Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
BotlandBotland
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Nie mogę wgrać szkicu z biblioteką TimerOne

03 Sie 2019 17:10 135 1
 • Poziom 20  
  Witam

  Nie mogę wrzucić szkicu z biblioteką TimerOne.

  Arduino Nano
  Arduino Uno
  Oba klony

  Inne szkice wgrywają się. Działają

  Tu wywal mi takie błędy

  Spoiler:
  Arduino:1.8.7 (Windows 7), Płytka:"Arduino/Genuino Uno"

  C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files\Arduino\hardware -tools C:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Ania\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10807 -build-path C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693 -warnings=none -build-cache C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_cache_496912 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Ania\Desktop\Comfort_Turn_Signal_v1.0\Comfort_Turn_Signal_v1.0.ino
  C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files\Arduino\hardware -tools C:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Ania\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10807 -build-path C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693 -warnings=none -build-cache C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_cache_496912 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Ania\Desktop\Comfort_Turn_Signal_v1.0\Comfort_Turn_Signal_v1.0.ino
  Using board 'uno' from platform in folder: C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr
  Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr
  Detecting libraries used...
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\sketch\\Comfort_Turn_Signal_v1.0.ino.cpp" -o nul
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Ania\\Documents\\Arduino\\libraries\\TimerOne" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\sketch\\Comfort_Turn_Signal_v1.0.ino.cpp" -o nul
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Ania\\Documents\\Arduino\\libraries\\TimerOne" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\sketch\\TimerOne.cpp" -o nul
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Ania\\Documents\\Arduino\\libraries\\TimerOne" "C:\\Users\\Ania\\Documents\\Arduino\\libraries\\TimerOne\\TimerOne.cpp" -o nul
  Generating function prototypes...
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Ania\\Documents\\Arduino\\libraries\\TimerOne" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\sketch\\Comfort_Turn_Signal_v1.0.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
  Kompilowanie szkicu...
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Ania\\Documents\\Arduino\\libraries\\TimerOne" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\sketch\\Comfort_Turn_Signal_v1.0.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\sketch\\Comfort_Turn_Signal_v1.0.ino.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Ania\\Documents\\Arduino\\libraries\\TimerOne" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\sketch\\TimerOne.cpp" -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\sketch\\TimerOne.cpp.o"
  Compiling libraries...
  Compiling library "TimerOne"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Ania\\Documents\\Arduino\\libraries\\TimerOne" "C:\\Users\\Ania\\Documents\\Arduino\\libraries\\TimerOne\\TimerOne.cpp" -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\libraries\\TimerOne\\TimerOne.cpp.o"
  Compiling core...
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -c -g -x assembler-with-cpp -flto -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\wiring_pulse.S" -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\wiring_pulse.S.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\wiring_digital.c" -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\wiring_digital.c.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\WInterrupts.c" -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\WInterrupts.c.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\hooks.c" -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\hooks.c.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\wiring_pulse.c" -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\wiring_pulse.c.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\wiring_shift.c" -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\wiring_shift.c.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\wiring.c" -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\wiring.c.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\wiring_analog.c" -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\wiring_analog.c.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\CDC.cpp" -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\CDC.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\Print.cpp" -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\Print.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\HardwareSerial.cpp" -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\HardwareSerial.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\HardwareSerial0.cpp" -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\HardwareSerial0.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\HardwareSerial1.cpp" -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\HardwareSerial1.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\Stream.cpp" -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\Stream.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\Tone.cpp" -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\Tone.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\USBCore.cpp" -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\USBCore.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\HardwareSerial2.cpp" -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\HardwareSerial2.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\WMath.cpp" -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\WMath.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\WString.cpp" -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\WString.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\abi.cpp" -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\abi.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\HardwareSerial3.cpp" -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\HardwareSerial3.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\IPAddress.cpp" -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\IPAddress.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\main.cpp" -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\main.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\PluggableUSB.cpp" -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\PluggableUSB.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\new.cpp" -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\new.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\core.a" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\CDC.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\core.a" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\HardwareSerial.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\core.a" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\HardwareSerial0.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\core.a" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\HardwareSerial1.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\core.a" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\HardwareSerial2.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\core.a" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\HardwareSerial3.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\core.a" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\IPAddress.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\core.a" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\PluggableUSB.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\core.a" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\Print.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\core.a" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\Stream.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\core.a" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\Tone.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\core.a" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\USBCore.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\core.a" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\WInterrupts.c.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\core.a" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\WMath.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\core.a" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\WString.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\core.a" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\abi.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\core.a" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\hooks.c.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\core.a" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\main.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\core.a" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\new.cpp.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\core.a" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\wiring.c.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\core.a" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\wiring_analog.c.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\core.a" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\wiring_digital.c.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\core.a" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\wiring_pulse.S.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\core.a" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\wiring_pulse.c.o"
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\core.a" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\core\\wiring_shift.c.o"
  Archiwizowanie budowanego rdzenia (buforowanie) w: C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_cache_496912\core\core_arduino_avr_uno_5638c217b04eda8279099c4937887265.a
  Linking everything together...
  "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693/Comfort_Turn_Signal_v1.0.ino.elf" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\sketch\\Comfort_Turn_Signal_v1.0.ino.cpp.o" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\sketch\\TimerOne.cpp.o" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693\\libraries\\TimerOne\\TimerOne.cpp.o" "C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693/core\\core.a" "-LC:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_111693" -lm
  C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693\libraries\TimerOne\TimerOne.cpp.o (symbol from plugin): In function `__vector_13':

