Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Szkice węglem, czyli opowieść o emisji wtórnej w monoskopie

AlekZ 09 Nov 2020 00:16 6843 13
 • Już sam tytuł sugeruje, że nie będzie to miało nic wspólnego z nowelą Henryka Sienkiewicza. Istotnie, nie cofniemy się do wieku dziewiętnastego, a jedynie do połowy wieku ubiegłego.
  Szkice węglem, czyli opowieść o emisji wtórnej w monoskopie
  Monoskop (w Rosji nazywany także titoskopem, od skrótu TIT- telewizjonnaja ispytatielnaja tablica) był specjalnym typem lampy elektronowopromieniowej, która wytwarzała sygnały elektryczne wizji, odpowiadające nieruchomemu obrazowi. Nazwa monoskop pochodzi od greckich słów "mono" (jedno) "skopeo" (patrzę).
  Szkice węglem, czyli opowieść o emisji wtórnej w monoskopie
  Budowa lampy monoskopowej jest podobna do budowy kineskopu czy lampy oscyloskopowej. Podstawowa różnica
  polega na tym, że zamiast ekranu świecącego monoskop ma specjalną tarczę (płytkę sygnałową),
  na której naniesiony jest nadawany obraz. Jest to więc lampa elektronowa, będąca pamięcią tylko do odczytu (ROM).
  Tarcza najczęściej była wykonana z aluminium, a obraz z węgla bezpostaciowego (sadzy).
  Płytka sygnałowa była omiatana skupionym strumieniem elektronów, odchylanym tak,
  jak w lampie kineskopowej lub oscyloskopowej. W zależności od wykonania lampy, były lampy:
  a) ze skupianiem magnetycznym i odchylaniem magnetycznym
  b) ze skupianiem elektrostatycznym i odchylaniem magnetycznym
  c) ze skupianiem elektrostatycznym i odchylaniem elektrostatycznym
  Szkice węglem, czyli opowieść o emisji wtórnej w monoskopie
  Naprzeciwko płytki sygnałowej znajduje się wyrzutnia elektronów. Skupiona wiązka elektronów omiatała płytkę sygnałową.
  Do wytwarzania sygnału wizyjnego wykorzystuje się niejednorodne właściwości fizyczne płytki sygnałowej. Może to być niejednorodna rezystancja
  lub niejednorodna emisja wtórna. Płytka aluminiowa pokryta sadzą ma niejednorodną emisję wtórną.
  Miejsca nie pokryte sadzą stanowią czyste aluminium (glin), pokryte cienką warstwą tlenku glinu. Współczynnik emisji wtórnej
  elektronów z tych miejsc jest większy niż z miejsc pokrytych sadzą. Elektrony wtórne odpływają do kolektora, zaś na oporniku roboczym
  włączonym między płytkę a kolektor pojawia się sygnał wizyjny, odpowiadający treści obrazu na płytce.

  Bywały także płytki wykonane np. z pozłacanej miedzi, a obraz stanowił rysunek wykonany np. z tlenku baru. Różnice pracy wyjścia
  elektronów z tych materiałów przekładały się na niejednorodność współczynnika emisji wtórnej płytki.

  Inne rozwiązanie płytki to płytka wykonana ze szkła, na którą jest napylona warstwa metalu o wzorze, jaki ma być nadawany. Jest to płytka
  o niejednorodnej rezystancji.

