Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Inteligentny, analogowy sterownik miniaturowej wiertarki modelarskiej

aaanteka 25 Jan 2018 02:53 10149 29
Legrand
 • Wstęp

  Przedstawiam praktyczny układ analogowego sterowania silnikiem miniaturowej wiertarki modelarskiej. Urządzenie takie jest bardzo funkcjonalne przy wykonywaniu otworów o średnicach od 0,4 mm do 1,4 mm, a nawet do 2,5 mm. Potrafi zaradzić wielu kłopotom wykonywania otworów w różnorodnym materiale i oszczędzić na złamanych wiertłach. Często taką wiertarką posługują się amatorzy-elektronicy przy wykonywaniu obwodów drukowanych.
  Nadmienię, iż prezentowany układ sterownika był wykonany przeze mnie w tej formie jakieś dwie dekady temu dla młodych mistrzów sztuki modelarstwa lotniczego oraz szkutniczego z zaprzyjaźnionej modelarni osiedlowej mieszczącej się tuż obok mojej firmy. Czego się nie robi dla sąsiada do tego "pozytywnie zakręconego"swoją pasją. :D
  Była, to nie pierwsza i nieostatnia tego typu konstrukcja sprawdzona praktycznie i powielona wielu egzemplarzach. W przypadku zainteresowania opublikuję wcześniejsze i późniejsze rozwiązania konstrukcyjne.
  Projekt i schemat tego rozwiązania pochodzi z niemieckiego wydania Elektora i kiedyś również pojawił się w publikacjach wydawnictwa polskiego AVT. Na decyzję publikacji tego rozwiązania miała wpływ ożywiona dyskusja na forum jaka powstała przy podaniu przeze mnie schematu jako niekonwencjonalnego rozwiązania regulacji prądu.

  Założenia:

  - głównym założeniem tej konstrukcji jest skuteczne ograniczenie kłopotów przy wykonywaniu otworów na gładkich powierzchniach materiałowych, najczęściej metalowych i z tworzyw sztucznych, w znacznych ilościach. Przykładowo z naszej dziedziny zawodowej dotyczy to wykonywania otworów w obwodzie drukowanym w laminacie fenolowo-papierowym oraz laminacie szklano-epoksydowym pokrytym warstwą miedzi.
  Zwykle z różnych względów nie sposób "napunktować" każde miejsce pod otwór. Silniczek komutatorowy prądu stałego z magnesem stałym wykorzystywany w tego typu wiertarkach ma znikomy moment obrotowy dla nominalnych napięć zasilających. Zbyt małe napięcie zasilające w trakcie dokonywania wiercenia skutkuje "zakleszczaniem" (blokowaniem) się wiertła w wykonywanym otworze i ( czy też) w konsekwencji obracaniem się wiertła w prostym uchwycie wiertarki. Zapobiega temu odpowiednio dobrany większy moment obrotowy odpowiadający w uproszczeniu danej wartości napięcia zasilania. Dla każdego ,kto korzystał z takiej wiertarki to fakt dobrze znany.
  Mankamentem takiego rozwiązania jest zbyt duży moment obrotowy w momencie przykładania wiertła do punktu umiejscowienia przyszłego otworu i pełzanie wiertła po powierzchni. Zaradzić temu można stosując większą siłę docisku. Ale zwykle po wykonaniu kilkunastu otworów siła docisku nie jest przez nas na tyle precyzyjnie kontrolowana i kończy się zwykle złamaniem wiertła. ;(

  I tu z pomocą przychodzi rozwiązanie tu prezentowane:
  - kiedy przykładamy wiertło do materiału, stabilizator podaje nam niższe napięcie odpowiadające mniejszemu momentowi obrotowemu pozwalającemu zacząć nawiercenie bez pełzania po materiale wiertła
  -kiedy wiertło zagłębi się w materiał, prąd obciążenia silnika napędowego wzrośnie i zostanie wykorzystany jako sygnał do przełączenia napięcia zasilającego silnik wiertarki na większe odpowiadające zwiększeniu momentu obrotowego. I to cała "inteligencja" układu, ale jakże skuteczna. :D

  Opis konstrukcji

  Konstrukcja regulatora została oparta na popularnym układzie stabilizatora LM 317 T z dodatkowym tranzystorem typu pnp zwiększającym wydajność prądową. Funkcję czujnika wzrostu prądu zrealizowano typowo na rezystorze R2 i tranzystorze T2 . Za przełączenie napięcia wyjściowego stabilizatora odpowiada tranzystor T3 bocznikujący rezystancję R5 rezystorem R6( oba rezystory posiadają taką samą rezystancję 100 om). Układ posiada dwie regulacje potencjometryczne wymagające indywidualnego doboru według uznania użytkownika i parametrów zastosowanej wiertarki (silnika):
  -potencjometr P1 odpowiedzialny za próg zadziałania czujnika wzrostu prądu,
  -potencjometr P2 odpowiedzialny za początkowe napięcie pracy (ale również częściowo za końcowe - zwiększone; zależność wynikająca z konstrukcji LM317T).
  Dobór ustawień wymaga wyboru pewnego kompromisu najbardziej odpowiadającemu praktycznej funkcjonalności dla posiadanego typu wiertarki i umiejętności.

