Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

prowadzanie liczb 2-wu cyfrowych z klawiatury matrycowej

12 Wrz 2005 08:38 1667 8
 • Poziom 10  
  Witam.
  Nie mogę sobie poradziź z wprowadzaniem liczb dwucyfrowych z klawiatury matrycowej.
  Moja klawiatura jest obsługiwana z wykorzystaniem przerwania od Timera0.
  Jeśli możecie to prosze o pomoc i propozycje rozwiązania tego problemu.
  Poniżej zamieszczam część mojego kodu programu
  Code:

  .......
  [wyciety fragment]
  .......

  Do       'pętla nieskończona DO ... LOOP
     Cls
     Upperline
     Lcd Przycisk
     Lowerline
        Select Case Przycisk:

           Case 30:       '1
              Lcd "P1"
                 Cz = 1
                 X1 = 1
                 Gosub Zmierz_u

           Case 46:       '2
              Lcd "P2"
                 Cz = 2
                 X1 = 9
                 Gosub Zmierz_u

           Case 78:       '3
              Lcd "P3"
                 Cz = 3
                 X2 = 1
                 Gosub Zmierz_u

           Case 29:       '4
              Lcd "P4"
                 Cz = 4
                 X2 = 9
                 Gosub Zmierz_u

           Case 45:       '5
              Lcd "P5"
                 Cz = 5
                 X3 = 1
                 Gosub Zmierz_u

           Case 77:       '6
              Lcd "P6"
                 Cz = 6
                 X3 = 9
                 Gosub Zmierz_u

           Case 27:       '7
              Lcd "P7"
                 Cz = 7
                 X4 = 1
                 Gosub Zmierz_u

           Case 43:       '8
              Lcd "P8"
                 Cz = 8
                 X4 = 9
                 Gosub Zmierz_u

           Case 75:       '9
              Lcd "P9"
                 Cz = 9
                 X5 = 1
                 Gosub Zmierz_u

           Case 23:       '*
              Lcd "P*"
                 Gosub L_czujnik

           Case 39:       '0
              Lcd "P0"
                 Gosub Autor

           Case 71:       '#
              Lcd "<<"


        End Select

     Waitms 100       'czekaj 0,1 s
  Loop
  End

  '        ###################################################
  '        ############ P O D P R O G R A M Y ################
  '        ###################################################

  '_____________________________________________________________________________
  '
  'PROCEDURA OBSLUGI PRZERWANIA, W KTORYM OBSLUGIWANA JEST KLAWIATURA MATRYCOWA
  '_____________________________________________________________________________

  Mult_kl:

  Load Timer0 , 200       'wpisanie do licznika wart poczatkowej 56

  'zmienna I okresla nam numer kolumny
     For I = 1 To 3       'petla wykonywana 3 razy /przeszukuje po kolumnach I

        If I = 1 Then       'jesli I=1 czyli kolumna 1
           Set Ddrd.4       'zeruj linie KOL1
           Reset Ddrd.5       'ustaw linie kolumny 2
           Reset Ddrd.6       ' i 3
        End If

        If I = 2 Then       'jesli I=2 czyli kolumna 2
           Reset Ddrd.4       'zeruj linie KOL1
           Set Ddrd.5       'ustaw linie kolumny 2
           Reset Ddrd.6       ' i 3
        End If

        If I = 3 Then       'jesli I=3 czyli kolumna 3
           Reset Ddrd.4       'zeruj linie KOL1
           Reset Ddrd.5       'ustaw linie kolumny 2
           Set Ddrd.6       ' i 3
        End If

        'jesli wcisniety przycisk z wiersza 1,2,3 lub 4 czyli
        'jesli przy I=1, I=2 lub I=3 wejscia W1 lub W2 lub W3 lub W4
        'maja stany niskie (0) -> zostal nacisniety przyc., wtedy...

