Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Solved] Makro Ms Access - Na Access makro VBA do kopiowania tabel

tomo999999999 30 Sep 2019 08:36 810 23
 • #1
  tomo999999999
  Level 9  
  Mam problem, że muszę utworzyć kod VBA dla MS Access 2016, który skopiuje zawartość tabeli 1 do tabeli 2 z dwoma warunkami

  1.) Jeśli nie znajdzie duplikatów w tabeli 2, kopiuje dane

  2.) Jeśli w tabeli 2 są duplikaty, wyświetla się komunikat o duplikatach i pytanie, czy kontynuować, czy przerwać.

  Mam ten kod VBA, ale nie wiem, jak go przerobić, aby działał tak, jak chcę

  Private Sub txtVWI_BeforeUpdate (Cancel As Integer)

  On Error GoTo Err_txtVWI_BeforeUpdate

  Dim intResponse As Integer

  Dim strTable As String

  Dim strFind As String

  Dim strSQL As String

  Dim rst As ADODB.Recordset

  Dim Conn As ADODB.Connection

  Set Conn = CurrentProject.Connection

  Set rst = New ADODB.Recordset

  strTable = "tblVWI"

  strSQL = "SELECT Count (*) FROM" & strTable & "WHERE" & "[Department] = '" &
  cboDepartment & "' AND [VWINum] = '" & txtVWI & "'"

  rst.Open strSQL, Conn

  If rst (0)> 0 Then 'duplicated record found.

  If Me.NewRecord Then

  intResponse = MsgBox ("This record exist" & vbCrLf & "Do you want to
  duplicate Item Number?", vbYesNo)

  If intResponse = vbNo Then

  Me.Undo

  End if

  End if

  End if

  Exit_txtVWI_BeforeUpdate:

  Exit Sub


  rst.Close

  Conn.Close

  Set rst = Nothing

  Set Conn = Nothing

  Err_txtVWI_BeforeUpdate:

  MsgBox Err.Description

  Resume Exit_txtVWI_BeforeUpdate

  End Sub
 • #2
  PRL
  Level 40  
  Nie da się przerobić tego kodu nie znając struktur tabel i nazwy pola, które może się duplikować.
 • #3
  tomo999999999
  Level 9  
  W obu tabelach są takie same pola a sprawdzane ma być pole data pod względem duplikatów
 • #4
  PRL
  Level 40  
  Code: sql
  Log in, to see the code


  Code: sql
  Log in, to see the code
 • #5
  tomo999999999
  Level 9  
  A jak to będzie wyglądać w kodzie VBA?
 • Helpful post
  #6
  PRL
  Level 40  
  Masz świadomość tego, że żeby Ci przedstawić poprawny kod, to trzeba do testów stworzyć bazę z tabelami i formularzem?
  Może i to niedużo roboty, ale zawsze zajmuje czas...
  Akces, to nie tabelka w Excelu. Im dalej w las, tym więcej przed Tobą problemów i pytań, skoro taki prosty kod (skopiowany z sieci) jest dla Ciebie problemem.

  Code: vbscript
  Log in, to see the code
 • #7
  tomo999999999
  Level 9  
  Tak dziękuję.

  Mam jeszcze problem taki jak na zdjęciu

  To mój kod

  1.) Kod 1

  Private Sub txtVWI_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
  On Error GoTo Err_txtVWI_BeforeUpdate
  Dim intResponse As Integer
  Dim strTable As String
  Dim strFind As String
  Dim strSQL As String
  Dim rst As ADODB.Recordset
  Dim Conn As ADODB.Connection
  Set Conn = CurrentProject.Connection
  Set rst = New ADODB.Recordset
  strTable = "Główna"
  strSQL = "SELECT Count(Główna.Data/Godzina) AS Duplikaty" & _ " FROM Główna" & _ " GROUP BY Główna.Data/Godzina" & _ " HAVING Count(Główna.Data/Godzina)>1"
  Set rs = db.OpenRecordset(strSQL) If rs.RecordCount = 0 Then
  strSQL = "INSERT INTO Główna" & _     " SELECT Tymczasowa.*" & _     " FROM Tymczasowa"     DoCmd.RunSQL (strSQL)
  rst.Open strSQL, Conn
  If rst(0) > 0 Then ' duplikaty znalezione.
  If Me.NewRecord Then
  intResponse = MsgBox("Ten zestaw danych już istnieje" & vbCrLf & "chcesz zduplikować zestaw danych?", vbYesNo)
  If intResponse = vbNo Then
  Me.Undo
  End If
  End If
  End If
  Exit_txtVWI_BeforeUpdate:
  Exit Sub

  rst.Close
  Conn.Close
  Set rst = Nothing
  Set Conn = Nothing
  Err_txtVWI_BeforeUpdate:
  MsgBox Err.Description
  Resume Exit_txtVWI_BeforeUpdate
  End Sub

