Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Linux mint - całkowity brak dźwięku (i pytania proste o sam linux też się znajd)

adamm1709 05 Jun 2020 13:52 4227 26
 • #1
  adamm1709
  Level 18  
  Witam,
  pierwszy raz w życiu mam do czynienia w ogóle z linuxem. Zainstalowałem mint na takim laptopiku Link
  Ogólnie na razie idzie mi fajnie, ale zauważyłem, że w ogóle nie ma dźwięku i nie mogę go włączyć.
  Linux mint - całkowity brak dźwięku (i pytania proste o sam linux też się znajd)
  Przesunąć nie mogę czułości, na klawiaturze przyciski nie reagują w ogóle, z boku ekranu też są, reagują, ale nie na dźwięk a jakoś dziwnie na interfejs np. w przeglądarce jaśnieje pasek po prawej (wyżej/niżej)
 • #2
  spy
  Level 27  
  Prawdopodobnie jądro nie ma sterowników. Przykładowy temat: https://www.reddit.com/r/linuxhardware/commen...nt_cx20672_audio_driver_not_working_in_linux/
  Trzeba popatrzeć co jest w systemie poleceniami lspci, lsmod itp, porównać co się załadowało, a co nie i jeśli nie ma sterowników, należy je albo dokompilować, albo podnieść jądro do najnowszej wersji dostępnej dla Minta, ewentualnie skompilować najnowsze jądro dev lub vanilla. Początkującemu nie polecam tej drugiej operacji, bo jest skomplikowana i coś o sprzęcie, linuksie i kernelu trzeba jednak wiedzieć.
 • Helpful post
  #5
  K_o_s

  Level 25  
  Pokaż co pokazuje polecenie lspci w konsoli ?

