Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Inne] Ploter na bazie Arduino nano

30 Mar 2018 00:36 1083 8
 • Level 5  
  Mam problem pozornie dużo jest tematów jak zrobić prosty ploter wykorzystując silniczki z napędów DVD .Są schematy jak zbudować to urządzenie przy pomocy Arduino nano i L93D . Wykonałem prototyp ,przetestowałem silniczki ale jak chce wykorzystać program gdzie jest biblioteka Stepper.h a nie ma biblioteki grblmain.h to program nie współdziała np. z Universal Gcode Sender. Rozumiem program gdzie jest wykorzystana biblioteka Stepper.h i mogę go dopasować do mojej płytki , tylko czym wtedy sterować ? Nie chciałbym kupować specjalnie Arduino UNO z dodatkami aby móc skorzystać bibliotek GRBL i na tym zakończyć. Czy ktoś już rozwiązał ten problem sterowania dla Arduino nano ?[/youtube]
  Do you have a problem with Arduino? Ask question. Visit our forum Arduino.
 • Level 12  
  "The Arduino Nano is a compact board similar to the UNO.", czyli jeżeli program działa na UNO, to bez żadnych przeróbek powinien działać na Nano.
 • Level 5  
  Racja i stąd się bierze moja frustracja bo program
  Code:
  #include <Servo.h>
  
  #include <Stepper.h>

  #define LINE_BUFFER_LENGTH 512

  const int penZUp = 80;
  const int penZDown = 40;

  const int penServoPin = 2;

  const int stepsPerRevolution = 20;

  Servo penServo;

  //Stepper myStepperY(stepsPerRevolution, 2,3,4,5);
  //Stepper myStepperX(stepsPerRevolution, 8,9,10,11);
  Stepper myStepperY(stepsPerRevolution, 4,5,6,7);
  Stepper myStepperX(stepsPerRevolution, 8,9,10,11);

  struct point {
  float x;
  float y;
  float z;
  };

  struct point actuatorPos;

  float StepInc = 1;
  int StepDelay = 0;
  int LineDelay = 50;
  int penDelay = 50;

  float StepsPerMillimeterX = 6.0;
  float StepsPerMillimeterY = 6.0;

  float Xmin = 0;
  float Xmax = 40;
  float Ymin = 0;
  float Ymax = 40;
  float Zmin = 0;
  float Zmax = 1;

  float Xpos = Xmin;
  float Ypos = Ymin;
  float Zpos = Zmax;

  boolean verbose = false;

  void setup() {
  Serial.begin( 9600 );

  penServo.attach(penServoPin);
  penServo.write(penZUp);
  delay(200);

  myStepperX.setSpeed(250);
  myStepperY.setSpeed(250);

  Serial.println("Mini CNC Plotter alive and kicking!");
  Serial.print("X range is from ");
  Serial.print(Xmin);
  Serial.print(" to ");
  Serial.print(Xmax);
  Serial.println(" mm.");
  Serial.print("Y range is from ");
  Serial.print(Ymin);
  Serial.print(" to ");
  Serial.print(Ymax);
  Serial.println(" mm.");
  }

  void loop()
  {
  delay(200);
  char line[ LINE_BUFFER_LENGTH ];
  char c;
  int lineIndex;
  bool lineIsComment, lineSemiColon;

  lineIndex = 0;
  lineSemiColon = false;
  lineIsComment = false;

  while (1) {

  while ( Serial.available()>0 ) {
  c = Serial.read();
  if (( c == '\n') || (c == '\r') ) {
  if ( lineIndex > 0 ) {
  line[ lineIndex ] = '\0';
  if (verbose) {
  Serial.print( "Received : ");
  Serial.println( line );
  }
  processIncomingLine( line, lineIndex );
  lineIndex = 0;
  }
  else {