  2.) Kod 2

  Private Sub DodlaczDoTabeli_Click() Dim db As Database Set db = CurrentDb Dim rs As DAO.Recordset strSQL = "SELECT Count(Główna.[Data/Godzina]) AS Duplikaty" & _ " FROM Główna" & _ " GROUP BY Główna.[Data/Godzina]" & _ " HAVING Count(Główna.[Data/Godzina])>1" Set rs = db.OpenRecordset(strSQL) If rs.RecordCount = 0 Then     strSQL = "INSERT INTO Główna" & _     " SELECT Tymczasowa.*" & _     " FROM Tymczasowa"     DoCmd.RunSQL (strSQL)     MsgBox "Dodano dane do tabeli.", vbInformation, "Informacja" Else     i = MsgBox("Są " & rs(0) & " duplikaty. Nie kopiuję!", vbCritical, "UWAGA") End If rs.Close Set rs = Nothing Set db = Nothing End Sub

  A tu jaki błąd mi wyskakuję

  Makro Ms Access - Na Access makro VBA do kopiowania tabel


  Bardzo proszę o pomoc.
  Pozdrawiam.
 • Helpful post
  #8
  PRL
  Level 40  
  Pisać programu nie da się metodą kopiuj/wklej.
  Edytor VB zgłosił błąd i napisał w czym problem.
 • #9
  tomo999999999
  Level 9  
  Dziękuję za pomoc

  Mam jeszcze jedno pytanie jak zrobić aby porównywał obie tabele czyli tabele 2 z tabelą 1 porównanie po rekordzie data i jak nie ma duplikatów to kopiuje a jak są duplikaty to pyta czy kopiować czy przerwać.

  Pozdrawiam serdecznie.

  Dodano po 29 [minuty]:

  Możesz polecić jakiś dobry kurs?
 • Helpful post
  #10
  PRL
  Level 40  
  Jak nie chcesz mieć duplikatów, to załóż na pole Data indeks bez powtórzeń.
 • #11
  tomo999999999
  Level 9  
  Cześć,

  Mam jeszcze jeden problem:

  Run-time error '3061'
  Za mało parametrów . Oczekiwano 2.

  Set rs = db.OpenRecordset(strSQL)

  Dołączam też zdjęcia.
  Bardzo proszę o pomoc
  Pozdrawiam.

  Makro Ms Access - Na Access makro VBA do kopiowania tabel


  Makro Ms Access - Na Access makro VBA do kopiowania tabel
 • #12
  PRL
  Level 40  
  Jak nie chcesz używać nawiasów kwadratowych, to odpowiednio nazywaj tebele i pola, a jak masz, jak masz, to:

  Code: vbscript
  Log in, to see the code


  P.S. Na przyszłość usuń '/' z nazwy daty i godziny.
 • #13
  tomo999999999
  Level 9  
  Dziękuję działa :)

  A możesz mi powiedzieć czemu ten kod nie działa i jak go uruchomić bo siedzę nad nim i nie mam pojęcia o co chodzi poproszę:

  Private Sub txtVWI_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
  On Error GoTo Err_txtVWI_BeforeUpdate
  Dim intResponse As Integer
  Dim strTable As String
  Dim strFind As String
  Dim strSQL As String
  Dim rst As ADODB.Recordset
  Dim Conn As ADODB.Connection
  Set Conn = CurrentProject.Connection
  Set rst = New ADODB.Recordset
  strTable = "Główna"
  strSQL = "SELECT Count([Główna].[Data/Godzina]) AS Duplikaty" & _
  " FROM Główna" & _
  " GROUP BY [Główna].[Data/Godzina]" & _
  " HAVING Count([Główna].[Data/Godzina])>1"
  Set rs = db.OpenRecordset(strSQL)
  If rs.RecordCount = 0 Then strSQL = "INSERT INTO Główna" & _
  " SELECT Tymczasowa.*" & _
  " FROM Tymczasowa"
  DoCmd.RunSQL (strSQL)
  rst.Open strSQL, Conn
  If rst(0) > 0 Then ' duplikaty znalezione.
  If Me.NewRecord Then
  intResponse = MsgBox("Ten zestaw danych już istnieje" & vbCrLf & "chcesz zduplikować zestaw danych?", vbYesNo)
  If intResponse = vbNo Then
  Me.Undo
  End If
  End If
  End If
  Exit_txtVWI_BeforeUpdate:
  Exit Sub

  rst.Close
  Conn.Close
  Set rst = Nothing
  Set Conn = Nothing
  Err_txtVWI_BeforeUpdate:
  MsgBox Err.Description
  Resume Exit_txtVWI_BeforeUpdate
  End Sub
 • #14
  PRL
  Level 40  
  Umieść kod w znacznikach i sformatuj go (wcięcia), bo tego się nie da czytać.
 • #15
  tomo999999999
  Level 9  
  
