Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

HDD Toshiba - ocena stanu dysku (znikające uszkodzone sektory)

matjon 15 May 2019 16:10 492 6
 • #1
  matjon
  Level 12  
  Cześć,
  Jakieś 2 miesiące temu dostałem maila od lokalnej usługi smartd (program smartmontools):
  Quote:
  Temat: SMART error (CurrentPendingSector) detected on host: mateusz-ubuntu
  This message was generated by the smartd daemon running on:

  host name: mateusz-ubuntu
  DNS domain: [Empty]

  The following warning/error was logged by the smartd daemon:

  Device: /dev/disk/by-id/ata-TOSHIBA_MQ01UBD100_8492TVRBT [SAT], 8 Currently unreadable (pending) sectors

  [...]


  Z dysku przeniosłem ważniejsze pliki i odłączyłem go od komputera (jest to dysk przenośny USB). Co jakiś czas podłączałem go do laptopa, żeby zrobić synchronizację RAID-a (jest to drugi dysk w macierzy RAID1, na której trzymam ważniejsze pliki).

  Jakiś tydzień temu sprawdziłem ponownie parametry SMART tego dysku i zdziwiłem się, bo bad sectory zniknęły. Dysk pomyślnie przeszedł też krótki i długi test SMART.

  Obecny stan dysku:
  Code:
  SMART Attributes Data Structure revision number: 16
  
  Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
  ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAGS    VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
    1 Raw_Read_Error_Rate     PO-R--   100   100   050    -    0
    2 Throughput_Performance  P-S---   100   100   050    -    0
    3 Spin_Up_Time            POS--K   100   100   001    -    2596
    4 Start_Stop_Count        -O--CK   100   100   000    -    5030
    5 Reallocated_Sector_Ct   PO--CK   100   100   050    -    0
    7 Seek_Error_Rate         PO-R--   100   100   050    -    0
    8 Seek_Time_Performance   P-S---   100   100   050    -    0
    9 Power_On_Hours          -O--CK   047   047   000    -    21335
   10 Spin_Retry_Count        PO--CK   199   100   030    -    0
   12 Power_Cycle_Count       -O--CK   100   100   000    -    421
  191 G-Sense_Error_Rate      -O--CK   100   100   000    -    46
  192 Power-Off_Retract_Count -O--CK   100   100   000    -    82
  193 Load_Cycle_Count        -O--CK   099   099   000    -    14675
  194 Temperature_Celsius     -O---K   100   100   000    -    36 (Min/Max 18/50)
  196 Reallocated_Event_Count -O--CK   100   100   000    -    0
  197 Current_Pending_Sector  -O--CK   100   100   000    -    0
  198 Offline_Uncorrectable   ----CK   100   100   000    -    0
  199 UDMA_CRC_Error_Count    -O--CK   200   200   000    -    0
  220 Disk_Shift              -O----   100   100   000    -    0
  222 Loaded_Hours            -O--CK   076   076   000    -    9941
  223 Load_Retry_Count        -O--CK   100   100   000    -    0
  224 Load_Friction           -O---K   100   100   000    -    0
  226 Load-in_Time            -OS--K   100   100   000    -    263
  240 Head_Flying_Hours       P-----   100   100   001    -    0
                              ||||||_ K auto-keep
                              |||||__ C event count
                              ||||___ R error rate
                              |||____ S speed/performance
                              ||_____ O updated online
                              |______ P prefailure warning


  I teraz najciekawsze: smartctl posiada funkcję odczytu danych statystycznych dysku:
  Code:
  Device Statistics (GP Log 0x04)
  
  Page  Offset Size        Value Flags Description
  0x01  =====  =               =  ===  == General Statistics (rev 2) ==
  0x01  0x008  4             420  ---  Lifetime Power-On Resets
  0x01  0x010  4           21219  ---  Power-on Hours
  0x01  0x018  6     14359635446  ---  Logical Sectors Written
  0x01  0x020  6       122553174  ---  Number of Write Commands
  0x01  0x028  6     11335635558  ---  Logical Sectors Read
  0x01  0x030  6       186377870  ---  Number of Read Commands
  0x02  =====  =               =  ===  == Free-Fall Statistics (rev 1) ==
  0x02  0x010  4              46  ---  Overlimit Shock Events
  0x03  =====  =               =  ===  == Rotating Media Statistics (rev 1) ==
  0x03  0x008  4           11949  ---  Spindle Motor Power-on Hours
  0x03  0x010  4            9892  ---  Head Flying Hours
  0x03  0x018  4           14645  ---  Head Load Events
  0x03  0x020  4             456  ---  Number of Reallocated Logical Sectors
  0x03  0x028  4               0  ---  Read Recovery Attempts
  0x03  0x030  4               0  ---  Number of Mechanical Start Failures
  [...]
                                  |||_ C monitored condition met
                                  ||__ D supports DSN
                                  |___ N normalized value
  , w którym jest wzmianka o jakichś przeniesionych sektorach logicznych, których nie ma w SMART. Niestety, nie posiadam starych danych z tego dziennika, nie wiem więc, co te sektory znaczą (czy nie zostały one np. zremapowane jeszcze w fabryce). Nic też nie znalazłem w internecie.