        If W1 = 0 Or W2 = 0 Or W3 = 0 Or W4 = 0 Then       'jesli nacisniety
                                                           'to wykonaj
           Temp1 = Pind And &B00001111
           'zapisanie do zmiennej TEMP1 wartosci czterech najmniej znaczaczych
           'bitow rejestru PIND linie W1, W2, W3, W4
           ' W1 = 14 ; W2 = 13 ; W3 = 11 ; W4 = 7

              Exit For       ' wyjscie z petli FOT ... NEXT

           Else       'w przeciwnym razie
             Temp1 = 0       'wyzerowanie zmiennej TEMP1
           End If

        Next I       'zwiekszenie o 1 wartosci I

        If Temp2 = Temp1 Then
           Przycisk = Temp1

              If I = 1 Then
                 Przycisk = Przycisk + Ddrd
              End If
              If I = 2 Then
                 Przycisk = Przycisk + Ddrd
              End If
              If I = 3 Then
                 Przycisk = Przycisk + Ddrd
              End If

  '============================================
  ' jesli bedzie wcisniety drugi klawisz

        Else
           Temp2 = Temp1
        End If

  '      Set Kol1       'przypiasnie lini KOL1 wartosci 1
  '      Set Kol2       'przypisanie lini KOL2 wartosci 1
  '      Set Kol3       'przypisanie lini KOL3 wartosci 1
  Return

  '_____________________________________________________________________________
  '
  'PROCEDURA OBSLUGI CZUJNIKOW TEMPERATURY = UNIWERSALNA =
  '_____________________________________________________________________________

  Zmierz_u:
  Do
    1wreset       'reset - pierwszy cykl rozkazowy
    1wwrite &H55       'polecenie MATCH ROM, bo więcej kostek

    Select Case Cz:

        Case 1 To 2:
           1wwrite Adr1(x1) , 8       ' adres jednej z kostek
        Case 3 To 4:
           1wwrite Adr2(x2) , 8       ' adres jednej z kostek
        Case 5 To 6:
           1wwrite Adr3(x3) , 8       ' adres jednej z kostek
        Case 7 To 8:
           1wwrite Adr4(x4) , 8       ' adres jednej z kostek
        Case 9 To 10:
           1wwrite Adr5(x5) , 8       ' adres jednej z kostek
        Case 11 To 12:
           1wwrite Adr6(x6) , 8       ' adres jednej z kostek
        Case 13 To 14:
           1wwrite Adr7(x7) , 8       ' adres jednej z kostek
        Case 15 To 16:
           1wwrite Adr8(x8) , 8       ' adres jednej z kostek
        Case 17 To 18:
           1wwrite Adr9(x9) , 8       ' adres jednej z kostek
        Case 19 To 20:
           1wwrite Adr10(x10) , 8       ' adres jednej z kostek

    End Select

    1wwrite &H44       'polecenie - dokonaj konwersji
      Waitms 750       'czas konwersji
    1wreset       'reset - drugi cykl rozkazowy
    1wwrite &H55       'polecenie MATCH ROM, bo więcej kostek

    Select Case Cz:

        Case 1 To 2:
           1wwrite Adr1(x1) , 8       ' adres jednej z kostek
        Case 3 To 4:
           1wwrite Adr2(x2) , 8       ' adres jednej z kostek
        Case 5 To 6:
           1wwrite Adr3(x3) , 8       ' adres jednej z kostek
        Case 7 To 8:
           1wwrite Adr4(x4) , 8       ' adres jednej z kostek
        Case 9 To 10:
           1wwrite Adr5(x5) , 8       ' adres jednej z kostek
        Case 11 To 12:
           1wwrite Adr6(x6) , 8       ' adres jednej z kostek
        Case 13 To 14:
           1wwrite Adr7(x7) , 8       ' adres jednej z kostek
        Case 15 To 16:
           1wwrite Adr8(x8) , 8       ' adres jednej z kostek
        Case 17 To 18:
           1wwrite Adr9(x9) , 8       ' adres jednej z kostek
        Case 19 To 20:
           1wwrite Adr10(x10) , 8       ' adres jednej z kostek

