Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Pytanie - Świadectwa kwalifikacji E,D

25 Oct 2018 20:42 2118 41
 • Level 2  
  Witam, mam ŚK grupy G1:

  - Eksploatacja w zakresie OBSŁUGI dla następujących urządzeń, instalacji i sieci :
  1.2.urządzenia, instalacje elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV

  - Dozór w zakresie : obsługi, konserwacji remontów, montażu dla następujących urządzeń, instalacji i sieci :
  2.urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV.
  5.urządzenia elektrotermiczne
  9.elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
  10.aparatura, kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt: 2,5,9

  Mam pytanie czy mogę wykonywać pomiary odbiorcze, okresowe z tymi uprawnieniami czy muszę jeszcze mieć jakiś dodatkowy wpis ?

  Pozdrawiam.
 • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
 • Moderator of Electricians group
  mat2104 wrote:
  Mam pytanie czy mogę wykonywać pomiary odbiorcze, okresowe z tymi uprawnieniami

  Nie,
  mat2104 wrote:
  czy muszę jeszcze mieć jakiś dodatkowy wpis ?

  Tak, "w zakresie kontrolno-pomiarowym".

  P.S.
  Poprawiłem Twój post.
 • Level 2  
  kozi966 wrote:
  mat2104 wrote:
  Mam pytanie czy mogę wykonywać pomiary odbiorcze, okresowe z tymi uprawnieniami

  Nie,
  mat2104 wrote:
  czy muszę jeszcze mieć jakiś dodatkowy wpis ?

  Tak, "w zakresie kontrolno-pomiarowym".

  P.S.
  Poprawiłem Twój post.


  Ten wpis musi być w E i D ? Czy wystarczy tylko w D, aby wykonać pomiary i się pod nimi podpisać?
 • Moderator of Electricians group
  Odpowiem odpowiedzią z ministerstwa:
  Quote:
  Zgodnie § 5 i § 6 ww. rozporządzenia świadectwa kwalifikacyjne eksploatacji (kategoria „E”) muszą posiadać osoby wykonujące prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym. Należy przez to rozumieć, że są to osoby bezpośrednio wykonujące czynności eksploatacyjne. Kwalifikacjami eksploatacji muszą się wykazywać wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach, na których wykonywana jest praca nazywana „fizyczną”.
  Świadectwa kwalifikacyjne kategorii „D” i „E” są to dwa, różniące się od siebie uprawnienia, upoważniające do różnych, odmiennych czynności:
  -dozór, do kierowania czynnościami osób posiadających kwalifikacje określone świadectwami kategorii „E” oraz nadzoru nad właściwą eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (§ 5 pkt 2),
  -eksploatacja, do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym (§ 5 pkt 3).
  Nie należy zatem twierdzić, że osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne dozoru (kategoria „D”) może wykonywać wszystkie prace, które wykonują osoby z kwalifikacjami „E”.
  Według § 6 rozporządzenia, wymagana wiedza osób ubiegających się o uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych w kategorii „E” i „D”, w zakresie zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych jest taka sama, nie należy jednak tego utożsamiać z uprawnieniami do ich praktycznego wykonywania.
  Analiza zapisów pozostałych punktów § 6 ww. rozporządzenia wskazuje również na odmienne wymagania z zakresu wiedzy stawiane przed osobami ubiegającymi się o świadectwa kwalifikacyjne kategorii „D” oraz kategorii „E”. W przypadku świadectw „D” wymagana jest znajomości przepisów, norm, instrukcji itd., dla szerokiego spektrum prac i relacji techniczno-organizacyjnych, występujących w sektorze energetyki w warunkach normalnych oraz w sytuacjach awaryjnych, natomiast dla świadectw „E” - znajomość zasad budowy, eksploatacji, działania oraz instrukcji postępowania w razie awarii urządzeń, instalacji i sieci.
  Dlatego też osoba posiadająca tylko kwalifikacje kategorii „D” nie może zajmować się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w tym wykonywać prace i czynności, dla których wymagane są kwalifikacje potrzebne na stanowisku eksploatacji (kwalifikacje kategorii „E”).
  Jednocześnie chciałbym poinformować, że Minister Energii, jako organ administracji rządowej, nie jest uprawniony do przedstawiania wiążącej wykładni przepisów prawa (dokonywania ich interpretacji). W indywidualno-konkretnym przypadku wykładni przepisów dokonuje podmiot stosujący prawo lub Sąd powszechny.
 • Level 43  
  Do wykonywania badań potrzebne jest E w zakresie pomiarów.
  I wystarczy to do wystawiania protokołów z badań odbiorczych.


  Jednak przy badaiach okresowych/kontrolnych oprócz podpisu pomiarowca (z E) wymagana jest parafka z D w zakresie eksploatacji.


  Dziś podobno samo D z pomiarami nie pozwala na fizyczne ich wykonywanie.
  Co dla mnie jest absurdem totalnym.
 • Moderator of Electricians group
  kkas12 wrote:
  Jednak przy badaiach okresowych/kontrolnych oprócz podpisu pomiarowca (z E)

  Nie ma takiego wymagania, aby na protokole znalazł się pomiarowiec z "E".
  kkas12 wrote:
  D w zakresie eksploatacji.