  Pozdr.
 • #6
  adamm1709
  Level 18  
  lsmod
  Spoiler:
  lsmod
  Module Size Used by
  rfcomm 81920 12
  ccm 20480 3
  bnep 24576 2
  snd_soc_sst_byt_cht_cx2072x 16384 0
  mei_hdcp 24576 0
  intel_rapl_msr 20480 0
  extcon_axp288 20480 0
  axp288_adc 16384 0
  axp288_fuel_gauge 28672 0
  axp288_charger 24576 0
  axp20x_pek 16384 0
  intel_powerclamp 20480 0
  gpio_keys 20480 0
  coretemp 20480 0
  kvm 655360 0
  irqbypass 16384 1 kvm
  punit_atom_debug 16384 0
  crct10dif_pclmul 16384 1
  crc32_pclmul 16384 0
  ghash_clmulni_intel 16384 0
  nls_iso8859_1 16384 1
  aesni_intel 372736 2
  aes_x86_64 20480 1 aesni_intel
  crypto_simd 16384 1 aesni_intel
  cryptd 24576 2 crypto_simd,ghash_clmulni_intel
  glue_helper 16384 1 aesni_intel
  intel_cstate 20480 0
  input_leds 16384 0
  iwlmvm 397312 0
  hp_wmi 16384 0
  btusb 57344 0
  sof_acpi_dev 20480 0
  joydev 28672 0
  mac80211 847872 1 iwlmvm
  snd_sof_intel_byt 24576 1 sof_acpi_dev
  snd_sof_intel_ipc 20480 1 snd_sof_intel_byt
  sparse_keymap 16384 1 hp_wmi
  btrtl 20480 1 btusb
  btbcm 16384 1 btusb
  snd_sof 98304 3 sof_acpi_dev,snd_sof_intel_byt,snd_sof_intel_ipc
  snd_sof_xtensa_dsp 16384 1 sof_acpi_dev
  btintel 24576 1 btusb
  libarc4 16384 1 mac80211
  snd_intel_sst_acpi 20480 1
  bluetooth 573440 41 btrtl,btintel,btbcm,bnep,btusb,rfcomm
  snd_intel_sst_core 53248 1 snd_intel_sst_acpi
  snd_soc_sst_atom_hifi2_platform 110592 2 snd_intel_sst_core
  snd_soc_acpi_intel_match 32768 2 sof_acpi_dev,snd_intel_sst_acpi
  snd_soc_acpi 16384 3 snd_soc_acpi_intel_match,sof_acpi_dev,snd_intel_sst_acpi
  snd_soc_cx2072x 61440 1
  ecdh_generic 16384 1 bluetooth
  hid_multitouch 28672 0
  iwlwifi 348160 1 iwlmvm
  ecc 32768 1 ecdh_generic
  snd_soc_core 237568 4 snd_soc_cx2072x,snd_sof,snd_soc_sst_byt_cht_cx2072x,snd_soc_sst_atom_hifi2_platform
  wmi_bmof 16384 0
  snd_compress 24576 1 snd_soc_core
  ac97_bus 16384 1 snd_soc_core
  snd_hdmi_lpe_audio 28672 0
  snd_pcm_dmaengine 16384 1 snd_soc_core
  hid_sensor_magn_3d 20480 1
  cfg80211 704512 3 iwlmvm,iwlwifi,mac80211
  hid_sensor_rotation 20480 0
  snd_seq_midi 20480 0
  snd_seq_midi_event 16384 1 snd_seq_midi
  snd_pcm 102400 7 snd_soc_cx2072x,snd_sof,snd_soc_sst_byt_cht_cx2072x,snd_hdmi_lpe_audio,snd_soc_sst_atom_hifi2_platform,snd_soc_core,snd_pcm_dmaengine
  hid_sensor_als 20480 1
  hid_sensor_incl_3d 20480 0
  hid_sensor_accel_3d 20480 1
  hid_sensor_gyro_3d 20480 0
  hid_sensor_trigger 20480 13 hid_sensor_gyro_3d,hid_sensor_incl_3d,hid_sensor_als,hid_sensor_accel_3d,hid_sensor_magn_3d,hid_sensor_rotation
  industrialio_triggered_buffer 16384 6 hid_sensor_gyro_3d,hid_sensor_incl_3d,hid_sensor_als,hid_sensor_accel_3d,hid_sensor_magn_3d,hid_sensor_rotation
  kfifo_buf 16384 1 industrialio_triggered_buffer
  hid_sensor_iio_common 20480 7 hid_sensor_gyro_3d,hid_sensor_trigger,hid_sensor_incl_3d,hid_sensor_als,hid_sensor_accel_3d,hid_sensor_magn_3d,hid_sensor_rotation
  snd_rawmidi 36864 1 snd_seq_midi
  mei_txe 24576 1
  industrialio 73728 14 axp288_adc,industrialio_triggered_buffer,hid_sensor_gyro_3d,hid_sensor_trigger,hid_sensor_incl_3d,kfifo_buf,hid_sensor_als,axp288_fuel_gauge,hid_sensor_accel_3d,hid_sensor_magn_3d,hid_sensor_rotation
  mei 102400 3 mei_hdcp,mei_txe
  lpc_ich 24576 0
  cros_ec_ishtp 20480 0
  cros_ec_core 20480 1 cros_ec_ishtp
  processor_thermal_device 20480 0
  intel_xhci_usb_role_switch 16384 1
  intel_rapl_common 24576 2 intel_rapl_msr,processor_thermal_device
  intel_soc_dts_iosf 20480 1 processor_thermal_device
  snd_seq 69632 2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
  roles 16384 2 extcon_axp288,intel_xhci_usb_role_switch
  intel_atomisp2_pm 16384 0
  snd_seq_device 16384 3 snd_seq,snd_seq_midi,snd_rawmidi
  snd_timer 36864 2 snd_seq,snd_pcm
  axp20x_i2c 16384 0
  spi_pxa2xx_platform 32768 0
  axp20x 32768 1 axp20x_i2c
  snd 86016 9 snd_seq,snd_seq_device,snd_timer,snd_compress,snd_hdmi_lpe_audio,snd_soc_sst_atom_hifi2_platform,snd_soc_core,snd_pcm,snd_rawmidi
  dw_dmac 16384 6
  soundcore 16384 1 snd
  dw_dmac_core 28672 1 dw_dmac
  8250_dw 20480 0
  acpi_pad 184320 0
  int3400_thermal 20480 0
  intel_int0002_vgpio 16384 1
  int3406_thermal 16384 0
  int3403_thermal 16384 0
  int340x_thermal_zone 16384 2 int3403_thermal,processor_thermal_device
  acpi_thermal_rel 16384 1 int3400_thermal
  soc_button_array 20480 0
  mac_hid 16384 0
  sch_fq_codel 20480 1
  parport_pc 40960 0
  ppdev 24576 0
  lp 20480 0
  parport 53248 3 parport_pc,lp,ppdev
  ip_tables 32768 0
  x_tables 40960 1 ip_tables
  autofs4 45056 2
  btrfs 1236992 0
  xor 24576 1 btrfs
  zstd_compress 163840 1 btrfs
  raid6_pq 114688 1 btrfs
  libcrc32c 16384 1 btrfs
  dm_mirror 24576 0
  dm_region_hash 20480 1 dm_mirror
  dm_log 20480 2 dm_region_hash,dm_mirror
  hid_sensor_custom 24576 0
  hid_sensor_hub 24576 9 hid_sensor_gyro_3d,hid_sensor_trigger,hid_sensor_iio_common,hid_sensor_incl_3d,hid_sensor_als,hid_sensor_accel_3d,hid_sensor_magn_3d,hid_sensor_rotation,hid_sensor_custom
  intel_ishtp_loader 24576 0
  intel_ishtp_hid 24576 0
  uas 28672 0
  usb_storage 77824 2 uas
  hid_elan 16384 0
  usbhid 53248 0
  hid_generic 16384 0
  i915 1941504 24
  mmc_block 49152 3
  i2c_algo_bit 16384 1 i915
  drm_kms_helper 180224 1 i915
  syscopyarea 16384 1 drm_kms_helper
  sysfillrect 16384 1 drm_kms_helper
  sysimgblt 16384 1 drm_kms_helper
  fb_sys_fops 16384 1 drm_kms_helper
  intel_ish_ipc 24576 0
  drm 491520 8 drm_kms_helper,i915
  intel_ishtp 49152 4 cros_ec_ishtp,intel_ishtp_hid,intel_ish_ipc,intel_ishtp_loader
  video 49152 2 int3406_thermal,i915
  i2c_hid 28672 0
  hid 126976 7 i2c_hid,usbhid,hid_elan,hid_multitouch,hid_sensor_hub,intel_ishtp_hid,hid_generic
  wmi 32768 2 hp_wmi,wmi_bmof
  sdhci_acpi 24576 0
  sdhci 57344 1 sdhci_acpi

