Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

FastLED.h - przełączanie efektów pilotem IR

12 Nov 2017 10:44 936 8
 • Level 27  
  Hej,
  mam pytanie, chciałem zrobić sobie przełączanie efektów pilocikiem IR - biblioteka to FastLED.h.
  Pilot działa, i po restarcie mogę wybrać dowolny zaprogramowany efekt, niestety podczas pracy tego efektu nie jestem w stanie go przerwać, wyłączyć diod i wybrać kolejnego do czasu jego ukończenia (tak mniemam że czasem pilot zadziała jak efekt dobiegnie końca).
  Poniżej kod, jest ktoś w stanie podpowiedzieć/podpowiedzieć/nakierować co zrobić by to działało tak jak chcę ?
  Oraz czy jest opcja, by Arduino pamiętało jaki był ostatnio wybrany efekt i po zaniku napięcia wróciło do niego ?
  Oraz by efekty leciały cały czas w pętli a nie jeden przebieg i stop :)

  Code:
  // Biblioteki
  
  #include "FastLED.h"
  #include <IRremote.h>

  // Pin pilota
  #define irPin 2

  // Piny i stałe Ledów
  #define NUM_LEDS 39
  CRGB leds[NUM_LEDS];
  #define PIN 3

  // Odbiornik pilota i kodowanie
  IRrecv irrecv(irPin);
  decode_results results;

  void setup()
  {
  FastLED.addLeds<WS2811, PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip );
  irrecv.enableIRIn(); // uruchomienie odbiornika IR
  }

  // *** REPLACE FROM HERE ***
  void loop() {
  if (irrecv.decode(&results)) {

  switch (results.value) {

  case 0xFFA25D: //przycisk off
  TwinkleRandom(10000, 100, false);
  break;

  case 0xFF629D: //przycisk nr1
  SnowSparkle(0x10, 0x10, 0x10, 20, random(100,1000));
  break;

  case 0xFFE21D: //przycisk nr2
  rainbowCycle(20);
  break;
  }
  irrecv.resume();
  }
  }
  void rainbowCycle(int SpeedDelay) {
  byte *c;
  uint16_t i, j;

  for(j=0; j<256*5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
  for(i=0; i< NUM_LEDS; i++) {
  c=Wheel(((i * 256 / NUM_LEDS) + j) & 255);
  setPixel(i, *c, *(c+1), *(c+2));
  }
  showStrip();
  delay(SpeedDelay);
  }
  }

  byte * Wheel(byte WheelPos) {
  static byte c[3];

  if(WheelPos < 85) {
  c[0]=WheelPos * 3;
  c[1]=255 - WheelPos * 3;
  c[2]=0;
  } else if(WheelPos < 170) {
  WheelPos -= 85;
  c[0]=255 - WheelPos * 3;
  c[1]=0;
  c[2]=WheelPos * 3;
  } else {
  WheelPos -= 170;
  c[0]=0;
  c[1]=WheelPos * 3;
  c[2]=255 - WheelPos * 3;
  }

  return c;
  }

  void SnowSparkle(byte red, byte green, byte blue, int SparkleDelay, int SpeedDelay) {
  setAll(red,green,blue);

  int Pixel = random(NUM_LEDS);
  setPixel(Pixel,0xff,0xff,0xff);
  showStrip();
  delay(SparkleDelay);
  setPixel(Pixel,red,green,blue);
  showStrip();
  delay(SpeedDelay);
  }

  void TwinkleRandom(int Count, int SpeedDelay, boolean OnlyOne) {
  setAll(0,0,0);

  for (int i=0; i<Count; i++) {
  setPixel(random(NUM_LEDS),random(0,255),random(0,255),random(0,255));
  showStrip();
  delay(SpeedDelay);
  if(OnlyOne) {
  setAll(0,0,0);
  }
  }

  delay(SpeedDelay);
  }
  // *** REPLACE TO HERE ***

  void showStrip() {
  #ifdef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H
  // NeoPixel
  strip.show();
  #endif
  #ifndef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H
  // FastLED
  FastLED.show();
  #endif
  }

  void setPixel(int Pixel, byte red, byte green, byte blue) {
  #ifdef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H
  // NeoPixel
  strip.setPixelColor(Pixel, strip.Color(red, green, blue));
  #endif
  #ifndef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H
  // FastLED
  leds[Pixel].r = red;
  leds[Pixel].g = green;
  leds[Pixel].b = blue;
  #endif
  }

  void setAll(byte red, byte green, byte blue) {
  for(int i = 0; i < NUM_LEDS; i++ ) {
  setPixel(i, red, green, blue);
  }
  showStrip();
  }
  Do you have a problem with Arduino? Ask question. Visit our forum Arduino.
 • Level 17  
  "Oraz czy jest opcja, by Arduino pamiętało jaki był ostatnio wybrany efekt i po zaniku napięcia wróciło do niego ?" - Zapis do pamięci wybór https://www.arduino.cc/en/Reference/EEPROM
  "Oraz by efekty leciały cały czas w pętli a nie jeden przebieg i stop :)" -Zapętlić w funkcjach które ten efekt wykonują while(1){...} i dodać obsługę pilota w tych funkcjach by uzyskać możliwość opuszczenia pętli polecenie "break;" .Dotyczy to również przerwania danego efektu w dowolnej chwili i wskoczenie do funkcji "loop()"-(która notabene jest pętlą nieskończoną ).
 • Level 17  
  while(1){
  if (irreceiver.decode(&results)){
  .
  .
  .
  if(results.value == kod przycisku ) break;
  irreceiver.resume();
  }
  }

  Wcześniej jeszcze z pętli efektu .
 • Level 17  
  Tym który zostanie podany w warunku czyli nie musi być ten sam (według własnego widzimisię) .
  irreceiver.resume();- zeruje wybór .
 • Level 17  
  Ale gdzie dodane może za złym nawisem "}" bo pisze że nie w pętli lub case.
 • Level 27  
  Było:
  Code:
  void loop() {
  

  if (irrecv.decode(&results)) {

  switch (results.value) {

  case 0xFFA25D: //przycisk off
  TwinkleRandom(100, 100, false);
  break;

  case 0xFF629D: //przycisk nr1
  SnowSparkle(0x10, 0x10, 0x10, 20, random(100,1000));
  break;

  case 0xFFE21D: //przycisk nr2
  rainbowCycle(1);

  }
  irrecv.resume();
  }
  }


  A jest po poprawieniu:

  Code:
  void loop() {
  

  if (irrecv.decode(&results)) {

  switch (results.value) {

  case 0xFFA25D: //przycisk off
  TwinkleRandom(100, 100, false);
  break;

  case 0xFF629D: //przycisk nr1
  SnowSparkle(0x10, 0x10, 0x10, 20, random(100,1000));
  break;

  case 0xFFE21D: //przycisk nr2
  rainbowCycle(1);

  }
  irrecv.resume();
  if(results.value == 0xFF38C7 ) break;
  irreceiver.resume();
  }
  }