  Monoskopy były używane od lat 50. XX wieku do generowania tablic testowych TV i logo stacji, a więc typowych obrazów nieruchomych.
  Na przykład klasyczna karta testowa z głową Indianina, używana przez NBC, była często generowana przy użyciu monoskopu.
  Monoskopy były dostępne z szeroką gamą standardowych wzorów i komunikatów, a można je było zamówić z niestandardowym obrazem,
  takim jak logo stacji. Monoskopowe generatory obrazu były szeroko stosowane do nadawania tablic testowych, logo stacji,
  specjalnych sygnałów do celów testowych i standardowych komunikatów, takich jak „Proszę czekać” i
  „normalna usługa zostanie wznowiona…”. Miały wiele zalet w porównaniu z kamerą na żywo skierowaną na tablicę.
  Były stosunkowo tanie, szybko osiągały gotowość do pracy. Obraz z nich był dobrze "wykadrowany" i ostry.
  Monoskopy były często używane do kalibracji kamer poprzez porównanie obrazu z monoskopu i takiego samego obrazu, ale nadawanego z kamery.
  Popularność monoskopu spadła w latach sześćdziesiątych z powodu niemożności wygenerowania kolorowej tablicy testowej.
  i rozwoju półprzewodnikowych generatorów sygnału testowego telewizji.
  Technologicznie przestarzałe były praktycznie w latach 80.
  Szkice węglem, czyli opowieść o emisji wtórnej w monoskopie
  Bywa, że tablicę testową (wyżej tablica 0249, stosowana w ZSRR) nazywa się monoskopem, co pochodzi prawdopodobnie od dawnego sposobu generowania tych właśnie tablic.

  Monoskopy były także używane jako generatory znaków dla wyświetlaczy komputerowych, przez krótki czas w latach sześćdziesiątych.

  Omówiony sposób wykorzystania monoskopów to tzw. sposób prosty. Istniał jeszcze sposób odwrotny. W tym sposobie monoskop był montowany w miejsce
  właściwej lampy, np. ikonoskopu w kamerze. Monoskop miał konstrukcję i wymiary takie, jak lampa, którą chwilowo "zastępował". Następnie kamerę regulowało się na
  dobry obraz z monoskopu (odchylanie, skupianie itp.), po czym monoskop się wyjmowało i wkładało właściwą lampę. Wszystko było już pod nią właściwie wyregulowane, czasami
  dokonywano jeszcze drobnych korekt.

  Przejdźmy obecnie do omówienia niektórych typów monoskopów.

  W ZSRR produkowano monoskopy LI-22 i LI-22-1. Służyły one do wytwarzania telewizyjnej tablicy testowej 0249. LI-22-1 miał nieco lepsze parametry, w tym długowieczność.
  Były to monoskopy o magnetycznym odchylaniu i skupianiu.
  Do strojenia konwerterów standardów stosowany był monoskop LN-102M, a więc był on używany w metodzie odwrotnej do regulacji grafekonu LN-102.

  W USA był produkowany monoskop 1699 (RCA), wprowadzony w 1939 r. Później wprowadzony (1946 r.) został 2F21 (RCA). Miał on skupianie elektrostatyczne
  i odchylanie magnetyczne. Służył do generowania testu "z głową Indianina".

  Monoskop CK1414 (1966 r. ) firmy Raytheon służył do generowania znaków w komputerach. Miał on skupianie i odchylanie elektrostatyczne.

  Na zakończenie pozostaje jeszcze opis budowy i relacja z testów działania monoskopu M2 mojej konstrukcji.
  Szkice węglem, czyli opowieść o emisji wtórnej w monoskopie
  Jest to mały monoskop demonstracyjny o skupianiu i odchylaniu magnetycznym. Został wyposażony w prostą tablicę testową, zawierającą dwa napisy "Replika", dwa jasne prostokąty
  i dwa ciemne koła.
  Szkice węglem, czyli opowieść o emisji wtórnej w monoskopie
  Parametry monoskopu M-2 (PWL):
  - Napięcie żarzenia : 2,1V
  - Prąd żarzenia ok. 0,7A.
  - Katoda tlenkowa, żarzona pośrednio
  - Napięcie kolektora 1750V (1300-2500
  Prąd sygnału ok. 1-5 mikroamperów

  Sposób wykonania czarno-białej tarczy, bez gradacji szarości sygnałowej jest następujący:

  Płytkę sygnałową można wykonać z blachy aluminiowej. W celu wycinamy sobie odpowiednie płytki. Ja korzystałem z blachy o czystości "cz.d.a" i grubości 0,5 mm.
  Blachę należy wytrawić w 10-20 % ciepłym roztworze wodorotlenku sodu cz.d.a . Czas trawienia 1- 3 minuty.
  Potem blachę należy bardzo dokładnie wypłukać wodą destylowaną i wysuszyć. Następnie trzeba położyć na blachę szablon rysunku,
  jaki ma być na płytce monoskopu. Szablon to nic innego jak cienka blacha z wytrawionym na wylot rysunkiem.
  Szablon najlepiej docisnąć pincetą tak, aby przylegał do tarczy aluminiowej. Niespełnienie tego warunku sprawi, że obraz będzie nieostry, rozmazany.
  Nieudany rysunek można usunąć przez zmycie wodą z detergentem i ponowne trawienie płytki.
  Następnie należy okopcić sadzą płytkę monoskopu przez szablon. Najlepiej okopcać w górnej części płomienia. Tam wydziela się sadza, a nie tłusta stearyna,
  szkodliwa po wmontowaniu płytki w lampę. Należy się starać, aby płytka w odsłoniętych miejscach była równomiernie pokryta sadzą.
  Dobrze mieć do szablonu mieć dogrzany metalowy "wąs". Po okopceniu ostrożnie kładziemy płytkę sygnałową rysunkiem do góry.
  Potem pincetą podnosimy ostrożnie za "wąs" szablon, aby nie zetrzeć obrazka.

  Potem wskazane jest obejrzeć płytkę w monoskopie rozbieralnym. W moim przypadku płytkę można było obejrzeć w spawarce elektronowej.
  Szkice węglem, czyli opowieść o emisji wtórnej w monoskopie
  Szkice węglem, czyli opowieść o emisji wtórnej w monoskopie
  Można wówczas ocenić kontrastowość obrazu itp. Napięcie przyspieszające 1,5- 2,5 kV. Prąd wiązki 0,1-0,2 mA
  (w moich warunkach- odległość od kolektora elektronów wtórnych ok. 10 cm). Wskazane jest też 30 s oddziaływanie wiązki o natężeniu 5-6 mA/3-4 kV w celu jej wygrzania
  pod próżnią. Usuwa się przy tym łatwo lotne zanieczyszczenia z płytki.

  Następnie do płytki dogrzewa się wspornik i wyprowadzenie płytki i montuje się w lampie (jej szerszej części). Wewnętrzną część szkła pokrywa się akwadagiem, zostawiając ok. 0,5 cm przed tarczą
  i ok 1 cm od otwartego końca rury. Potem dołącza się wąską część balonu lampy- szyjkę. Po dołączeniu pokrywa się akwadagiem jej część w środku oraz jej łączenie z szerszą częścią balonu.
  Od otwartego końca balonu pozostawia się pewien fragment czysty, taki, żeby wąsy anody wyrzutni dotykały akwadagu.
  Po wysuszeniu akwadag spieka się w 300 stopniach w piecu w czasie ok. 1 - 2 godzin i pozostawia do wystudzenia.

  Osobno sporządza się wyrzutnię elektronów na nóżce spłaszczowej. Odległość Wehnelt- katoda ok. 0,5 mm. Odległość Wehnelt- anoda ok. 4 mm.
  Szkice węglem, czyli opowieść o emisji wtórnej w monoskopie

  Wyrzutnię montuje się w lampie poprzez zatapianie odwrotne.

  Szkice węglem, czyli opowieść o emisji wtórnej w monoskopie Po odprężeniu łączenia w piecu przystępuje się do pompowania połączonego z wygrzewaniem.
  Po osiągnięciu ciśnienia niższego niż 5x10^-6 Tr formuje się katodę, powoli przeżarzając ją do 3,8V obserwując wskazania próżniomierza. W żadnym momencie tego
  procesu nie należy przekroczyć ciśnienia 2x10^-5 Tr.
  Szkice węglem, czyli opowieść o emisji wtórnej w monoskopie

  Po odtopieniu lampy (ciśnienie niższe niż 4x10^-6 Tr) rozpyla się getter i montuje się wyprowadzenia kolektora i płytki sygnałowej.

