Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Test zamknięty z energoelektroniki (proszę o sprawdzenie moich odpowiedzi)

Ancymon321 11 Sep 2018 15:17 873 0
Altium Designer Computer Controls
 • #1
  Ancymon321
  Level 1  
  Witam. Wypełniłem test z energoelektroniki na podstawie mojej wiedzy i materiałów pomocniczych z wykładów / internetu, jednak nie jestem pewien czy wszystko zrobiłem dobrze. Mógłbym prosić o sprawdzenie i ewentualne poprawienie odpowiedzi? Z góry dziękuje za pomoc.

  Test (moje odpowiedzi zaznaczone są "[X]"):

  1. Wielopulsowe prostowniki trójfazowe stosujemy:
  a) W prostownikach bardzo malej mocy
  b) W celu zwrotu energii do sieci zasilającej
  c) W układach dużej mocy [X]
  d) W celu eliminacji transformatora w obwodzie DC

  2. Inteligentne moduły mocy mogą zawierać:
  a) Falownik z transoptorami
  b) Prostownik i falownik wraz z warystorami
  c) Falownik z tranzystorami bipolarnym
  d) Prostownik i falownik z ogranicznikiem prądu ładowania kondensatora obwodu pośredniczącego
  e) Prostownik i falownik z kondensatorem obwodu pośredniczącego
  f) Prostownik jednopołówkowy i falownik
  g) Prostownik jednopołówkowy i falownik wraz z warystorami
  h) Falownik tyrystorowy //już się nie stosuje
  i) Mostek tyrystorowy
  j) Falownik trójfazowy z tranzystorami IGBT i sterownikiem bramkowym [X]
  k) Falownik wraz ze sterownikiem bramkowym [X]
  l) Falownik ze sterowaniem bramkowym. [X]
  m) Prostownik, falownik, łącznik energoelektroniczny przeznaczony do hamowania dynamicznego oraz sterowniki tranzystorów. [X]
  n) Czujnik temperatury modułu [X]
  o) Falownik tranzystorowy wraz z tranzystorem i diodą hamowania. [X]
  p) Prostownik, falownik oraz łącznik energoelektroniczny przeznaczony do hamowania dynamicznego [X]
  q) Prostownik i falownik z interfejsem do mikrokontrolera. [X]

  3. W konstrukcji przekształtnika impulsowego zasilanego napięciem stałym o wartości 300 V, prądzie wyjściowym 20 A i częstotliwości pracy 200 kHz najlepiej należy zastosować:
  a) Moduł inteligentny z tranzystorami IGBT
  b) Tranzystory mocy MOS [X]
  c) Tranzystory bipolarne BJT
  d) Tyrystory

  4. Jakie dodatkowe elementy ľ - oprócz diody i tranzystora - niezbędne są w celu realizacji przekształtnika typu ZCS:
  a) Cewka i kondensator [X]
  b) Obwód rezonansowy o dużej rezystancji
  c) Rezystor
  d) Kondensator [X]

  5. Komutacja „MIĘKKA” w przekształtnikach DC/DC charakteryzuje się:
  a) Eliminacja łączeniowych strat mocy [X]
  b) Eliminacja strat mocy podczas przewodzenia tranzystora
  c) Zwiększeniem hałasu urządzenia energoelektronicznego
  d) Przełączaniem tranzystorów mocy w stanie bezprądowym i beznapięciowym [X]

  6. Komutacja „miękka" w przekształtnikach DC/DC charakteryzuje się:
  a) Pogorszeniem właściwości dynamicznych przekształtników
  b) Zwiększeniem strat mocy przy komunikacji łączników energoelektronicznych
  c) Minimalizacja zaburzeń elektromagnetycznych [X]
  d) Większą częstotliwością pracy łączników [X]
  e) Zwiększoną częstotliwością przełączania tranzystorów mocy [X]
  f) Większą częstotliwością pracy łączników [X]

  7. Na jakiej drodze sprzężeń mogą przenosić się zaburzenia w obwodach sterowania urządzeń energoelektronicznych:
  a) Fal świetlnych w obwodach transoptora i światłowodu
  b) Przewodzonych, pojemnościowych i indukcyjnych [X]
  c) Tylko indukcyjnych
  d) Pojemnościowych poprzez kondensatory odsprzęgające