  Wydaje mi się, że te 8 sektorów było nieczytelnych (nie zgadzały się sumy kontrolne danych na talerzach), jednak po ich nadpisaniu (np. resync RAIDa) udało się w te miejsca zapisać poprawnie dane. Miałem z czymś takim do czynienia na dyskach SCSI: dyski SCSI nie posiadają mechanizmu SMART, ale równorzędną (znacznie różniącą się od SMART) funkcjonalność raportowania stanu dysku. Między innymi, posiadają one taki oto dziennik błędów:

  Code:
  Background scan results log:
  
  [...]
     #  when        lba(hex)    [sk,asc,ascq]    reassign_status
     1 11424:00  0000000000330f9e  [1,18,7]   Recovered via rewrite in-place
     2 50015:39  0000000000124379  [1,18,7]   Recovered via rewrite in-place
     3 61272:16  0000000000124365  [1,18,7]   Recovered via rewrite in-place
  [...]


  Na dysku mam obecnie mniej ważne dane i używam go jako backupu.

  System operacyjny: Linux, Ubuntu 16.04

  Pełne wyjście smartctl:
  Spoiler:
  Code:
  smartctl 6.5 2016-01-24 r4214 [x86_64-linux-4.20.16-042016-generic] (local build)
  
  Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

  === START OF OFFLINE IMMEDIATE AND SELF-TEST SECTION ===
  Sending command: "Execute SMART Short self-test routine immediately in off-line mode".
  Drive command "Execute SMART Short self-test routine immediately in off-line mode" successful.
  Testing has begun.
  Please wait 2 minutes for test to complete.
  Test will complete after Wed May 15 10:26:05 2019  Use smartctl -X to abort test.
  smartctl 6.5 2016-01-24 r4214 [x86_64-linux-4.20.16-042016-generic] (local build)
  Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

  === START OF INFORMATION SECTION ===
  Model Family:     Toshiba 2.5" HDD MQ01UBD... (USB 3.0)
  Device Model:     TOSHIBA MQ01UBD100
  Serial Number:    8492TVRBT
  LU WWN Device Id: 0 000000 000000000
  Firmware Version: AX001U
  User Capacity:    1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]
  Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
  Rotation Rate:    5400 rpm
  Form Factor:      2.5 inches
  Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
  ATA Version is:   ATA8-ACS (minor revision not indicated)
  SATA Version is:  SATA 2.6, 3.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
  Local Time is:    Wed May 15 10:28:05 2019 CEST
  SMART support is: Available - device has SMART capability.
  SMART support is: Enabled
  AAM feature is:   Unavailable
  APM level is:     128 (minimum power consumption without standby)
  Rd look-ahead is: Enabled
  Write cache is:   Enabled
  ATA Security is:  Disabled, NOT FROZEN [SEC1]
  Wt Cache Reorder: Enabled

  === START OF READ SMART DATA SECTION ===
  SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

  General SMART Values:
  Offline data collection status:  (0x00)   Offline data collection activity
                 was never started.
                 Auto Offline Data Collection: Disabled.
  Self-test execution status:      (   0)   The previous self-test routine completed
                 without error or no self-test has ever
                 been run.
  Total time to complete Offline
  data collection:       (  120) seconds.
  Offline data collection
  capabilities:           (0x5b) SMART execute Offline immediate.
                 Auto Offline data collection on/off support.
                 Suspend Offline collection upon new
                 command.
                 Offline surface scan supported.
                 Self-test supported.
                 No Conveyance Self-test supported.
                 Selective Self-test supported.
  SMART capabilities:            (0x0003)   Saves SMART data before entering
                 power-saving mode.
                 Supports SMART auto save timer.
  Error logging capability:        (0x01)   Error logging supported.
                 General Purpose Logging supported.
  Short self-test routine
  recommended polling time:     (   2) minutes.
  Extended self-test routine
  recommended polling time:     ( 247) minutes.
  SCT capabilities:           (0x003d)   SCT Status supported.
                 SCT Error Recovery Control supported.
                 SCT Feature Control supported.
                 SCT Data Table supported.

