Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Na jakiej zasadzie dzała taka suwmiarka..

20 Aug 2005 21:44 16798 5
Altium Designer Computer Controls
 • #1
  User removed account
  User removed account  
 • Altium Designer Computer Controls
 • #2
  piotrsta
  Level 22  
  Przy przesuwaniu musi chyba zliczać jakieś impulsy. Może są zalane w samej suwmiarce jakieś czujki a czytnik w części ruchomej, coś na zasadzie starych myszek kulkowych lub czujników ABS w samochodzie.
 • Altium Designer Computer Controls
 • #3
  Aleksander_01
  Level 42  
  Witam
  Według mnie działa podobnie jak mysz komputerowa.
  Pasek "ponacinany" co 0,01 mm, a w tej przesuwce znajduje się czytnik.
  Na początku skali musi znajdować się info że układ jest w zerze.
  Mierzyłem czymś takim i taki pasek różnił tą suwmiarkę od tradycyjnej.
  Pozdrawiam
 • #5
  wojtek2812
  Level 22  
  prawdopodobnie w częsci przesuwnej zainstalowano jakąś ruchomą rolke.przy kreceniu liczy impulsy i za pomocą przetwornika wyświetla daną wartość na wyświetlaczu(przynajmniej ja tak mysle):]
 • #6
  Paweł Es.
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Suwmiarka elektroniczna (ang. electronic caliper (USA) or calliper (GB) )ma wbudowany czujnik przyrostowy mierzący względne przesunięcie szczęk względem siebie. Dla uzyskania pomiaru bezwzględnego konieczne jest zsunięcie szczęk, wyzerowanie licznika przyciskiem i dopiero wtedy dobieramy się suwmiarką do mierzonego przedmiotu.
  Może ona też służyć do porównywania dwóch wymiarów, wtedy ustawiamy szczęki na przedmiocie o wymiarze wzorcowym, zerujemy licznik i mierzymy drugi przedmiot. Wyświetlacz pokaże różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wymiarami. Dodatkową funkcją suwmiarki jest możliwość wybrania jednostek w jakich mierzymy: milimetrów lub cali.


  Pomiar odbywa się na zasadzie optycznej, pojemnościowej lub magnetycznej. Jedno z najwcześniejszych rozwiązań jakie znalazłem -optycznych zostało skonstruowane przez Borisa Stefanowa zamieszkującego w Kaliforni i zgłoszone do Biura Patentowego w 1959 roku.  Przypadku rozwiązań indukcyjnych stosuje się czujniki w postaci cewek naniesionych na płytkach drukowanych , czujniki Halla lub głowice magnetorezystancyjne.
  W przypadku indukcyjnym, w prowadnicy ze skalą znajdują się elementy magnetyczne rozłożone co np. 1 mm. Na części ruchomej zainstalowane są dwie głowice. Przy przesuwaniu części ruchomej suwmiarki, elementy magnetyczne powodują indukowanie się napięcia w głowicach odbiorczych na wyjściu, których pojawia się sygnał w przybliżeniu sinusoidalny.
  Jeżeli przyjmiemy, że przesunięcie o jeden milimetr odpowiada zmianie kąta o 2*Pi to głowice dla poprawnej pracy muszą być umieszczone w odległości n*2*Pi+Pi/2 tak by sygnały z nich dochodzące były przesunięte o 90 stopni (Pi/2). W najprostszych rozwiązaniach sygnały są wzmacniane i przepuszczane przez komparatory tak aby uzyskać sygnały prostokątne.
  Potem układ przeliczający zlicza przejścia przez zero sygnałów z głowic a na podstawie ich wzajemnej fazy określa kierunek (podobnie jak ma to miejsce w myszkach komputerowych z przerywaczami fotoelektrycznymi).
  W prostych rozwiązaniach niestety występują błędy przy większych prędkościach przesuwu głowic. Między innymi ze względu na różne wartości napięć generowanych przy różnych prędkościach przesuwania głowic nad elementami magnetycznymi. Pojawiają się też różne stany przejściowe przy zmianach prędkości i zakłóceniach od pól zewnętrznych. Powoduje to wszystko przesunięcia poziomów przejść przez zero i błędy w przetwarzaniu.
  W skomplikowańszych wersjach sygnały z cewek, po wzmocnieniu są próbkowane i przesunięcia są obliczane na zasadzie matematycznej analizy zależności pomiędzy próbkami. Pozwala to na ominięcie błędów wynikających ze zmiennej prędkości przesuwu i zakłóceń polami zewnętrznymi.

  W jednym z najnowszych rozwiązań z 2001 roku, przetwornik jest zmontowany na 6 warstwowej płytce drukowanej, gdzie na kolejnych warstwach umieszczono: cewkę nadawczą, dwie cewki odbiorcze, ekran magnetyczny, warstwę połączeniową i warstwę elementów.
  Dodatkowa pasywna cewka jest wykonana w części nieruchomej suwmiarki. Cewka w suwaku indukuje prąd w cewce skali, który wywołuje pole magnetyczne odbierane przez dwie cewki odbiorcze umieszczone również w suwaku.

  W rozwiązaniach pojemnościowych, suwak zawiera np. 3 lub 6 elektrod na suwaku i pola z materiału przewodzącego ułożone naprzemiennie (ale zachodzące na siebie) na części ze skalą. Na suwaku część elektrod jest zasilana a część odbiera sygnał. Pola na części nieruchomej stanowią okładki kondensatora. Pojemność układu elektrod zmienia się zależnie od wzajemnego położenia elektrod na suwaku i pól na części nieruchomej. Układ elekroniczny obrabia sygnał z elektrod odbiorczych i na tej podstawie wylicza przesunięcie względne i jego kierunek.

  Przetworniki pojemnościowe są wrażliwe na wilgoć i zanieczyszczenia, które zmieniają w sposób niekontrolowany rozkład pojemności (zmiana przenikalności) lub nawet powodują zwarcia elektrod (zwykle oczywiście elektrody są pokryte warstwą izolacyjną). Suwmiarki z tego typu przetwornikami mogą być używane w suchych i czystych pomieszczeniach.

  Wirtualna nauka "suwmiarkowania"

  http://fizyka.polsl.gliwice.pl/download/suwmiarka.html