Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Odpowiedzi do części ustnej z tematu technologia

Fajress 11 Oct 2017 14:54 7677 0
Optex
 • #1
  Fajress
  Level 1  
  Witam, otóż ostatnio przygotowywałem się do egzaminu czeladniczego i odpowiedziałem na wszystkie pytania z tematu technologia oczywiście chodzi o część ustną. Może komuś się przyda:)

  Quote:
  TECHNOLOGIA 1.
  1.Podaj przykłady ochrony przeciwporażeniowej:
  Środkami ochrony podstawowej są: a) izolacja podstawowa (robocza) - izolowanie części czynnych, b) ogrodzenia (przegrody), obudowy (osłony), c) bariery (przeszkody), d) umieszczenie części czynnych poza zasięgiem ręki, e) ograniczenie napięcia, f) ograniczenie prądu rażeniowego.
  2. Omów jaki jest podział instalacji elektrycznych z uwagi na ich przeznaczenie.
  -instalacje oświetleniowe-zasilające zarówno elektryczne źródła światła,jak i inne urządzenia o niewielkiej mocy,takiej jak przenośne urządzenia grzejne w mieszkaniach,bojlery.
  -instalacje siłowe-zasilające silniki elektryczne oraz przemysłowe urządzenia grzejne.
  W zależności od miejsca występowania instalacje dzieli się na:
  -nieprzemysłowy
  -przemysłowy
  3. Podaj definicje prądu przemiennego:
  Prąd przemienny (ang. alternating current, AC) – charakterystyczny przypadekprądu elektrycznego okresowo zmiennego, w którym wartości chwilowe podlegają zmianom w powtarzalny, okresowy sposób, z określoną częstotliwością.
  4. Wyjaśnij jak podłączamy amperomierz, aby zmierzyć prąd płynący do silnika trójfazowego
  silnik 3 fazowy jest maszyną z założenia symetryczną a więc z każdej fazy pobiera taki sam prąd i wystarczy amperomierz włączyć tylko szeregowo w 1 fazę lecz w czasie rozruchu wypadałoby go zmostkować aby go nie uszkodzić a w silniku 1fazowym amperomierz podłączasz szeregowo z silnikiem
  5. Podaj sposób łączenia wyłączników jednobiegunowych z oprawą oświetleniową.
  Szeregowo.
  6. . Omów, jak należy chronić kable ułożone bezpośrednio w ziemi przed uszkodzeniami mechanicznymi.
  0,5m albo 0,7m – głębokość. Należy chronić niebieską folią PCV a skrzyżowanie kabla z drogą jezdną arotem.
  7. Omów jak podłączamy amperomierz, aby zmierzyć prąd płynący do silnika jednofazowego.
  silniku 1fazowym amperomierz podłączasz szeregowo z silnikiem
  8. Podaj do ilu woltów zalicza się niskie napięcie.
  Do 1000 woltów – prąd przemienny. Do 1500 woltów – prąd stały.
  9. Podaj w której strefie w łazience można instalować gniazdo wtykowe i jak musi być ono zasilane.
  W strefie 2. Stosowany w łazience osprzęt musi być szczelny, w izolujących obudowach. Gniazdka elektryczne powinny mieć bolce uziemiające i być możliwie hermetyczne, a już z pewnością bryzgoszczelne, tj. niewrażliwe na chlapnięcia wodą.
  10. Wymień podstawowe jednostki elektryczne
  1 Opór - ohmy , symbol litery omega, do mierzenia omomierz
  Napiecie - volty , V , voltomierz
  natezenie - ampery , A, amperomierz
  11. Wymień ilu przewodową instalację stosujemy dla obwodów oświetleniowych w obiektach budowlanych.
  3 zyłową lub 4 żyłową.
  12. Wyjaśnij czy miejscowe połączenie wyrównawcze w łazience powinno być uziemione. – TAK PONIEWAŻ JEST WILGOTNO I JEST WODA.
  13. Wymień wielkości bezpieczników topikowych od 6A do 63A.
  6A – Zielony, 10A – Czerwony, 16A – Szary, 20A – Niebieski, 25A – Zółty, 35A – Czarny, 50A – Biały, 63A – Miedziany
  14. Wyjaśnij w jaki sposób należy przyłączyć oprawę oświetleniową (gdzie podłączyć przewód neutralny, a gdzie fazowy).
  Oprawę zawierającą żarówkę należy tak podłączyć by faza znajdowała się na stopce żarówki a N (PEN) na jej gwincie. Oczywiście jak pisano wcześniej zaciski oprawy powinny być odpowiednio oznaczone i do oznaczeń należy się stosować, ale warto wiedzieć że i one opierają się o jakąś regułę.
  15. Omów zasadę działania wyłącznika różnicowo – prądowego.
  Wyłącznik różnicowoprądowy (pot. różnicówka) jest urządzeniem realizującym samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku porażenia lub uszkodzenia izolacji.
  16. Wymień zakres prądów znamionowych wyłączników instalacyjnych w zakresie od 6A do 40A.
  Najbardziej rozpowszechnione są jednak "B, C, D" na prądy znamionowe do 63 A i prądy wyłączalne nie większe niż 10 kA.
  17. Patrząc na gniazdo wtykowe od przodu, podaj z której strony powinien być podłączony przewód fazowy.
  W literaturze fachowej zaleca się : faza z lewej, neutralny z prawej, sworzeń uziemiający u góry.
  18. Podaj definicję I prawa Kirchoffa