  SMART Attributes Data Structure revision number: 16
  Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
  ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAGS    VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
    1 Raw_Read_Error_Rate     PO-R--   100   100   050    -    0
    2 Throughput_Performance  P-S---   100   100   050    -    0
    3 Spin_Up_Time            POS--K   100   100   001    -    2596
    4 Start_Stop_Count        -O--CK   100   100   000    -    5030
    5 Reallocated_Sector_Ct   PO--CK   100   100   050    -    0
    7 Seek_Error_Rate         PO-R--   100   100   050    -    0
    8 Seek_Time_Performance   P-S---   100   100   050    -    0
    9 Power_On_Hours          -O--CK   047   047   000    -    21335
   10 Spin_Retry_Count        PO--CK   199   100   030    -    0
   12 Power_Cycle_Count       -O--CK   100   100   000    -    421
  191 G-Sense_Error_Rate      -O--CK   100   100   000    -    46
  192 Power-Off_Retract_Count -O--CK   100   100   000    -    82
  193 Load_Cycle_Count        -O--CK   099   099   000    -    14675
  194 Temperature_Celsius     -O---K   100   100   000    -    36 (Min/Max 18/50)
  196 Reallocated_Event_Count -O--CK   100   100   000    -    0
  197 Current_Pending_Sector  -O--CK   100   100   000    -    0
  198 Offline_Uncorrectable   ----CK   100   100   000    -    0
  199 UDMA_CRC_Error_Count    -O--CK   200   200   000    -    0
  220 Disk_Shift              -O----   100   100   000    -    0
  222 Loaded_Hours            -O--CK   076   076   000    -    9941
  223 Load_Retry_Count        -O--CK   100   100   000    -    0
  224 Load_Friction           -O---K   100   100   000    -    0
  226 Load-in_Time            -OS--K   100   100   000    -    263
  240 Head_Flying_Hours       P-----   100   100   001    -    0
                              ||||||_ K auto-keep
                              |||||__ C event count
                              ||||___ R error rate
                              |||____ S speed/performance
                              ||_____ O updated online
                              |______ P prefailure warning

  General Purpose Log Directory Version 1
  SMART           Log Directory Version 1 [multi-sector log support]
  Address    Access  R/W   Size  Description
  0x00       GPL,SL  R/O      1  Log Directory
  0x01           SL  R/O      1  Summary SMART error log
  0x02           SL  R/O     51  Comprehensive SMART error log
  0x03       GPL     R/O     64  Ext. Comprehensive SMART error log
  0x04       GPL,SL  R/O      8  Device Statistics log
  0x06           SL  R/O      1  SMART self-test log
  0x07       GPL     R/O      1  Extended self-test log
  0x09           SL  R/W      1  Selective self-test log
  0x10       GPL     R/O      1  SATA NCQ Queued Error log
  0x11       GPL     R/O      1  SATA Phy Event Counters log
  0x80-0x9f  GPL,SL  R/W     16  Host vendor specific log
  0xe0       GPL,SL  R/W      1  SCT Command/Status
  0xe1       GPL,SL  R/W      1  SCT Data Transfer

  SMART Extended Comprehensive Error Log Version: 1 (64 sectors)
  No Errors Logged

  SMART Extended Self-test Log Version: 1 (1 sectors)
  Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
  # 1  Short offline       Completed without error       00%     21335         -
  # 2  Short offline       Completed without error       00%     21247         -
  # 3  Short offline       Completed without error       00%     21219         -
  # 4  Short offline       Completed without error       00%     21198         -
  # 5  Short offline       Completed without error       00%     21143         -
  # 6  Extended offline    Completed without error       00%     21129         -
  # 7  Short offline       Completed without error       00%     21125         -
  # 8  Short offline       Completed without error       00%     19619         -
  # 9  Short offline       Completed without error       00%     18637         -
  #10  Extended offline    Completed without error       00%     18637         -
  #11  Short offline       Completed without error       00%     18633         -
  #12  Short offline       Completed without error       00%     17578         -
  #13  Short offline       Completed without error       00%     15161         -
  #14  Short offline       Completed without error       00%     15112         -
  #15  Short offline       Completed without error       00%     13765         -
  #16  Short offline       Completed without error       00%     13125         -
  #17  Short offline       Completed without error       00%     12540         -
  #18  Extended offline    Completed without error       00%     12538         -
  #19  Short offline       Completed without error       00%     12512         -

  SMART Selective self-test log data structure revision number 1
   SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
      1        0        0  Not_testing
      2        0        0  Not_testing
      3        0        0  Not_testing
      4        0        0  Not_testing
      5        0        0  Not_testing
  Selective self-test flags (0x0):
    After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
  If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.

