Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Błąd połączenia Arduino Leonardo z Cytron ESP8266 WiFi Shield

mageron 12 Sty 2019 18:09 84 2
 • #1 12 Sty 2019 18:09
  mageron
  Poziom 2  

  Dzień dobry.
  Do mojej stacji pogodowej chcę wykorzystać Cytron ESP8266 WiFi Shield które będzie wysyłało dane na serwer.

  Po przeczytaniu manuala dołączonego od producenta (nie mogę załączać linków zewnętrznych)
  i wykoniu zaleceń krok po kroku układ nie odpowiada. Przy teście AT port szeregowy nie pokazuje nic. Przy wykorzystaniu biblioteki od producenta i wykorzystaniu przykładu CytronWiFiDemo

  Otrzymuje komunikat:
  17:48:23.339 -> AT+RST
  17:48:33.449 -> Error talking to shield

  Załączam kod oraz komuniakt z monitora portu szeregowego.

  Code:

  #include <CytronWiFiShield.h>
  #include <CytronWiFiClient.h>
  #include <CytronWiFiServer.h>
  #include <SoftwareSerial.h>

  const char *ssid = "UPC1A313EF";
  const char *pass = "vhhkafxFQbb5";
  IPAddress ip(192, 168, 1 ,242);
  ESP8266Server server(80);

  const char htmlHeader[] = "HTTP/1.1 200 OK\r\n"
                          "Content-Type: text/html\r\n"
                          "Connection: close\r\n\r\n"
                          "<!DOCTYPE HTML>\r\n"
                          "<html>\r\n";
                           
  void setup() {
   
    // put your setup code here, to run once:
    Serial.begin(9600);
    while (!Serial) {
      ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
    }
   
    if(!wifi.begin(0, 1))
    {
      Serial.println(F("Error talking to shield"));
      while(1);
    }
    Serial.println(wifi.firmwareVersion());
    Serial.print(F("Mode: "));Serial.println(wifi.getMode());// 1- station mode, 2- softap mode, 3- both
    // Uncomment these 2 lines if you are using static IP Address
   //  Serial.println(F("Setup wifi config"));
   //  wifi.config(ip);
    Serial.println(F("Start wifi connection"));
    if(!wifi.connectAP(ssid, pass))
    {
      Serial.println(F("Error connecting to WiFi"));
      while(1);
    }
    Serial.print(F("Connected to "));Serial.println(wifi.SSID());
    Serial.println(F("IP address: "));
    Serial.println(wifi.localIP());
    wifi.updateStatus();
    Serial.println(wifi.status()); //2- wifi connected with ip, 3- got connection with servers or clients, 4- disconnect with clients or servers, 5- no wifi
    clientTest();
    espblink(100);
    server.begin();
  }

  void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
    serverTest();
  }

  void espblink(int time)
  {
    for(int i = 0;i<12;i++)
    {
      wifi.digitalWrite(2,wifi.digitalRead(2)^1);
      delay(time);
    }
  }

  void serverTest()
  {
    ESP8266Client client = server.available();
   
    if(client.available()>0)
    {
      String req = client.readStringUntil('\r');
      // First line of HTTP request looks like "GET /path HTTP/1.1"
      // Retrieve the "/path" part by finding the spaces
      int addr_start = req.indexOf(' ');
      int addr_end = req.indexOf(' ', addr_start + 1);
      if (addr_start == -1 || addr_end == -1) {
        Serial.print(F("Invalid request: "));
        Serial.println(req);
        return;
      }
      req = req.substring(addr_start + 1, addr_end);
      Serial.print(F("Request: "));
      Serial.println(req);
      client.flush();
     
      if(req.equals("/"))
      {
        IPAddress ip = wifi.localIP();
        String ipStr = String(ip[0]) + '.' + String(ip[1]) + '.' + String(ip[2]) + '.' + String(ip[3]);
        client.print(htmlHeader);
        String htmlBody = "Hello from ESP8266 at ";
        htmlBody += ipStr;
        htmlBody += "</html>\r\n\r\n";
        client.print(htmlBody);
      }
     