  Nie ma czegoś takiego.

  Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, pomiary "dopuszcza" osoba posiadająca świadectwo Dozoru nad eksploatacją. I nie ma tu znaczenia obecność osoby posiadającej świadectwo kwalifikacji E. Jest to dobrą praktyką wskazanie osób uczestniczących w czynnościach.
 • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
 • Admin of electroenergetics
  kkas12 wrote:  Dziś podobno samo D z pomiarami nie pozwala na fizyczne ich wykonywanie.
  Co dla mnie jest absurdem totalnym.


  Takim samym absurdem jest gdy kierowca posiada tylko C i nie może prowadzić pojazdów z przedziału B.
 • Electrician specialist
  Trochę to dziwne, bo ja mam "E" (komisja SEP) z pomiarami, ale na "D" już nie ma notatki na ten temat (prace kontrolno-pomiarowe w zakresie ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV oraz ochrony odgromowej).
  Ale ... była już dyskusja na ten temat i co może "D".

  PS. Za 3 lata znowu na egzamin ... :cry:
 • Admin of electroenergetics
  elpapiotr wrote:
  Trochę to dziwne, bo ja mam "E" (komisja SEP) z pomiarami, ale na "D" już nie ma notatki na ten temat (prace kontrolno-pomiarowe w zakresie ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV oraz ochrony odgromowej).
  Ale ... była już dyskusja na ten temat i co może "D".

  PS. Za 3 lata znowu na egzamin ... :cry:


  Nie przejmuj się ja też tak mam, tylko zamiast odgromówki wpisali mi natężenie oświetlenia :D
 • Electrician specialist
  O kurde - to światła nie mogę ... :D

  Sprzedam program Foton12464 :wink:
 • Level 43  
  kozi966 wrote:
  Nie ma takiego wymagania, aby na protokole znalazł się pomiarowiec z "E".
  Jest pozycja "Pomiary wykonał". I to w przypadku badań odbiorczych wystarczy.
  kozi966 wrote:
  Nie ma czegoś takiego.

  Jak nie ma, jak jest.
  kozi966 wrote:
  ...osoba posiadająca świadectwo Dozoru nad eksploatacją
 • Level 14  
  kkas12 wrote:
  Do wykonywania badań potrzebne jest E w zakresie pomiarów.
  I wystarczy to do wystawiania protokołów z badań odbiorczych.


  Jednak przy badaiach okresowych/kontrolnych oprócz podpisu pomiarowca (z E) wymagana jest parafka z D w zakresie eksploatacji.
  Można wiedzieć na jakiej podstawie...?

  U mnie urząd do pozwolenia na użytkowanie wymaga:
  Quote:
  Przedłożone protokoły powinny być podpisane przez osoby posiadające właściwe uprawnienia i będące członkami właściwej izby samorządu zawodowego lub posiadające kwalifikacje potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym, z podaniem numeru i rodzaju uprawnień. Do protokołu badania należy załączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia osoby przeprowadzającej badanie.

  Zastanawia mnie skąd wziął się wymóg UB przy przeprowadzaniu badań i w zasadzie ile osób ma się pod tym podpisać?
  kol. kozi966 ma rację - w PB jest mowa tylko o dozorze i taka osoba powinna być wystarczająca do podpisania protokołu.
  Tauron na swoich drukach stosuje identyczne zasady - podpis osoby z D.
  Zastanawiają mnie jednak te skąd wymogi powyżej...
 • Level 43  
  Odróżnij badania odbiorcze i badania kontrolne.
  A w PB jest mowa o D w przypadku badań kontrolnych.
  I to D w zakresie eksploatacji a nie kontrolno-pomiarowym.

  A Tauron żadnych protokołów nie wymaga. Wystarcza im oświadczenie podpisane przez wykonawcę lub inwestora.
 • Moderator of Electricians group
  2ab92 wrote:
  Zastanawiają mnie jednak te skąd wymogi powyżej...

  Bo ustawa jest napisana tak, że można sobie interpretować wesoło.
  Ustawa stanowi tak, że osoby z uprawnieniami budowlanymi "mogą wszystko" - bo są uprawnieni do wykonywania czynności związanych z samodzielną funkcją techniczną. Dopuszczone dodatkowo są osoby ze świadectwami kwalifikacji do wykonywania niektórych czynności.
  Problemem tutaj jest raczej to, że te osoby (z ŚK), z ustawy dopuszczone są do kontroli technicznej utrzymania budynku, a nie jego "odbioru".
  kkas12 wrote:
  I to D w zakresie eksploatacji

  Ponawiam, że nie ma czegoś takiego...
 • Electrician specialist
  kozi966 wrote:
  ...Nie ma takiego wymagania, aby na protokole znalazł się pomiarowiec z "E".