  SCT Status Version:                  2
  SCT Version (vendor specific):       1 (0x0001)
  SCT Support Level:                   1
  Device State:                        Active (0)
  Current Temperature:                    36 Celsius
  Power Cycle Min/Max Temperature:     28/37 Celsius
  Lifetime    Min/Max Temperature:     18/50 Celsius
  Under/Over Temperature Limit Count:   0/0

  SCT Temperature History Version:     2
  Temperature Sampling Period:         1 minute
  Temperature Logging Interval:        1 minute
  Min/Max recommended Temperature:      5/55 Celsius
  Min/Max Temperature Limit:            5/55 Celsius
  Temperature History Size (Index):    478 (56)

  Index    Estimated Time   Temperature Celsius
    57    2019-05-15 02:31    34  ***************
   ...    ..(  3 skipped).    ..  ***************
    61    2019-05-15 02:35    34  ***************
    62    2019-05-15 02:36    33  **************
    63    2019-05-15 02:37    33  **************
    64    2019-05-15 02:38    34  ***************
    65    2019-05-15 02:39    33  **************
   ...    ..(  3 skipped).    ..  **************
    69    2019-05-15 02:43    33  **************
    70    2019-05-15 02:44    34  ***************
    71    2019-05-15 02:45    33  **************
    72    2019-05-15 02:46    33  **************
    73    2019-05-15 02:47    34  ***************
    74    2019-05-15 02:48    33  **************
   ...    ..(  2 skipped).    ..  **************
    77    2019-05-15 02:51    33  **************
    78    2019-05-15 02:52    34  ***************
    79    2019-05-15 02:53    33  **************
    80    2019-05-15 02:54    34  ***************
    81    2019-05-15 02:55    34  ***************
    82    2019-05-15 02:56    33  **************
    83    2019-05-15 02:57    33  **************
    84    2019-05-15 02:58    34  ***************
    85    2019-05-15 02:59    33  **************
    86    2019-05-15 03:00    34  ***************
    87    2019-05-15 03:01    34  ***************
    88    2019-05-15 03:02    34  ***************
    89    2019-05-15 03:03    33  **************
    90    2019-05-15 03:04    33  **************
    91    2019-05-15 03:05    34  ***************
   ...    ..(  2 skipped).    ..  ***************
    94    2019-05-15 03:08    34  ***************
    95    2019-05-15 03:09    33  **************
    96    2019-05-15 03:10    34  ***************
   ...    ..(  7 skipped).    ..  ***************
   104    2019-05-15 03:18    34  ***************
   105    2019-05-15 03:19    35  ****************
   ...    ..(  4 skipped).    ..  ****************
   110    2019-05-15 03:24    35  ****************
   111    2019-05-15 03:25    36  *****************
   112    2019-05-15 03:26    34  ***************
   113    2019-05-15 03:27    36  *****************
   114    2019-05-15 03:28    35  ****************
   115    2019-05-15 03:29    36  *****************
   116    2019-05-15 03:30    35  ****************
   ...    ..(  2 skipped).    ..  ****************
   119    2019-05-15 03:33    35  ****************
   120    2019-05-15 03:34    36  *****************
   ...    ..( 14 skipped).    ..  *****************
   135    2019-05-15 03:49    36  *****************
   136    2019-05-15 03:50    37  ******************
   137    2019-05-15 03:51    36  *****************
   138    2019-05-15 03:52    37  ******************
   139    2019-05-15 03:53    37  ******************
   140    2019-05-15 03:54    36  *****************
   ...    ..(  6 skipped).    ..  *****************
   147    2019-05-15 04:01    36  *****************
   148    2019-05-15 04:02    37  ******************
   149    2019-05-15 04:03    36  *****************
   ...    ..( 18 skipped).    ..  *****************
   168    2019-05-15 04:22    36  *****************
   169    2019-05-15 04:23    35  ****************
   ...    ..(  3 skipped).    ..  ****************
   173    2019-05-15 04:27    35  ****************
   174    2019-05-15 04:28    36  *****************
   175    2019-05-15 04:29    35  ****************
   ...    ..( 12 skipped).    ..  ****************
   188    2019-05-15 04:42    35  ****************
   189    2019-05-15 04:43    36  *****************
   190    2019-05-15 04:44    35  ****************
   ...    ..(  2 skipped).    ..  ****************
   193    2019-05-15 04:47    35  ****************
   194    2019-05-15 04:48    36  *****************
   195    2019-05-15 04:49    35  ****************
   196    2019-05-15 04:50    36  *****************
   197    2019-05-15 04:51    35  ****************
   ...    ..(  2 skipped).    ..  ****************
   200    2019-05-15 04:54    35  ****************
   201    2019-05-15 04:55    36  *****************
   202    2019-05-15 04:56    35  ****************
   203    2019-05-15 04:57    35  ****************
   204    2019-05-15 04:58    36  *****************
   205    2019-05-15 04:59    36  *****************
   206    2019-05-15 05:00    36  *****************
   207    2019-05-15 05:01    35  ****************
   208    2019-05-15 05:02    36  *****************
   209    2019-05-15 05:03    35  ****************
   ...    ..(  3 skipped).    ..  ****************
   213    2019-05-15 05:07    35  ****************
   214    2019-05-15 05:08    36  *****************
   215    2019-05-15 05:09    36  *****************
   216    2019-05-15 05:10    35  ****************
   217    2019-05-15 05:11    36  *****************
   218    2019-05-15 05:12    35  ****************
   ...    ..(  5 skipped).    ..  ****************
   224    2019-05-15 05:18    35  ****************
   225    2019-05-15 05:19    34  ***************
   226    2019-05-15 05:20    35  ****************
   ...    ..(  3 skipped).    ..  ****************
   230    2019-05-15 05:24    35  ****************
   231    2019-05-15 05:25    36  *****************
   ...    ..(  2 skipped).    ..  *****************
   234    2019-05-15 05:28    36  *****************
