Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Solved] esp32 oled arduino i windows xp błędy bibliotek podczas kompilacji

18 Apr 2018 00:57 1122 4
 • Level 39  
  Idąc za opisem z https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3361738.html

  -instalujemy najnowszą wersję Arduino https://www.arduino.cc/ aktualnie 1.8.3 - wykonano. Mam 1.8.3 oraz 1.8.5
  -instalujemy python 2.7 https://www.python.org/ wybierając podczas instalacji opcję "Add python.exe to Path" - wykonano
  -instalujemy klienta Git https://git-scm.com/downloads - nie jest zgodny z xp
  -uruchamiamy Git GUI jako administrator (prawy klawisz myszy)
  -wybieramy "sklonuj istniejące repozytorium"
  -podajemy źródło: https://github.com/espressif/arduino-esp32.git
  -wybieramy cel jako ścieżkę, którą znajdziecie w Arduino->Plik->Preferencje->Lokalizacja Szkicownika, na końcu ścieżki dodajemy \hardware\espressif\esp32, następnie klikamy Clone - pobrałem repozytorium jako zip. Rozpakowałem do zalecanych katalogów.
  -wchodzimy do utworzonych katalowgów \hardware\espressif\esp32 następnie \tools i uruchamiamy get.exe - wykonano. W celu obserwacji ewentualnych błędów uruchomiony z konsoli nie przez kliknięcie.
  Code:
  Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]
  
  (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

  D:\Documents and Settings\tos>cd D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Ardu
  ino\hardware\espressif\esp32\tools

  D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\tool
  s>get
  System: Windows, Info: Windows-XP-5.1.2600-SP3
  Platform: i686-mingw32
  Tool xtensa-esp32-elf-win32-1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0.zip already downloaded
  Extracting xtensa-esp32-elf-win32-1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0.zip
  Tool esptool-da31d9d-windows.zip already downloaded
  Extracting esptool-da31d9d-windows.zip
  Tool mkspiffs-0.2.2-arduino-esp32-win32.zip already downloaded
  Extracting mkspiffs-0.2.2-arduino-esp32-win32.zip
  Renaming mkspiffs-0.2.2-arduino-esp32-win32/ to mkspiffs
  Done

  D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\tool
  s>  obserwujemy proces pobierania, rozpakowywania - nie wyrzuca żadnych błędów.
  na końcu mam done.

  -uruchamiamy środowisko Arduino, wybieramy narzędzia->plytka i powinna pojawić się możliwość wybrania ESP32 Dev Module, wybieramy port szeregowy, który pojawił się w systemie po podłączeniu płytki. - wykonano
  Możemy rozpocząć pracę z ESP32!

  Więc ładuję jakikolwiek przykład.
  kompiluję ...i ...

  Code:

  Arduino:1.8.5 (Windows XP), Płytka:"ESP32 Dev Module, Default, QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, None"

