Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Szczytowy prąd izolowanych sterowników bramki tranzystora

ghost666 16 Nov 2020 13:05 5391 2
SterControl
 • Jedno z często zadawanych pytań przy wyborze sterownika bramki dotyczy prądu szczytowego, jaki może dostarczyć dany układ. Prąd szczytowy jest jednym z najważniejszych parametrów w karcie katalogowej sterownika bramki tranzystora. Metryka ta jest generalnie traktowana jako podstawa dla szacowania siły sterowania bramki. Czas włączenia i wyłączenia tranzystora MOSFET czy modułu IGBT zależy od prądu, który może dostarczyć sterownik do bramki, ale parametr ten nie opisuje układu w dostateczny sposób. Termin "prąd szczytowy" jest tak szeroko rozpowszechniony w branży, że znajduje się w tytule wielu tabel w kartach katalogowych driverów bramek. Mimo to jego definicja różni się w zależności od elementu. W poniższym artykule inżynierowie z Analog Devices omawiają problemy związane z wykorzystywaniem prądu szczytowego jako decydującego czynnika przy wyborze sterownika bramki do określonej aplikacji. W dalszej części materiału przykładowy driver Analog Devices porównany zostanie z innymi popularnymi układami konkurencji. Zbadano sterowniki bramek z podobnymi szczytowymi wartościami prądu w dokumentacji i zawarto pewne rozważania na temat tego, jak przekłada się to na siłę sterowania bramki.

  Przykładowa aplikacja

  Izolowane sterowniki bramek zapewniają przesunięcie poziomu, izolację i moc do sterowania bramki tranzystora, w celu kontroli urządzeń mocy. Izolowany charakter tych sterowników umożliwia sterowanie układów tak po stronie górnej, jak i dolnej zasilania, a także zapewnia możliwość zapewnienia bariery bezpieczeństwa, jeśli zostanie zastosowany odpowiedni układ. Przykładowe zastosowanie pokazano na rysunku 1. VDD1 i VDD2 mają oddzielne poziomy odniesienia (masy), a napięcia każdego z nich mogą być inne. Piny od 1 do 3 będą nazywane stroną pierwotną, a piny od 4 do 6 będą w tym artykule określane jako strona wtórna. Izolacja zapewniana przez sterowniki bramki może z łatwością sięgać setek woltów, co pozwala na wykorzystanie bardzo wysokiego napięcia szyny systemowej.

  Odpowiedni izolowany sterownik bramki musi być w stanie odtworzyć taktowanie prezentowane po stronie pierwotnej i wystarczająco szybko sterować bramką urządzenia zasilającego po stronie wtórnej, aby przejścia były dostatecznie szybkie. Szybsze przejścia mogą prowadzić do redukcji strat przełączania, więc możliwość szybkiego przełączania jest często poszukiwaną cechą. Z reguły w ramach jednego typu technologii przełączania im większą moc może obsłużyć urządzenie mocy, tym większe ma wymagania co do prądu sterowników bramki.

  Szczytowy prąd izolowanych sterowników bramki tranzystora
  Rys. 1. Typowe zastosowanie układu ADuM4120.


  Izolowane sterowniki bramek często znajdują zastosowanie w konfiguracjach półmostkowych, takich jak pokazana na rysunku 2. Sterownik strony z wysokim napięciem musi być w stanie przełączać się między masą systemu a napięciem VBUS, a wszystko to przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnego prądu do skutecznego sterowania układem mocy.

  Szczytowy prąd izolowanych sterowników bramki tranzystora
  Rys. 2. Typowa aplikacja półmostkowa.


  Uwzględnienie obciążenia

  Czas potrzebny do naładowania lub rozładowania bramki tranzystora określa prędkość przełączania urządzenia. W praktyce, zewnętrzny szeregowy rezystor bramki jest dodawany w celu dostrojenia czasu narastania/opadania napięcia bramki i współdzielenia rozpraszania mocy do scalonego drivera bramki. Modelując urządzenie zasilające, jako kondensator i sterownik bramki ze stopniem wyjściowym MOSFET, rozładowujący się dalej na zewnętrznym szeregowym rezystorze bramkowym, otrzymamy obwód RC, jak pokazano na rysunku 3. Równanie szczytowego prądu źródła w tym uproszczonym modelu to: IPK_SRC = VDD / (RDS(ON)-P + REXT), a prąd szczytowy drenu wynosi IPK_SNK = VDD / (RDS(ON)-N + REXT). W przypadku pomiaru prądu szczytowego opór REXT jest zwarty - 0 Ω, ale w aplikacji występuje zewnętrzny rezystor szeregowy.

  Szczytowy prąd izolowanych sterowników bramki tranzystora
  Rys. 3. Uproszczony model RC ładowania i rozładowywania bramki.


  Gdzie RDS (ON)-N to rezystancja NMOSa sterownika bramki, a RDS (ON)-P to rezystancja PMOSa drivera. REXT jest zewnętrznym rezystorem bramkowym, a CGATE_EQUIV jest równoważną pojemnością urządzenia mocy.