  Podstawowy schemat ideowy:

  Inteligentny, analogowy sterownik miniaturowej wiertarki modelarskiej

  Schemat z zaznaczeniem bloków funkcjonalnych:

  Inteligentny, analogowy sterownik miniaturowej wiertarki modelarskiej
  Uproszczony schemat z przedstawieniem elementów skokowej zmiany napięcia zasilającego :

  Inteligentny, analogowy sterownik miniaturowej wiertarki modelarskiej

  Wykonanie:

  Sterownik w rzeczywistości jest rozwinięciem typowej aplikacji układu LM317T prezentowanej w kartach katalogowych producenta. Należy zachować wszelkie wskazówki polecane przez producenta przy zastosowaniu tego układu,
  Spoiler:
  za notą ST:
  W celu
  optymalizacji regulacji obciążenia, rezystor obciążenia R1 (patrz rysunek 6) powinien być umiejscowiony możliwie jak najbliżej regulatora, podczas gdy zacisk uziemiający R2 powinien znajdować się blisko masy obciążenia, aby zapewnić prawidłowe wykrywanie masy. Wydajność można poprawić dzięki dodaniu pojemności w następujący sposób:
  • wejściowego kondensatora 0,1 μF
  • kondensatora 10 μF zacisku regulacji, aby poprawić odrzucanie tętnienia
  około 15 dB (CADJ).
  • kondensatora1 μF tantalowego (lub zastępczo zwykłego, aluminiowego kondensatora elektrolitycznego o pojemności 25 μF) kondensatora na zacisku wyjściowym w celu poprawy odpowiedzi przejściowej. Oprócz zewnętrznych kondensatorów, dobrą praktyką jest dodawanie diody zabezpieczającej, jak pokazano na rysunku 7 D1, chroniącej urządzenie przed zwarciem wejściowym
  obwodu, natomiast D2 chroni przed zwarciem wyjściowym dla rozładowania pojemności."
  , a rozwiązanie działa praktycznie natychmiast po złożeniu.
  Wymaga ono jednak poświęcenia czasu w celu doboru optymalnych parametrów pracy. Na zakończenie w miejsce potencjometrów, a w szczególności P2 korzystniej jest wstawić rezystory stałe. W moich konstrukcjach użyte zostały precyzyjne potencjometry montażowe 10-obrotowe. Tranzystor T1 oraz LM317T należy zaopatrzyć w radiatory.
  Załączniki i zdjęcia już wkrótce uzupełnione zostaną przeze mnie po skontaktowaniu się z obecnymi użytkownikami-posiadaczami moich realizacji :D (wiem, że instruktor nieistniejącej już modelarni posiada dwie sztuki do dziś).


  Podsumowanie
  Według moich doświadczeń z układem i przeprowadzonych osobiście uruchomień i ustawień sterowników, muszę przyznać, iż mimo wielu budzących się obaw przed realizacją, prostoty wykonania,tylko dwustopniowej, skokowej regulacji napięcia układ zdecydowanie ułatwia korzystanie z ręcznej wiertarki modelarskiej.

  Kosztorys
  -układ LM 317T________________________średnia cena 1,5-3,5 PLN
  -diody 1N4007_2 sztuki____________________________ 0,6-0,8PLN
  -tranzystor BDX54C, BDW84D_____________________3,0PLN
  - rezystory stałe precyzyjne 7 sztuk_________________ około 5,6PLN
  -rezystory 5W 2sztuki____________________________około 2,0PLN
  -kondensatory elektrolityczne
  (z uwzględnieniem zaleceń aplikacyjnych) 4 sztuki_____około 3,20PLN
  -----------------------------------------------------------------------------------
  Koszt ogólny bez zasilacza
  (zwykle jakiś jest używany na stanie)____od 15,9PLN do 18,10PLN
  ------------------------------------------------------------------------------------

  Ze względu na niski koszt realizacji oraz przystępność elementów, polecam wykonanie każdemu zainteresowanemu usprawnieniem tego prostego narzędzia. Nie ma jak praktyczne doświadczenie. :)

  Cool? Ranking DIY
  Can you write similar article? Send message to me and you will get SD card 64GB.
  About Author
  aaanteka
  Level 40  
  Offline 
  Has specialization in: sprzęt estradowy
  aaanteka wrote 5084 posts with rating 488, helped 503 times. Live in city Łódź. Been with us since 2012 year.
 • Legrand
 • #2
  dwpl
  Level 23  
  Kontroler obrotów silnika DC, to bardzo pomocny układ.