  Następnie gotową lampę, wyposażoną w cewki odchylające i cewkę skupiającą podłącza się do stanowiska testowego.
  Szkice węglem, czyli opowieść o emisji wtórnej w monoskopie Podaje się:
  prąd skupiania ok. 0,3A, sygnały odchylania, napięcie żarzenia 2,1V, napięcie cylindra 0V, napięcie przyspieszające 1750V. Prąd wiązki w tych warunkach powinien osiągnąć
  50-60 mikroamperów. Regulując prądem skupiania i sygnałami odchylania należy doprowadzić do uzyskania obrazu o właściwych proporcjach. Właściwy kontrast można osiągnąć
  przez zmniejszenie prądu wiązki monoskopu (przy ok. -9V na elektrodzie Wehnelta prąd wiązki wynosi ok. 10 mikroamperów).

  Szkice węglem, czyli opowieść o emisji wtórnej w monoskopie
  Stosowane było odchylanie spiralne, o ok. 30 zwojach i częstotliwości odświeżania ok. 15 Hz.
  Sygnał użyteczny z monoskopu przy prądzie wiązki 100 mikroamperów przy napięciu przyspieszającym 2200V, na rezystorze 12 kiloomów miał amplitudę ok. 60 mV. Oznacza to, że prąd sygnału jest nie mniejszy niż 5 mikroamperów.
  Przy napięciu 1500V sygnał ten może być szacowany na ok. 1 mikroamper, przy prądzie wiązki 20 mikroamperów (napięcie elektrody Wehnelta ok. -5V).
  Dopuszczalny zakres napięć przyspieszających 1300-2500V. Zalecane 1500-1800V.

  Szkice węglem, czyli opowieść o emisji wtórnej w monoskopie

  Dalsze polepszenie jakości obrazu jest możliwe na drodze zamiany odchylania spiralnego na liniowe i poprawie wzmacniacza wizji. Ale to już zupełnie inna historia.

  Cool? Ranking DIY
  About Author
  AlekZ
  Vacuum tubes specialist
  Offline 
  Has specialization in: technika próżniowa
  AlekZ wrote 1966 posts with rating 2124, helped 78 times. Live in city Marki. Been with us since 2003 year.
 • #2
  andrzejlisek
  Level 29  
  Fajnie, że robisz takie eksperymenty, tylko szkoda, że żeby zmienić obraz, to trzeba rozbić lub przetopić lampę, a potem na nowo ją zrobić. Może, jakbyś zastosował cewki odchylające od kineskopu do odchylania elektronów w ikonoskopie. Takie cewki mają już odpowiednie parametry, żeby wygenerować sygnał video zawierający obraz tego, co jest w ikonoskopie.
 • #3
  rafi8112
  Level 13  
  AlekZ wrote:
  Monoskopy były często używane do kalibracji kamer poprzez porównanie obrazu z monoskopu i takiego samego obrazu, ale nadawanego z kamery.
  Popularność monoskopu spadła w latach sześćdziesiątych z powodu niemożności wygenerowania kolorowej tablicy testowej.
  i rozwoju półprzewodnikowych generatorów sygnału testowego telewizji.  Gratuluje znów poruszonego nietuzinkowego zagadnienia, dzięki Twojej wiedzy można spojrzeć na elektronikę w zupełnie inny sposób.
  Zastanawiam się dlaczego nie użyto trzech monoskopów o składowych barwach aby wygenerować kolorowy obraz, przecież było by to o wiele lepsze jakościowo z uwagi na precyzję wykonania tarcz testowych niż sygnał z kamery.
  Tak jak wspomniałeś - bardzo pomysłowe było wykorzystanie monoskopów jako pamięć ROM w archaicznych komputerach, zapewne rozwiązało to problemy w tamtych czasach związane ze skonstruowaniem niezawodnej pamięci stałej. Czy jesteś w stanie powiedzieć jaki jest najmniejszy możliwy piksel, który będzie można realnie odróżnić tak aby można było odczytać stan 0 lub 1 ? Wtedy można pokusić się o wyznaczenie maksymalnej rozdzielczości takiej standardowej tarczy i dzięki temu można stwierdzić jaka byłaby maksymalna pojemność takiej pamięci.
 • #4
  andrzejlisek
  Level 29  
  rafi8112 wrote:
  Zastanawiam się dlaczego nie użyto trzech monoskopów o składowych barwach aby wygenerować kolorowy obraz, przecież było by to o wiele lepsze jakościowo z uwagi na precyzję wykonania tarcz testowych niż sygnał z kamery.