  Niejednoznaczności w kartach katalogowych

  Zamierzonym zastosowaniem prądu szczytowego jest stworzenie zwięzłego parametru do porównania siły sterowania bramki, ale reprezentacja ta różni się w zależności od części i producenta. Rysunek 4 pokazuje reprezentację krzywych I-V, a także niektóre typowe poziomy, których producenci napędów bramek używają do określenia wartości szczytowej prądu. Poziomy nasycenia krzywych I-V określonego tranzystora MOSFET różnią się znacznie w zależności od procesu produkcji krzemu i temperatury, często zmieniając się nawet o 200% typowej wartości.

  W wielu kartach katalogowych szczytowy prąd jest typowym prądem nasycenia, który można zmierzyć zwierając wyjścia do stosunkowo dużej pojemności mierząc prąd w krótkim impulsie, gdy wyjście jest zwarte do masy. Bardzo rzadko można znaleźć element, którego karta katalogowa wyraźnie pokazuje minimalne i maksymalne krzywe IV sterowników wyjściowych w zależności od temperatury itp. Jednakże, jeśli użyjemy typowej wartości nasycenia jako wartości szczytowej prądu wyjściowego, to niektóre elementy nie będą w stanie działać poprawnie i nie będą w stanie pracować z tak dużym prądem. Niektóre karty katalogowe podają wartość dla maksymalnego nasycenia, a inne podają minimalną wartość nasycenia. Jeszcze jedną metodą opisu prądu szczytowego w sterowniku jest opisanie najwyższego prądu wciąż w liniowym obszarze najniższej krzywej I-V lub minimalnego prądu liniowego. Określając tę wartość, użytkownik może być pewien, że wszystkie części w danej aplikacji będą mogły pobierać więcej niż ta wartość. Jest to ostrożny szacunek, ale pozwala na zapewnienie, że niezależnie od zmian w zewnętrznym, szeregowym rezystorze bramki, zmian procesowych czy pływania z temperaturą, układ nie będzie wchodził w swój obszar nasycenia.

  Produkcyjne testowanie prądu szczytowego jest często bardzo trudne z uwagi na ograniczenia prądu w środowiskach testowych. Nie jest niczym niezwykłym, że specyfikacja prądu szczytowego w izolowanych sterownikach bramek jest gwarantowana przez projekt i/lub charakterystykę. Różni producenci mogą, ale nie muszą, podawać minimalne lub maksymalne wartości prądu szczytowego. W związku z tym nie ma zgodności co do tego, którego wyrażenia prądu szczytowego należy użyć do porównywania między poszczególnymi elementami. Należy zauważyć, że prąd szczytowy nie jest prądem stałym ani średnim. Jeśli wyjście sterownika bramki działa poprawnie w liniowym obszarze wyjściowych tranzystorów FET, prąd szczytowy występuje tylko na samym początku przełączania.

  Szczytowy prąd izolowanych sterowników bramki tranzystora
  Rys. 4. Przykładowe wyjściowe krzywe I-V sterownika bramki FET.


  W rzeczywistości jednak pełne minimalne i maksymalne krzywe nasycenia w zależności od temperatury i innych parametrów prawie nigdy nie trafiają do kart katalogowych. Niektórzy producenci izolowanych sterowników bramek dostarczają jedynie typową krzywą I-V dla sterownika wyjściowego. Może to być przedstawione jako krzywa I-V zwarcia lub zmierzona na zewnętrznym oporniku szeregowym bramki, aby precyzyjniej naśladować rzeczywiste użycie w aplikacji. Patrząc na krzywą I-V, która zawiera zewnętrzną rezystancję szeregową, oś napięcia jest zwykle określona w napięciu strony wtórnej, co oznacza, że wykreślone napięcie jest napięciem VDD2 dzielonym na wewnętrzny RDS (ON) i zewnętrzny szeregowy rezystor bramki.

  Rysunek 5 pokazuje typowe krzywe I-V dla ADuM4121, zgodnie z kartą katalogową. Należy zauważyć, że dokumentacja ADuM4121 wspomina o możliwościach do 2 A, ale typowe prądy nasycenia przekraczają 7 A. Wynika to z faktu, że ta konkretna karta katalogowa wykorzystuje zachowawczą definicję prądu szczytowego, mówiąc użytkownikom, że część może z pewnością dostarczyć 2 A we wszystkich zakresach temperatury i w innych warunkach pracy. Ta krzywa I-V jest również zmierzona z zewnętrznym szeregowym rezystorem bramkowym 2 Ω, aby naśladować rzeczywistą pracę systemu. Ważne jest, aby upewnić się, że definicja prądu szczytowego jest taka sama we wszystkich elementach, jakie porównywane są w danej aplikacji, w przeciwnym razie porównanie może pomijać kluczowe czynniki.