  }
  lineIsComment = false;
  lineSemiColon = false;
  Serial.println("ok");
  }
  else {
  if ( (lineIsComment) || (lineSemiColon) ) { // Throw away all comment characters
  if ( c == ')' ) lineIsComment = false; // End of comment. Resume line.
  }
  else {
  if ( c <= ' ' ) { // Throw away whitepace and control characters
  }
  else if ( c == '/' ) { // Block delete not supported. Ignore character.
  }
  else if ( c == '(' ) { // Enable comments flag and ignore all characters until ')' or EOL.
  lineIsComment = true;
  }
  else if ( c == ';' ) {
  lineSemiColon = true;
  }
  else if ( lineIndex >= LINE_BUFFER_LENGTH-1 ) {
  Serial.println( "ERROR - lineBuffer overflow" );
  lineIsComment = false;
  lineSemiColon = false;
  }
  else if ( c >= 'a' && c <= 'z' ) { // Upcase lowercase
  line[ lineIndex++ ] = c-'a'+'A';
  }
  else {
  line[ lineIndex++ ] = c;
  }
  }
  }
  }
  }
  }

  void processIncomingLine( char* line, int charNB ) {
  int currentIndex = 0;
  char buffer[ 64 ]; // Hope that 64 is enough for 1 parameter
  struct point newPos;

  newPos.x = 0.0;
  newPos.y = 0.0;

  // Needs to interpret
  // G1 for moving
  // G4 P300 (wait 150ms)
  // G1 X60 Y30
  // G1 X30 Y50
  // M300 S30 (pen down)
  // M300 S50 (pen up)
  // Discard anything with a (
  // Discard any other command!

  while( currentIndex < charNB ) {
  switch ( line[ currentIndex++ ] ) { // Select command, if any
  case 'U':
  penUp();
  break;
  case 'D':
  penDown();
  break;
  case 'G':
  buffer[0] = line[ currentIndex++ ]; // /!\ Dirty - Only works with 2 digit commands
  // buffer[1] = line[ currentIndex++ ];
  // buffer[2] = '\0';
  buffer[1] = '\0';

  switch ( atoi( buffer ) ){ // Select G command
  case 0: // G00 & G01 - Movement or fast movement. Same here
  case 1:
  // /!\ Dirty - Suppose that X is before Y
  char* indexX = strchr( line+currentIndex, 'X' ); // Get X/Y position in the string (if any)
  char* indexY = strchr( line+currentIndex, 'Y' );
  if ( indexY <= 0 ) {
  newPos.x = atof( indexX + 1);
  newPos.y = actuatorPos.y;
  }
  else if ( indexX <= 0 ) {
  newPos.y = atof( indexY + 1);
  newPos.x = actuatorPos.x;
  }
  else {
  newPos.y = atof( indexY + 1);
  indexY = '\0';
  newPos.x = atof( indexX + 1);
  }
  drawLine(newPos.x, newPos.y );
  // Serial.println("ok");
  actuatorPos.x = newPos.x;
  actuatorPos.y = newPos.y;
  break;
  }
  break;
  case 'M':
  buffer[0] = line[ currentIndex++ ]; // /!\ Dirty - Only works with 3 digit commands
  buffer[1] = line[ currentIndex++ ];
  buffer[2] = line[ currentIndex++ ];
  buffer[3] = '\0';
  switch ( atoi( buffer ) ){
  case 300:
  {
  char* indexS = strchr( line+currentIndex, 'S' );
  float Spos = atof( indexS + 1);
  // Serial.println("ok");
  if (Spos == 30) {
  penDown();
  }
  if (Spos == 50) {
  penUp();
  }
  break;
  }
  case 114: // M114 - Repport position
  Serial.print( "Absolute position : X = " );
  Serial.print( actuatorPos.x );
  Serial.print( " - Y = " );
  Serial.println( actuatorPos.y );
  break;
  default:
  Serial.print( "Command not recognized : M");
  Serial.println( buffer );
  }
  }
  }  }  void drawLine(float x1, float y1) {

  if (verbose)
  {
  Serial.print("fx1, fy1: ");
  Serial.print(x1);
  Serial.print(",");
  Serial.print(y1);
  Serial.println("");
  }


  if (x1 >= Xmax) {
  x1 = Xmax;
  }
  if (x1 <= Xmin) {
  x1 = Xmin;
  }
  if (y1 >= Ymax) {
  y1 = Ymax;
  }
  if (y1 <= Ymin) {
  y1 = Ymin;
  }

  if (verbose)
  {
  Serial.print("Xpos, Ypos: ");
  Serial.print(Xpos);
  Serial.print(",");
  Serial.print(Ypos);
  Serial.println("");
  }

  if (verbose)
  {
  Serial.print("x1, y1: ");
  Serial.print(x1);
  Serial.print(",");
  Serial.print(y1);
  Serial.println("");
  }