  Teoretycznie nie ma przeszkód, żeby wyprodukować 3 lampy z tym samym obrazem w wersjach dla poszczególnych barw RGB. Wtedy oprócz precyzyjnego wykonania trzech obrazów trzeba by precyzyjnie sterować przemieszczaniem się plamki. Nie wiem, czy w latach 50. było to możliwe. W latach 80. na pewno byłoby to możliwe, problem analogiczny do sterowania kineskopami w dużych projektorach CRT (było kilkadziesiąt regulatorów, żeby można było precyzyjnie zgrać obrazy składowe). Błąd ułamku milimetra mógłby spowodować widoczną utratę zbieżności kolorów.
 • #5
  TechEkspert
  Editor
  @andrzejlisek a gdyby zamiast 3 lamp-ROM ze składowymi RGB była jedna lampa 3 wyrzutnie i matryca z przesuniętymi wzorcami dla RGB czy to byłoby możliwe?
 • #6
  DJ.TRoX
  Level 18  
  Szanowny autorze niniejszego artykułu, jesteś moim niekwestionowanym mistrzem. Przyjdzie dzień, gdzie trzeba będzie odtworzyć współczesną technologię przy pomocy tej poprzedniej. Wtedy okaże się, że kompletnie nikt nie ma o niej pojęcia. Warto pamiętać, że lampę do tranzystora dzieli przepaść a tranzystor do współczesnego VLSI miliony lat świetlnych.
 • #7
  andrzejlisek
  Level 29  
  TechEkspert wrote:
  @andrzejlisek a gdyby zamiast 3 lamp-ROM ze składowymi RGB była jedna lampa 3 wyrzutnie i matryca z przesuniętymi wzorcami dla RGB czy to byłoby możliwe?

  Moim zdaniem musiałyby to być jakby trzy lampy (zestaw katoda+anoda) w jednej bańce (co najwyżej jeden żarnik podgrzewający wszystkie katody bądź 3 żarniki podłączone do jednej pary wyprowadzeń). Jak popatrzysz na rysunek, to płytka z rysunkiem jet anodą, a sadza zmienia "łatwość" wnikania elektronów w tą płytkę i to różnicowanie w różnych miejscach powierzchni daje obraz.

  Myślę, że warto by było zapoznać się, jak były zbudowane kolorowe kamery z widikonem lub ikonoskopem. Nie wiem czy były trzy niezależne widikony, czy był jeden specjalnej konstrukcji (może właśnie takiej, jak sobie wyobrażasz). Zasada działania widikonu i monoskopu jest podobna, jedyna różnica to rodzaj substancji, z którego jest wykonana płytka sygnałowa, w widikonie jest to substancja światłoczuła, a w monoskopie jest metal miejscowo pokryty węglem lub sadzą. W obu lampach strumień elektronów omiata całą płytkę i zmiany natężenia prądu miedzy anodą a masą przenoszą treść obrazu.
 • #8
  AlekZ
  Vacuum tubes specialist
  Były kamery z 3 widikonami jak i z jednym z odpowiednim filtrem (później).

  Czym innym jest jednak analizowanie powierzchni płytek widikonów, a czym innym analizowanie powierzchni płytek monoskopów, gdzie trzy identyczne co do geometrii obrazy wykonane de facto jako "czarno- białe" musiałyby reprezentować obraz rozłożony na barwy podstawowe. Już samo sporządzenie 3 takich obrazów rozłożonych na barwy podstawowe byłoby trudne. Dziś, w dobie komputerów dałoby się to zapewne zrobić. Obrazy te, raz namalowane na płytkach sygnałowych nie mogłyby już podlegać żadnej korekcie optycznej, a jedynie elektrycznej. Trudność w uzyskaniu identycznego odchylania w 3 lampach byłaby znaczna. Żadne przesunięcia nie byłyby dopuszczalne, bo obrazy nie nałożyłyby się na siebie. To jeszcze dałoby się elektrycznie skompensować. Ale różnice w liniowości odchylania w poszczególnych lampach byłoby już znacznie trudniej usunąć.
  Wykonanie monoskopu maskowego, podobnego do kineskopu kolorowego byłoby również bardzo skomplikowane. W czasach, gdy telewizja kolorowa upowszechniła się, lepiej było wykonać generatory obrazu na znacznie już wtedy rozwiniętych elementach półprzewodnikowych.