  Kolega musi zbesztać programistów SONEL-a, żeby głupot nie pisali :

  Pytanie - Świadectwa kwalifikacji E,D
 • Moderator of Electricians group
  elpapiotr wrote:
  Kolega musi zbesztać programistów SONEL-a, żeby głupot nie pisali :

  Nikogo besztać nie muszę. Nie ma podstawy prawnej do tego. A każdy sobie w swoich programach może pisać co chce.
 • Level 43  
  Prawo Budowlane
  Art. 62
  Quote:
  5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
  kozi966 wrote:
  osoby z uprawnieniami budowlanymi "mogą wszystko"
  Nie mogą. Nie mogą wykonywać pomiarów nie posiadając stosownego świadectwa.
  Nie mogą zajmować się naprawami instalacji bez stosownego świadectwa.
 • Electrician specialist
  No i znaleźliśmy się między bogiem a pomiarowcem. :P
 • Level 14  
  kkas12 wrote:
  Odróżnij badania odbiorcze i badania kontrolne.
  A w PB jest mowa o D w przypadku badań kontrolnych.
  I to D w zakresie eksploatacji a nie kontrolno-pomiarowym.

  A Tauron żadnych protokołów nie wymaga. Wystarcza im oświadczenie podpisane przez wykonawcę lub inwestora.

  Chodzi o ten druk (ZI) gdzie wyraźnie jest mowa o dozorze (jednocześnie brak wymogu kopii uprawnień).
  Pytanie - Świadectwa kwalifikacji E,D

  A czym konkertnie różnią się badania odbiorcze i kontrolne, bo nie widzę niby czym miałyby się różnić i czemu niby te odbiorcze mialyby wymagać niższych kwalifikacji?
 • Moderator of Electricians group
  kkas12 wrote:
  Nie mogą.

  Stąd " ". Tak właśnie wygląda Twoje czytanie ze zrozumieniem.
  Osoba posiadająca UB może zarówno przeprowadzać kontrolę techniczną budynku, jak i ten budynek "odebrać" lub "zaprojektować".
  Czego nie może* osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji.
  W temacie chodzi o dopuszczenia/odbiory budynku, a nie o inne czynności związane ze ŚK, które oparte są o odpowiednie rozporządzenie.

  *-z wyjątkiem utrzymania obiektu budowlanego (dopuszczenie do dalszej eksploatacji może wykonać).

  2ab92 wrote:
  A czym konkertnie różnią się badania odbiorcze i kontrolne

  Odbiorcze potrzebne są do złożenia dokumentu przez kierownika budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
  Kontrolne, to tak jak kontrole samochodów, aby można było dalej użytkować instalację.
 • Level 14  
  kozi966 wrote:
  2ab92 wrote:
  A czym konkertnie różnią się badania odbiorcze i kontrolne

  Odbiorcze potrzebne są do złożenia dokumentu przez kierownika budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
  Kontrolne, to tak jak kontrole samochodów, aby można było dalej użytkować instalację.

  Bardziej chodzi mi o zakres tych badań i podstawę prawną badań "odbiorczych" (a tu znany mi jest jedynie art 62).
  I najważniejsze - konieczne ku temu "papiery".
  A do odbioru budynku to doskonale wiem że trzeba wiele oświadczeń różnych uprawnionych osób, jednak chodzi tu o papiery w zakresie instalacji elektrycznej.
 • Level 43  
  2ab92 wrote:
  Chodzi o ten druk (ZI) gdzie wyraźnie jest mowa o dozorze (jednocześnie brak wymogu kopii uprawnień).
  Musisz zapytać Tauron o podstawę prawną ichniego wymogu.
  Moderated By Topolski Mirosław:

  Proszę skupić się na temacie nie osobach.Zbędne skasowałem.

 • Moderator of Electricians group
  kkas12 wrote:
  Dorabiasz ideologię do swej teorii.

  Nie, po prostu czytam rozporządzenie.
  Gdzie są tylko dwa stanowiska jakie może posiadać osoba zajmująca się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Są nimi: Dozór (a nie dozór w zakresie eksploatacji) i Eksploatacja.
  Czy definicję powyższych wkleić? Czy kolega sobie znajdzie sam?
 • Level 43  
  No to jak się czepiamy to się czepiajmy szczegółów.
  Nie pisze się
  kozi966 wrote:
  po prost czytam
  a pisze się "po prostu czytam".


  A wkleić jak najbardziej możesz.
  Dla potomnych z plemienia czepialskich.

  I proszę o wyjaśnienie czy osoba z UB może wszystko?
  Czy więc także może fizycznie wykonywać pomiary nie posiadając stosownego świadectwa kwalifikacyjnego, a także czy może zajmować się eksploatacją?
 • Electrician specialist
  Mnie również interesuje, w jaki sposób UB przeprowadza kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych itp.
  Jeszcze nie widziałem UB-ka w akcji w tym zakresie, a chciałbym się dowiedzieć szczegółów :D
 • Moderator of Electricians group
  elpapiotr wrote:
  w jaki sposób UB przeprowadza

  Nie powinna Cię o to głowa boleć jak przeprowadza taką kontrolę osoba z UB :)
  Przynajmniej nie muszę bulić co pięć lat na egzamin :D

  Pytanie - Świadectwa kwalifikacji E,D