Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
IGE-XAOIGE-XAO
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Alarm w garażu na ATiny2313

Oxiden17 20 Jun 2018 16:40 1755 0
 • Alarm w garażu na ATiny2313

  Alarme-garage.

  Właściwie sygnalizacja nieautoryzowanego wejścia do garażu.
  To urządzenie powiadamiające zbudowane jest z kilku podzespołów elektronicznych.

  Alarm w garażu na ATiny2313 Alarm w garażu na ATiny2313

  Tworzą go :
  -centralka - ATtiny 2313

  Alarm w garażu na ATiny2313

  -dwa sygnalizatory zewnętrzne SV-101
  -sygnalizator wewnętrzny SV-102

  Alarm w garażu na ATiny2313

  -radioodbiornik jednokanałowy MINI 1

  Alarm w garażu na ATiny2313

  -wewnętrzna czujka dualna PIR + mikrofala np. CROW
  -płytka bezpiczników

  Alarm w garażu na ATiny2313

  -zasilacz 3 amperowy PULSAR do zasilania kamer bez podtrzymania bateryjnego
  -płytka diod LED (G,B,Y,R,R)
  -obudowa

  Powiadomienie o alarmie przez telefon GSM lub wysłanie SMS-a nie jest wymagane, a linie nie są parametryczne.
  Sygnalizatory SV to tanie produkty chińskie. Cena SV101-39,00zł. SV102- 19,00zł. Czujka dualna w cenie do 100,00zł. Zasilacz 40,00zł. Odbiornik bez pilota 100,00zł. Obudowa do 20 zł. Centralka i płytka bezpieczników, wykonanie własne.

  Odbiornik radiowy MINI 1 ma tę zaletę, że współpracuje z każdym pilotem znanych producentów radiolinii i producentów sterowników do bram garażowych i t.p. Piloty do bramy garażowej firmy KEY sterują bramą i centralką.

  Do płytki centralki podłączone są sygnalizatory, odbiornik radiowy, czujka i płytka LED. Zasilacz dostarcza napięcia 12VDC i prądu 3A. Zasila centralkę, czujkę, sygnalizatory, LED-y i odbiornik radiowy. Zasilacz nie jest zasilaczem buforowym. Nie ma zatem podtrzymania awaryjnego.
  Na pokrywie czołowej zamocowana jest płytka z diodami wskazującymi stan urządzenia. Dioda zielona wskazuje obecność napięcia 12VDC, niebieska-dozór, żółta-uszkodzenie czujki, dwie czerwone-linie dozorowe.

  Alarm w garażu na ATiny2313

  Opis działania.
  Po załączeniu czuwania pilotem, przekaźnik odbiornika rozwiera masę uaktywniając procesor. Włącza się dioda niebieska i miga przez 10s, sygnalizując czas potrzebny na uspokojenie czujki po zamknięciu bramy garażu. Ruch bramy naruszy czujkę i spowoduje zaświecenie czerwonej diody przez czas aktywacji czujki. Dioda gaśnie, gdy czujka przestaje być aktywna.
  Po 10s dioda niebieska przestaje migać i zaczyna świecić, a centralka przechodzi w stan czuwania.
  W tym samym czasie pojedyncze diody czerwone, znajdujące się w sygnalizatorach zewnętrznych (oryginalnie montowane), wysterowane przez centralkę, zaczynają migać z różnymi czasami błysku i gaśnięcia. To zewnętrzna wiadomość o załączeniu centralki.
  W przypadku wyłączenia centralki, pilotem z dozoru, diody te migną dwa razy, gdy nie było alarmu, albo trzy razy, gdy był alarm. Potem gasną.
  Dioda niebieska na obudowie zostaje wyłączona i także gaśnie. To wiadomości o wyłączeniu centralki z dozoru.
  Gdyby wystąpił alarm z czujki, po wyłączeniu centralki z dozoru, dodatkowo zamontowana czerwona dioda w sygnalizatorze wewnętrznym, zaczyna świecić. Jest to pamięć alarmu. Gaśnie automatycznie po 45s lub po ponownym załączeniu centralki.
  Alarm trwa 30s. Załączane są wszystkie sygnalizatory dźwiękowe i optyczne. Dioda czerwona w sygnalizatorach zewnętrznych zmienia częstotliwość migania. Po alarmie dioda przechodzi w tryb czuwania, a urządzenie jest gotowe do ponownego przyjęcia sygnału z czujki i wywołania alarmu itd. Ewentualna awaria czujki w czasie dozoru, spowoduje jednokrotne włączenie alarmu i miganie diody żółtej oraz świecenie czerwonej diody linii na obudowie, uszkodzonej czujki.
  Wyłączenie centralki z dozoru nie gasi żółtej oraz czerwonej diody linii uszkodzonej czujki.
  Diody przestaną świecić od momentu przywrócenia sprawności czujki/ek. Gdyby uszkodzenie czujki nastąpiło w czasie załączania centralki w dozór, po 10s dioda żółta zacznie migać, czerwona dioda linii świecić, a centralka nie przejdzie w stan czuwania. Alarm nie nastąpi. Centralka przechodzi w stan oczekiwania. Dioda niebieska świeci.
  Gdyby jednak uszkodzenie czujki w tym czasie ustąpiło, centralka automatycznie przechodzi w stan dozoru. Teraz naruszenie czujki wygeneruje alarm.
  Załączenie centralki w dozór lub jej wyłączenie z dozoru, albo wyłączenie alarmu, następuje po naciśnięciu tego samego przycisku pilota. W stanie rozbrojenia świeci tylko dioda zielona, naruszenie czujki zaświeci diodę linii czujki, a wyłączy diodę po powrocie czujki do stanu spoczynku. Każda z linii może być albo linią sabotażową, albo napadową.
  Te linie nie są potrzebne, gdyż sygnalizatory zewnętrzne mają własne tampery. Generują alarm w momencie zdejmowania pokrywy lub odrywania sygnalizatora od ściany. Warunkiem jest to, by były pod napięciem. Każdy z sygnalizatorów zewnętrznych, obwody zasilania centralki, czujki i odbiornika radiowego, zabezpieczone są osobnymi bezpiecznikami topikowymi, warystorami i diodami LED wskazującymi, że bezpiecznik topikowy określonego obwodu jest przepalony.
  Sygnalizator wewnętrzny i sygnał wyzwalający alarm w sygnalizatorach zewnętrznych, zabezpieczone są bezpiecznikiem polimerowym.
  Zwarcie w jednym z sygnalizatorów zewnętrznych nie spowoduje eliminacji drugiego z tego powodu. Zwarcie w dwóch sygnalizatorach zewnętrznych nie wyeliminuje sygnalizatora wewnętrznego i odwrotnie.
  Zasilacz na wyjściu także chroniony jest bezpiecznikiem topikowym chociaż ma swoje zabezpieczenia.


  Poprawiłem błędy na schemacie elektrycznym.

  Cool! Ranking DIY
  Can you write similar article? Send message to me and you will get SD card 64GB.
  About Author
  Oxiden17
  Level 11  
  Offline 
  Oxiden17 wrote 110 posts with rating 126, helped 0 times. Live in city na Pomorzu. Been with us since 2009 year.
 • IGE-XAOIGE-XAO