  lspci
  Spoiler:
  lspci
  00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series SoC Transaction Register (rev 22)
  00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCI Configuration Registers (rev 22)
  00:03.0 Multimedia controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series Imaging Unit (rev 22)
  00:0a.0 Non-VGA unclassified device: Intel Corporation Device 22d8 (rev 22)
  00:0b.0 Signal processing controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series Power Management Controller (rev 22)
  00:14.0 USB controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series USB xHCI Controller (rev 22)
  00:1a.0 Encryption controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series Trusted Execution Engine (rev 22)
  00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCI Express Port #1 (rev 22)
  00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCU (rev 22)
  01:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 3165 (rev 81)
 • #8
  K_o_s

  Level 25  
  Ja bym spróbował na początek ALSA driver zainstalować/przeinstalować jeśli go masz:

  sudo apt-get remove --purge alsa-base pulseaudio
  sudo apt-get install alsa-base pulseaudio
  sudo alsa force-reload


  Może zaskoczy...

  Pozdr.
 • #9
  spy
  Level 27  
  Może.

  "mirh 2019-07-02 11:47:24 UTC
  https://mailman.alsa-project.org/pipermail/alsa-devel/2019-May/149706.html

  CX2072X is landing in 5.3."

  https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=115531

  Można spróbować w Mincie przełączyć się na jądro 5.0, ale że jest to kernel LTS, to __może__ jest backport z 5.3.x, a może nie. W każdym razie ten chipset jest wspierany dopiero od jądra w wersji 5.3. Na pewno działa w 5.3.4.
 • #10
  adamm1709
  Level 18  
  uname -a
  Spoiler:
  uname -a
  Linux kasia 5.3.0-53-generic #47~18.04.1-Ubuntu SMP Thu May 7 13:10:50 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