  // Convert coordinates to steps
  x1 = (int)(x1*StepsPerMillimeterX);
  y1 = (int)(y1*StepsPerMillimeterY);
  float x0 = Xpos;
  float y0 = Ypos;

  // Let's find out the change for the coordinates
  long dx = abs(x1-x0);
  long dy = abs(y1-y0);
  int sx = x0<x1 ? StepInc : -StepInc;
  int sy = y0<y1 ? StepInc : -StepInc;

  long i;
  long over = 0;

  if (dx > dy) {
  for (i=0; i<dx; ++i) {
  myStepperX.step(sx);
  over+=dy;
  if (over>=dx) {
  over-=dx;
  myStepperY.step(sy);
  }
  delay(StepDelay);
  }
  }
  else {
  for (i=0; i<dy; ++i) {
  myStepperY.step(sy);
  over+=dx;
  if (over>=dy) {
  over-=dy;
  myStepperX.step(sx);
  }
  delay(StepDelay);
  }
  }

  if (verbose)
  {
  Serial.print("dx, dy:");
  Serial.print(dx);
  Serial.print(",");
  Serial.print(dy);
  Serial.println("");
  }

  if (verbose)
  {
  Serial.print("Going to (");
  Serial.print(x0);
  Serial.print(",");
  Serial.print(y0);
  Serial.println(")");
  }


  delay(LineDelay);

  Xpos = x1;
  Ypos = y1;
  }


  void penUp() {
  penServo.write(penZUp);
  delay(LineDelay);
  Zpos=Zmax;
  if (verbose) {
  Serial.println("Pen up!");
  }
  }
  void penDown() {
  penServo.write(penZDown);
  delay(LineDelay);
  Zpos=Zmin;
  if (verbose) {
  Serial.println("Pen down.");
  }
  }

  po wgraniu do Arduino nano i uruchomieniu np. GrblPanel pomimo wysyłania kodu przez program silniki nie są sterowane :(
 • Level 5  
  W końcu pojawiło się światełko w tunelu użyłem programu
  Code:


  /*
   Mini CNC Plotter firmware, based in TinyCNC https://github.com/MakerBlock/TinyCNC-Sketches
   Send GCODE to this Sketch using gctrl.pde https://github.com/damellis/gctrl
   Convert SVG to GCODE with MakerBot Unicorn plugin for Inkscape available here https://github.com/martymcguire/inkscape-unicorn
   
   More information about the Mini CNC Plotter here (german, sorry): http://www.makerblog.at/2015/02/projekt-mini-cnc-plotter-aus-alten-cddvd-laufwerken/


    */

  #include <Servo.h>
  #include <Stepper.h>

  #define LINE_BUFFER_LENGTH 512

  // Servo position for Up and Down
  const int penZUp = 80;
  const int penZDown = 40;

  // Servo on PWM pin 6
  const int penServoPin = 2;

  // Should be right for DVD steppers, but is not too important here
  const int stepsPerRevolution = 42;

  // create servo object to control a servo
  Servo penServo; 

  // Initialize steppers for X- and Y-axis using this Arduino pins for the L293D H-bridge
  Stepper myStepperY(stepsPerRevolution, 4,5,6,7);           
  Stepper myStepperX(stepsPerRevolution, 8,9,10,11); 

  /* Structures, global variables    */
  struct point {
    float x;
    float y;
    float z;
  };

  // Current position of plothead
  struct point actuatorPos;

  //  Drawing settings, should be OK
  float StepInc = 1;
  int StepDelay = 0;
  int LineDelay = 50;
  int penDelay = 50;

