Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Computer ControlsComputer Controls
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Test zamknięty z energoelektroniki (proszę o sprawdzenie moich odpowiedzi)

Ancymon321 11 Sep 2018 15:17 675 0
 • #1
  Ancymon321
  Level 1  
  Witam. Wypełniłem test z energoelektroniki na podstawie mojej wiedzy i materiałów pomocniczych z wykładów / internetu, jednak nie jestem pewien czy wszystko zrobiłem dobrze. Mógłbym prosić o sprawdzenie i ewentualne poprawienie odpowiedzi? Z góry dziękuje za pomoc.

  Test (moje odpowiedzi zaznaczone są "[X]"):

  1. Wielopulsowe prostowniki trójfazowe stosujemy:
  a) W prostownikach bardzo malej mocy
  b) W celu zwrotu energii do sieci zasilającej
  c) W układach dużej mocy [X]
  d) W celu eliminacji transformatora w obwodzie DC

  2. Inteligentne moduły mocy mogą zawierać:
  a) Falownik z transoptorami
  b) Prostownik i falownik wraz z warystorami
  c) Falownik z tranzystorami bipolarnym
  d) Prostownik i falownik z ogranicznikiem prądu ładowania kondensatora obwodu pośredniczącego
  e) Prostownik i falownik z kondensatorem obwodu pośredniczącego
  f) Prostownik jednopołówkowy i falownik
  g) Prostownik jednopołówkowy i falownik wraz z warystorami
  h) Falownik tyrystorowy //już się nie stosuje
  i) Mostek tyrystorowy
  j) Falownik trójfazowy z tranzystorami IGBT i sterownikiem bramkowym [X]
  k) Falownik wraz ze sterownikiem bramkowym [X]
  l) Falownik ze sterowaniem bramkowym. [X]
  m) Prostownik, falownik, łącznik energoelektroniczny przeznaczony do hamowania dynamicznego oraz sterowniki tranzystorów. [X]
  n) Czujnik temperatury modułu [X]
  o) Falownik tranzystorowy wraz z tranzystorem i diodą hamowania. [X]
  p) Prostownik, falownik oraz łącznik energoelektroniczny przeznaczony do hamowania dynamicznego [X]
  q) Prostownik i falownik z interfejsem do mikrokontrolera. [X]

  3. W konstrukcji przekształtnika impulsowego zasilanego napięciem stałym o wartości 300 V, prądzie wyjściowym 20 A i częstotliwości pracy 200 kHz najlepiej należy zastosować:
  a) Moduł inteligentny z tranzystorami IGBT
  b) Tranzystory mocy MOS [X]
  c) Tranzystory bipolarne BJT
  d) Tyrystory

  4. Jakie dodatkowe elementy ľ - oprócz diody i tranzystora - niezbędne są w celu realizacji przekształtnika typu ZCS:
  a) Cewka i kondensator [X]
  b) Obwód rezonansowy o dużej rezystancji
  c) Rezystor
  d) Kondensator [X]

  5. Komutacja „MIĘKKA” w przekształtnikach DC/DC charakteryzuje się:
  a) Eliminacja łączeniowych strat mocy [X]
  b) Eliminacja strat mocy podczas przewodzenia tranzystora
  c) Zwiększeniem hałasu urządzenia energoelektronicznego
  d) Przełączaniem tranzystorów mocy w stanie bezprądowym i beznapięciowym [X]

  6. Komutacja „miękka" w przekształtnikach DC/DC charakteryzuje się:
  a) Pogorszeniem właściwości dynamicznych przekształtników
  b) Zwiększeniem strat mocy przy komunikacji łączników energoelektronicznych
  c) Minimalizacja zaburzeń elektromagnetycznych [X]
  d) Większą częstotliwością pracy łączników [X]
  e) Zwiększoną częstotliwością przełączania tranzystorów mocy [X]
  f) Większą częstotliwością pracy łączników [X]

  7. Na jakiej drodze sprzężeń mogą przenosić się zaburzenia w obwodach sterowania urządzeń energoelektronicznych:
  a) Fal świetlnych w obwodach transoptora i światłowodu
  b) Przewodzonych, pojemnościowych i indukcyjnych [X]
  c) Tylko indukcyjnych
  d) Pojemnościowych poprzez kondensatory odsprzęgające