  I prawo Kirchhoffa odnosi się do sytuacji gdy prąd płynący w jakimś układzie ulega rozgałęzieniu, czyli gdy przewody z prądem łączą się w jakimś punkcie..
  19. Wymień przekroje przewodów DY.
  0,75mm, 1mm, 1,5mm, 2,5mm, 4mm, 6mm, 10mm
  20. Podaj ilu żyłowy przewód stosuje się w instalacji elektrycznej 230V, w obiektach budowlanych
  4 żyłowy.
  21. Podaj definicję prawa Ohma.
  Prawo Ohma opisuje sytuację, najprostszego przypadku związku między napięciem przyłożonym do przewodnika (opornika), a natężeniem prądu przez ten przewodnik płynącego.
  22. Omów do czego służy bezpiecznik topikowy.
  Bezpiecznik topikowy słuzy do zabezpieczania instalacji elektrycznej przed przeplywem prądow zwarciowych i przeciazeniowych
  23. Wyjaśnij co to jest przyłącze.
  odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń odbiorcy z siecią przedsiębiorstwa świadczącego usługi przesyłowe. Zgodnie z nowym Prawem energetycznym nie musi on być dostawcą energii.
  24. Wymień czym zabezpieczamy instalację elektryczną przed zwarciem w nowobudowanych budynkach.
  Potocznie nazywane bezpiecznikami, chronią naszą instalację przed skutkami zwarcia lub nadmiernego obciążenia. Zakłada się je dla poszczególnych obwodów odbiorczych.
  25. Podaj czym mierzymy rezystancję izolacji.
  Pomiar rezystancji izolacji przewodu elektrycznego wykonuje się prądem stałym, aby wyeliminować wpływ pojemności na wynik pomiaru
  26. Wyjaśnij co to jest złącze.
  Złącze - punkt połączenia przyłącza z siecią lub instalacją zawierający zabezpieczenia główne oraz często także licznik.
  27. Wymień jakie stosujemy oznaczenia przewodów fazowych. – L1, L2 , L3
  28. Jak działa prostownik?
  prostownik - przetwarza prąd zmienny na prąd stały (AC -> DC)
  29. Wyjaśnij co to jest wlz.
  linia elektryczna służąca do przesyłu energii elektrycznej, zlokalizowana pomiędzy przyłączem a rozdzielnicą główną w budynku.
  30. Omów co należy zastosować dla ochrony przeciwporażeniowej na placu budowy
  Być ostrożnym i różnicówka.
  31. Patrząc na gniazdo wtykowe od przodu, podaj gdzie powinien znajdować się styk ochronny (u góry czy na dole).
  U góry.
  32. Wyjaśnij do czego służy wyłącznik krańcowy.
  Wyłącza obwód lub maszynę po osiągnięciu okręslonej pozycji.
  33. Podaj jakim symbolem oznaczamy urządzenia posiadające II kl. ochronności.
  Symbol to tak zwany kwadrat w kwadracie.
  34. Podaj barwę przewodu N, PE, PEN.
  N – Niebieski, PE – Zółtozielony PEN- Zółtozielony z końcówkami niebieskimi.
  35. Podaj na którym przewodzie zasilającym oprawę oświetleniową instalujemy wyłącznik.
  Na fazowym.
  36. Omów do czego służy wyzwalacz termiczny i jak nastawić zakres prądu wyzwalacza
  Zabezpiecza przed przeciążeniem silnika na skutek zaniku fazy lub powstałego nadmiernego obciążenia lub zatrzymania
  37. Podaj co jest jednostką natężenia prądu elektrycznego i czym ją mierzymy.
  Jednostką jest Amper, mierzymy ją Amperzomierzem który zawsze podłączamy szeregowo.
  38. Wyjaśnij czy odbiornik elektryczny wykonany w II kl. ochronności wymaga podłączenia przewodu ochronnego PE?
  Nie, skoro w urządzeeniu klasy II podwójna lub wzmocniona izolacja zapewnia odpowiedni poziom ochrony
  39. Wyjaśnij w jaki sposób należy przyłączyć oprawę oświetleniową (gdzie podłączyć przewód L, N, PE).
  W lampie podłączyć L i N, a PE do obudowy lampy. Przewód fazowy razem z wyłącznikiem.
  40. Podaj w jakich jednostkach mierzymy rezystancje.
  W omach. Symbol to R.
  41. Podaj, która żyła przewodu przy podłączeniu urządzenia elektrycznego powinna być dłuższa.
  Chyba faza.
  42. Podaj na jakiej głębokości układamy kable do 1 kV w ziemi.
  80cm.
  43. Podaj co mierzymy woltomierzem i wyjaśnij jak go podłączamy.
  Napięcie elektryczne i podłączamy równolegle.
  44. Podaj ilu żyłowy przewód stosuje się w instalacji elektrycznej 400 V w obiektach budowlanych. – 5 ZYŁOWY.
  45. Podaj zasady układania w rowach kablowych energetycznej linii kablowej n.n
  Ściśle według trasy.
  46. Wymień poszczególne elementy instalacji odgromowej.
  Zwody, przewody odprawadzające, przeowdy uziemiajace, uziomy
  47. Omów technologię wykonania instalacji elektrycznej podtynkowej.
  Musimy wykuć rowek i umieścić tam kabel.
  48. Wyjaśnij, jak dobiera się przewody w instalacjach elektrycznych.
  a) wytrzymałość mechaniczną, b) obciążalność długotrwałą, c) przeciążalność, d) spadek napięcia, e) warunki zwarciowe, f) samoczynne wyłączenie dla celów ochrony przeciwporażeniowej.
  49. Wyjaśnij, jak łączy się wyłącznik i oprawkę punktu świetlnego.
  Umiem.
  50. Omów technologię wykonania złącza kablowego na fundamencie betonowym.

