Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
IGE-XAOIGE-XAO
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Zabezpieczenie przepięciowe, instalacja elektryczna .

11 Jul 2020 13:23 483 9
 • Level 11  
  Stary budynek zmiana całej instalacji, prośba o poradę
  jakie zabezpieczenie przepięciowe zastosować.?
  układ pracy sieci zasilającej TNC
  instalacji odgromowej brak
  uziemienie - będzie wbita sonda uziom
  zabezpieczenie przedlicznikowe 50 A, długość kabla WLZ ziemny 60 m 4 x 35mm2 Yaky
  [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
 • IGE-XAOIGE-XAO
 • Level 33  
  grewan wrote:
  [...]zabezpieczenie przedlicznikowe 50a, długość kabla WLZ ziemny 60 m 4 x 0 35mm2 Yaky
  Co oznacza "50a"?
  A przekrój kabla... 4 x 0 35 to jest 0,35 czy 35?
 • IGE-XAOIGE-XAO
 • Level 11  
  Koderr wrote:
  grewan wrote:
  [...]zabezpieczenie przedlicznikowe 50a, długość kabla WLZ ziemny 60 m 4 x 0 35mm2 Yaky
  Co oznacza "50a"?
  A przekrój kabla... 4 x 0 35 to jest 0,35 czy 35?


  Poprawione.
 • Level 41  
  grewan wrote:
  uziemienie - będzie wbita sonda uziom
  Co to znaczy ?
  Co to jest uziemienie ????
 • Level 11  
  Zabezpieczenie przepięciowe, instalacja elektryczna . Uziemienie – przewód wykonany z przewodnika łączący ciało naelektryzowane z ziemią. W wyniku połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje odpowiednią liczbę ładunków ulegając zobojętnieniu (staje się elektrycznie obojętne).

  W elektrotechnice i elektronice – połączenie określonego punktu obwodu elektrycznego z ziemią, celem zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych.
 • Level 41  
  Zadałem pytanie, bo spodziewałem się, że kolega coś napisze o swojej instalacji,
  Kolega zamieścił skopiowane "żywcem" teksty i rysunek z Wikipedii.
  Nie mam więcej pytań.
 • Level 11  
  W rozdzielni przewód Pen będzie rozdzielony na Pe i N.
 • Helpful post
  Moderator of the Technical section
  grewan wrote:
  Stary budynek zmiana całej instalacji, prośba o poradę
  jakie zabezpieczenie przepięciowe zastosować.?


  https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-...iec-co-to-jest-czy-sa-niezbedne-w-kazdym-domu
 • Level 11  
  Prawidłowy dobór odpowiedniego ogranicznika jest podany min. na stronie Eaton. Dla moich zastosowań wybiorę model
  SPBT12-280-4. Rozglądam się następnie za RCD o odpowiedniej charakterystyce pod cztery gniazda siłowe; kompresor 15kw, karcher 12kw, trzecie i czwarte okazjonalnie pod spawarkę.

  Zabezpieczenie przepięciowe, instalacja elektryczna . Zabezpieczenie przepięciowe, instalacja elektryczna .
 • Level 11  
  Czy RCD PFIM-63/4/003-G/A wedle opisu Eaton z uwagi na silnik 15kw kompresora bez falownika zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym 40A w rozdzielnicy będzie odpowiednim doborem, czy może zastosować HNC-63/4/003-A z nowej wersji xPole Home lub jakieś inne odpowiednie .

  Instrukcja podłączenia kompresora mówi aby postępować zgodnie z normą Pn-En60204-1- wyposażenie w odpowiednie zabezpieczenie zwarciowe i urządzenia odłączające .  PFIM-G posiada zwiększoną wytrzymałość na udary prądowe. Wyłącznik różnicowoprądowy krótkozwłoczny należy stosować tam, gdzie dochodzi do niepożądanych wyłączeń spowodowanych impulsami prądowymi.
  Takie przypadki mają miejsce np.:

  w instalacjach z dużą grupą świetlówek,
  w długich przewodach,
  w urządzeniach rentgenowskich,
  w urządzeniach grzejnych o dużych powierzchniach,
  przy rozruchu dużych silników elektrycznych, transformatorów itp.

  Szczególnie zalecane jest stosowanie wyłączników krótkozwłocznych w instalacjach komputerowych. PFIM-G pozwala uniknąć strat spowodowanych utratą danych w wyniku niepożądanego zadziałania konwencjonalnego wyłącznika różnicowoprądowego .

  Niezabezpieczony silnik narażony jest na poważne uszkodzenia powodowane zwarciami, przeciążeniami czy brakiem fazy. Niestety, gdy dojdzie do zniszczenia któregoś z elementów, konieczna będzie jego naprawa, a nawet wymiana. Dlatego, aby nie ponosić dodatkowych kosztów eksploatacyjnych sprzętu, należy go chronić przed awarią, stosując wspomniane niżej urządzenia.

  Urządzenia do zabezpieczenia silnika trójfazowego:

  wyłącznik różnicowo-prądowy – jego zastosowanie rekomenduje się, gdy w układzie nie ma falownika, a więc silnik zasilany jest bezpośrednio prądem z sieci. Zapewnia ochronę przeciwporażeniową.
  detektor zaniku fazy – zapobiega przeciążeniom i spadkom mocy zainicjowanym przez zanik jednej z faz podczas pracy urządzenia.

  wyłączniki silnikowe – wyłączają i załączają silniki. Wyposażone w wyzwalacz termiczny i elektromagnetyczny. Błyskawicznie, bo dosłownie w ciągu milisekund, wyłączają silnik, gdy dojdzie do przekroczenia jego prądu znamionowego (wyłącznik należy ustawić na jego wartość), tym samym redukując do minimum ryzyko jego uszkodzenia w przypadku zwarć, przeciążeń lub braku fazy. Umieszcza się je przed stycznikami, aby chroniły cały układ.

  czujnik zaniku fazy – łączy się go ze stycznikiem lub wyłącznikiem silnikowym. Zabezpiecza silnik przed spaleniem, do którego może dojść w przypadku działania tylko dwóch faz. Ma za zadanie rozłączać obwód, gdy nastąpi nieprawidłowa kolejność fazy lub braknie jednej z nich.

  wyzwalacz zanikowy – podobnie jak czujnik zaniku fazy podłącza się go do wyłącznika silnika. Zapobiega samoczynnemu uruchomieniu się silnika tuż po ponownym włączeniu zasilania, co mogłoby stworzyć realne zagrożenie dla zdrowia lub życia osoby obsługującej maszynę. W przypadku zaniku napięcia natychmiast go wyłączy i nie dopuści do jego automatycznego załączenia.
  czujnik asymetrii napięć zasilania – stosuje się go, aby uniemożliwić nierównomierne obciążenie faz w wyniku wystąpienia różnic w ich wartościach lub zaistnienia między nimi odmiennych kątów.

  Zastosowanie omówionych urządzeń pomaga skutecznie chronić silnik przed spaleniem czy innym uszkodzeniem na wypadek zaistnienia nieprawidłowości w sieci zasilającej lub instalacji elektrycznej. Oczywiście, aby sprawnie działały i należycie spełniały swoją funkcję, należy je dobrać do mocy silnika i parametrów układu.