      else if(req.equals("/analog"))
      {
        client.print(htmlHeader);
        String htmlBody="";
        for (int a = 0; a < 6; a++)
        {
          htmlBody += "A";
          htmlBody += String(a);
          htmlBody += ": ";
          htmlBody += String(analogRead(a));
          htmlBody += "<br>\r\n";
        }
        htmlBody += "\r\n</html>\r\n";
        client.print(htmlBody);
      }
     
      else if(req.equals("/gpio2"))
      {
        wifi.digitalWrite(2, wifi.digitalRead(2)^1);
        client.print(htmlHeader);
        String htmlBody="GPIO2 is now ";
        htmlBody += wifi.digitalRead(2)==HIGH?"HIGH":"LOW";
        htmlBody += "</html>\r\n";
        client.print(htmlBody);
      }
     
      else if(req.equals("/info"))
      {
        String toSend = wifi.firmwareVersion();
        toSend.replace("\r\n","<br>");
        client.print(htmlHeader);
        client.print(toSend);
        client.print("</html>\r\n");
      }

      else
        client.print("HTTP/1.1 404 Not Found\r\n\r\n");
     
      client.stop();
   
    }
  }

  void clientTest()
  {
    const char destServer[] = "strona producenta";
    ESP8266Client client;
    if (!client.connect(destServer, 80))
    {
      Serial.println(F("Failed to connect to server."));
      client.stop();
      return;
    }
   
    const char *httpRequest = "GET /testwifi/index.html HTTP/1.1\r\n"
                             "Host: "strona producenta"\r\n"
                             "Connection: close\r\n\r\n";
    if(!client.print(httpRequest))
    {
      Serial.println(F("Sending failed"));
      client.stop();
      return;;
    }

    // set timeout approximately 5s for server reply
    int i=5000;
    while (client.available()<=0&&i--)
    {
      delay(1);
      if(i==1) {
        Serial.println(F("Timeout"));
        return;
        }
    }

    while (client.available()>0)
    {
      //char c = (char)client.read();
      //Serial.print(c);
      Serial.write(client.read());
    }
   
    client.stop();
  }

  Arduino jest podłączone przez USB i dodatkowo zasilone zasilaczem.

  Przy próbie wykorzystania Firmware producenta występuję błąd połączenia z portem. Dodam, że program się kompiluje i wgrywa do płytki.
  Za wszelką pomoc z góry dziękuję.

  0 2
 • #2 13 Sty 2019 19:06
  emarcus
  Poziom 35  

  mageron napisał:
  Dzień dobry.
  Do mojej stacji pogodowej chcę wykorzystać Cytron ESP8266 WiFi Shield które będzie wysyłało dane na serwer.

  Po przeczytaniu manuala ........

  Otrzymuje komunikat:
  17:48:23.339 -> AT+RST
  17:48:33.449 -> Error talking to shield


  Na wstępie zaznaczę że nie znam tej płytki (Cytron_shield ), ale przegladajac pobieżnie manual wyhamowałem na sekcji 6.1 ; Ustawienie jumpers dla użytej płyty głównej, gdzie referuje się ustawienie ich w/g tabeli w sekcji 5.1
  Czy jesteś pewny że te zworki masz ustawione poprawnie?
  Objawy wskazywałyby na brak komunikacji....

  W czym ten układ/zespół: (Leo + Cytron Shield ) jest lepszy od bezpośredniego modułu :NodeMcu V3 Lua WIFI board based on ESP8266,
  czy chocby tańsza versja (ok $2) WeMos D1 Mini WIFI Development Board D1 Mini NodeMCU Lua IOT Board 3.3V?

  e marcus

  0
 • #3 13 Sty 2019 22:44
  mageron
  Poziom 2  

  Nie odpowiem Ci na to pytanie, bo mój projekt ma w założeniu być na arduino, a płytkę Cytron wybrałem bo nie mogłem dostać sparkfun wifi shield. Napisałem, że zworki ustawiłem odpowiednio, a problem już pojawia się na podstawowym teście w trybie USB. Zastanawiam się czy to może być problem samego arduino. Mam nadzieję, że ktoś może już miał podobny problem albo zauważy jakiś błąd, który popełniam.

  0