  K_o_s wrote:
  jeśli go masz:

  a pytaj się mnie; nie wiem czy dobrze to wpisałem(skopiowałem)
  Spoiler:
  sudo apt-get remove --purge alsa-base pulseaudio
  [sudo] hasło użytkownika kasia:
  Niestety, proszę spróbować ponownie.
  [sudo] hasło użytkownika kasia:
  Czytanie list pakietów... Gotowe
  Budowanie drzewa zależności
  Odczyt informacji o stanie... Gotowe
  Następujące pakiety zostaną USUNIĘTE:
  alsa-base* cinnamon* cinnamon-dbg* libcanberra-pulse* mint-meta-cinnamon*
  pulseaudio* pulseaudio-module-bluetooth*
  0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 7 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
  Po tej operacji zostanie zwolnione 7 121 kB miejsca na dysku.
  Kontynuować? [T/n]
 • Helpful post
  #11
  K_o_s

  Level 25  
  Czyli chipset dźwiękowy jest obsługiwany, w Twojej wersji systemu. Sterowniki ALSA masz, ale wygląda, że nie wykrywają poprawnie Twojego dźwięku. Trzeba tutaj szukać, dlatego zaproponowałem przeinstalowanie. Wykonaj je zobaczymy czy coś to pomoże.

  Pozdr.
 • #14
  K_o_s

  Level 25  
  adamm1709 wrote:
  ok, ale nie rozumiem co mam teraz zrobić. Masz na myśli nacisnąć T ?


  No tak ;-)

  Tam są trzy polecenia, możesz wykonać je osobno, lub po kolei, możesz też spróbować, samo:

  Code: bash
  Log in, to see the code


  ale dobrze by było mieć pewność, że pliki konfiguracyjne są wyczyszczone.

  P.S. W składni polecenia przed reinstall są dwa minusy! Tutaj z jakiegoś powodu połączone, może wina mojego urządzenia.