  8. W celu zmniejszenia zaburzeń w obwodach sterowania urządzeń energoelektronicznych stosujemy:
  a) Transoptory lub światłowody [X]
  b) Diody zwrotne o dużym czasie odzyskiwania zdolności zaporowej
  c) Cewki indukcyjne łączone szeregowo z tranzystorami
  d) Kondensatory odsprzęgające [X]
  e) Transoptory [X]
  f) Światłowody [X]

  9. Specjalizowane porty mikrokontrolerów obsługują:
  a) Generatory PWM do sterowania trójfazowych falowników [X]
  b) Szybkie wielokanałowe przetworniki pomiarowe sygnałów analogowych [X]
  c) Przyrostowe przetworniki impulsowe do pomiaru położenia kątowego [X]
  d) Generują impulsy sterujące bezpośrednio bramkami tranzystorów mocy
  e) Bezpośredni pomiar prądów fazowych trójfazowych falowników

  10. Specjalizowane porty mikrokontrolerów obsługują:
  a) Generatory PWM do sterowania trójfazowych falowników [X]
  b) Wielkości analogowe prądów i napiec
  c) Enkodery pomiarowe położenia kątowego
  d) Zasilanie trójfazowe mocy

  11. W prostownikach półsterowalnych stosujemy:
  a) Tylko tyrystory
  b) Tyrystory i diody [X]
  c) Tylko diody
  d) Tranzystory i diody zwrotne

  12. Do sterowania tranzystorami IGBT oraz MOS stosujemy sterowniki bramkowe, które zapewniają:
  a) Napięcie załączające nie większe niż 20V i wyłączające nie mniejsze niż -20V [X]
  b) Rozwarcie obwodu bramki w stanie wyłączania tranzystora
  c) Sterowanie sygnałem napięciowym (o znikomo malej wydajności prądowej obwodu bramki), bo obwód bramki posiada bardzo duża oporność
  d) Odpowiednią wydajność prądowa w stanie załączania i wyłączania, gdyż obwód bramki ma stosunkowo duża pojemność [X]  13. W konstrukcji przekształtnika zasilanego napięciem stałym o wartości 2000V, prądzie wyjściowym 1000A i częstotliwości pracy 1kHz najlepiej należy zastosować:
  a) Tyrystory GTO [X]
  b) Tranzystory mocy MOS
  c) Tranzystory bipolarne BJT
  d) Tyrystory

  14. W konstrukcji prostownika sterowanego zasilanego napięciem z sieci trójfazowej najlepiej należy zastosować
  a) Tranzystory MOSFET
  b) Tyrystory [X]
  c) Tranzystory IGBT z diodami zwrotnymi
  d) Tyrystory GTO

  15. Czas martwy falownika napięcia określa:
  a) Opóźnienie pomiędzy sygnałem sterującym bramka tranzystora, a jego załączeniem
  b) Czas trwania stanów zerowych falownika (nie ma zasilania odbiornika)
  c) Czas pomiędzy sygnałem wyłączającym jeden tranzystor półmostka a sygnałem załączającym drugi tranzystor tego samego półmostka [X]
  d) Czas, po którym tranzystor falownika ulegnie uszkodzeniu

  16. W konstrukcji przekształtnika impulsowego zasilanego napięciem stałym o wartości 24V, prądzie wyjściowym 100A i częstotliwości pracy 100kHz najlepiej należy zastosować:
  a) Moduł inteligentny z tranzystorami IGBT
  b) Tranzystory mocy MOS [X]
  c) Tranzystory bipolarne BJT
  d) Tyrystory

  17. Układy gromadzące energie (zasobniki) mogą opierać się na:
  a) Superkondensatorach o malej rezystancji wewnętrznej [X]
  b) Bateriach akumulatorów elektrochemicznych [X]
  c) Cewkach o dużej rezystancji wewnętrznej
  d) Kołach zamachowych [X]

  18. Dopuszczalna wartość prądu dla ścieżki obwodu drukowanego o szer. 1mm wynosi:
  a) 10 mA
  b) 5 A [X]
  c) 500 mA
  d) 25 A

  19. Szybki transoptor jest elementem, w którym znajdują się:
  a) Dioda LED i fotorezystor
  b) Dioda LED i fotodioda i bufor wzmacniający [X]
  c) Dioda LED i fototranzystor
  d) Dioda LED i fotodioda [X]

