Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Solved] Kupno samochodu - chwyt marketingowy.

ZdyhajcieMondreGlowy 24 Mar 2019 01:09 951 17
 • #1
  ZdyhajcieMondreGlowy
  Level 6  
  Jeśli zły dział to proszę przenieść, nie usuwać.
  Pytanie mam odnośnie ogłoszeń sprzedaży samochodów. W opisach aut nieraz widnieje "długie opłaty", co to oznacza? Akcyza i US nie są opłacone?
 • Helpful post
  #2
  DriverMSG
  Admin of Computers group
  ZdyhajcieMondreGlowy wrote:
  widnieje "długie opłaty"
  Najczęściej chodzi o to, że ubezpieczenie i przegląd są jeszcze ważne, słowo "długie" jest względne - dla jednych miesiąc dla innych pół roku.
  Ignorować takie opisy.
 • #3
  artur s
  Level 24  
  Pewnie, że masz dużo czasu na nową polisę AC/ OC. Tylko, że przy zmianie ubezpieczyciela i tak się to na wiele nie zda...
 • #4
  ZdyhajcieMondreGlowy
  Level 6  
  DriverMSG wrote:
  Ignorować takie opisy.
  A jak mam to rozumieć? Ignorować akurat ten kawałek tekstu w opisie ogłoszenia czy ignorować takie ogłoszenie-całe?
 • #5
  DriverMSG
  Admin of Computers group
  ZdyhajcieMondreGlowy wrote:
  Ignorować akurat ten kawałek tekstu w opisie ogłoszenia czy ignorować takie ogłoszenie-całe?
  Ignorować taki opis. I tak nie jest to wyznacznikiem ceny, czy jakości towaru.
  Samochód i tak wymaga oględzin, a że to towar używany, to w/w opis nie zmieni tego faktu.
 • #6
  adse
  Level 20  
  Na przykład OC ważne jeszcze przez 10 miesięcy, co oznacza, że młody kierowca może prawie rok jeździć nie płacąc od razu po zakupie kolejnych 1500 zł lub więcej za ubezpieczenie. Przy niskiej cenie auta dla początkującego kierowcy to może mieć duże znaczenie.
 • #7
  Piotrek#G
  Level 25  
  W ogóle, to ogłoszenie traktuj jako informację, że takie auto istnieje i ktoś chce je sprzedać. Jeżeli to ogłoszenie handlarza, to i tak większość tego co jest w nim napisane nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
 • #8
  DriverMSG
  Admin of Computers group
  adse wrote:
  Na przykład OC ważne jeszcze przez 10 miesięcy,
  Z tym OC to trzeba bardzo uważać.
  Córka kupując auto też była pewna, że ma w nim ważne OC.
  Okazało się po miesiącu, że umowa OC była zawarta, OC było ważne, ale zapłacona tylko część składki. Przyszło do zapłaty ponad 2 tys.zł. (link4) - trzeba było się sporo nagimnastykować by zrezygnować z tej umowy i przenieść OC do jakiejś normalnej ubezpieczalni.
  Już lepiej w ogóle nie brać pod uwagę oferowanych OC z autem, a przed zakupem samemu sprawdzić stan faktyczny ubezpieczenia i/lub możliwości, ceny w innych agencjach.
 • #9
  andrzej20001
  Level 43  
  Przeważnie takie wpisy są w ogłoszeniach śmietników za 1-3tys. I prawie w 90% kilka umów w ciągu.
 • #10
  ZdyhajcieMondreGlowy
  Level 6  
  No dobrze Panowie, a co powiecie o marce Chevrolet, warto inwestować w używany taki samochód od 2010r. i młodsze, np. Cruze? Ceny części mechanicznych porównywalne do Astry F lub nieco wyższe, w elektronikę się nie zagłębiałem.
 • #11
  zed71
  Level 23  
  chevi są spoko- to tak naprawdę ople- mechanicznie. cruze to astra a aveo to corsa. o czesci mechaniczne nie ma co się martwić. a są tańsze i ... lepsze. co prawda mają swoje wady: np cruze sedan najpoważniejszą powtarzalną usterką ( wystąpiła w dużej ilości egzemplarzy) to ... zacinanie się zamka tylnej klapy. najważniejsze jest jednak znalezienie dobrego egzemplarza.
 • #12
  Mobali
  Level 38  
  adse wrote:
  Na przykład OC ważne jeszcze przez 10 miesięcy, co oznacza, że młody kierowca może prawie rok jeździć nie płacąc od razu po zakupie kolejnych 1500 zł lub więcej za ubezpieczenie.