  Pozdr.
 • #15
  adamm1709
  Level 18  
  Ok, zrobiłem to
  Spoiler:
  sudo apt-get remove --purge alsa-base pulseaudio
  [sudo] hasło użytkownika kasia:
  Czytanie list pakietów... Gotowe
  Budowanie drzewa zależności
  Odczyt informacji o stanie... Gotowe
  Następujące pakiety zostaną USUNIĘTE:
  alsa-base* cinnamon* cinnamon-dbg* libcanberra-pulse* mint-meta-cinnamon*
  pulseaudio* pulseaudio-module-bluetooth*
  0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 7 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
  Po tej operacji zostanie zwolnione 7 121 kB miejsca na dysku.
  Kontynuować? [T/n] T
  (Odczytywanie bazy danych ... 288095 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
  Usuwanie pakietu alsa-base (1.0.25+dfsg-0ubuntu5) ...
  Usuwanie pakietu cinnamon-dbg (4.4.8+tricia) ...
  Usuwanie pakietu mint-meta-cinnamon (2019.12.28) ...
  Usuwanie pakietu cinnamon (4.4.8+tricia) ...
  Usuwanie pakietu libcanberra-pulse:amd64 (0.30-5ubuntu1) ...
  Usuwanie pakietu pulseaudio-module-bluetooth (1:11.1-1ubuntu7.8) ...
  Usuwanie pakietu pulseaudio (1:11.1-1ubuntu7.8) ...
  Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu desktop-file-utils (0.23+linuxmint8)...
  Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libglib2.0-0:amd64 (2.56.4-0ubuntu0.18.04.6)...
  Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db (2.8.3-2ubuntu0.1)...
  Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu gnome-menus (3.13.3-11ubuntu1.1)...
  Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu mime-support (3.60ubuntu1)...
  (Odczytywanie bazy danych ... 287771 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
  Czyszczenie z plików konfiguracyjnych pakietu pulseaudio (1:11.1-1ubuntu7.8) ...
  Czyszczenie z plików konfiguracyjnych pakietu alsa-base (1.0.25+dfsg-0ubuntu5) ...
  Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu dbus (1.12.2-1ubuntu1.1)...
  kasia@kasia:~$ sudo apt-get install alsa-base pulseaudio
  Czytanie list pakietów... Gotowe
  Budowanie drzewa zależności
  Odczyt informacji o stanie... Gotowe
  Sugerowane pakiety:
  apmd alsa-oss oss-compat pavumeter pavucontrol paman paprefs ubuntu-sounds
  Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
  alsa-base pulseaudio
  0 aktualizowanych, 2 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
  Konieczne pobranie 145 kB/934 kB archiwów.
  Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 4 592 kB miejsca na dysku.
  Pobieranie:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 alsa-base all 1.0.25+dfsg-0ubuntu5 [145 kB]
  Pobrano 145 kB w 0s (399 kB/s)
  Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu alsa-base.
  (Odczytywanie bazy danych ... 287761 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
  Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../alsa-base_1.0.25+dfsg-0ubuntu5_all.deb ...
  Rozpakowywanie pakietu alsa-base (1.0.25+dfsg-0ubuntu5) ...
  Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu pulseaudio.
  Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../pulseaudio_1%3a11.1-1ubuntu7.8_amd64.deb ...
  Rozpakowywanie pakietu pulseaudio (1:11.1-1ubuntu7.8) ...
  Konfigurowanie pakietu pulseaudio (1:11.1-1ubuntu7.8) ...
  Dodaję nowego użytkownika pulse do grupy audio
  Konfigurowanie pakietu alsa-base (1.0.25+dfsg-0ubuntu5) ...
  Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu dbus (1.12.2-1ubuntu1.1)...
  Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db (2.8.3-2ubuntu0.1)...
  kasia@kasia:~$ sudo alsa force-reload
  Unloading ALSA sound driver modules: snd-soc-sst-byt-cht-cx2072x snd-sof-intel-byt snd-sof-intel-ipc snd-sof snd-sof-xtensa-dsp snd-intel-sst-acpi snd-intel-sst-core snd-soc-sst-atom-hifi2-platform snd-soc-acpi-intel-match snd-soc-acpi snd-soc-cx2072x snd-soc-core snd-compress snd-hdmi-lpe-audio snd-pcm-dmaengine snd-seq-midi snd-seq-midi-event snd-pcm snd-rawmidi snd-seq snd-seq-device snd-timer (failed: modules still loaded: snd-sof-intel-byt snd-sof-intel-ipc snd-sof snd-sof-xtensa-dsp snd-intel-sst-acpi snd-intel-sst-core snd-soc-sst-atom-hifi2-platform snd-soc-acpi-intel-match snd-soc-acpi snd-soc-core snd-compress snd-pcm-dmaengine snd-pcm snd-timer).
  Loading ALSA sound driver modules: snd-soc-sst-byt-cht-cx2072x snd-sof-intel-byt snd-sof-intel-ipc snd-sof snd-sof-xtensa-dsp snd-intel-sst-acpi snd-intel-sst-core snd-soc-sst-atom-hifi2-platform snd-soc-acpi-intel-match snd-soc-acpi snd-soc-cx2072x snd-soc-core snd-compress snd-hdmi-lpe-audio snd-pcm-dmaengine snd-seq-midi snd-seq-midi-event snd-pcm snd-rawmidi snd-seq snd-seq-device snd-timer.

  dźwięku nadal nie ma, chciałem wejść w "dźwięk" ale wyskakiwał jakiś błąd więcuruchomiłem ponownie i taka niespodzianka:
  Linux mint - całkowity brak dźwięku (i pytania proste o sam linux też się znajd)
  chyba linux mnie nie lubi... pownie jak zwykle coś pochrzaniłem, nacisnąłem ok ale czarny ekran i kursor
 • #16
  K_o_s

  Level 25  
  System nie ma lubi nie lubi. A niestety karty dźwiękowe często sprawiają problemy. Co się dzieje jak dasz „OK”, jesteś w stanie dostać się do konsoli?

  Hint: Wejście do konsoli Ctrl+Alt+F2, zaloguj się, a tam po prostu zainstaluj od nowa cinnamon, który się popsuł przy odinstalowaniu driver-ów do dźwięku (sic!), poleceniem:
  Code: bash
  Log in, to see the code

  Desktop wróci ;-)


  Pozdr.
 • #17
  adamm1709
  Level 18  
  Tak jak napisałem: nacisnąłem ok ale czarny ekran i kursor. Znalazłem jakiś skrót w sieci ctrl+alt+F1 i wygląda na to, że wszedłem do konsoli. Tak jakby jest ona na pełnym ekranie i nic po za nią - jedynie musiałem wpisać login i hasło
  EDIT: teraz dopiero widzę, że coś dodałeś.

