Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
e-miernikie-mierniki
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Uprawnienia G1 Eksploatacja+ Kontrolno-pomiarowe - pytanie o D (dozór)

17 Kwi 2019 19:57 609 4
 • Poziom 4  
  Witam!
  Nie wiem czy w dobrym dziale pisze, ale nie mogłem znaleźć nic innego.
  Robiłem niedawno kurs zakonczony egzaminem - zdobyłem uprawnienia: E1:
  Eksploatacja w zakresie: obsługi, konserwacji, remontu, montażu, kontrolno-pomiarowym dla: Grupa 1. :
  Urzadzenia, instalacje, sieci elektroenergetyczne(...)
  2. Urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1kV
  4. Zespoły prądotwórcze o mocy pow. 50kW
  5. Urządzenia elektrotermiczne
  6. Sieci elektryczneg oświetlenia ulicznego
  9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
  10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia I instalacje automatycznej regulacji wymienionych w pkt. 2,4,5,7,9

  Teraz, żeby zdobyć dozór - z tego co się orientuje to tylko wykuć przepisy i jeszcze jeden egzamin na D. jeśli dobrze rozumiem?
  Dozór potrzebny mi jest do wystawiania protokołów z pomiarów.
  Bo uprawnienia z eksploatacji i kontrolno-pomiarowe bez dozoru trochę utyka, prawda?

  Pozdrawiam!
 • e-miernikie-mierniki
 • Moderator Elektrycy
  BlueV napisał:
  Bo uprawnienia z eksploatacji i kontrolno-pomiarowe bez dozoru trochę utyka, prawda?

  Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane:
  Cytat:
  5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
 • e-miernikie-mierniki
 • Poziom 4  
  Czyli umawiam siďż˝ na egzamin na D1.
  Dozorowe obejmujďż˝ w zasadzie tylko przepisy, prawda?
  Wyku� przepisy dla grupy 1 i otrzymam osobne uprawnienie na doz�r?
  Wiem, �e to jest opisane w internecie, ale istnieje du�a rozbie�no�� a nie chc� zosta� wprowadzony w b��d
  Serdeczne dzi�ki za pomoc!
  Pozdrawiam
  Edit:
  I jeszcze jedno pytanie: Obecne uprawnienia uprawniają mnie do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych (*10.), ale protokół może podpisać wyłącznie osoba z uprawnieniami D, tak?
  Czyli w praktyce pomiarowiec wystawiajacy protokół i podpisujący się pod nim to osoba z uprawnieniami z zakresu eksploatacji, kontrolno-pomiarowym i dodatkowo jeszcze z dozoru, dobrze rozumiem?
 • Moderator Elektrycy
  BlueV napisał:
  Obecne uprawnienia uprawniają mnie do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych (*10.)

  Nie uprawniają zgodnie z tym zapisem. Do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych wymagany jest taki zakres (obok zakresu dot. montażu, konserwacji, itd.) Ten punkt (10) o tym nie świadczy.

  BlueV napisał:
  Czyli w praktyce pomiarowiec wystawiajacy protokół i podpisujący się pod nim to osoba z uprawnieniami z zakresu eksploatacji, kontrolno-pomiarowym i dodatkowo jeszcze z dozoru, dobrze rozumiem?


  Tak to widzi ministerstwo:
  Cytat:

  Zgodnie § 5 i § 6 ww. rozporządzenia świadectwa kwalifikacyjne eksploatacji (kategoria „E”) muszą posiadać osoby wykonujące prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym. Należy przez to rozumieć, że są to osoby bezpośrednio wykonujące czynności eksploatacyjne. Kwalifikacjami eksploatacji muszą się wykazywać wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach, na których wykonywana jest praca nazywana „fizyczną”.
  Świadectwa kwalifikacyjne kategorii „D” i „E” są to dwa, różniące się od siebie uprawnienia, upoważniające do różnych, odmiennych czynności:
  -dozór, do kierowania czynnościami osób posiadających kwalifikacje określone świadectwami kategorii „E” oraz nadzoru nad właściwą eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (§ 5 pkt 2),
  -eksploatacja, do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym (§ 5 pkt 3).
  Nie należy zatem twierdzić, że osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne dozoru (kategoria „D”) może wykonywać wszystkie prace, które wykonują osoby z kwalifikacjami „E”.
  Według § 6 rozporządzenia, wymagana wiedza osób ubiegających się o uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych w kategorii „E” i „D”, w zakresie zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych jest taka sama, nie należy jednak tego utożsamiać z uprawnieniami do ich praktycznego wykonywania.
  Analiza zapisów pozostałych punktów § 6 ww. rozporządzenia wskazuje również na odmienne wymagania z zakresu wiedzy stawiane przed osobami ubiegającymi się o świadectwa kwalifikacyjne kategorii „D” oraz kategorii „E”. W przypadku świadectw „D” wymagana jest znajomości przepisów, norm, instrukcji itd., dla szerokiego spektrum prac i relacji techniczno-organizacyjnych, występujących w sektorze energetyki w warunkach normalnych oraz w sytuacjach awaryjnych, natomiast dla świadectw „E” - znajomość zasad budowy, eksploatacji, działania oraz instrukcji postępowania w razie awarii urządzeń, instalacji i sieci.
  Dlatego też osoba posiadająca tylko kwalifikacje kategorii „D” nie może zajmować się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w tym wykonywać prace i czynności, dla których wymagane są kwalifikacje potrzebne na stanowisku eksploatacji (kwalifikacje kategorii „E”).
  Jednocześnie chciałbym poinformować, że Minister Energii, jako organ administracji rządowej, nie jest uprawniony do przedstawiania wiążącej wykładni przepisów prawa (dokonywania ich interpretacji). W indywidualno-konkretnym przypadku wykładni przepisów dokonuje podmiot stosujący prawo lub Sąd powszechny.

  Z poważaniem,
  Naczelnik Wydziału
  Head of Unit

  Ministerstwo Energii
  Ministry of Energy

  Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa
  Electricity and Heating Department
 • Poziom 4  
  Dziękuje za objaśnienie, już rozumiem z tym, że mam obok zakresu dot montażu itd:
  (...) eksploatacji w zakresie:
  "w zakresie: obsługi, konserwacji, remontu, montażu, kontrolno-pomiarowym dla sieci"
  Grupa 1. (....)
  To w końcu jak to jest?
  Dziękuje za pomoc,
  Pozdrawiam!