  Nie do końca masz rację. Po sprzedaży samochodu, stosowna informacja trafia do ubezpieczyciela wraz z danymi nabywcy. Po sprawdzeniu firma ubezpieczeniowa ma prawo do rekalkulacji składki ubezpieczenia OC. Przy sporych różnicach (głównie wynikających z historii ubezpieczeń) towarzystwa ubezpieczeniowe domagają się więc po prostu dopłaty przy kontynuacji ubezpieczenia. Podstawy prawne i źródło:

  Rekalkulacja składki ubezpieczeniowej w świetle art. 31 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

  Wyjaśniając mechanizm dokonywania przez zakłady ubezpieczeń rekalkulacji składki w pierwszej kolejności należałoby stworzyć próbę definicji pojęcia „rekalkulacja". W języku potocznym termin ten oznacza przeliczenie, ponowną kalkulację. Należy zatem przyjąć definicję, iż rekalkulacja jest zmianą wysokości świadczenia (składki ubezpieczeniowej) następującą w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Dokonywana jest na podstawie okoliczności zwiększających bądź zmniejszających ryzyko powstania szkody.

  Ustawodawca posługuje się terminem rekalkulacja w przepisie art. 31 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).

  Norma przepisu art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK wskazuje, iż w razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego. Przepisy art. 28 stosuje się odpowiednio. W razie niewypowiedzenia przez nabywcę pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w wyżej określonym terminie, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. W przypadku, gdy nabywca pojazdu złoży wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do jej dokonania.

  Przepis powyższy określa sytuację, w której dochodzi do przejścia prawa własności pojazdu mechanicznego w drodze czynności prawnych, takich jak: umowy sprzedaży, darowizny, dziedziczenia, zamiany. Wskutek przeniesienia prawa własności, w świetle przepisu art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, nowy nabywca przejmuje prawa i obowiązki, które wynikają z umowy ubezpieczenia zawartej przez dotychczasowego posiadacza pojazdu. Uprawnieniem wynikającym z zawartej umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego jest m.in. świadczenie ochrony ubezpieczeniowej ze strony zakładu ubezpieczeń (tj. ochrona w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela). Z drugiej strony, podstawowym obowiązkiem ubezpieczającego jest zapłata składki.

  Przepis art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK przewiduje zatem dwa alternatywne skutki prawne w zależności od podjęcia decyzji przez nabywcę w przedmiocie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

  W sytuacji, gdy nabywca dokona czynności prawnej wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych to wówczas umowa ubezpieczenia ulegnie rozwiązaniu w ciągu 30 dni liczonych od dnia nabycia pojazdu. W odwrotnej sytuacji, kiedy to nabywca podejmuje decyzję w przedmiocie kontynuacji zawartej przez zbywcę umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i nie dokonuje czynności wypowiedzenia umowy to ubezpieczyciel może wyegzekwować uprawnienie do dokonania rekalkulacji składki ubezpieczeniowej. Początkiem okresu, w którym zakład ubezpieczeń może dokonać przekalkulowania wysokości składki ubezpieczeniowej jest dzień zbycia pojazdu. Oczywistym jest, iż ubezpieczyciel podczas rekalkulacji powinien uwzględnić zniżki i zwyżki, które obciążają nabywcę. W sytuacji, gdy nabywca złoży wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji to ubezpieczyciel jest zobowiązany do przeliczenia składki ubezpieczeniowej.