   235    2019-05-15 05:29    35  ****************
   236    2019-05-15 05:30    35  ****************
   237    2019-05-15 05:31    34  ***************
   238    2019-05-15 05:32    35  ****************
   239    2019-05-15 05:33    35  ****************
   240    2019-05-15 05:34    35  ****************
   241    2019-05-15 05:35    34  ***************
   ...    ..( 49 skipped).    ..  ***************
   291    2019-05-15 06:25    34  ***************
   292    2019-05-15 06:26    33  **************
   293    2019-05-15 06:27    34  ***************
   294    2019-05-15 06:28    33  **************
   295    2019-05-15 06:29    34  ***************
   296    2019-05-15 06:30    34  ***************
   297    2019-05-15 06:31    34  ***************
   298    2019-05-15 06:32    33  **************
   299    2019-05-15 06:33    33  **************
   300    2019-05-15 06:34    33  **************
   301    2019-05-15 06:35    34  ***************
   ...    ..(  2 skipped).    ..  ***************
   304    2019-05-15 06:38    34  ***************
   305    2019-05-15 06:39    33  **************
   306    2019-05-15 06:40    33  **************
   307    2019-05-15 06:41    34  ***************
   ...    ..( 13 skipped).    ..  ***************
   321    2019-05-15 06:55    34  ***************
   322    2019-05-15 06:56    33  **************
   323    2019-05-15 06:57    34  ***************
   324    2019-05-15 06:58    34  ***************
   325    2019-05-15 06:59    34  ***************
   326    2019-05-15 07:00    33  **************
   327    2019-05-15 07:01    33  **************
   328    2019-05-15 07:02    34  ***************
   ...    ..(  2 skipped).    ..  ***************
   331    2019-05-15 07:05    34  ***************
   332    2019-05-15 07:06    33  **************
   333    2019-05-15 07:07    34  ***************
   ...    ..( 16 skipped).    ..  ***************
   350    2019-05-15 07:24    34  ***************
   351    2019-05-15 07:25    33  **************
   352    2019-05-15 07:26    34  ***************
   ...    ..( 28 skipped).    ..  ***************
   381    2019-05-15 07:55    34  ***************
   382    2019-05-15 07:56    35  ****************
   383    2019-05-15 07:57    34  ***************
   ...    ..( 22 skipped).    ..  ***************
   406    2019-05-15 08:20    34  ***************
   407    2019-05-15 08:21    33  **************
   408    2019-05-15 08:22    34  ***************
   ...    ..( 12 skipped).    ..  ***************
   421    2019-05-15 08:35    34  ***************
   422    2019-05-15 08:36    33  **************
   423    2019-05-15 08:37    34  ***************
   ...    ..(  6 skipped).    ..  ***************
   430    2019-05-15 08:44    34  ***************
   431    2019-05-15 08:45    33  **************
   432    2019-05-15 08:46    33  **************
   433    2019-05-15 08:47    33  **************
   434    2019-05-15 08:48    34  ***************
   435    2019-05-15 08:49    33  **************
   436    2019-05-15 08:50    34  ***************
   437    2019-05-15 08:51    33  **************
   438    2019-05-15 08:52    33  **************
   439    2019-05-15 08:53    34  ***************
   440    2019-05-15 08:54    34  ***************
   441    2019-05-15 08:55    33  **************
   442    2019-05-15 08:56    34  ***************
   443    2019-05-15 08:57    34  ***************
   444    2019-05-15 08:58    34  ***************
   445    2019-05-15 08:59    33  **************
   446    2019-05-15 09:00    33  **************
   447    2019-05-15 09:01    34  ***************
   ...    ..( 12 skipped).    ..  ***************
   460    2019-05-15 09:14    34  ***************
   461    2019-05-15 09:15     ?  -
   462    2019-05-15 09:16    28  *********
   463    2019-05-15 09:17     ?  -
   464    2019-05-15 09:18     ?  -
   465    2019-05-15 09:19    28  *********
   466    2019-05-15 09:20    28  *********
   467    2019-05-15 09:21    28  *********
   468    2019-05-15 09:22     ?  -
   469    2019-05-15 09:23    29  **********
   470    2019-05-15 09:24     ?  -
   471    2019-05-15 09:25    28  *********
   ...    ..(  2 skipped).    ..  *********
   474    2019-05-15 09:28    28  *********
   475    2019-05-15 09:29    29  **********
   ...    ..(  2 skipped).    ..  **********
     0    2019-05-15 09:32    29  **********
     1    2019-05-15 09:33    31  ************
     2    2019-05-15 09:34    32  *************
     3    2019-05-15 09:35    31  ************
   ...    ..( 17 skipped).    ..  ************
    21    2019-05-15 09:53    31  ************
    22    2019-05-15 09:54    32  *************
   ...    ..(  5 skipped).    ..  *************
    28    2019-05-15 10:00    32  *************
    29    2019-05-15 10:01    33  **************
    30    2019-05-15 10:02    33  **************
    31    2019-05-15 10:03    34  ***************
    32    2019-05-15 10:04    33  **************
    33    2019-05-15 10:05    33  **************
    34    2019-05-15 10:06    34  ***************
   ...    ..(  4 skipped).    ..  ***************
    39    2019-05-15 10:11    34  ***************
    40    2019-05-15 10:12    35  ****************
   ...    ..(  2 skipped).    ..  ****************
    43    2019-05-15 10:15    35  ****************
    44    2019-05-15 10:16    34  ***************
    45    2019-05-15 10:17    35  ****************
    46    2019-05-15 10:18    34  ***************
    47    2019-05-15 10:19    35  ****************
    48    2019-05-15 10:20    34  ***************
    49    2019-05-15 10:21    35  ****************
    50    2019-05-15 10:22    34  ***************
    51    2019-05-15 10:23    35  ****************
    52    2019-05-15 10:24    35  ****************
    53    2019-05-15 10:25    36  *****************
    54    2019-05-15 10:26    36  *****************
    55    2019-05-15 10:27    36  *****************
    56    2019-05-15 10:28    35  ****************