  Wiele lat temu realizowałem to za pomocą, dedykowanych układów (np. TDA7274, TDA1151, TCA910, AN6652), wyciągniętych z silników z starych magnetofonów kasetowych.
  Współcześnie można to zrobić na wzmacniaczu operacyjnym, tranzystorze i kilku rezystorach i kondensatorach.
 • Legrand
 • #4
  aaanteka
  Level 40  
  Spokojnie da się nim obsłużyć silniki RS380. Prąd wyjściowy jest uzależniony od parametrów tranzystora T1 i wydajności zasilacza: transformator-mostek prostowniczy.
 • #5
  Szyszkownik Kilkujadek
  Level 36  
  Quote:
  Inteligencja (od łac. intelligentia - zdolność pojmowania, rozum) – zdolność do postrzegania, analizy i adaptacji do zmian otoczenia. Zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w różnych sytuacjach. Cecha umysłu warunkująca sprawność czynności poznawczych, takich jak myślenie, reagowanie, rozwiązywanie problemów.

  Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligencja
 • #6
  aaanteka
  Level 40  
  A przecież jest napisane wyraźnie:
  " Inteligentny, analogowy sterownik miniaturowej wiertarki " oraz spuentowane:
  aaanteka wrote:
  kiedy wiertło zagłębi się w materiał, prąd obciążenia silnika napędowego wzrośnie i zostanie wykorzystany jako sygnał do przełączenia napięcia zasilającego silnik wiertarki na większe odpowiadające zwiększeniu momentu obrotowego. I to cała "inteligencja" układu, ale jakże skuteczna.
  .
  Zawsze to lepsze rozwiązanie od inteligentnego operatora obsługującego ręcznie, czy nożnie (kolanowo) przełącznik na zasilaczu.:D
  Żyjemy przecież w dobie "inteligentnych domów" nikogo nie dziwiących, czyż nie?
 • #7
  Szyszkownik Kilkujadek
  Level 36  
  Zatem należało użyć (do wyboru): "automatyczny", "samoregulujący", albo fachowe "ze sprzężeniem zwrotnym".
  aaanteka wrote:
  Żyjemy przecież w dobie "inteligentnych domów" nikogo nie dziwiących, czyż nie?
  Uwiera mnie to określenie, nie ukrywam. Ubolewam, że nie przyjął się termin "automatyczne domy".
  "Smart", z angielskiego ma wiele znaczeń. Może oznaczać "inteligentny", ale częściej "sprytny".
  Nie raz określamy jakieś urządzenie mianem sprytny. Szkoda, że nie przyjęło się "sprytny dom".
  No, ale z w języku obowiązuje zasada "dyktatu" większości i z tym nie ma co walczyć.
 • #8
  aaanteka
  Level 40  
  Na szczęście to nie jest forum na temat poprawnej polszczyzny czy też lingwistyczne. A z przyjętymi powszechnie neologizmami to taka walka z wiatrakami. Od lat to słownictwo jest przyjęte w terminologii technicznej i należałoby się do niego przyzwyczaić. Mamy też : IDIS (Intelligent Driver Information System),IDM (Intelligent Driver Model)i nazwę własną Intelligent Systems Co., Ltd . Nowe wydania słownika polskiego dopuszczają takie odmienne od pierwotnej definicji znaczenie słowa "inteligentny".
 • #9
  drewniany80
  Level 16  
  Witam kiedyś korzystałem z tego układu. Działało to świetnie i jak zauważył autor postu pozwoliło zaoszczędzić nie jedno wiertło.
 • #11
  _kaktus_
  Level 13  
  drewniany80 wrote:
  Witam kiedyś korzystałem z tego układu. Działało to świetnie i jak zauważył autor postu pozwoliło zaoszczędzić nie jedno wiertło.  Heh. :D Biorąc pod uwagę, że jest to układ z minionej epoki, nie wszyscy go będą znać.
  Jakby nie było już prawie 20 lat upłynęło i wyrosło nowe pokolenie.

  Również używałem tego układu. W swej nie złożonej konstrukcji jest wart choć zapoznania się.
 • #12
  Koderr
  Level 35  
  Bardzo fajny układ, pewnie zbuduję coś takiego do swojej miniwiertarki.
  aaanteka wrote:
  [...]Schemat z zaznaczeniem bloków funkcjonalnych:

  Inteligentny, analogowy sterownik miniaturowej wiertarki modelarskiej
  Tak gwoli ścisłości, domyślam się, że w opisie w kolorze niebieskim chodzi o P2, a nie P1.
 • #15
  aaanteka
  Level 40  
  aaanteka wrote:
  Układ posiada dwie regulacje potencjometryczne wymagające indywidualnego doboru według uznania użytkownika i parametrów zastosowanej wiertarki (silnika):
  -potencjometr P1 odpowiedzialny za próg zadziałania czujnika wzrostu prądu,
  -potencjometr P2 odpowiedzialny za początkowe napięcie pracy (ale również częściowo za końcowe - zwiększone; zależność wynikająca z konstrukcji LM317T).