  Jest jednak znaczna różnica, jeśli chodzi o działanie widikonu a monoskopu. Nie sprowadza się ona tylko do materiału płytki sygnałowej. W widikonie analiza odbywa się powolnym strumieniem elektronów, tak aby nie wywoływać zjawiska emisji wtórnej. W monoskopie wybieranie odbywa się szybkim strumieniem, co powoduje zjawisko emisji wtórnej z płytki. Jedynie w monoskopach z niejednorodną rezystywnością płytki analiza mogłaby się odbywać powolnym strumieniem elektronów.
 • #9
  TechEkspert
  Editor
  Artykuł jak zwykle robi wrażenie, materiały jakie umieszczasz pojawiają się z zaskoczenia i zawsze znajdę coś ciekawego i nowego dla siebie.
  Element eksperymentalny ma dla mnie dużą wartość.

  Na zdjęciu widoczne są dwie butle zabezpieczone łańcuchami, zasilanie palników oraz coś jeszcze?
  Ile waży taka pełna butla, czy da się to dźwignąć czy trzeba toczyć?
 • #10
  AlekZ
  Vacuum tubes specialist
  Butla z tlenem nie waży zbyt wiele. Ma objętość ok. 8 l i można ją unieść. Jest tam jeszcze butla z mieszaniną neonu z argonem.
 • #11
  andrzejlisek
  Level 29  
  Odświeżam temat, bo zaczęło ciekawić mnie, czy w urządzeniach z ikonoskopem, widikonem i innymi podobnymi lampami był "zoom analogowy", który jest odpowiednikiem współczesnego zoomu cyfrowego.

  Po prostu wystarczy zmniejszyć amplitudę odchylania wiązki i wtedy obraz się powiększa. Albo też dodać składową stałą do sygnału odchylającego, wtedy następuje przesunięcie miejsca "oświetlenia" anody i w efekcie zmienia się wybrany fragment obrazu.

  Tak, jak jakość obrazu powiększonego cyfrowo zależy od wielkości pikseli, tak jakość obrazu powiększonego analogowo zależy od grubości "promienia" elektronów i jakości wykonania elementu obrazowego.

  Czy w ogóle praktykowało się takie powiększenie analogowe? A może to nie jest takie proste, jakby się wydawało?
  Dokładnie to samo było w komputerowych monitorach CRT, one miały regulatory położenia o wielkości obrazu, bo co komputer, to miał inne parametry, a nawet jeden i ten sam komputer miał różne parametry (różny czas trwania elementów zwanych "front porch" i "back porch").

  W telewizji analogowej nie było to potrzebne, bo były tylko dwa ogólnie przyjęte standardy 525 i 625 linii, w obu były dokładnie określone czasy trwania impulsu synchronizacji, front porch, back porch i właściwego obrazu, w poziomie (czas trwania) i w pionie (liczba linii). Tak, jak telewizor był wyregulowany w fabryce, użytkownik nie miał po co to zmieniać ani ustawiać.
 • #12
  AlekZ
  Vacuum tubes specialist
  Zmniejszając amplitudę odchylania istotnie osiągnie się taki "zoom". Jednocześnie jednak będzie pogarszać się rozdzielczość- w ikonoskopie będziemy omiatać mniejszą liczbę ziarenek fotoczułych, w monoskopie zacznie grać rolę dokładność wykonania obrazka.
 • #13
  Loker
  Level 39  
  Mógłbyś przybliżyć laikowi jak realizowane jest odchylanie spiralne? Na zdjęciu widzę zestaw czterech cewek - naprzeciwległe połączone są w pary, a pary zasilane sygnałami sinusoidalnymi przesuniętymi w fazie o malejącej (rosnącej) amplitudzie?
  Albo przynajmniej jakiś link do dalszego samokształcenia ;)
 • #14
  AlekZ
  Vacuum tubes specialist
  Tak, właśnie tak jak opisałeś realizowane jest odchylanie spiralne.