  D:\ins\arduino-1.8.5\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware D:\ins\arduino-1.8.5\hardware -hardware D:\Documents and Settings\tos\Local Settings\Application Data\Arduino15\packages -hardware D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware -tools D:\ins\arduino-1.8.5\tools-builder -tools D:\ins\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -tools D:\Documents and Settings\tos\Local Settings\Application Data\Arduino15\packages -built-in-libraries D:\ins\arduino-1.8.5\libraries -libraries D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\libraries -fqbn=espressif:esp32:esp32:PartitionScheme=default,FlashMode=qio,FlashFreq=80,FlashSize=4M,UploadSpeed=921600,DebugLevel=none -ide-version=10805 -build-path D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748 -warnings=default -build-cache D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_cache_993500 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\BluetoothSerial\examples\SerialToSerialBT\SerialToSerialBT.ino
  D:\ins\arduino-1.8.5\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware D:\ins\arduino-1.8.5\hardware -hardware D:\Documents and Settings\tos\Local Settings\Application Data\Arduino15\packages -hardware D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware -tools D:\ins\arduino-1.8.5\tools-builder -tools D:\ins\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -tools D:\Documents and Settings\tos\Local Settings\Application Data\Arduino15\packages -built-in-libraries D:\ins\arduino-1.8.5\libraries -libraries D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\libraries -fqbn=espressif:esp32:esp32:PartitionScheme=default,FlashMode=qio,FlashFreq=80,FlashSize=4M,UploadSpeed=921600,DebugLevel=none -ide-version=10805 -build-path D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748 -warnings=default -build-cache D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_cache_993500 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\BluetoothSerial\examples\SerialToSerialBT\SerialToSerialBT.ino
  Using board 'esp32' from platform in folder: D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32
  Using core 'esp32' from platform in folder: D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32
  Detecting libraries used...
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-g++" -DESP_PLATFORM -DMBEDTLS_CONFIG_FILE="mbedtls/esp_config.h" -DHAVE_CONFIG_H "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/config" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/bluedroid" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/app_trace" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/app_update" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/bootloader_support" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/bt" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/driver" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/esp32" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/esp_adc_cal" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/ethernet" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/fatfs" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/freertos" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/heap" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/jsmn" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/log" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/mdns" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/mbedtls" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/mbedtls_port" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/newlib" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/nvs_flash" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/openssl" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/spi_flash" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/sdmmc" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/spiffs" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/tcpip_adapter" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/ulp" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/vfs" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/wear_levelling" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/xtensa-debug-module" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/coap" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/console" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/expat" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/json" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/lwip" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/newlib" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/nghttp" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/soc" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/wpa_supplicant" -std=gnu++11 -fno-exceptions -Os -g3 -Wpointer-arith -fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-sign-compare -fno-rtti  -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 -DARDUINO_BOARD="ESP32_DEV" -DARDUINO_VARIANT="esp32"  -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\cores\esp32" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\variants\esp32" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\sketch\SerialToSerialBT.ino.cpp" -o "nul"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-g++" -DESP_PLATFORM -DMBEDTLS_CONFIG_FILE="mbedtls/esp_config.h" -DHAVE_CONFIG_H "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/config" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/bluedroid" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/app_trace" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/app_update" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/bootloader_support" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/bt" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/driver" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/esp32" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/esp_adc_cal" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/ethernet" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/fatfs" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/freertos" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/heap" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/jsmn" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/log" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/mdns" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/mbedtls" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/mbedtls_port" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/newlib" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/nvs_flash" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/openssl" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/spi_flash" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/sdmmc" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/spiffs" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/tcpip_adapter" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/ulp" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/vfs" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/wear_levelling" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/xtensa-debug-module" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/coap" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/console" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/expat" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/json" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/lwip" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/newlib" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/nghttp" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/soc" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/wpa_supplicant" -std=gnu++11 -fno-exceptions -Os -g3 -Wpointer-arith -fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-sign-compare -fno-rtti  -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 -DARDUINO_BOARD="ESP32_DEV" -DARDUINO_VARIANT="esp32"  -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\cores\esp32" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\variants\esp32" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\BluetoothSerial\src" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\sketch\SerialToSerialBT.ino.cpp" -o "nul"
  Using cached library dependencies for file: D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\BluetoothSerial\src\BluetoothSerial.cpp
  Generating function prototypes...
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-g++" -DESP_PLATFORM -DMBEDTLS_CONFIG_FILE="mbedtls/esp_config.h" -DHAVE_CONFIG_H "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/config" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/bluedroid" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/app_trace" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/app_update" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/bootloader_support" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/bt" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/driver" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/esp32" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/esp_adc_cal" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/ethernet" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/fatfs" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/freertos" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/heap" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/jsmn" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/log" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/mdns" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/mbedtls" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/mbedtls_port" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/newlib" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/nvs_flash" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/openssl" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/spi_flash" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/sdmmc" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/spiffs" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/tcpip_adapter" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/ulp" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/vfs" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/wear_levelling" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/xtensa-debug-module" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/coap" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/console" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/expat" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/json" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/lwip" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/newlib" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/nghttp" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/soc" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/wpa_supplicant" -std=gnu++11 -fno-exceptions -Os -g3 -Wpointer-arith -fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-sign-compare -fno-rtti  -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 -DARDUINO_BOARD="ESP32_DEV" -DARDUINO_VARIANT="esp32"  -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\cores\esp32" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\variants\esp32" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\BluetoothSerial\src" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\sketch\SerialToSerialBT.ino.cpp" -o "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
