczytać wstęp do ogólnych przepisów BHP gdzie wyjaśnione jest słownictwo, a wtedy dużo się zmienia... wiele się wyjaśnia ... . Cały czas chodzi o te nieszczęsne 4 godziny. Dlatego na hucie w miejscach w których nie wychodziły pomiary zorganizowano pracę zmianową do 4 godz. lub krócej i tam już teraz w ogóle nie musi być oświetlenia dziennego. Biura które były wewnątrz huty bez okien - są przenoszone.
 • Poziom 10  
  Już to czytałem, właściwie jest tam wszystko w pigułce :) prócz numeru tej archaicznej i wycofanej normy, która z racji że nie została zastąpiona żadną inną, nadal jest odnośnikiem.
  Bardzo ciekawy artykuł jest to też tu :
  http://www.elektro.info.pl/artykul/id4856,wsp...nia-elektrycznego-z-oswietleniem-dziennym?p=1
 • Poziom 23  
  Witaj

  Jest to Polska Norma PN-B-02380:1971 "Oświetlenie wnętrz światłem dziennym -- Warunki ogólne".
  Jest to norma obecnie do kupienia w Polskim Komitecie Normalizacyjnym jako wycofana w formie papierowej za 43,70 zł.

  Pozdrawiam
 • Moderator Elektrycy
  Przedstawiona norma w dalszym ciągu nie uzasadnia wykonania tych pomiarów.
  Nie jest ona także podstawą prawną wykonania przedmiotowych pomiarów.
  Nie jestem w stanie nawet zrozumieć, czym kierują się osoby pracujące w przedmiotowych instytucjach akceptując taką formę pomiarów jak przedstawiono.
  Jak wyjdzie za mało to co? Lub gdy czas pracy będzie dłuższy niż dopuszczalne natężenie możliwe do uzyskania za dnia?

  Z tych pomiarów wynika tylko tyle, że jakieś natężenie w ciągu dnia tam będzie. Nawet jak będzie wiadomo ile i w których miejscach, to założę się, że i tak za mało w pewnych porach dnia.
  Sensownym pomiarem będzie weryfikacja natężenia wewnątrz obiektu na stanowiskach pracy.
  Podejrzewam, że i tak będzie trzeba zainstalować oświetlenie elektryczne, więc dodatkowo wyjdą jako wymagane pomiary "standardowe", czyli natężeniowe jedynie od światła elektrycznego.

  Przy okazji, nikt nie zabrania używania norm wycofanych.
 • Poziom 10  
  Dla mnie też jest nowość i nigdy wcześniej się z tym nie spotkałem. Dlatego też poprosiłem BHP-owca z huty aby zażądał podstawy prawnej tych pomiarów od SENEPIDu. Niestety usłyszałem, że On nie będzie zaczynał z senepidem niepotrzebnych sprzeczek i czy będę to robił czy nie. To było powodem założenia tego wątku i szukania wszędzie gdzie tylko możliwe, podpowiedzi. Też nie jestem na 100% przekonany słuszności tego wszystkiego ale co się dowiedziałem to opisałem.
  Natężenie światła na stanowisku ma być zgodne z normą 12464 ale ma być to światło dzienne i zgadzać si tez z PN-B-02380 jeżeli czas pracy przekracza 4h.
  Troszkę to wszystko bez sensu ponieważ na hucie pracują na 3 zmiany i co ma powiedzieć trzecia zmiana ? :)
  Śmieję się z tego, ale pomiary wykonałem wg. norm, dziś je dostarczyli, a SENEPID sprawdził, powiedzieli że OK i przyjeli.
 • Moderator Elektrycy
  PUMAS01 napisał:
  Niestety usłyszałem, że On nie będzie zaczynał z senepidem niepotrzebnych sprzeczek

  Czyli w dalszym ciągu "urząd nasz pan". Jak się ludzie boją pytać, to potem wychodzą dokładnie takie problemy, żeby tylko mieć spokój.
 • Poziom 10  
  Dziś otrzymałem telefon, żeby dostarczyć do Senepidu świadectwo że nasza firma jest akredytowanym laboratorium upoważnionym do wykonywania tego typu badań/pomiarów 8-O :lol: . Tym razem osobiście zażądałem od senepidu podstawy prawnej takich wymagań, ponieważ nigdzie w przepisach nie jest to unormowane (i przez moment usłyszałem w słuchawce ciszę). Akredytację po odpowiednim kursie i opłatach otrzymuje się od SENEPIDU ! Jest ona potrzebna do pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, ale oświetlenie nie jest czynnikiem szkodliwym tylko uciążliwym więc akredytacja nie jest potrzebna. Normalnie w tym oddziale Senepidu przechodzą już samych siebie :roll: