Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Pomiar impedancji pętli zwarcia

bartassov 08 Jun 2018 20:07 4179 62
lampy.pl
 • #31
  woytas73
  Level 22  
  Krzysztof Reszka wrote:
  woytas73 wrote:
  No właśnie, norma powinna nakazywać a nie liczyć na tzw. dobrą praktykę elektryka, który nie odwali oględzin i zrobi ri, tylko wykona pomiary w/g starych zasad (choć nie musi).

  Wskaż taki kraj gdzie norma nakazuje .

  Panowie czytajcie że zrozumieniem, a nie nabijacie głupie posty, OC z wyjście ustawa wyznacza np. częstotliwość pomiarów ale już jak je wykonać i do czego się stosować było a jest maksymalnie okropne w normie. Tyle w temacie.
 • lampy.pl
 • #32
  Krzysztof Reszka
  Moderator of Electrical engineering
  woytas73 wrote:
  Panowie czytajcie że zrozumieniem, a nie nabijacie głupie posty,

  Ja umiem czytać, więc nie wycofuj się rakiem z tego co napisałeś. A od oceniania głupich postów nie jesteś ty.
 • #33
  retrofood
  VIP Meritorious for electroda.pl
  woytas73 wrote:
  retrofood wrote:
  woytas73 wrote:
  No właśnie, norma powinna nakazywać a nie liczyć na tzw. dobrą praktykę elektryka, który nie odwali oględzin i zrobi ri, tylko wykona pomiary w/g starych zasad (choć nie musi).

  Kolego, norma jest zaleceniem, a nie rozkazem czy nakazem. Więc nie pie... (cenzura zabroniła dokończyć) głupot. Od stanowienia prawa jest parlament, a nie komitet normalizacyjny.

  Kolego pier... to Ty. Ustawa nie zawiera wytycznych pomiarów (chyba że takową znasz).

  Skoro żadna ustawa nie zawiera wytycznych pomiarów, to widocznie ustawodawca uznał, że takie nakazy są zbędne. A jeśli uważasz inaczej, to istnieje coś takiego jak inicjatywa obywatelska. Zgłoś własny projekt ustawy, zbierz milion podpisów, może uchwalą....
 • #34
  User removed account
  Level 1  
 • #35
  CYRUS2
  Level 43  
  Krzysztof Reszka wrote:
  Wskaż taki kraj gdzie norma nakazuje .

  Polska - dlaczego ?
  Bo są inne przepisy nakazujące, żeby instalacje były zgodne z tą normą.
  Takie rzeczy trzeba klarować na fachowym forum ?

  Młodych elektryków powinno się uczyć, a nie wprowadzać w błąd.

  woytas73 wrote:
  No właśnie, norma powinna nakazywać a nie liczyć na tzw. dobrą praktykę elektryka, który nie odwali oględzin i zrobi ri, tylko wykona pomiary w/g starych zasad (choć nie musi).

  retrofood wrote:
  Kolego, norma jest zaleceniem, a nie rozkazem czy nakazem. Więc nie pie... (cenzura zabroniła dokończyć) głupot. Od stanowienia prawa jest parlament, a nie komitet normalizacyjny.

  Ciekawe poglądy na fachowym forum.

  Ps.Nie ma nakazu.
  Więc możemy nie instalować RCD na wszystkich obwodach gniazdowych.
 • lampy.pl
 • Helpful post
  #36
  Krzysztof Reszka
  Moderator of Electrical engineering
  CYRUS2 wrote:
  Polska - dlaczego ?
  Bo są inne przepisy nakazujące, żeby instalacje były zgodne z tą normą.
  Takie rzeczy trzeba klarować na fachowyormym forum ?

  Temat dawno trenowany, normy są dobrowolne a powoływanie się na nie w przepisach jest tylko mrzonką kilku ludzi. Szczególnie branży budowlanej.
  I od razu zastrzegam nie jestem zwolennikiem nie stosowania się do norm a wręcz odwrotnie.
  Ustawa o normalizacji jako nadrzędny akt prawny nad wszystkimi rozporządzeniami mówi nam że.

  Art. 5. 1. Polska Norma jest normą krajową, przyjętą w drodze konsensu i zatwierdzoną przez krajową jednostkę
  normalizacyjną, powszechnie dostępną, oznaczoną – na zasadzie wyłączności – symbolem PN.
  2. Polska Norma może być wprowadzeniem normy europejskiej lub międzynarodowej. Wprowadzenie to może nastąpić
  w języku oryginału.
  3. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.
  4. Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim.

  I dalej mamy cytat z PKN w kwestii powoływania norm.. By się komuś nie pomyliło że powoływanie to obowiązek ich stosowania.
  W obecnym stanie prawnym powołanie się na Polską Normę w przepisie prawnym nie zmienia jej dobrowolnego statusu. Odniesienie do Polskiej Normy w akcie prawnym niższego rzędu niż ustawa, nie jest wystarczającą przesłanką do stwierdzenia obowiązku jej stosowania. Przesądzają o tym zasady rządzące hierarchią źródeł polskiego prawa.
  Przypominam że ustawa stoi wyżej w hierarchii prawa niż rozporządzenie.
 • #37
  markus-19
  Level 31  
  Krzysztof Reszka wrote:
  Wskaż taki kraj gdzie norma nakazuje .


  Takich chyba nie ma, ale np w Norwegii jest paragraf wskazujący na normy, zastrzegając możliwość zastosowania się do innych, które spełniają wymagania wskazanych. Poza tym można tu kupić książkę z obowiązującymi normami, a nie każdą normę z osobna.
 • #38
  pol102
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Gdy brak zdrowego rozsądku się zaczyna, wezwij doktora i jego się imaj :D

  Quote:
  To nie Polskie Normy, lecz przepisy prawa powszechnego wprowadzają w Polsce obowiązek
  i regulują tryb przeprowadzania kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych, a w
  szczególności częstość kontroli okresowych, o czym zresztą w punkcie 62.2.1 wzmiankuje norma
  PN-HD 60364-6:2008. Czyni to przede wszystkim ustawa Prawo budowlane [1] i rozporządzenia −
  wydane na podstawie zawartych w niej delegacji ustawowych − w odniesieniu do wyposażenia
  technicznego wszelkich obiektów budowlanych.  Quote:
  Ustawa Prawo budowlane [1] w art. 12.6 stanowi: „Osoby wykonujące samodzielne funkcje
  techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami
  i zasadami wiedzy technicznej (rozdział 1.2 referatu) oraz za należytą staranność (rozdział 1.3
  referatu) w wykonywaniu pracy…”. Podobne postanowienia można znaleźć również w innych aktach
  prawa powszechnego, a także w kodeksach etyki zawodowej. Skutki prawne takich postanowień
  są znacznie poważniejsze niż można by sądzić przy pobieżnej ich lekturze.  Quote:
  Działania inżynierskie powinny bazować na aktualnym stanie wiedzy technicznej, który na
  potrzeby praktyki wyrażają uznane reguły techniczne, nazywane w polskim prawie również zasadami
  wiedzy technicznej. Dokument ISO/IEC Guide 2/1986 wyjaśnia, że uznane reguły techniczne
  są to rozstrzygnięcia problemów technicznych przyjęte przez większość gremium reprezentatywnych
  specjalistów jako odpowiadające aktualnemu stanowi wiedzy, czyli osiągniętemu w danym
  czasie stanowi możliwości technicznych w odniesieniu do wyrobów, procesów i usług, opartemu na
  wspólnych osiągnięciach nauki, techniki i praktyki.
  Zbiorem uznanych reguł technicznych są w pierwszym rzędzie normy. Racjonalizują one
  działalność techniczną, są gwarantem bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska,
  określając w pełni jawne kompromisy, przyjęte na zasadzie konsensu przez specjalistów reprezentujących
  wszystkie zainteresowane strony (producentów i wykonawców usług, klientów i użytkowników,
  organy nadzoru rynku i inne władze publiczne, jednostki i laboratoria badawcze). Normy tworzą
  pomosty porozumienia w gospodarce, technice, nauce i administracji, służą interesowi ogółu,
  całej społeczności, a nie jednej z zainteresowanych stron.
 • #39
  CYRUS2
  Level 43  
  Krzysztof Reszka wrote:
  Temat dawno trenowany, normy są dobrowolne a powoływanie się na nie w przepisach jest tylko mrzonką kilku ludzi. Szczególnie branży budowlanej.
  Wstyd kolego moderatorze głosić takie tezy.
  CYRUS2 wrote:
  Bo są inne przepisy nakazujące, żeby instalacje były zgodne z tą normą.
  Takie rzeczy trzeba klarować na fachowym forum ?
  Polecam lekturę.
  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r.
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Jest tam wykaz – powołania – na bardzo wiele norm elektrycznych.
  Ma kolega jeszcze wątpliwości ?

  Jak kolega chce to może się do tego Rozporządzenia prywatnie nie stosować.
  Dawanie takich rad młodym elektrykom na forum publicznym jest nieodpowiedzialne.
 • #40
  Krzysztof Reszka
  Moderator of Electrical engineering
  CYRUS2 wrote:
  Jest tam wykaz – powołania – na bardzo wiele norm elektrycznych.

  Krzysztof Reszka wrote:
  . By się komuś nie pomyliło że powoływanie to obowiązek ich stosowania.
  W obecnym stanie prawnym powołanie się na Polską Normę w przepisie prawnym nie zmienia jej dobrowolnego statusu. Odniesienie do Polskiej Normy w akcie prawnym niższego rzędu niż ustawa, nie jest wystarczającą przesłanką do stwierdzenia obowiązku jej stosowania. Przesądzają o tym zasady rządzące hierarchią źródeł polskiego prawa.
  Przypominam że ustawa stoi wyżej w hierarchii prawa niż rozporządzenie.

  Chyba nie zrozumiałeś.
 • #41
  markus-19
  Level 31  
  kozi966 wrote:
  Wymagane L-PE, dodatkowo można zrobić L-N jako "dobra praktyka".


  Myślę, że powoli dochodzimy do sedna. Czy można zamieścić cytat ze wspomnianej normy na potwierdzenie?

  Na moim mierniku pomiar IPZ który wykonuję to L-PE-N, gdzie podczas pomiaru jeśli Uc >50V pomiar zostaje wstrzymany, dlatego należy przeprowadzić pomiar ciągłości przed pomiarem IPZ. Technicznie rzecz biorąc jest to pomiar L-N. Natomiast L-PE wg mnie warto wykonać w TT, IT
 • #42
  Łukasz-O
  Admin of electroenergetics
  CYRUS2 wrote:

  Ps.Nie ma nakazu.
  Więc możemy nie instalować RCD na wszystkich obwodach gniazdowych.

  Akurat RCD należy instalować i wspomina o nich sławne rozporządzenie, które stanowi prawo w przeciwieństwie do Norm.
 • #43
  kj1
  Electrician specialist
  markus-19 wrote:
  dlatego należy przeprowadzić pomiar ciągłości przed pomiarem IPZ. Technicznie rzecz biorąc jest to pomiar L-N.

  Co do pomiaru ciągłości przewodu PE ma pomiar L-N
 • #44
  markus-19
  Level 31  
  kj1 wrote:
  Co do pomiaru ciągłości przewodu PE ma pomiar L-N


  Robiąc pomiar L-PE-N, przy braku ciągłości PE powstaje ryzyko wystąpienia napięcia Uc >50V, zatem ze względu na ryzyko porażenia. Nowsze mierniki mają zabezpieczenie.
 • #45
  kj1
  Electrician specialist
  markus-19 wrote:
  Technicznie rzecz biorąc jest to pomiar L-N

  Jeszcze raz. Jaki pomiar L-N wykaże nam że PE jest ciągłe.
 • #46
  retrofood
  VIP Meritorious for electroda.pl
  CYRUS2 wrote:

  retrofood wrote:
  Kolego, norma jest zaleceniem, a nie rozkazem czy nakazem. Więc nie pie... (cenzura zabroniła dokończyć) głupot. Od stanowienia prawa jest parlament, a nie komitet normalizacyjny.

  Ciekawe poglądy na fachowym forum.

  Masz inne? Nie ma sprawy, zaprezentuj je i udokumentuj. Pośmiejemy się wszyscy.
 • #47
  markus-19
  Level 31  
  kj1 wrote:
  Jeszcze raz. Jaki pomiar L-N wykaże nam że PE jest ciągłe.


  Pomiar za pomocą wtyczki pomiarowej uni-schuko wykaże napięcie na styku ochronnym co może oznaczać brak ciągłości, należy wykonać osobny pomiar. Za pomocą przewodów pomiarowych typowo L-L, L-N pomiar nie wykaże.
 • #48
  CYRUS2
  Level 43  
  CYRUS2 wrote:

  Ps.Nie ma nakazu.
  Więc możemy nie instalować RCD na wszystkich obwodach gniazdowych.

  Łukasz-O wrote:
  Akurat RCD należy instalować i wspomina o nich sławne rozporządzenie, które stanowi prawo w przeciwieństwie do Norm.
  Oczekuje na wskazanie paragrafu tego Rozporządzenia.
  Nakazującego stosowanie RCD na jakich obwodach.
  Na wszystkich obwodach ?
  Tylko na obwodach gniazdowych ?


  Ps.Może przeoczyłem pararaf, po to jest forum.
  Rozoporządzenie w zakresie instalacji to tylko jedna strona A4.
 • #49
  kj1
  Electrician specialist
  markus-19 wrote:
  Pomiar za pomocą wtyczki pomiarowej uni-schuko wykaże napięcie na styku ochronnym co może oznaczać brak ciągłości, należy wykonać osobny pomiar. Za pomocą przewodów pomiarowych typowo L-L, L-N pomiar nie wykaże.

  Dla mnie pomiar ciągłości, to pomiar prądem co najmniej 200mA dwukierunkowo. I pomiar ten jest konieczny nawet wtedy, gdy zrobimy pomiar IPZ L-PE (niektóre mierniki IPZ wykonują ten pomiar w obwodach zawierających RCD prądem mniejszym od prądu wyzwolenia RCD).
 • #50
  retrofood
  VIP Meritorious for electroda.pl
  CYRUS2 wrote:
  CYRUS2 wrote:

  Ps.Nie ma nakazu.
  Więc możemy nie instalować RCD na wszystkich obwodach gniazdowych.

  Łukasz-O wrote:
  Akurat RCD należy instalować i wspomina o nich sławne rozporządzenie, które stanowi prawo w przeciwieństwie do Norm.
  Oczekuje na wskazanie paragrafu tego Rozporządzenia.
  Nakazującego stosowanie RCD na jakich obwodach.
  Na wszystkich obwodach ?
  Tylko na obwodach gniazdowych ?


  Ps.Może przeoczyłem pararaf, po to jest forum.
  Rozoporządzenie w zakresie instalacji to tylko jedna strona A4.

  Słuchaj, Kolego. Chwalisz się wszędzie swoją inżynierską wiedzą, ale inżynier powinien umieć wyrażać się ściśle. A Tobie tego wyraźnie brakuje. Od dłuższego czasu próbujesz rozmydlać główny wątek, zadając retoryczne pytania na które odpowiadaliśmy już kilka razy. Temat stanowienia prawa, czym jest ustawa, a czym rozporządzenie oraz norma, omawialiśmy (Ty również) bardzo dokładnie. Więc jeśli potrzebujesz jeszcze czegoś się dowiedzieć to wróć do starych wątków, albo załóż nowy. Natomiast w tym temacie jeśli nadal będziesz mącił, to otrzymasz ostrzeżenie.
 • #51
  emigrant
  Level 29  
  bartassov wrote:
  Witam Panowie!
  Krótkie pytanie dla forum.
  Pomiar IPZ L-PE czy L-N czy może oba badania?

  U mnie były robione pomiary tylko i wyłącznie L-PE, Sonel MPI 520. Układ sieci zasilającej TN-C.
 • #52
  retrofood
  VIP Meritorious for electroda.pl
  emigrant wrote:
  bartassov wrote:
  Witam Panowie!
  Krótkie pytanie dla forum.
  Pomiar IPZ L-PE czy L-N czy może oba badania?

  U mnie były robione pomiary tylko i wyłącznie L-PE, Sonel MPI 520. Układ sieci zasilającej TN-C.

  Skąd to wiesz? Pytam dlatego, że ja pomiary L-N wykonuję zawsze, ale tak dla siebie. Nigdzie tego w protokole nie zamieszczam i jeśli ktoś (mam elektryka na myśli, laik i tak niczego nie zrozumie) nie patrzy mi na ręce, to i wiedział nie będzie. A z protokołu nawet elektryk tego się nie dowie.
 • #53
  emigrant
  Level 29  
  Skąd wiem? Bo byłem przy pomiarach i pytałem Jurka, czemu nie robi pomiaru L-N. Nie potrzeba.
 • #54
  retrofood
  VIP Meritorious for electroda.pl
  emigrant wrote:
  Skąd wiem? Bo byłem przy pomiarach i pytałem Jurka, czemu nie robi pomiaru L-N. Nie potrzeba.

  Jasne, rozumiem. Jemu nie trzeba, ale ja tam wolę se zmierzyć.
 • #55
  emigrant
  Level 29  
  Na razie szkoda mi kasy bo są inne wydatki, ale sobie kupię takiego małego Sonela np. MPI 502, albo coś używanego pokroju 520. W każdej chwili mogę pożyczyć tego MPI 520, ale wolę mieć coś swojego.
 • #56
  CYRUS2
  Level 43  
  Radziłbym jednak dokładnie przeczytać Rozporządzenie, zwłaszcza paragraf 180.
  Rozporządzenie nie precyzuje w ogóle metodyki sprawdzania instalacji.
  retrofood wrote:
  Natomiast w tym temacie jeśli nadal będziesz mącił, to otrzymasz ostrzeżenie.
  Na takiej zasadzie polemizować nie zamierzam.
 • #57
  kj1
  Electrician specialist
  CYRUS2 wrote:
  Oczekuje na wskazanie paragrafu tego Rozporządzenia.


  Pomiar impedancji pętli zwarcia

  Pomiar impedancji pętli zwarcia

  Czy to cię kol. Bronku zadowoli?
 • #58
  Łukasz-O
  Admin of electroenergetics
  Wróćmy do tematu. Nie ma sensu ciągnąć dyskusji pobocznych, które już przerabialiśmy. Zresztą nie tylko my, na kilku forach branżowych również było to dokładnie wyjaśniane. Kolega CYRUS2 niepotrzebnie się nakręca.
  Skupmy się na problemie autora wątku.
 • #59
  CYRUS2
  Level 43  
  Krzysztof Reszka wrote:
  Wskaż taki kraj gdzie norma nakazuje .

  Kolego obudź się od roku 2005 jesteśmy członkiem UE.
  Co pociąga za sobą poniższe skutki.
  doktorMusiał wrote:
  Jak widać, mimo zasady dobrowolności stosowania norm, organy administracji wspólnotowej mogą wybranym normom EN nadawać status szczególny normy zharmonizowanej, co de facto oznacza ekonomiczny przymus ścisłego przestrzegania normy o statusie dobrowolnego stosowania.

  Strona tytułowa normy :
  Dokument harmonizacyjny HD-60364-4-41: 2007 ma status polskiej normy.
  Norma PN-HD 60364-4-41 jest normą zharmonizowaną.
  retrofood wrote:
  Masz inne? Nie ma sprawy, zaprezentuj je i udokumentuj. Pośmiejemy się wszyscy.
  Teraz kolega Retrofood może się pośmiać z doktora Musiała i z norm zharmonizowanych.
  Najwyższy czas zreformować swoje poglądy.
  Problem autora wątku rozwiązał kolega Kozi66 w poście #2.

  Moderated By Łukasz-O:

  Przed chwilą o coś prosiłem.
  Z wielkim bólem ale jednak przyznaję ostrzeżenie #1.
  3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.

 • #60
  markus-19
  Level 31  
  CYRUS2 wrote:
  Problem autora wątku rozwiązał kolega Kozi66 w poście #2.


  Uważam że nie do końca, ale faktycznie kwestia norm została wyczerpująco wyjaśniona. Pytanie autora jakie IPZ należy wykonać, jak widać do tej pory nikt nie wskazał pewnika. Spójrzmy od innej strony. Prąd zwarciowy w TN występuje przy pojedynczym zwarciu, w TT, IT dopiero przy drugim.
  Dlatego wg mnie pomiar L-N wymagany jest w każdym układzie sieciowym (mimo że w TN wystarczy L-PE). Czy wg Was pomiar L-PE we wszystkich układach da wystarczające informacje do weryfikacji instalacji /zabezpieczeń?