  (.text+0x0): multiple definition of `__vector_13'

  C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693\sketch\TimerOne.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

  C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693\libraries\TimerOne\TimerOne.cpp.o (symbol from plugin): In function `__vector_13':

  (.text+0x0): multiple definition of `Timer1'

  C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693\sketch\TimerOne.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

  C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693\libraries\TimerOne\TimerOne.cpp.o (symbol from plugin): In function `__vector_13':

  (.text+0x0): multiple definition of `TimerOne::setPeriod(long)'

  C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693\sketch\TimerOne.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

  C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693\libraries\TimerOne\TimerOne.cpp.o (symbol from plugin): In function `__vector_13':

  (.text+0x0): multiple definition of `TimerOne::initialize(long)'

  C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693\sketch\TimerOne.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

  C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693\libraries\TimerOne\TimerOne.cpp.o (symbol from plugin): In function `__vector_13':

  (.text+0x0): multiple definition of `TimerOne::setPwmDuty(char, int)'

  C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693\sketch\TimerOne.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

  C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693\libraries\TimerOne\TimerOne.cpp.o (symbol from plugin): In function `__vector_13':

  (.text+0x0): multiple definition of `TimerOne::disablePwm(char)'

  C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693\sketch\TimerOne.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

  C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693\libraries\TimerOne\TimerOne.cpp.o (symbol from plugin): In function `__vector_13':

  (.text+0x0): multiple definition of `TimerOne::detachInterrupt()'

  C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693\sketch\TimerOne.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

  C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693\libraries\TimerOne\TimerOne.cpp.o (symbol from plugin): In function `__vector_13':

  (.text+0x0): multiple definition of `TimerOne::resume()'

  C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693\sketch\TimerOne.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

  C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693\libraries\TimerOne\TimerOne.cpp.o (symbol from plugin): In function `__vector_13':

  (.text+0x0): multiple definition of `TimerOne::pwm(char, int, long)'

  C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693\sketch\TimerOne.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

  C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693\libraries\TimerOne\TimerOne.cpp.o (symbol from plugin): In function `__vector_13':

  (.text+0x0): multiple definition of `TimerOne::attachInterrupt(void (*)(), long)'

  C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693\sketch\TimerOne.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

  C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693\libraries\TimerOne\TimerOne.cpp.o (symbol from plugin): In function `__vector_13':

  (.text+0x0): multiple definition of `TimerOne::start()'

  C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693\sketch\TimerOne.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

  C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693\libraries\TimerOne\TimerOne.cpp.o (symbol from plugin): In function `__vector_13':

  (.text+0x0): multiple definition of `TimerOne::restart()'

  C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693\sketch\TimerOne.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

  C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693\libraries\TimerOne\TimerOne.cpp.o (symbol from plugin): In function `__vector_13':

  (.text+0x0): multiple definition of `TimerOne::stop()'

  C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693\sketch\TimerOne.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

  C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693\libraries\TimerOne\TimerOne.cpp.o (symbol from plugin): In function `__vector_13':

  (.text+0x0): multiple definition of `TimerOne::read()'

  C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\arduino_build_111693\sketch\TimerOne.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

  collect2.exe: error: ld returned 1 exit status

  Użycie biblioteki TimerOne w wersji 1.1 z folderu: C:\Users\Ania\Documents\Arduino\libraries\TimerOne
  exit status 1
  Błąd kompilacji dla płytki Arduino/Genuino Uno.


  Próbowałem usunąć starą i zainstalować nową bibliotekę. Bez zmian.


  Druga sprawa.
  Jeżeli wrzucę skopiowany szkic, ładuję się ale nie działa

  Oryginalny ma jeszcze dwie zakładki. Obok właściwego szkicu otwiera się zakładka TimerOne.ccp oraz TimerOne.h

  Jakiś sposób?
  Coś źle robię?
 • BotlandBotland
 • Pomocny post
  Poziom 38  
  kamo502 napisał:
  Obok właściwego szkicu otwiera się zakładka TimerOne.ccp oraz TimerOne.h

  Arduino IDE dwa razy próbuje kompilować bibliotekę TimerOne. Dodatkowe zakładki z plikami TimerOne.ccp oraz TimerOne.h w Arduino IDE są całkowicie zbędne.
  Wystarczy we własnym programie dać na początku:
  Kod: c
  Zaloguj się, aby zobaczyć kod

  Oczywiście wcześniej musi być "zainstalowana" biblioteka TimerOne za pomocą Menedżera bibliotek w Arduino IDE.