Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Solved] Generowanie kodu kreskowego w Excelu błąd podczas generowania

08 Feb 2020 13:12 1875 8
 • Level 12  
  Potrzebuję wygenerować kod kreskowy tak jak w arkuszu poniżej kod jest dość długi, użyłem codowania 128 zgodnie z instrukcją zamieściłem makro niestety nie działa coś jak należy potrzebuję pilnie wykonać taki generator kodów do pracy na poniedziałek i tu zaczęło się sypać
  czy ktoś by mógł pomóc bo siedzę nad tym już 3 godzinę i lipa
  W załączniku arkusz i czcionka z kodem kreskowym

  Code:
  Public Function code128$(chaine$)
  
    'This function is governed by the GNU Lesser General Public License (GNU LGPL)
   'V 2.0.0
   'Parameters : a string
   'Return : * a string which give the bar code when it is dispayed with CODE128.TTF font
   '         * an empty string if the supplied parameter is no good
   Dim i%, checksum&, mini%, dummy%, tableB As Boolean
    code128$ = ""
    If Len(chaine$) > 0 Then
    'Check for valid characters
     For i% = 1 To Len(chaine$)
        Select Case Asc(Mid$(chaine$, i%, 1))
        Case 32 To 126, 203
        Case Else
          i% = 0
          Exit For
        End Select
      Next
      'Calculation of the code string with optimized use of tables B and C
     code128$ = ""
      tableB = True
      If i% > 0 Then
        i% = 1 'i% devient l'index sur la chaine / i% become the string index
       Do While i% <= Len(chaine$)
          If tableB Then
            'See if interesting to switch to table C
           'yes for 4 digits at start or end, else if 6 digits
           mini% = IIf(i% = 1 Or i% + 3 = Len(chaine$), 4, 6)
            GoSub testnum
            If mini% < 0 Then 'Choice of table C
             If i% = 1 Then 'Starting with table C
               code128$ = Chr$(205)
              Else 'Switch to table C
               code128$ = code128$ & Chr$(199)
              End If
              tableB = False
            Else
              If i% = 1 Then code128$ = Chr$(204) 'Starting with table B
           End If
          End If
          If Not tableB Then
            'We are on table C, try to process 2 digits
           mini% = 2
            GoSub testnum
            If mini% < 0 Then 'OK for 2 digits, process it
             dummy% = Val(Mid$(chaine$, i%, 2))
              dummy% = IIf(dummy% < 95, dummy% + 32, dummy% + 100)
              code128$ = code128$ & Chr$(dummy%)
              i% = i% + 2
            Else 'We haven't 2 digits, switch to table B
             code128$ = code128$ & Chr$(200)
              tableB = True
            End If
          End If
          If tableB Then
            'Process 1 digit with table B
           code128$ = code128$ & Mid$(chaine$, i%, 1)
            i% = i% + 1
          End If
        Loop
        'Calculation of the checksum
       For i% = 1 To Len(code128$)
          dummy% = Asc(Mid$(code128$, i%, 1))
          dummy% = IIf(dummy% < 127, dummy% - 32, dummy% - 100)
          If i% = 1 Then checksum& = dummy%
          checksum& = (checksum& + (i% - 1) * dummy%) Mod 103
        Next
        'Calculation of the checksum ASCII code
       checksum& = IIf(checksum& < 95, checksum& + 32, checksum& + 100)
        'Add the checksum and the STOP
       code128$ = code128$ & Chr$(checksum&) & Chr$(206)
      End If
    End If
    Exit Function
  testnum:
    'if the mini% characters from i% are numeric, then mini%=0
   mini% = mini% - 1
    If i% + mini% <= Len(chaine$) Then
      Do While mini% >= 0
        If Asc(Mid$(chaine$, i% + mini%, 1)) < 48 Or Asc(Mid$(chaine$, i% + mini%, 1)) > 57 Then Exit Do
        mini% = mini% - 1
      Loop
    End If
  Return
  End Function
  Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
 • Level 37  
  rafal24s wrote:
  siedzę nad tym już 3 godzinę i lipa