  20. Transoptor liniowy:
  a) Składa się z diody LED i fototranzystora
  b) Działa w oparciu o diodę LED oraz fotodiodę sprzężenia zwrotnego i fotodiodę wyjściową [X]
  c) Poprzez wyjściową charakterystykę logarytmiczną linearyzuje wejściową charakterystykę wykładniczą diody
  d) Umożliwia bezpośrednią separacje sygnałów stało i zmiennoprądowych

  21. W układzie falownika tranzystorowego zastosowano transoptor o współczynniku CMTI=10kV/ns. Czy układ będzie odporny na zaburzenia elektromagnetyczne, jeżeli nastąpi komutacja tranzystora w czasie 200 ns. Napięcie zmieni się o 1000:
  a) Układ będzie zawsze odporny na zaburzenia, gdyż transoptor rozdziela masy obwodu sterowania i obwodu mocy.
  b) Będzie odporny na zaburzenie [X]
  c) Nie będzie odporny na zaburzenie
  d) Będzie odporny dla transoptora o zmniejszonej wartości parametru CMTI [X]

  22. Indukcyjność źródła zasilania w prostowniku trójfazowym powodują:
  a) Zwiększenie napięcia wyjściowego ze wzrostem prądu obciążenia
  b) Zmianę biegunowości napięcia wyjściowego
  c) Zmniejszenie napięcia wyjściowego ze wzrostem prądu obciążenia [X]
  d) Nie ma wpływu na wartość napięcia wyjściowego

  23. Indukcyjności transformatora i linii zasilającej prostownik trójfazowy powodują:
  a) Zwiększenie napięcia wyjściowego ze wzrostem prądu obciążenia
  b) Zmianę biegunowości napięcia wyjściowego
  c) Zmniejszenie napięcia wyjściowego ze wzrostem prądu obciążenia [X]
  d) Nie ma wpływu na wartość napięcia wyjściowego

  23. W konstrukcji przekształtnika impulsowego zasilanego napięciem stałym o wartości 750V, prądzie wyjściowym 100A, częstotliwości pracy 2 kHz należy zastosować:
  a) Moduły z tranzystorami IGBT [X]
  b) Tranzystory bipolarne BJT
  c) Tranzystory mocy MOS
  d) Tyrystory GTO

  24. W konstrukcji przekształtnika impulsowego zasilanego napięciem stałym o wartości 300 V, prądzie wyjściowym 20 A i częstotliwości pracy 200 kHz najlepiej należy zastosować:
  a) Moduł inteligentny z tranzystorami IGBT
  b) Tranzystory mocy MOS [X]
  c) Tranzystory bipolarne BJT
  d) Tyrystory

  25. W konstrukcji przekształtnika impulsowego zasilanego napięciem stałym o wartości 500 V, prądzie wyjściowym 100 A i częstotliwości pracy 5 kHz najlepiej należy zastosować:
  a) Moduł inteligentny z tranzystorami IGBT [X]
  b) Tranzystory mocy MOS
  c) Tranzystory bipolarne BJT
  d) Tyrystory GTO


  26.Bezstykowy przesył mocy jest wykonywany na odległościach:
  a) mm [X]
  b) cm [X]
  c) m
  d) km
  Ładowanie telefonów

  27.W sieci trójfazowej stosujemy:
  a) Tranzystory IGBT
  b) Tranzystory MOS 
  c) Tyrystory
  d) Tyrystory i diody szybkie 

  28.W typowej konstrukcji prostownika sterowanego zasilanego z energoelektronicznej sieci trójfazowej o wartości napięcia 3x400V/50Hz najczęściej stosujemy:
  a) Tranzystory MOSFET
  b) Tranzystory IGBT z diodami zwrotnymi
  c) Tyrystory
  d) Tyrystory GTO
  29.Sterownik bramkowy tranzystorów IGBT dużej mocy zapewnia:
  a) Dopasowanie parametrów sygnałów sterujących i sygnałów bramkowych [X]
  b) Separację galwaniczną sygnałów sterujących [X]
  c) Regulację napięć i prądów wraz z modulacją PWM [X]
  d) Zabezpieczenie przed skutkami zwarć – poprzez blokadę sygnałów sterujących [X]
 • Computer ControlsComputer Controls