  // Motor steps to go 1 millimeter.
  // Use test sketch to go 100 steps. Measure the length of line.
  // Calculate steps per mm. Enter here.
  float StepsPerMillimeterX = 42.0;
  float StepsPerMillimeterY = 42.0;

  // Drawing robot limits, in mm
  // OK to start with. Could go up to 50 mm if calibrated well.
  float Xmin = 0;
  //float Xmax = 200;
  float Xmax = 40;
  float Ymin = 0;
  //float Ymax = 260;
  float Ymax = 26;
  float Zmin = 0;
  float Zmax = 1;

  float Xpos = Xmin;
  float Ypos = Ymin;
  float Zpos = Zmax;

  // Set to true to get debug output.
  boolean verbose = false;

  //  Needs to interpret
  //  G1 for moving
  //  G4 P300 (wait 150ms)
  //  M300 S30 (pen down)
  //  M300 S50 (pen up)
  //  Discard anything with a (
  //  Discard any other command!

  /**********************
   * void setup() - Initialisations
   ***********************/
  void setup() {
    //  Setup
    Serial.begin( 9600 );
   
    penServo.attach(penServoPin);
    penServo.write(penZUp);
    delay(200);

    // Decrease if necessary
    myStepperX.setSpeed(250);
    myStepperY.setSpeed(250); 

    //  Set & move to initial default position
    // TBD

    //  Notifications!!!
    Serial.println("Mini CNC Plotter alive and kicking!");
    Serial.print("X range is from ");
    Serial.print(Xmin);
    Serial.print(" to ");
    Serial.print(Xmax);
    Serial.println(" mm.");
    Serial.print("Y range is from ");
    Serial.print(Ymin);
    Serial.print(" to ");
    Serial.print(Ymax);
    Serial.println(" mm.");
  }
  //===========================================================

  void processIncomingLine( char* line, int charNB ) {
    int currentIndex = 0;
    char buffer[ 64 ];                                 // Hope that 64 is enough for 1 parameter
    struct point newPos;

    newPos.x = 0.0;
    newPos.y = 0.0;

    //  Needs to interpret
    //  G1 for moving
    //  G4 P300 (wait 150ms)
    //  G1 X200 Y300
    //  G1 X300 Y200
    //  M300 S30 (pen down)
    //  M300 S50 (pen up)
    //  Discard anything with a (
    //  Discard any other command!

    while( currentIndex < charNB ) {
      switch ( line[ currentIndex++ ] ) {              // Select command, if any
      case 'U':
        penUp();
        break;
      case 'D':
        penDown();
        break;
      case 'G':
        buffer[0] = line[ currentIndex++ ];          // /!\ Dirty - Only works with 2 digit commands
        //      buffer[1] = line[ currentIndex++ ];
        //      buffer[2] = '\0';
        buffer[1] = '\0';

        switch ( atoi( buffer ) ){                   // Select G command
        case 0:                                   // G00 & G01 - Movement or fast movement. Same here
        case 1:
          // /!\ Dirty - Suppose that X is before Y
          char* indexX = strchr( line+currentIndex, 'X' );  // Get X/Y position in the string (if any)
          char* indexY = strchr( line+currentIndex, 'Y' );
          if ( indexY <= 0 ) {
            newPos.x = atof( indexX + 1);
            newPos.y = actuatorPos.y;
          }
          else if ( indexX <= 0 ) {
            newPos.y = atof( indexY + 1);
            newPos.x = actuatorPos.x;
          }
          else {
            newPos.y = atof( indexY + 1);
            indexY = '\0';
            newPos.x = atof( indexX + 1);
          }
          drawLine(newPos.x, newPos.y );
          //        Serial.println("ok");
          actuatorPos.x = newPos.x;
          actuatorPos.y = newPos.y;
          break;
        }
        break;
      case 'M':
        buffer[0] = line[ currentIndex++ ];        // /!\ Dirty - Only works with 3 digit commands
        buffer[1] = line[ currentIndex++ ];
        buffer[2] = line[ currentIndex++ ];
        buffer[3] = '\0';
        switch ( atoi( buffer ) ){
        case 300:
          {
            char* indexS = strchr( line+currentIndex, 'S' );
            float Spos = atof( indexS + 1);
            //          Serial.println("ok");
            if (Spos == 30) {
              penDown();
            }
            if (Spos == 50) {
              penUp();
            }
            break;
          }
        case 114:                                // M114 - Repport position
          Serial.print( "Absolute position : X = " );
          Serial.print( actuatorPos.x );
          Serial.print( "  -  Y = " );
          Serial.println( actuatorPos.y );
          break;
        default:
          Serial.print( "Command not recognized : M");
          Serial.println( buffer );
        }
      }
    }  }


