Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
IGE-XAOIGE-XAO
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Eksportowanie danych XML z Excela

10 Sty 2018 11:16 2097 2
 • Poziom 2  
  Witam
  Utworzyłam w programie kosztorysowym Zuzia 10 plik XML.
  Otworzyłem go w Excel-u 10 i chciałem zapisać jako "Dane XML" - niestety pojawił się komunikat:
  "Nie można wyeksportować lub zapisać danych XML. Mapy XML w tym skoroszycie są nieeksportowalne".

  Jak zrobiłem weryfikację mapy do eksportowania to pojawił się komunikat, że nie można eksportować, ze względu na "nieznormalizowane dane" oraz "nie można zachować relacji zamapowanego elementu z innymi elementami".

  Czy jest jakiś sposób, żeby mimo to wyeksportować ten plik (z mapowaniem) ?
  Czy może coś należy zmienić w samym kodzie ?
  <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
  <!--
  Format "Standard Kosztorysów Budowlanych" (SKB) w wersji 1.3
  opracowany przez Datacomp sp. z o. o.
  31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 79, tel. 012-412-9977,
  http://www.datacomp.com.pl
  Formatu mozna uzywac, modyfikowac, stosowac do zapisu i odczytu kosztorysow,
  bez zgody autorow.
  Autorzy zobowiazuja sie wprowadzic uzasadnione zmiany do formatu,
  aby uwzglednic potrzeby innych producentow programow kosztorysowych.
  -->

  <Kosztorys Nazwa="KOSZTORYS INWESTORSKI
  tom E/Ki" Wartosc="7333.79" Waluta="zł">
  <Format Wersja="1" Sub_Wer="3"/>
  <Program Nazwa="Zuzia" Wersja="10" Sub_Wer="3" Made_In_Datacomp="125E1CD9C9981D7D"/>
  <Dane_Ogolne>
  <Data Rok="2018" Miesiac="01" Dzien="10"/>
  <Nazwa>KOSZTORYS INWESTORSKI
  tom E/Ki</Nazwa>
  <Budowa>Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV RPZ Mikołajki


  Działka nr 161, obręb 1 - miasto Mikołajki, jedn. ewid. Mikołajki,
  powiat mr±gowski,
  woj. warmińsko-mazurskie  </Budowa>
  <Obiekt></Obiekt>
  <Lokalizacja></Lokalizacja>
  <Zamawiajacy>PGE Dystrybucja SA

  ul. Garbarska 21A, 21-340 Lublin

  </Zamawiajacy>
  <Opracowujacy>
  </Opracowujacy>
  <Autorzy>
  <Autor Nazwisko="" Funkcja=""/>
  </Autorzy>
  <Klauzula>Założenia wyj¶ciowe do kosztorysowania:

  1) Kosztorysy inwestorski został opracowany w oparciu o Rozporz±dzenia Ministra Infrastruktury:
  - z dnia 02 wrze¶nia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
  - z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre¶lenia metod i podstaw sporz±dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre¶lonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

  2) Przyjęto wskaĽniki cenotwórcze w oparciu o wydawnictwo SEKOCENBUD&quot; IV kwartał 2017 r. (stawki ¶rednie dla robót inżynieryjnych) :
  stawka robocizny R = 17,31 zł/rg . (stawka ¶rednia dla woj. wielkopolskiego),
  koszty po¶rednie (Kp) 63,4 % od (R+S),
  zysk (Z) 10,3 % od (R+S+Kp),
  ceny materiałów (wraz z wliczonymi kosztami zakupu w wysoko¶ci 7,5 %),
  stawki maszyno-godzin pracy sprzętu.