  SCT Error Recovery Control:
             Read: Disabled
            Write: Disabled

  Device Statistics (GP Log 0x04)
  Page  Offset Size        Value Flags Description
  0x01  =====  =               =  ===  == General Statistics (rev 2) ==
  0x01  0x008  4             421  ---  Lifetime Power-On Resets
  0x01  0x010  4           21335  ---  Power-on Hours
  0x01  0x018  6     14398664474  ---  Logical Sectors Written
  0x01  0x020  6       123133172  ---  Number of Write Commands
  0x01  0x028  6     11342800400  ---  Logical Sectors Read
  0x01  0x030  6       186605597  ---  Number of Read Commands
  0x02  =====  =               =  ===  == Free-Fall Statistics (rev 1) ==
  0x02  0x010  4              46  ---  Overlimit Shock Events
  0x03  =====  =               =  ===  == Rotating Media Statistics (rev 1) ==
  0x03  0x008  4           12009  ---  Spindle Motor Power-on Hours
  0x03  0x010  4            9941  ---  Head Flying Hours
  0x03  0x018  4           14675  ---  Head Load Events
  0x03  0x020  4             456  ---  Number of Reallocated Logical Sectors
  0x03  0x028  4               0  ---  Read Recovery Attempts
  0x03  0x030  4               0  ---  Number of Mechanical Start Failures
  0x04  =====  =               =  ===  == General Errors Statistics (rev 1) ==
  0x04  0x008  4               0  ---  Number of Reported Uncorrectable Errors
  0x04  0x010  4             313  ---  Resets Between Cmd Acceptance and Completion
  0x05  =====  =               =  ===  == Temperature Statistics (rev 1) ==
  0x05  0x008  1              36  ---  Current Temperature
  0x05  0x010  1              32  N--  Average Short Term Temperature
  0x05  0x018  1              31  N--  Average Long Term Temperature
  0x05  0x020  1              50  ---  Highest Temperature
  0x05  0x028  1              18  ---  Lowest Temperature
  0x05  0x030  1              40  N--  Highest Average Short Term Temperature
  0x05  0x038  1              27  N--  Lowest Average Short Term Temperature
  0x05  0x040  1              36  N--  Highest Average Long Term Temperature
  0x05  0x048  1              30  N--  Lowest Average Long Term Temperature
  0x05  0x050  4               0  ---  Time in Over-Temperature
  0x05  0x058  1              55  ---  Specified Maximum Operating Temperature
  0x05  0x060  4               0  ---  Time in Under-Temperature
  0x05  0x068  1               5  ---  Specified Minimum Operating Temperature
  0x06  =====  =               =  ===  == Transport Statistics (rev 1) ==
  0x06  0x008  4           24138  ---  Number of Hardware Resets
  0x06  0x018  4               0  ---  Number of Interface CRC Errors
  0x07  =====  =               =  ===  == Solid State Device Statistics (rev 1) ==
  0x07  0x008  1              35  N--  Percentage Used Endurance Indicator
                                  |||_ C monitored condition met
                                  ||__ D supports DSN
                                  |___ N normalized value