  "D:\ins\arduino-1.8.5\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
  Kompilowanie szkicu...
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-g++" -DESP_PLATFORM -DMBEDTLS_CONFIG_FILE="mbedtls/esp_config.h" -DHAVE_CONFIG_H "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/config" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/bluedroid" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/app_trace" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/app_update" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/bootloader_support" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/bt" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/driver" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/esp32" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/esp_adc_cal" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/ethernet" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/fatfs" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/freertos" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/heap" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/jsmn" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/log" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/mdns" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/mbedtls" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/mbedtls_port" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/newlib" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/nvs_flash" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/openssl" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/spi_flash" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/sdmmc" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/spiffs" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/tcpip_adapter" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/ulp" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/vfs" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/wear_levelling" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/xtensa-debug-module" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/coap" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/console" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/expat" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/json" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/lwip" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/newlib" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/nghttp" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/soc" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/include/wpa_supplicant" -std=gnu++11 -fno-exceptions -Os -g3 -Wpointer-arith -fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-bitfields -mlongcalls -nostdlib  -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-sign-compare -fno-rtti -MMD -c -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 -DARDUINO_BOARD="ESP32_DEV" -DARDUINO_VARIANT="esp32"  -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\cores\esp32" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\variants\esp32" "-ID:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\BluetoothSerial\src" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\sketch\SerialToSerialBT.ino.cpp" -o "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\sketch\SerialToSerialBT.ino.cpp.o"
  Compiling libraries...
  Compiling library "BluetoothSerial"
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\libraries\BluetoothSerial\BluetoothSerial.cpp.o
  Compiling core...
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\esp32-hal-adc.c.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\esp32-hal-bt.c.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\esp32-hal-dac.c.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\esp32-hal-gpio.c.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\esp32-hal-i2c.c.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\esp32-hal-ledc.c.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\esp32-hal-matrix.c.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\esp32-hal-misc.c.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\esp32-hal-sigmadelta.c.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\esp32-hal-spi.c.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\esp32-hal-time.c.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\esp32-hal-timer.c.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\esp32-hal-touch.c.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\esp32-hal-uart.c.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\stdlib_noniso.c.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\wiring_pulse.c.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\wiring_shift.c.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\libb64\cdecode.c.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\libb64\cencode.c.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\Esp.cpp.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\HardwareSerial.cpp.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\IPAddress.cpp.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\IPv6Address.cpp.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\MD5Builder.cpp.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\Print.cpp.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\Stream.cpp.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\StreamString.cpp.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\WMath.cpp.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\WString.cpp.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\base64.cpp.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\cbuf.cpp.o
  Użycie wcześniej skompilowanego pliku: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\main.cpp.o
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\esp32-hal-adc.c.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\esp32-hal-bt.c.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\esp32-hal-dac.c.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\esp32-hal-gpio.c.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\esp32-hal-i2c.c.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\esp32-hal-ledc.c.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\esp32-hal-matrix.c.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\esp32-hal-misc.c.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\esp32-hal-sigmadelta.c.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\esp32-hal-spi.c.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\esp32-hal-time.c.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\esp32-hal-timer.c.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\esp32-hal-touch.c.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\esp32-hal-uart.c.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\stdlib_noniso.c.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\wiring_pulse.c.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\wiring_shift.c.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\libb64\cdecode.c.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\libb64\cencode.c.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\Esp.cpp.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\HardwareSerial.cpp.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\IPAddress.cpp.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\IPv6Address.cpp.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\MD5Builder.cpp.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\Print.cpp.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\Stream.cpp.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\StreamString.cpp.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\WMath.cpp.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\WString.cpp.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\base64.cpp.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\cbuf.cpp.o"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru  "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\core\main.cpp.o"
  Archiving built core (caching) in: D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_cache_993500\core\core_espressif_esp32_esp32_PartitionScheme_default,FlashMode_qio,FlashFreq_80,FlashSize_4M,UploadSpeed_921600,DebugLevel_none_f52f0b51e7bcfb104ad31d7115f833b9.a
  Linking everything together...
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-gcc" -nostdlib "-LD:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/lib" "-LD:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/sdk/ld" -T esp32_out.ld -T esp32.common.ld -T esp32.rom.ld -T esp32.peripherals.ld -T esp32.rom.spiram_incompatible_fns.ld -u ld_include_panic_highint_hdl -u call_user_start_cpu0 -Wl,--gc-sections -Wl,-static -Wl,--undefined=uxTopUsedPriority  -u __cxa_guard_dummy -u __cxx_fatal_exception  -Wl,--start-group "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\sketch\SerialToSerialBT.ino.cpp.o" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748\libraries\BluetoothSerial\BluetoothSerial.cpp.o" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/arduino.ar" -lgcc -lopenssl -lbtdm_app -lfatfs -lwps -lcoexist -lwear_levelling -lhal -lnewlib -ldriver -lbootloader_support -lpp -lmesh -lsmartconfig -ljsmn -lwpa -lethernet -lphy -lapp_trace -lconsole -lulp -lwpa_supplicant -lfreertos -lbt -lmicro-ecc -lcxx -lxtensa-debug-module -lmdns -lvfs -lsoc -lcore -lsdmmc -lcoap -ltcpip_adapter -lc_nano -lrtc -lspi_flash -lwpa2 -lesp32 -lapp_update -lnghttp -lspiffs -lespnow -lnvs_flash -lesp_adc_cal -llog -lexpat -lm -lc -lheap -lmbedtls -llwip -lnet80211 -lpthread -ljson  -lstdc++ -Wl,--end-group -Wl,-EL -o "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/SerialToSerialBT.ino.elf"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/gen_esp32part.exe" -q "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/partitions/default.csv" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/SerialToSerialBT.ino.partitions.bin"
  "D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/esptool" --chip esp32 elf2image --flash_mode "dio" --flash_freq "80m" --flash_size "4MB" -o "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/SerialToSerialBT.ino.bin" "D:\DOCUME~1\tos\LOCALS~1\Temp\arduino_build_288748/SerialToSerialBT.ino.elf"
  Traceback (most recent call last):