  3) Uwagi:

  W warto¶ci kosztorysowej robót nie uwzględniono podatku VAT.</Klauzula>
  <Standard Cena_r_g="0.00" Kz="0.00" Rob_Razem="0"/>
  </Dane_Ogolne>
  <Cenniki>
  </Cenniki>
  <Sposob_Licz Metoda="Szczegolowa" Szczeg_Ex="Formula_2" Krotnosc_w_Ilosci="1" Narzuty="Elem"/>
  <Narzuty>
  <Koszty_Posrednie R="63.40" S="63.40"/>
  <Zysk R="10.30" S="10.30" Kp_R="10.30" Kp_S="10.30"/>
  </Narzuty>
  <Warianty>
  <Wariant_typy>
  </Wariant_typy>
  <Wariant_wart Aktywny="1">
  <Wariant Nazwa="Wersja standard" Nr="1">
  </Wariant>
  </Wariant_wart>
  </Warianty>
  <Tablica_RMS>
  <Naklad_RMS Idx="0" Typ="7" Ss="88888888" Mp="1" Jedn="%" Cena="0.00" Nazwa="Materiały inne (Materiały)"/>
  <Naklad_RMS Idx="1" Typ="2" Ss="356815208" Mp="1" Jedn="m-g" Cena="84.82" Nazwa="samochód samowyładowczy"/>
  <Naklad_RMS Idx="2" Typ="0" Ss="1830489822" Ss_Ex="0" Mp="1" Jedn="r-g" Cena="17.31" Nazwa="Robotnicy"/>
  <Naklad_RMS Idx="3" Typ="1" Ss="1994283764" Mp="1" Jedn="m3" Cena_Bez_Kz="38.68" Wsp="0.00" Typ_Wsp="procent" Nazwa="piasek"/>
  </Tablica_RMS>
  <Ko_gr_el>
  <Element Id="4B396351455D5F55" Nr="1" Scal="0" Jedn="" Wartosc="7333.79" Mnoznik="1.000000" Mnoznik_dokl="3">
  <Nazwa>Element</Nazwa>
  <Podstawa>Element</Podstawa>
  <Pozycja Id="4196EBA7FC12D2DB" Nr="1.1" Jedn="m" Ilosc="1380.000000" Dokl="3" Krotnosc="1.000000" Wartosc="5920.160000">
  <Katalog Nazwa="KNNR" Nr="5" Tab="706" Kol="2"/>
  <Nazwa>Nasypanie podwójnej warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko¶ć do 0,6 m</Nazwa>
  <Notatka>Norma: KNNR 5 0706-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
  Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Zał±cznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), </Notatka>
  <Naklady>
  <Naklad Idx="2" Norma="0.017900"/>
  <Naklad Idx="3" Norma="0.076000"/>
  <Naklad Idx="0" Norma="2.500000"/>
  <Naklad Idx="1" Norma="0.011400"/>
  </Naklady>
  </Pozycja>
  </Element>
  </Ko_gr_el>
  </Kosztorys>
 • IGE-XAOIGE-XAO
 • Poziom 37  
  Co było celem tej operacji z XML? Zmiany w pliku przy braku "Zuzi" ?

  Dość częste w narzędziach informatycznych jest to, że potrafią przyjąć pewne formaty danych, ale je stworzyć to już nie bardzo. Np XML jest układem hierarchicznym, drzewem, a filozofia Excella jest ukierunkowana na kolumny - wiersze.

  Sugerował bym inne narzędzie XML, zależnie od pytania nr 1.
 • Poziom 2  
  Celem operacji jest "obróbka" w Excel-u pliku bazowego z większą ilością najczęściej używanych pozycji kosztorysowych, następnie zapisywanie tego pliku (po wprowadzonych zmianach) właśnie jako Dane XML i otwieranie w Zuzi.
  "Obróbka" polegałaby głównie na usuwaniu zbędnych pozycji i pozostawianiu tych potrzebnych.
  A dlatego w Excelu chciałbym to robić, ponieważ Excel dostarcza bardzo wiele możliwości i narzędzi służących takiej szybkiej "obróbce" (filtrowanie, sortowanie, funkcje, kopiowanie , usuwanie, wiele procesów można też zautomatyzować przy zastosowaniu makr). Zuzia pod tym względem jest niestety bardzo uboga.