  SATA Phy Event Counters (GP Log 0x11)
  ID      Size     Value  Description
  0x0001  4            0  Command failed due to ICRC error
  0x0002  4            0  R_ERR response for data FIS
  0x0003  4            0  R_ERR response for device-to-host data FIS
  0x0004  4            0  R_ERR response for host-to-device data FIS
  0x0005  4            0  R_ERR response for non-data FIS
  0x0006  4            0  R_ERR response for device-to-host non-data FIS
  0x0007  4            0  R_ERR response for host-to-device non-data FIS
  0x0008  4            0  Device-to-host non-data FIS retries
  0x0009  4        24586  Transition from drive PhyRdy to drive PhyNRdy
  0x000a  4            0  Device-to-host register FISes sent due to a COMRESET
  0x000b  4            0  CRC errors within host-to-device FIS
  0x000d  4            0  Non-CRC errors within host-to-device FIS
  0x000f  4            0  R_ERR response for host-to-device data FIS, CRC
  0x0010  4            0  R_ERR response for host-to-device data FIS, non-CRC
  0x0012  4            0  R_ERR response for host-to-device non-data FIS, CRC
  0x0013  4            0  R_ERR response for host-to-device non-data FIS, non-CRC

 • Helpful post
  #2
  Andrzej Ch.
  Level 32  
  Twój przypadek to błędy tzw "oczekujące"
  Czasem tak się zdarza i jest to związane z "logicznym" a nie fizycznym błędem powierzchni nośnika. Problem może występować przy próbie zapisu gdy nastąpi skok napięcia i wtedy takie dane zapiszą się zniekształcone przez co ich poprawny odczyt jest niemożliwy, stąd zgłaszany jest błąd. Jeśli ten stan będzie się utrzymywał wówczas po jakimś czasie zostanie ustany błąd "bad sector" i wpisany zostanie do smart dysku. Jednak wystarczy jeszcze raz nadpisać wątpliwe sektory i jeśli wróci wszystko do normy, to dysk jest w porządku.
  Smart dysku nie wykazuje niepokojących danych.
 • Helpful post
  #3
  helmud7543
  Level 43  
  Takie wyniki dają sektory na granicy odczytu lub niestabilne zasilanie. Dziwny jest brak jakichkolwiek oznak problemu w RAW read error rate, powinien być w obu przypadkach, ale może ten typ tak ma. Zrób mu test odczytu.
 • #4
  matjon
  Level 12  
  Dziękuję za odpowiedzi.
  SMART dysku rzeczywiście jest w porządku, tylko mnie niepokoi to:
  Code:
  0x03  0x020  4             456  ---  Number of Reallocated Logical Sectors
  z "Device Statistics (GP Log 0x04)". W "zwykłym" SMART tych sektorów nie ma.

  Quote:
  Takie wyniki dają sektory na granicy odczytu lub niestabilne zasilanie.
  Rzeczywiście zasilanie jest miejscami niestabilne - porty USB w moim laptopie są zużyte i zdarza się, że na moment dysk traci zasilanie. Wtedy jest tak jakbym go odłączył i podłączył na nowo - zamykana jest partycja zaszyfrowana (LUKS), dysk jest usuwany z RAID1, itd. Na szczęście ostatnio to się zdarza rzadko.

