Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Remont instalacji w budynku wielorodzinnym a wyniesienie układów pomiarowych

ferdek16 28 Dec 2017 22:30 762 7
Computer Controls
 • #1
  ferdek16
  Level 17  
  Witam kolegów, zastanawiam sie już od dawna na temat wynoszenia układów pomiarowych przy remoncie/ wymianie wlz, przepisy mówia , że w takim przypadku należy wynieść licznik w miejsce ogolno dostępne, lecz wiekszość wspólnot tego nie robi, i teraz pytanie czy wykonanie zdjęc w trakcie remontu i zgłoszenie tego faktu, tzn prac remontowych niezgodnych z prawem budowlanym do PINB czymś poskutkuje ?
 • Computer Controls
 • #2
  elpapiotr
  Electrician specialist
  Kolega nie podał, które przepisy mówią o wyniesieniu liczników w miejsca ogólnodostępne ?
 • Computer Controls
 • #3
  ferdek16
  Level 17  
  Dz.u.75.poz.690
  § 185. 1. Instalacja odbiorcza w budynku i w samo-
  dzielnym lokalu powinna byç wyposa˝ona w urzàdze-
  nia do pomiaru zu˝ycia energii elektrycznej, usytuowa-
  ne w miejscu ∏atwo dost´pnym i zabezpieczone przed
  uszkodzeniami i ingerencjà osób niepowo∏anych.
  2. W budynku wielorodzinnym liczniki pomiaru zu-
  ˝ycia energii elektrycznej nale˝y umieszczaç poza loka-
  lami mieszkalnymi, w zamykanych szafkach.
  § 186. 1. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie
  urzàdzeƒ elektrycznych w budynku powinno zapew-
  niaç bezkolizyjnoÊç z innymi instalacjami w zakresie
  odleg∏oÊci i ich wzajemnego usytuowania oraz
  uwzgl´dniaç warunki okreÊlone w § 164.
  2. G∏ówne, pionowe ciàgi instalacji elektrycznej
  w budynku wielorodzinnym, zamieszkania zbiorowego
  i u˝ytecznoÊci publicznej nale˝y prowadziç poza miesz-
  kaniami i pomieszczeniami u˝ytkowymi, w wydzielo-
  nych kana∏ach lub szybach instalacyjnych, zgodnie
  z Polskimi Normami dotyczàcymi wymagaƒ w tym za-
  kresie.

  Te same przepisy dotyczą zmian modernizacji instalacji
 • #4
  stonefree
  Level 26  
  Modernizację takiej instalacji należy wykonać na podstawie projektu, a projekt w oparciu o wytyczne dostawcy energii elektrycznej, który określa lokalizację układów pomiarowych. Myślę, że należy zadać pytanie, czy sporządzono projekt?
 • #5
  retrofood
  VIP Meritorious for electroda.pl
  ferdek16 wrote:
  Witam kolegów, zastanawiam sie już od dawna na temat wynoszenia układów pomiarowych przy remoncie/ wymianie wlz, przepisy mówia , że w takim przypadku należy wynieść licznik w miejsce ogolno dostępne, lecz wiekszość wspólnot tego nie robi, i teraz pytanie czy wykonanie zdjęc w trakcie remontu i zgłoszenie tego faktu, tzn prac remontowych niezgodnych z prawem budowlanym do PINB czymś poskutkuje ?

  Kolego, podałeś przepis, który wszedł w życie w 2002 roku i nie licz, że obejmie obiekty wybudowane przed tym rokiem. Nawet wtedy, gdy są remontowane. Sam mieszkałem w lokalu z lat 80-tych ubiegłego wieku, który to budynek posiadał szachty do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnątrz mieszkań i nie ma technicznych możliwości aby było inaczej, żadne remonty tego nie zmienią.
  Tym bardziej, że większość remontów w takich obiektach to prace branżowe, zupełnie nie dotyczące spraw zasilania w energię elektryczną.
  Możesz sobie wszystko zgłaszać, ale tutaj nie trzeba nawet prawnika ani budowlańca żeby stwierdzić bezpodstawność takich wymogów.
 • #6
  ferdek16
  Level 17  
  Kolego lecz z tego co pamietam to liczniki w szachtach zaczeto teorzyc już w latach 70 wtedy miała miejsce zmiana przepisów, to samo dotyczy domów i lokali z tym ze dla tych obiektów zmiana weszła bodajże 1998
 • #7
  Francelektryk
  Level 17  
  Znam budynki gdzie na części klatek liczniki zostały zainstalowane w lokalach mieszkalnych a na części klatek liczniki są zainstalowane na klatkach schodowych w szachtach WLZ. To wszystko zależało od projektanta. Liczniki mogą być wyniesione na klatkę ale nie muszą - nikt nie ma tego obowiązku a w sumie chodzi kto ma zapłacić za te prace.
 • #8
  Łukasz-O
  Admin of electroenergetics
  ferdek16 wrote:
  Witam kolegów, zastanawiam sie już od dawna na temat wynoszenia układów pomiarowych przy remoncie/ wymianie wlz, przepisy mówia , że w takim przypadku należy wynieść licznik w miejsce ogolno dostępne, lecz wiekszość wspólnot tego nie robi, i teraz pytanie czy wykonanie zdjęc w trakcie remontu i zgłoszenie tego faktu, tzn prac remontowych niezgodnych z prawem budowlanym do PINB czymś poskutkuje ?

  Wspólnota jako właściciel obiektu może się nie zgodzić aby układy pomiarowe zainstalowane w lokalach zostały wyniesione w część wspólną.
  Konstrukcje budynków nie zawsze pozwalają wykuwać wnęki, może również nie być miejsca, czasem zdarzają są ściany kominowe itp.
  Spotkałem się również z odmową z powodów estetycznych.

  Co innego nowo projektowane budownictwo po wejściu w życie przepisów.