  W praktyce, wysokość składki ubezpieczeniowej obliczana jest na podstawie systemu bonus malus. Konstrukcja ta indywidualnie określa historię szkodowości określonego kierowcy. System ten ma zastosowanie w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz w ubezpieczeniu autocasco. Zgodnie z regułami bonus malus, kierujący pojazdem mechanicznym, który w ciągu kilku lat nie wyrządził szkody w związku z ruchem tego pojazdu będzie posiadał wyliczoną niższą składkę ubezpieczeniową aniżeli kierowca, który w przeciągu tego samego okresu spowodował jedną bądź więcej szkód. W praktyce, zakłady ubezpieczeń określają własne tabele zniżek i zwyżek. Są one podzielone na klasy do których porządkowana jest dana zniżka. Za każdy okres bezszkodowej jazdy kierowca jest przesuwany o klasę w dół, dzięki czemu uzyskuje kolejne zniżki. Maksymalna wartość zniżek może osiągnąć 60%. W razie powstania szkody w ubezpieczonym pojeździe, kierujący może zostać przesunięty o kilka klas w górę, co skutkuje utratą zniżek i otrzymaniem zwyżek, których maksymalna wartość może osiągnąć nawet 260%.
 • #13
  adse
  Level 20  
  Mobali wrote:
  Nie do końca masz rację.
  A jednak mam do końca rację, co sam pięknie uzasadniłeś;)

  Ogólnie: polisa sprzedającego jest ważna aż upłynie jej ważność. Po upływie ważności (np. po 10 miesiącach) może być dopłata, albo i nie, zależnie od decyzji ubezpieczyciela.
 • #15
  pepe150
  Level 36  
  adse wrote:
  A jednak mam do końca rację, co sam pięknie uzasadniłeś;)

  Ogólnie: polisa sprzedającego jest ważna aż upłynie jej ważność. Po upływie ważności (np. po 10 miesiącach) może być dopłata, albo i nie, zależnie od decyzji ubezpieczyciela.


  Gdzie to napisał?
  Mobali wrote:

  towarzystwa ubezpieczeniowe domagają się więc po prostu dopłaty przy kontynuacji ubezpieczenia.
 • #16
  Mobali
  Level 38  
  Umowa OC otrzymana z zakupionym samochodem będzie ważna aż do końca okresu ochrony. Jednak ubezpieczyciel ma prawo do rekalkulacji składki przed upływem terminu zakończenia polisy. Wtedy wzywa do opłacenia składki podwyższonej (dopłaty), której wielkość wynika właśnie z rekalkulacji.

  W przypadku, gdy rekalkulacja składki OC dla polisy otrzymanej od sprzedającego samochód jest niekorzystna, najlepiej wypowiedzieć umowę (koniecznie na piśmie) i poszukać lepszej oferty u innego ubezpieczyciela. Wypowiedzenia umowy OC zawartej dla nabytego pojazdu można dokonać w dowolnym momencie, jednak nie później niż jeden dzień przed zakończeniem okresu ochrony.

  W praktyce, część towarzystw podchodzi do tej kwestii bardzo rygorystycznie, inne rekalkulują składki tylko w przypadku znacznych różnic. Zasadą jednak jest, że jeśli mody kierowca (bez zniżek) zdobędzie w ten sposób polisę OC o długim okresie ochrony, a składka była obliczona dla kierowcy ze sporymi zniżkami (na przykład 60 proc.), to może spodziewać się dopłaty wynikającej z różnicy tych zniżek.
 • #17
  Dawid W
  Level 14  
  To było już poruszane ale często długie OC jest na 10 miesięcy ale składka jest płacona np miesięcznie czy kwartalnie Zwykły Kowalski nie może kupić ubezpieczenia na miesiąc czy dwa ale na rok Może płacić za nie w ratach(częsta praktyką osób które chcą sprzedać auto- nikt nie będzie inwestował w auto przed sprzedażą, ewentualnie Niemiec który tylko do kościoła jeździł) i OC ma długi termin co z tego jak nie jest oplacone.
 • #18
  ZdyhajcieMondreGlowy
  Level 6  
  dowiedziałem się co chciałem.