Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Fitrowanie arkusza VBA danymi z innego

89ramzes89 04 Apr 2019 11:56 729 6
 • #1
  89ramzes89
  Level 4  
  Witam,

  Mam problem z utworzeniem prawidłowego makra filtrującego, mianowicie mam dane w pierwszym arkuszu gdzie musze przefiltrować dane z kolumny C ( tabela zaczyna się C10) danymi z innego arkusz ( nazwa akrusza U ) danymi z kolumny B ( zaczynającymi się od B5 ) ważne żeby zaczytywało zakres filtru do ostatniej pozycji w kolumnie

  Code:
  Sub Filtter_1()
  
  Dim crt As Range
  With Sheets("U")
  Set crt = .Range(.Cells(2, 5), .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp))
  End With
  Sheets("Données").ActiveSheet.Range("$A$9:$I$50000").AutoFilter Field:=3, CriteriaRange:=crt, Unique:=False
  End Sub
 • #5
  89ramzes89
  Level 4  
  Nie zabardzo mogę sobie poradzić z twoim kodem,

  w załączniku plik dokładnie jak to wygląda
 • #6
  89ramzes89
  Level 4  
  Sub FilterTest2()

  Dim RngOne As Range, cell As Range
  Dim LastCell As Long
  Dim arrList() As String, lngCnt As Long

  With Sheets("U")
  LastCell = .Range("b" & Sheets("U").Rows.Count).End(xlUp).Row
  Set RngOne = .Range("b5:b" & LastCell)
  End With

  'load values into an array
  lngCnt = 0
  For Each cell In RngOne
  ReDim Preserve arrList(lngCnt)
  arrList(lngCnt) = cell.Text
  lngCnt = lngCnt + 1
  Next


  With Sheets("Données")

  If .FilterMode Then .ShowAllData

  .Range("$A$9:$I$50000").AutoFilter Field:=3, Criteria1:=arrList, Operator:=xlFilterValues

  End With

  End Sub
 • #7
  Prot
  Level 37  
  89ramzes89 wrote:
  Nie zabardzo mogę sobie poradzić z twoim kodem
  :cunning: :?:

  Wskaż proszę gdzie i jaki masz problem z moim kodem :?: :cry:

  Mój kod oparty jest o metodę filtru zaawansowanego :!:

  Przedstawiony w następnym poście kod - w założeniach tylko :D - usiłuje wykorzystać metodę automatycznego filtrowania w oparciu o dynamiczną tablicę kryteriów :?: :please: - to nie jest mój kod :D

  Ja celowo dobrałem najprostszą metodę VBA do zrealizowania opisanego zadania :idea: - co nie wyklucza oczywiście, że można to zrealizować inaczej :D