    End Select

    1wwrite &HBE       'polecenie odczytu DS18x20
    T = 1wread(2)       'od razu wpisz do zmiennej typu Integer
     Shift T , Right , 3       'odpowiednik dzielenia przez 8
     If T.12 = 1 Then       'jeśli temperatura ujemna
       T = T Or &B1110000000000000       'uzupełnij jedynki znaku
     End If
     T1 = T       'przepisz wynik do zmiennej Single
     Shift T1 , Right , 1       'SHIFT działa na zmiennej Single
     Cls
     Upperline
     Lcd "T" ; Cz ; "=" ; T1 ; Chr(0) ; "C"       'wyświetl  T0, T1

  'wyjscie z petli DO ... LOOP po nacisnieciu przyc. #
  Loop Until Przycisk = 71
  Return       'koniec
 • Poziom 19  
  Hmm, szczerze mowiac, ten program jest bardzo zagmatwany. Nie widze, gdzie jest przechowywany cala liczba wprowadzona z klawiatuy, ani w jakim formacie.

  Byc moze rozryzowanie sobie automatu na kartce pomoze rozwiazac taki problem.

  Ja proponuje cos typu:
  1) zmienna wskazujaca na obecna cyfre do wrpowadzania. - od razu flaga gotowosci
  2) tablica dwuelementowa na przechowywanie danych.

  Zakladajac, ze mamy fkcje zwracajaca po prostu numer klawisza, robimy cos takeigo: Wazne, by fkcja zwracala nam ten konkretny klawisz dopiero gdy zwolnimy przycisk. Wtedy bedziemy pewni, ze nei nacisnieto czegos tylko raz, a zostalo to wczytane razy dwa.

  1. czekamyna klawisz
  2. sprawdzamy - na przyklad # na kasowanie
  3. zwiekszamy licznik wcisniec
  4. zapisujemy dane
  5. czekamy na 2 klawisz
  6. sprawdzamy -||-
  7. zwiekszamy licznik
  8. zapisujemy dane
  9. zwiekszamy licznik

  GLowny program czeka az licznik bedzie rowny 2.

  Jesli nie chcesz zapisywac danych w tablicy dwuelementowej, to mozesz zrobic cos takeigo:

  x=czytaj_klaiwsz();
  x=x*10+czytaj_klawisz();
 • Poziom 27  
  Ja robiłem to w asemblerze w następujący sposób:
  Code:

  mov B,#0Ah    ;wpisujemy 10 do B
  mul AB            ;mnozymy A razy 10
  add A,<cyfra> ;dodajemy wczytana cyfre do A

  I generlanie działa to tak, jak wpisujemy liczbę dziesiętną, czyli wpisujemy cyfrę i przesuwamy o jedną pozycję dziesiętna w lewo (co odpowiada mnożeniu przez 10) i dodajemy następną cyfrę itd. Oczywiście dochodzi tutaj problem przekroczenia zakresu zmiennej 8-mio bitowej, ale można i z tym sobie poradzić.
 • Poziom 10  
  Główną procedują odczytu klawisza klawiatury jest podprogram Mult_kl
  Opis jej działania :
  W pierwszej pętli For.... NEXT I program przeszukuje po kolumnach klawiatury (3 kolumny klawiszy a 4 wiersze w klawiaturze).
  Jeśli program wykryje naciśnięty klawisz to ustawia odpowiednie rejestry DDRD. Następnie sprawda czy został nacisniety jakis klawisz
  Code:

  If W1 = 0 Or W2 = 0 Or W3 = 0 Or W4 = 0 Then       'jesli nacisniety
                                                                               'to wykonaj
       Temp1 = Pind And &B00001111


  na podstawie 4 najmniej znaczacych bitow rozpoznaję czy jest wcisniety klawisz i zapisuję go do Temp1.