  51. Wymień, ile gniazd wtykowych, a ile lamp oświetlenia elektrycznego powinno znajdować się pod jednym zabezpieczeniem

  52. Wymień, co mierzymy watomierzem
  Pomiar mocy i energii odbiornika.

  53. . Omów technologię wykonania instalacji natynkowej za pomocą uchwytów.

  W rurkach na przykład.

  54. Wyjaśnij, jak łączy się wyłącznik i oprawkę punktu świetlnego.

  Umiem.

  55. Wymień rodzaje źródeł światła

  Naturalne i sztuczne.

  56. Omów rodzaje i sposoby montażu instalacji elektrycznych

  -instalacje oświetleniowe
  -instalacje siłowe

  57. Wyjaśnij, co chroni przed skutkami zwarcia.

  Do ochrony przed skutkami zwarcia służą zabezpieczenia elektryczne.

  58. Wymień, co zaliczamy do odbiorników stałych, a co do ruchomych.

  Umiem.

  59. Omów technologię wykonania linii kablowej wysokiego napięcia.

  Kabel wielożyłowy, wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym lub kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równoleglewraz z osprzętem kablowym, ułożone na wspólnej trasie i łączących zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych.

  60. Wyjaśnij, jak zabezpiecza się obwody zasilające silniki elektryczne
  1. Źródło zasilania.
  2. Wyłącznik główny.
  3. Opcjonalnie zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.
  4. Zabezpieczenie różnicowo-prądowe (przeciw porażeniowe).
  5. Zabezpieczenie nadprądowe – typu S lub wkładki topikowe.
  6. Zabezpieczenie termiczne (wyłącznik termiczny).
  7. Stycznik / Styczniki.
  8. Silnik.

 • Optex