  Quote:
  Dziwny jest brak jakichkolwiek oznak problemu w RAW read error rate, powinien być w obu przypadkach, ale może ten typ tak ma.
  Jeśli błędy były tylko w przeszłości, to chyba nie powinno być niczego w "RAW read error rate". :)

  Quote:
  Zrób mu test odczytu.
  Wykonałem ostatnio długi test SMART i nie znalazł żadnych błędów. Jutro wykonam go ponownie.
 • #5
  helmud7543
  Level 43  
  matjon wrote:

  Quote:
  Dziwny jest brak jakichkolwiek oznak problemu w RAW read error rate, powinien być w obu przypadkach, ale może ten typ tak ma.
  Jeśli błędy były tylko w przeszłości, to chyba nie powinno być niczego w "RAW read error rate". :)

  Oprócz Seagate nie znam dysków w których ten parametr zmienia się w obie strony, ale może Toschiba tak ma.
  matjon wrote:

  Quote:
  Zrób mu test odczytu.
  Wykonałem ostatnio długi test SMART i nie znalazł żadnych błędów. Jutro wykonam go ponownie.
  [/quote]
  Chodziło mi o test czasów odczytu sektorów, np: Victorią.
 • #6
  matjon
  Level 12  
  helmud7543 wrote:
  Dziwny jest brak jakichkolwiek oznak problemu w RAW read error rate, powinien być w obu przypadkach, ale może ten typ tak ma.

  Przy okazji: mam jeszcze jeden dysk twardy (Hitachi Travelstar 5K320), który ma 2 bad sectory, ale mimo to przez cały czas raportował zerowe wartości parametru "RAW read error rate". Miałem skrypt, który co jakiś czas zapisywał mi parametry SMART dysku twardego i wszędzie mam "RAW read error rate" równy zero. Dla ciekawych - parametry tamtego dysku:
  Spoiler:
  Code:

  smartctl 6.5 2016-01-24 r4214 [x86_64-linux-4.20.16-042016-generic] (local build)
  Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

  === START OF INFORMATION SECTION ===
  Model Family:     Hitachi Travelstar 5K320
  Device Model:     Hitachi HTS543232L9SA00
  Serial Number:    080617FB0400LEG54Y6A
  LU WWN Device Id: 5 000cca 55dc25868
  Firmware Version: FB4OC43C
  User Capacity:    320,072,933,376 bytes [320 GB]
  Sector Size:      512 bytes logical/physical
  Rotation Rate:    5400 rpm
  Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
  ATA Version is:   ATA8-ACS T13/1699-D revision 3f
  SATA Version is:  SATA 2.6, 1.5 Gb/s
  Local Time is:    Sat May 18 11:00:13 2019 CEST
  SMART support is: Available - device has SMART capability.
  SMART support is: Enabled
  AAM feature is:   Disabled
  APM feature is:   Disabled
  Rd look-ahead is: Enabled
  Write cache is:   Enabled
  ATA Security is:  Disabled, NOT FROZEN [SEC1]
  Wt Cache Reorder: Enabled

  [...]
  SMART Attributes Data Structure revision number: 16
  Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
  ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAGS    VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
    1 Raw_Read_Error_Rate     PO-R--   100   100   062    -    0
    2 Throughput_Performance  P-S---   100   100   040    -    0
    3 Spin_Up_Time            POS---   253   253   033    -    0
    4 Start_Stop_Count        -O--C-   088   088   000    -    19455
    5 Reallocated_Sector_Ct   PO--CK   100   100   005    -    2
    7 Seek_Error_Rate         PO-R--   100   100   067    -    0
    8 Seek_Time_Performance   P-S---   100   100   040    -    0
    9 Power_On_Hours          -O--C-   023   023   000    -    34024
   10 Spin_Retry_Count        PO--C-   100   100   060    -    0
   12 Power_Cycle_Count       -O--CK   088   088   000    -    19104
  191 G-Sense_Error_Rate      -O-R--   100   100   000    -    0
  192 Power-Off_Retract_Count -O--CK   094   094   000    -    1355
  193 Load_Cycle_Count        -O--C-   093   093   000    -    79569
  194 Temperature_Celsius     -O----   122   122   000    -    45 (Min/Max 14/55)
  196 Reallocated_Event_Count -O--CK   100   100   000    -    2
  197 Current_Pending_Sector  -O---K   100   100   000    -    0
  198 Offline_Uncorrectable   ---R--   100   100   000    -    0
  199 UDMA_CRC_Error_Count    -O-R--   200   200   000    -    1
  223 Load_Retry_Count        -O-R--   100   100   000    -    0
                              ||||||_ K auto-keep
                              |||||__ C event count
                              ||||___ R error rate
                              |||____ S speed/performance
                              ||_____ O updated online
                              |______ P prefailure warning
  [...]

  helmud7543 wrote:
  Chodziło mi o test czasów odczytu sektorów, np: Victorią.

  Nie mam zainstalowanego Windowsa, ale w najbliższym czasie spróbuję puścić na tym dysku MHDD.

  W ogóle to coraz bardziej myślę, że te sektory wyliczone jako "Number of Reallocated Logical Sectors" są stare i po prostu byłem ich nieświadomy. Sugeruje to, że dysk jest bezpieczny.