  8. W celu zmniejszenia zaburzeń w obwodach sterowania urządzeń energoelektronicznych stosujemy:
  a) Transoptory lub światłowody [X]
  b) Diody zwrotne o dużym czasie odzyskiwania zdolności zaporowej
  c) Cewki indukcyjne łączone szeregowo z tranzystorami
  d) Kondensatory odsprzęgające [X]
  e) Transoptory [X]
  f) Światłowody [X]

  9. Specjalizowane porty mikrokontrolerów obsługują:
  a) Generatory PWM do sterowania trójfazowych falowników [X]
  b) Szybkie wielokanałowe przetworniki pomiarowe sygnałów analogowych [X]
  c) Przyrostowe przetworniki impulsowe do pomiaru położenia kątowego [X]
  d) Generują impulsy sterujące bezpośrednio bramkami tranzystorów mocy
  e) Bezpośredni pomiar prądów fazowych trójfazowych falowników

  10. Specjalizowane porty mikrokontrolerów obsługują:
  a) Generatory PWM do sterowania trójfazowych falowników [X]
  b) Wielkości analogowe prądów i napiec
  c) Enkodery pomiarowe położenia kątowego
  d) Zasilanie trójfazowe mocy

  11. W prostownikach półsterowalnych stosujemy:
  a) Tylko tyrystory
  b) Tyrystory i diody [X]
  c) Tylko diody
  d) Tranzystory i diody zwrotne

  12. Do sterowania tranzystorami IGBT oraz MOS stosujemy sterowniki bramkowe, które zapewniają:
  a) Napięcie załączające nie większe niż 20V i wyłączające nie mniejsze niż -20V [X]
  b) Rozwarcie obwodu bramki w stanie wyłączania tranzystora
  c) Sterowanie sygnałem napięciowym (o znikomo malej wydajności prądowej obwodu bramki), bo obwód bramki posiada bardzo duża oporność
  d) Odpowiednią wydajność prądowa w stanie załączania i wyłączania, gdyż obwód bramki ma stosunkowo duża pojemność [X]  13. W konstrukcji przekształtnika zasilanego napięciem stałym o wartości 2000V, prądzie wyjściowym 1000A i częstotliwości pracy 1kHz najlepiej należy zastosować:
  a) Tyrystory GTO [X]
  b) Tranzystory mocy MOS
  c) Tranzystory bipolarne BJT
  d) Tyrystory

  14. W konstrukcji prostownika sterowanego zasilanego napięciem z sieci trójfazowej najlepiej należy zastosować
  a) Tranzystory MOSFET
  b) Tyrystory [X]
  c) Tranzystory IGBT z diodami zwrotnymi
  d) Tyrystory GTO

  15. Czas martwy falownika napięcia określa:
  a) Opóźnienie pomiędzy sygnałem sterującym bramka tranzystora, a jego załączeniem
  b) Czas trwania stanów zerowych falownika (nie ma zasilania odbiornika)
  c) Czas pomiędzy sygnałem wyłączającym jeden tranzystor półmostka a sygnałem załączającym drugi tranzystor tego samego półmostka [X]
  d) Czas, po którym tranzystor falownika ulegnie uszkodzeniu

  16. W konstrukcji przekształtnika impulsowego zasilanego napięciem stałym o wartości 24V, prądzie wyjściowym 100A i częstotliwości pracy 100kHz najlepiej należy zastosować:
  a) Moduł inteligentny z tranzystorami IGBT
  b) Tranzystory mocy MOS [X]
  c) Tranzystory bipolarne BJT
  d) Tyrystory

  17. Układy gromadzące energie (zasobniki) mogą opierać się na:
  a) Superkondensatorach o malej rezystancji wewnętrznej [X]
  b) Bateriach akumulatorów elektrochemicznych [X]
  c) Cewkach o dużej rezystancji wewnętrznej
  d) Kołach zamachowych [X]

  18. Dopuszczalna wartość prądu dla ścieżki obwodu drukowanego o szer. 1mm wynosi:
  a) 10 mA
  b) 5 A [X]
  c) 500 mA
  d) 25 A

  19. Szybki transoptor jest elementem, w którym znajdują się:
  a) Dioda LED i fotorezystor
  b) Dioda LED i fotodioda i bufor wzmacniający [X]
  c) Dioda LED i fototranzystor
  d) Dioda LED i fotodioda [X]