    File "esptool.py", line 34, in <module>

    File "c:\python27\Lib\site-packages\PyInstaller\loader\pyimod03_importers.py", line 389, in load_module

    File "site-packages\serial\__init__.py", line 27, in <module>

    File "c:\python27\Lib\site-packages\PyInstaller\loader\pyimod03_importers.py", line 389, in load_module

    File "site-packages\serial\serialwin32.py", line 15, in <module>

    File "c:\python27\Lib\site-packages\PyInstaller\loader\pyimod03_importers.py", line 389, in load_module

    File "site-packages\serial\win32.py", line 182, in <module>

    File "ctypes\__init__.py", line 375, in __getattr__

    File "ctypes\__init__.py", line 380, in __getitem__

  AttributeError: function 'CancelIoEx' not found

  Failed to execute script esptool

  Użycie biblioteki BluetoothSerial w wersji 1.0 z folderu: D:\Documents and Settings\tos\My Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\BluetoothSerial
  exit status -1
  Błąd kompilacji dla płytki ESP32 Dev Module.


  Nie wiem gdzie robię błąd.
  Przełączenie arduino na esp8266 sprawia że mogę bez problemu pisać programy, kompilować itd.

  Pytanie - co robię źle ???
 • Helpful post
  Level 20  
  A przeczytałeś to oraz toi jeszcze to?
  Ja swojego czasu miałem problemy z Arduino i XP - musiałem szukać starego linkera. Z biegiem czasu niewiele będzie można zrobić na XP.
 • Level 39  
  Dzięki za info.
  poczytałem.
  Próbowałem też zmian w pliku platform.txt ale nie gada

  Pythonem się nigdy nie bawiłem.

  Spróbowałem wywołać w konsoli esptool.exe i dostałem zestaw błędów

  Code:

    File "esptool.py", line 34, in <module>

    File "c:\python27\Lib\site-packages\PyInstaller\loader\pyimod03_importers.py", line 389, in load_module

    File "site-packages\serial\__init__.py", line 27, in <module>

    File "c:\python27\Lib\site-packages\PyInstaller\loader\pyimod03_importers.py", line 389, in load_module

    File "site-packages\serial\serialwin32.py", line 15, in <module>

    File "c:\python27\Lib\site-packages\PyInstaller\loader\pyimod03_importers.py", line 389, in load_module

    File "site-packages\serial\win32.py", line 182, in <module>

    File "ctypes\__init__.py", line 375, in __getattr__

    File "ctypes\__init__.py", line 380, in __getitem__

  AttributeError: function 'CancelIoEx' not found

  Failed to execute script esptool


  spróbowałem więc wywołać python.exe esptool.py i dostałem w odpowiedzi
  importerror : no module named serial

  Doinstalowałem pyserial2.7

  Raz jeszcze zmieniłem wpisy w platform.txt

  [code]
  Code: ini
  Log in, to see the code


  i dostałem błędy w stylu "nie można uruchomić py"

  Zmieniłem więc wpisy na :

  Code: ini
  Log in, to see the code


  i przykład się skompilował
  Niestety przy próbie wgrania go do modułu dostałem
  Code: ini
  Log in, to see the code


  i znowu utknąłem
 • Level 39  
  Gada żyje kompiluje wgrywa pod archaicznym windowsem XP

  tu był problem:
  tos18 wrote:
  -wybieramy cel jako ścieżkę, którą znajdziecie w Arduino->Plik->Preferencje->Lokalizacja Szkicownika, na końcu ścieżki dodajemy \hardware\espressif\esp32, następnie klikamy Clone - pobrałem repozytorium jako zip. Rozpakowałem do zalecanych katalogów.


  Pliki należy rozpakować nie tam gdzie wskazuje ścieżka tylko tam gdzie arduino jest zainstalowane (u mnie D:/ins/arduino1.8.5/ ) w katalogu z arduino mamy katalog Hardware i tam należy wrzucić pliki z repozytorium.
  Podejrzewa że problemem są spacje w nazwach katalogów windowsa więc profilaktycznie proponuję nie pakować arduino do program files.