  /*********************************
   * Draw a line from (x0;y0) to (x1;y1).
   * Bresenham algo from https://www.marginallyclever.com/blog/2013/08/how-to-build-an-2-axis-arduino-cnc-gcode-interpreter/
   * int (x1;y1) : Starting coordinates
   * int (x2;y2) : Ending coordinates
   **********************************/
  void drawLine(float x1, float y1) {

    if (verbose)
    {
      Serial.print("fx1, fy1: ");
      Serial.print(x1);
      Serial.print(",");
      Serial.print(y1);
      Serial.println("");
    } 

    //  Bring instructions within limits
    if (x1 >= Xmax) {
      x1 = Xmax;
    }
    if (x1 <= Xmin) {
      x1 = Xmin;
    }
    if (y1 >= Ymax) {
      y1 = Ymax;
    }
    if (y1 <= Ymin) {
      y1 = Ymin;
    }

    if (verbose)
    {
      Serial.print("Xpos, Ypos: ");
      Serial.print(Xpos);
      Serial.print(",");
      Serial.print(Ypos);
      Serial.println("");
    }

    if (verbose)
    {
      Serial.print("x1, y1: ");
      Serial.print(x1);
      Serial.print(",");
      Serial.print(y1);
      Serial.println("");
    }

    //  Convert coordinates to steps
    x1 = (int)(x1*StepsPerMillimeterX);
    y1 = (int)(y1*StepsPerMillimeterY);
    float x0 = Xpos;
    float y0 = Ypos;

    //  Let's find out the change for the coordinates
    long dx = abs(x1-x0);
    long dy = abs(y1-y0);
    int sx = x0<x1 ? StepInc : -StepInc;
    int sy = y0<y1 ? StepInc : -StepInc;

    long i;
    long over = 0;

    if (dx > dy) {
      for (i=0; i<dx; ++i) {
        myStepperX.step(sx);
        over+=dy;
        if (over>=dx) {
          over-=dx;
          myStepperY.step(sy);
        }
        delay(StepDelay);
      }
    }
    else {
      for (i=0; i<dy; ++i) {
        myStepperY.step(sy);
        over+=dx;
        if (over>=dy) {
          over-=dy;
          myStepperX.step(sx);
        }
        delay(StepDelay);
      }   
    }

    if (verbose)
    {
      Serial.print("dx, dy:");
      Serial.print(dx);
      Serial.print(",");
      Serial.print(dy);
      Serial.println("");
    }

    if (verbose)
    {
      Serial.print("Going to (");
      Serial.print(x0);
      Serial.print(",");
      Serial.print(y0);
      Serial.println(")");
    }

    //  Delay before any next lines are submitted
    delay(LineDelay);
    //  Update the positions
    Xpos = x1;
    Ypos = y1;
  }

  //  Raises pen
  void penUp() {
    penServo.write(penZUp);
    delay(LineDelay);
    Zpos=Zmax;
    if (verbose) {
      Serial.println("Pen up!");
    }
  }
  //  Lowers pen
  void penDown() {
    penServo.write(penZDown);
    delay(LineDelay);
    Zpos=Zmin;
    if (verbose) {
      Serial.println("Pen down.");
    }
  }
  //==========================================================
  /**********************
   * void loop() - Main loop
   ***********************/
  void loop()
  {
    delay(200);
    char line[ LINE_BUFFER_LENGTH ];
    char c;
    int lineIndex;
    bool lineIsComment, lineSemiColon;