  Private Sub txtVWI_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
  On Error GoTo Err_txtVWI_BeforeUpdate
  Dim intResponse As Integer
  Dim strTable As String
  Dim strFind As String
  Dim strSQL As String
  Dim rst As ADODB.Recordset
  Dim Conn As ADODB.Connection
  Set Conn = CurrentProject.Connection
  Set rst = New ADODB.Recordset
  strTable = "Główna"
  strSQL = "SELECT Count([Główna].[Data/Godzina]) AS Duplikaty" & _
  " FROM Główna" & _
  " GROUP BY [Główna].[Data/Godzina]" & _
  " HAVING Count([Główna].[Data/Godzina])>1"
  Set rs = db.OpenRecordset(strSQL) 
  If rs.RecordCount = 0 Then strSQL = "INSERT INTO Główna" & _ 
  " SELECT Tymczasowa.*" & _
  " FROM Tymczasowa"
  DoCmd.RunSQL (strSQL)
  rst.Open strSQL, Conn
  If rst(0) > 0 Then ' duplikaty znalezione.
  If Me.NewRecord Then
  intResponse = MsgBox("Ten zestaw danych już istnieje" & vbCrLf & "chcesz zduplikować zestaw danych?", vbYesNo)
  If intResponse = vbNo Then
  Me.Undo
  End If
  End If
  End If
  Exit_txtVWI_BeforeUpdate:
  Exit Sub
  
  rst.Close
  Conn.Close
  Set rst = Nothing
  Set Conn = Nothing
  Err_txtVWI_BeforeUpdate:
  MsgBox Err.Description
  Resume Exit_txtVWI_BeforeUpdate
  End Sub
  
 • #16
  PRL
  Level 40  
  Pomieszałeś dwa różne kody. Tak się nie da.
  Co chcesz osiągnąć?
 • #17
  tomo999999999
  Level 9  
  Chodzi mi oto aby sprawdzał 2 tabelę Główną i Tymczasową czy są duplikaty i jeśli są to wyświetla informację że są duplikaty i czy wgrać czy przerwać.

  Czyli:

  Porównuje tabelę tymczasową z główną po dacie i jak znajdzie duplikaty w tabeli głównej to informuje o duplikatach i pyta czy wgrać rekordy mimo to.
 • #18
  PRL
  Level 40  
  Quote:
  Porównuje tabelę tymczasową z główną po dacie

  I tak chcesz każdą datę z Tymczasowej sprawdzać w Głównej pod kątem występowania duplikatów???
 • #19
  tomo999999999
  Level 9  
  Tak chcę zrobić
 • #20
  PRL
  Level 40  
  A co ma się dziać, gdy duplikatów nie ma?
  I czy duplikat w Głównej jest wtedy, gdy są w niej dwie takie same daty, czy duplikat nastąpi dopiero po dodaniu z Tymczasowej do Głównej?
  Chcesz pisać program, a nie potrafisz sprecyzować o co Tobie chodzi.

  Code: vbscript
  Log in, to see the code
 • #21
  tomo999999999
  Level 9  
  Jeśli nie znajdzie duplikatów Data/Godzina w tabeli Tymczasowa i Główna to dodaje rekordy z tabeli Tymczasowa do Główna
  A jak znajdzie duplikaty w tabeli Główna które występują też w tabeli Tymczasowej w kolumnie Data/Godzina to wyświetla komunikat o duplikatach i pyta czy kontynuować jeśli tak to mamy 3 opcje:

  1.) Dodaj z duplikatami
  2.) Zamień dane
  3.) Anulować

  Mam nadzieję że teraz lepiej opisałem.
 • #22
  PRL
  Level 40  
  Quote:
  1.) Dodaj z duplikatami
  2.) Zamień dane


  3. Rób co chcesz, to tylko baza danych.;)
 • #23
  tomo999999999
  Level 9  
  Możesz mi pomóc poproszę dopiero zaczynam a jest mi to bardzo potrzebne
 • #24
  PRL
  Level 40  
  Powyszy kod rozwiązuje temat, więc nie zaśmiecajmy forum. Reszta na PW.