  Później zapisuje kod nacisnietego klawisza do zmiennej Przycisk
 • Poziom 19  
  Jak na moje oko, fkcja skanowania klawiatury powinna zrzucac tylko wartosc wcisnietego klawisza. Nie bawic sie juz z tym, ktory to klawisz. Poza tym - nie widze tu dla niej - co prawda nei znam bascoma ale kod jest przeciez czytelny - nie widze, by zwracala kiedykolwiek wartosc 0, czyli nic nie jest wcisniete.

  Nie znam tez fkcji zmiennej Temp2 - nie jest nigdzie inicjowana, nie wiem co zawiera.

  Moim zdaniem, wrzucanie mechanizmu wczytywania calej liczby do procki obslugujacej fizyczna klawiature jest zlym rozwiazaniem.
 • Poziom 26  
  ogólnie ja to widze ta że jak chcesz wprowadzać liczby 2-cyfrowe to musisz zrobić jedno założenie:

  albo wszystkie liczby będą 2-cyfrowe i jak chcesz wprowadzić liczbę do 0-9 to przedtem nadusić 0

  albo jeden z klawiszy będzie działał jako enter i to on będzie zatwierdzał liczbę

  jak odpowiesz na to pytanie to będe mógł ci pomóc.

  chciałem też dodać że procedura pobierania klawisza jest ładnie mówiąć dziwna :(
 • Poziom 19  
  Nie musi byc potwierdzenia. Niech tylko bedzie zalozenie, ze liczby sa zawsze dwucyfrowe, z poprzedzajacym zerem jak trzeba. A dodac do tego kasowanie na przyklad #, albo i ten enter *.
 • Poziom 26  
  wymyśliłem coś takiego ale nie testowane i niewiem czy działa ja niebędzie działać to powiedz jakie są objawy to ci coś pomoge.

  Code:
  dim liczba as byte
  
  dim wynik as byte
  dim tmp as byte
  tmp=0
  dim Przycisk as byte
  dim Przycisk2 as byte


  Mult_kl:

  'zapamiętuje wciśnięty klawisz i wpisuje 255 (jeśli nic nie jest wduszone to wartość ta zostanie)
  Przycisk2=Przycisk
  Przycisk=255

  set ddrd.4
  reset ddrd.5
  reset ddrd.6
  if pind.0=0 then Przycisk=1
  if pind.1=0 then Przycisk=4
  if pind.2=0 then Przycisk=7
  if pind.3=0 then Przycisk=128

  reset ddrd.4
  set ddrd.5
  reset ddrd.6
  if pind.0=0 then Przycisk=2
  if pind.1=0 then Przycisk=5
  if pind.2=0 then Przycisk=8
  if pind.3=0 then Przycisk=0

  reset ddrd.4
  reset ddrd.5
  set ddrd.6
  if pind.0=0 then Przycisk=3
  if pind.1=0 then Przycisk=6
  if pind.2=0 then Przycisk=9
  if pind.3=0 then Przycisk=64


  'czeka na puszczenie klawisza
  if przycisk=255 then
  if tmp=0 then
  'wprowadza pierwszą cyfre
          wynik=0
          tmp=1
          liczba=Przycisk2 * 10
  else
  'wprowadza drógą cyfre
          wynik=liczba + Przycisk2
          tmp=0
  end if
  end if

  return


  wynik tego będziesz miał w zmiennej "wynik"
 • Poziom 10  
  Póki co to nie mam na czym sprawdzić, ale sprawdzę ten programik w przyszłym tygodniu i dam wam znać jak to wszystko działa.


  hunterhouse dzięki za źródło


  Tymczasem, założenia programu są takie aby wprowadzać liczbę dwucyfrową poprzez wciśnięcia klawisza '*' i wtedy program czeka na dwa klawisze numeryczne. Po wprowadzeniu dwóch cyfr zatwierdzamy go klawiszem entera czyli '#'.