    lineIndex = 0;
    lineSemiColon = false;
    lineIsComment = false;

    while (1) {

      // Serial reception - Mostly from Grbl, added semicolon support
      while ( Serial.available()>0 ) {
        c = Serial.read();
        if (( c == '\n') || (c == '\r') ) {             // End of line reached
          if ( lineIndex > 0 ) {                        // Line is complete. Then execute!
            line[ lineIndex ] = '\0';                   // Terminate string
            if (verbose) {
              Serial.print( "Received : ");
              Serial.println( line );
            }
            processIncomingLine( line, lineIndex );
            lineIndex = 0;
          }
          else {
            // Empty or comment line. Skip block.
          }
          lineIsComment = false;
          lineSemiColon = false;
          Serial.println("ok");   
        }
        else {
          if ( (lineIsComment) || (lineSemiColon) ) {   // Throw away all comment characters
            if ( c == ')' )  lineIsComment = false;     // End of comment. Resume line.
          }
          else {
            if ( c <= ' ' ) {                           // Throw away whitepace and control characters
            }
            else if ( c == '/' ) {                    // Block delete not supported. Ignore character.
            }
            else if ( c == '(' ) {                    // Enable comments flag and ignore all characters until ')' or EOL.
              lineIsComment = true;
            }
            else if ( c == ';' ) {
              lineSemiColon = true;
            }
            else if ( lineIndex >= LINE_BUFFER_LENGTH-1 ) {
              Serial.println( "ERROR - lineBuffer overflow" );
              lineIsComment = false;
              lineSemiColon = false;
            }
            else if ( c >= 'a' && c <= 'z' ) {        // Upcase lowercase
              line[ lineIndex++ ] = c-'a'+'A';
            }
            else {
              line[ lineIndex++ ] = c;
            }
          }
        }
      }
    }
  }

  i wszystko ruszyło ,teraz tylko porównam czym się różnią
 • User removed account  
 • Level 5  
  Mój Arduino nano ma procesor Atmega328P i zawsze taki miał jak kupowałem, słyszałem ze Arduino mini może mieć Atmega168 ale ja jak kupiłem Arduino mini to też miał Atmega328P , teraz program bryka i wyglada ze się dogadał z moim Arduino,jak zmontuję całość i skalibruję to umieszczę na forum.
 • User removed account  
 • Level 34  
  nowyARM wrote:
  marcinforty wrote:
  Mój Arduino nano ma procesor Atmega328P i zawsze taki miał jak kupowałem, słyszałem ze Arduino mini może mieć Atmega168 ale ja jak kupiłem Arduino mini to też miał Atmega328P , teraz program bryka i wyglada ze się dogadał z moim Arduino,jak zmontuję całość i skalibruję to umieszczę na forum.

  Jeden z pierwszych linków z Google
  https://pl.aliexpress.com/item/Pro-Mini-Modu-...030tSj4Mc2gVhweDI_EaAuRDEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
  [Inne] Ploter na bazie Arduino nano

  Strasznie drogie to Arduino. Nano z Mega328 kosztuje ok 13zł. Podobny gabarytowo moduł z STM32F103 ok 15zł.
  - Atmega328: 32k flash 2k ram 1 usart 3 timery (2x8 i 1x 16 bit), 6PWM, 1 SPI, 1 ADC, zegar max 20MHz (1MIPS/MHz = 20MIPS)
  - 32F103: 64k flash, 20k ram, 3 usart, 4 timer 16 bit, 16PWM, 2 SPI, 2 ADC, 2 I2C, 1xCAN, CRC, RTC, USB, f max 72MHz (1.25DMIPS/MHz = 90DMIPS)
  Arduino Nano powinno kosztować 1 max 2zł.

  Jakby nie liczyć, to 2,5$ wynosi około 9zł po obecnym kursie a nie 13zl ;)

  Pozdr
 • Level 5  
  Jeżeli nie chcę kupować z Aliexpress ani czekać miesiąc na przesyłkę (przyjdzie lub nie ) to cena za arduino jest trochę wyższa w granicach 20 -50 zł ;)