  Rozumiem, że na początku swego "posiedzenia" zainstalowałeś tą czcionkę i zresetowałeś offica i komputer :?: :idea:
  Po takim działaniu Twój plik wydruku (ten z poprzedniego wątku) realizował by wszystko co potrzebujesz po ustawieniu w komórce A10 czcionki Code128 :D
  Generowanie kodu kreskowego w Excelu błąd podczas generowania2020-02...png Download (43.66 kB)
 • Level 12  
  Tak, oczywiście cały czas takie coś : Generowanie kodu kreskowego w Excelu błąd podczas generowania
 • Level 12  
  niestety wtedy skaner wogule nie widzi kodu
 • Level 38  
  ZTCP *kod* = valid barcode
 • Level 12  
  tronics wrote:
  ZTCP *kod* = valid barcode

  mógłbyś wyjaśnić bo sie zgubiłem
 • Helpful post
  Level 38  
  Z Tego Co Pamiętam generowanie barcode z tekstu wymaga znaków start/stop na początku i na końcu, dla code39 na 99,9% były asteriski (*) Dla Code128 może być inny, nie pamiętam, strona
  https://support.idautomation.com/Barcode-Font...round-my-data-for-all-barcode-font-types/_587
  sugeruje odpowiednie znaki specjalne. Innymi słowy to co chcesz by było zakodowane w barcode musi mieć doklejone znaki specjalne na początku i końcu by były rozpoznawane przez skaner.
 • Level 12  
  do wklejenia kod :
  Code:
  Public Function code128$(chaine$)
  
  'This function is governed by the GNU Lesser General Public License (GNU LGPL)
  'V 2.0.0
  'Parameters : a string
  'Return : * a string which give the bar code when it is dispayed with CODE128.TTF font
  '         * an empty string if the supplied parameter is no good
      Dim i%, checksum&, mini%, dummy%, tableB As Boolean
      code128$ = ""
      If Len(chaine$) > 0 Then
          'Check for valid characters
          For i% = 1 To Len(chaine$)
              Select Case AscW(Mid$(chaine$, i%, 1))
                  Case 32 To 126, 203
                  Case Else
                      i% = 0
                      Exit For
              End Select
          Next
          'Calculation of the code string with optimized use of tables B and C
          code128$ = ""
          tableB = True
          If i% > 0 Then
              i% = 1                     'i% devient l'index sur la chaine / i% become the string index
              Do While i% <= Len(chaine$)
                  If tableB Then
                      'See if interesting to switch to table C
                      'yes for 4 digits at start or end, else if 6 digits
                      mini% = IIf(i% = 1 Or i% + 3 = Len(chaine$), 4, 6)
                      GoSub testnum
                      If mini% < 0 Then  'Choice of table C
                          If i% = 1 Then    'Starting with table C
                              code128$ = ChrW(205)
                          Else           'Switch to table C
                              code128$ = code128$ & ChrW(199)
                          End If
                          tableB = False
                      Else
                          If i% = 1 Then code128$ = ChrW(204)    'Starting with table B
                      End If
                  End If
                  If Not tableB Then
                      'We are on table C, try to process 2 digits
                      mini% = 2
                      GoSub testnum
                      If mini% < 0 Then  'OK for 2 digits, process it
                          dummy% = Val(Mid$(chaine$, i%, 2))
                          dummy% = IIf(dummy% < 95, dummy% + 32, dummy% + 100)
                          code128$ = code128$ & ChrW(dummy%)
                          i% = i% + 2
                      Else               'We haven't 2 digits, switch to table B
                          code128$ = code128$ & ChrW(200)
                          tableB = True
                      End If
                  End If
                  If tableB Then
                      'Process 1 digit with table B
                      code128$ = code128$ & Mid$(chaine$, i%, 1)
                      i% = i% + 1
                  End If
              Loop
              'Calculation of the checksum
              For i% = 1 To Len(code128$)
                  dummy% = AscW(Mid$(code128$, i%, 1))
                  dummy% = IIf(dummy% < 127, dummy% - 32, dummy% - 100)
                  If i% = 1 Then checksum& = dummy%
                  checksum& = (checksum& + (i% - 1) * dummy%) Mod 103
              Next
              'Calculation of the checksum ASCII code
              checksum& = IIf(checksum& < 95, checksum& + 32, checksum& + 100)
              'Add the checksum and the STOP
              code128$ = code128$ & ChrW(checksum&) & ChrW(206)
          End If
      End If
      Exit Function
  testnum:
      'if the mini% characters from i% are numeric, then mini%=0
      mini% = mini% - 1
      If i% + mini% <= Len(chaine$) Then
          Do While mini% >= 0
              If AscW(Mid$(chaine$, i% + mini%, 1)) < 48 Or AscW(Mid$(chaine$, i% + mini%, 1)) > 57 Then Exit Do
              mini% = mini% - 1
          Loop
      End If
      Return
  End Function