  Wszystko się zgadza z opisem.
 • #16
  Koderr
  Level 35  
  Kolego, nie bez powodu przytoczyłem zamieszczony przez Ciebie rysunek i wspomniałem o kolorach opisu.
  Moim zdaniem, zauważył to również kol. zworys, zamiast P1 w tym opisie powinno być P2.
  Dzisiaj zauważyłem również małą "literówkę" w symbolu zastępczego tranzystora mocy.
  Jest DBW84... a powinno być chyba BDW84...
 • #18
  goldi74
  Level 43  
  Koderr wrote:
  Kolego, nie bez powodu przytoczyłem zamieszczony przez Ciebie rysunek i wspomniałem o kolorach opisu.
  Moim zdaniem, zauważył to również kol. zworys, zamiast P1 w tym opisie powinno być P2.

  Dokładnie tak, w opisie jest błąd.
 • #19
  Koderr
  Level 35  
  Hehe :-)
  Nie obrażaj się. Sorry jeśli Cię uraziłem.
  Znaków interpunkcyjnych nie będę szukać, a to na co zwróciłem uwagę, może mieć znaczenie szczególnie dla mało doświadczonych, początkujących elektroników.
  Pozdrawiam :-)
 • #20
  aaanteka
  Level 40  
  Inteligentny, analogowy sterownik miniaturowej wiertarki modelarskiej
  Generalnie opis na rysunku był właściwy, ponieważ odnosił się do noty aplikacyjnej układu LM317T. Rysunek opisany został na potrzeby innej dyskusji na temat tego rozwiązania. :D Dlatego pewne nieścisłości się wkradły.
 • #24
  wosiekpl
  Level 21  
  Witam
  Bardzo ciekawy projekt. Do autora postu mam pytanie gdzie mogę znaleźć artykuł z opisem tego sterownika.
  Pozdrawiam

  PS chodzi mi o Elektora. Chyba że w polskim wydaniu jest ten sam opis. Bo ja po polsku znalazłem inne wersje
 • #25
  Łukasz9099
  Level 2  
  Z wyjścia tego sterownika można bezpośrednio podłączyć Dremela pod jego wtyczkę? Bo tutaj występuje napięcie stałe i mnie nurtuje to pytanie a przecież normalnie zasilamy go napięciem 230v. Dziękuję za odpowiedź
 • #26
  kj1
  Electrician specialist
  Łukasz9099 wrote:

  Z wyjścia tego sterownika można bezpośrednio podłączyć Dremela pod jego wtyczkę? Bo tutaj występuje napięcie stałe i mnie nurtuje to pytanie, a przecież normalnie zasilamy go napięciem 230V.

  Jeżeli Dremel jest zasilany z 230V, to nie można go to podłączyć do tego sterownika.
 • #27
  Łukasz9099
  Level 2  
  kj1 wrote:
  Łukasz9099 wrote:

  Z wyjścia tego sterownika można bezpośrednio podłączyć Dremela pod jego wtyczkę? Bo tutaj występuje napięcie stałe i mnie nurtuje to pytanie a przecież normalnie zasilamy go napięciem 230v.

  Jeżeli Dremel jest zasilany z 230V, to nie można to podłączyć do tego sterownika

  Tak napewno 230V bo podłączam go zawsze bezpośrednio do gniazdka. Czyli taki układ w moim przypadku nie znajdzie zastosowania?
 • #30
  aaanteka
  Level 40  
  Łukasz9099 wrote:
  Tak napewno 230V bo podłączam go zawsze bezpośrednio do gniazdka. Czyli taki układ w moim przypadku nie znajdzie zastosowania?

  W twoim przypadku starszego podejrzewam modelu narzędzia, spełni swoją rolę nic innego jak regulator fazowy na triaku ( popularnie ściemniacz, regulator obrotów silnika jak w wiertarkach, sprzęcie AGD).
  Takie rozwiązanie jest stosowane powszechnie w obecnych modelach tego producenta jak też innych marek:


  -GOXAWEE

  -NoCry

  -Populo.

  Trzeba też nadmienić, że obecna popularność akumulatorów polimerowych, litowo-jonowych zaowocowała produktami w postaci również mini szlifierek akumulatorowych z płynną, czy skokową regulacją obrotów czego przykładem jest model Dremel'a 7750 4,8 V.

  Jednak wszystkie wymienione z narzędzi, nazwijmy je umownie "typu Dremel" nie posiadają funcji wyżej wymienionego układu.