  Dodano po 16 [minuty]:

  A więc tak to wygląda i co dalej?
  Linux mint - całkowity brak dźwięku (i pytania proste o sam linux też się znajd)
 • #18
  K_o_s

  Level 25  
  Dalej wpisz: reboot i desktop powinien wrócić.

  Pozdr.
 • #20
  K_o_s

  Level 25  
  Niestety nie mam na razie pomysłu, jak wpiszesz w wyszukiwarkę swój model laptopa i związany z nim problem, coś tam ludzie próbowali kombinować, ale na to trzeba pewnie poświęcić trochę czasu dla eksperymentów i dłubania w konfiguracjach, w internecie. Osobiście bym spróbował z innym linuxem, więc jeśli nie masz szczególnego upodobania w Linux Mint, spróbuj np. z Ubuntu (wersja lekka Ubuntu to Lubuntu), co prawda Mint to też Ubuntu, ale może na nowym 20.04 coś będzie lepiej. Może być i tak, że nie uda Ci się zmusić karty dźwiękowej do pracy pod Linuxem. Też tak bywa.

  Pozdr.
 • #21
  adamm1709
  Level 18  
  Rozumiem, to nie fajnie. Po prostu chciałem jakiś prosty linux dla starszej kobiety która ledwo ogarnia ogólnie, bo pod windowsem strasznie dysk się zapełnia.
  Więc jeśli ostatecznie nic nie wskóram tutaj to spróbuję z innymi podobnymi linuxami. Spróbuję jeszcze gdzie indziej popytać - co wie głowy to nie jedna - może coś uda się jeszcze wskórać.
 • #22
  K_o_s

  Level 25  
  Jeśli postanowisz walczyć dalej to spróbuj na początek z alsa-ucm, jak sugeruje autor rozwiązania z linku podanego przez kolegę spy:

  Quote:
  You'll probably still need the alsa-ucm files, but this is great because it massively simplifies the installation and reduces the possibility of problems


  Tu jest skrypt:

  https://gist.github.com/heikomat/3fe272431b44b580c933bfb901a92257

  Ten skrypt trzeba odpalić, jak:

  Tu masz poradnik (wynik z google):

  https://www.cyberciti.biz/faq/run-execute-sh-shell-script/

  Pozdr.
 • #23
  adamm1709
  Level 18  
  O matko to nie na moją głowę :)
  popróbowałem z innymi wersjami. jako drugi mint mate - różnica była taka, że mogłem ruszać suwakami głośności i działamy mi klawisze odpowiedzialne za głośność, ale dźwięku nadal brak wszędzie + nie działający PPM - a nie sory on działał jako LPM więc miałem dwa...
  następnie lubuntu - suwaki działały, dźwięku brak i każdy film który puszczałem czy to w systemie czy youtube to działał w prędkością x3... jakaś masakra
  już miałem dosyć na dziś, ale jeszcze spróbowałem z kubuntu (różnica taka, że ten ma wersję 20.04, a tamte 19 coś) i o dziwo dźwięk działa :) w sumie wszystko działa na razie dobrze - jeszcze wyjdzie w praniu oczywiście. Ciekawe, może jak wyjdzie mint w wersji 20.04 to też będzie działało. Niestety nie widzę możliwości teraz pobrać wersji beta i sprawdzić - nie wiem czy w ogóle ma to sens.
 • #24
  K_o_s

  Level 25  
  To zostań przy Ubuntu, różnica prawie żadna, moim zdaniem z lekką przewagą na korzyść Ubuntu, bo fork prawie zawsze jest opóźniony względem oryginału.

  Pozdr.
 • Helpful post
  #26
  K_o_s

  Level 25  
  adamm1709 wrote:
  czyli co jest ubuntu a co nie jest ?


  Poszukaj u Wujka Google co to GNU/Linux, dystrybucja, fork itp. jeśli Cię to interesuje, bo to długa opowieść.

  adamm1709 wrote:
  Dodano po 31 [minuty]:
  teraz zauważyłem, że w ogóle nie wykrywa kamerki w skype. Na Windowsie nie było problemów z kamerką


  Załóż nowy wątek na forum dotyczący kamerki i od razu wklej tam wynik polecenia lsusb, albo od razu sudo lsusb -v

  Pozdr.