  20. Transoptor liniowy:
  a) Składa się z diody LED i fototranzystora
  b) Działa w oparciu o diodę LED oraz fotodiodę sprzężenia zwrotnego i fotodiodę wyjściową [X]
  c) Poprzez wyjściową charakterystykę logarytmiczną linearyzuje wejściową charakterystykę wykładniczą diody
  d) Umożliwia bezpośrednią separacje sygnałów stało i zmiennoprądowych

  21. W układzie falownika tranzystorowego zastosowano transoptor o współczynniku CMTI=10kV/ns. Czy układ będzie odporny na zaburzenia elektromagnetyczne, jeżeli nastąpi komutacja tranzystora w czasie 200 ns. Napięcie zmieni się o 1000:
  a) Układ będzie zawsze odporny na zaburzenia, gdyż transoptor rozdziela masy obwodu sterowania i obwodu mocy.
  b) Będzie odporny na zaburzenie [X]
  c) Nie będzie odporny na zaburzenie
  d) Będzie odporny dla transoptora o zmniejszonej wartości parametru CMTI [X]

  22. Indukcyjność źródła zasilania w prostowniku trójfazowym powodują:
  a) Zwiększenie napięcia wyjściowego ze wzrostem prądu obciążenia
  b) Zmianę biegunowości napięcia wyjściowego
  c) Zmniejszenie napięcia wyjściowego ze wzrostem prądu obciążenia [X]
  d) Nie ma wpływu na wartość napięcia wyjściowego

  23. Indukcyjności transformatora i linii zasilającej prostownik trójfazowy powodują:
  a) Zwiększenie napięcia wyjściowego ze wzrostem prądu obciążenia
  b) Zmianę biegunowości napięcia wyjściowego
  c) Zmniejszenie napięcia wyjściowego ze wzrostem prądu obciążenia [X]
  d) Nie ma wpływu na wartość napięcia wyjściowego

  23. W konstrukcji przekształtnika impulsowego zasilanego napięciem stałym o wartości 750V, prądzie wyjściowym 100A, częstotliwości pracy 2 kHz należy zastosować:
  a) Moduły z tranzystorami IGBT [X]
  b) Tranzystory bipolarne BJT
  c) Tranzystory mocy MOS
  d) Tyrystory GTO

  24. W konstrukcji przekształtnika impulsowego zasilanego napięciem stałym o wartości 300 V, prądzie wyjściowym 20 A i częstotliwości pracy 200 kHz najlepiej należy zastosować:
  a) Moduł inteligentny z tranzystorami IGBT
  b) Tranzystory mocy MOS [X]
  c) Tranzystory bipolarne BJT
  d) Tyrystory

  25. W konstrukcji przekształtnika impulsowego zasilanego napięciem stałym o wartości 500 V, prądzie wyjściowym 100 A i częstotliwości pracy 5 kHz najlepiej należy zastosować:
  a) Moduł inteligentny z tranzystorami IGBT [X]
  b) Tranzystory mocy MOS
  c) Tranzystory bipolarne BJT
  d) Tyrystory GTO


  26.Bezstykowy przesył mocy jest wykonywany na odległościach:
  a) mm [X]
  b) cm [X]
  c) m
  d) km
  Ładowanie telefonów

  27.W sieci trójfazowej stosujemy:
  a) Tranzystory IGBT
  b) Tranzystory MOS 
  c) Tyrystory
  d) Tyrystory i diody szybkie 

  28.W typowej konstrukcji prostownika sterowanego zasilanego z energoelektronicznej sieci trójfazowej o wartości napięcia 3x400V/50Hz najczęściej stosujemy:
  a) Tranzystory MOSFET
  b) Tranzystory IGBT z diodami zwrotnymi
  c) Tyrystory
  d) Tyrystory GTO
  29.Sterownik bramkowy tranzystorów IGBT dużej mocy zapewnia:
  a) Dopasowanie parametrów sygnałów sterujących i sygnałów bramkowych [X]
  b) Separację galwaniczną sygnałów sterujących [X]
  c) Regulację napięć i prądów wraz z modulacją PWM [X]
  d) Zabezpieczenie przed skutkami zwarć – poprzez blokadę sygnałów sterujących [X]
 • Altium Designer Computer Controls