  Szczytowy prąd izolowanych sterowników bramki tranzystora
  Rys. 5. Karta katalogowa (frag.) ADuM4121 Krzywe I-V.


  Pojemność Millera

  Chociaż bramka MOSFETa lub modułu IGBT z grubsza jest obciążeniem pojemnościowym, istnieje nieliniowość z powodu pojemności dynamicznej drenu bramki, co skutkuje tzw. regionem plateau Millera, w którym pojemność zmienia się podczas włączania (patrz rysunek 6) i wyłączania. Prąd ładowania dla kondensatora bramki jest najbardziej potrzebny podczas tego okresu. Wartość szczytowa prądu nie uwzględnia aktualnej wartości w tym momencie. Jednak wyższy prąd szczytowy oznacza, że prąd w regionie płaskowyżu Millera będzie zwykle większy.

  Szczytowy prąd izolowanych sterowników bramki tranzystora
  Rys. 6. Przejście włączające tranzystora IGBT przedstawiające plateau Millera.


  Rozpraszanie mocy: ważna kwestia

  Aby naładować i rozładować bramkę urządzenia mocy, należy wydatkować pewną energię. Jeśli używany jest równoważny model pojemnościowy, a pełne ładowanie i rozładowywanie bramki występuje w każdym cyklu przełączania, moc rozpraszana poprzez przełączania bramki zarówno dla izolowanych, jak i nieizolowanych sterowników bramek wynosi:

  $$P_{DISS} = C_{EQ} \times V^2_{DD2} \times F_S = Q_{G total} \times V_{DD2} \times F_S \qquad (1)$$

  gdzie PDISS to moc rozpraszana w jednym cyklu przełączania bramki, CEQ to równoważna pojemność bramki, VDD2 jest amplitudą całkowitego wahania napięcia na bramce układu zasilania, QG_TOT to całkowity ładunek bramki, a FS to częstotliwość przełączania systemu.

  Należy zauważyć, że równoważna pojemność bramki - CEQ - nie jest tym samym co CISS, którą można znaleźć w kartach katalogowych elementów mocy. Często jest to współczynnik od 3 do 5 razy większy niż CISS, a całkowity ładunek bramki, QG_TOT, jest dokładniejszą wartością dla tego modelu. Należy również zauważyć, że rezystancja szeregowa ładowania i rozładowania nie jest widoczna w tym równaniu, ponieważ odnosi się to tylko do całkowitej mocy rozpraszanej podczas operacji przełączania, a nie do mocy rozpraszanej w konkretnym układzie sterownika bramki.

  Ze względu na izolowany charakter omawianych sterowników bramek, normy wymagają, aby różne obszary izolacji były oddzielone od siebie odpowiednimi odległościami. Wszelkie elementy na PCB muszą być rozmieszczone z uwzględnieniem odległości pełzania i prześwitu (pisaliśmy o tym w [url=] innym artykule jakiś czas temu[/url] – przyp. red.), co sprawia, że rzadko widuje się odsłonięte pola miedzi na PCB czy inne elementy, stosowane typowo do rozpraszania ciepła. Oznacza to, że jedna z głównych metod pomagających obniżyć opór cieplny układów scalonych nie jest w tej aplikacji dostępna, co prowadzi do większego znaczenia przesunięcia rozpraszania mocy poza izolowany sterownik bramki, aby umożliwić systemowi pracę w wyższej temperaturze otoczenia.

  Bez możliwości dodania dodatkowych elementów odprowadzających ciepło, opór cieplny zastosowanego elementu jest z grubsza proporcjonalny do jego liczby pinów, wewnętrznej metalizacji, połączeń ramy układu scalonego z wyprowadzeniami i rozmiaru obudowy. Dla danego izolowanego sterownika bramki, porównując dostępne elementy, rozmiar obudowy, liczba pinów i często wyprowadzenia będą takie same, co prowadzi do mniej więcej takich samych wartości rezystancji cieplnej złącze-otoczenie (θJA).

  Rozpraszanie ciepła na układzie scalonym sterownika bramki powoduje wzrost temperatury wewnętrznego złącza. Straty mocy obliczone w równaniu 1 to całkowita moc rozproszona w układzie, który steruje bramką tranzystora podczas jego otwierania i zamykania. Moc rozpraszana w układzie sterownika bramki jest dzielona między wewnętrzne rezystancje tranzystorów FET, RDS(ON)-N i RDS(ON)-P oraz zewnętrzny szeregowy rezystor bramki REXT. Jeśli sterownik bramki działa głównie w obszarze liniowym, stosunek rozpraszania mocy, którego doświadcza układ scalony sterownika bramki, opisany jest wyrażeniem:

  $$\frac {1} {2} \times (\frac {R_{DS(ON)-N}} {R_{DS(ON)-N} + R_{EXT}} + \frac {R_{DS(ON)-P}} {R_{DS(ON)-P} + R_{EXT}} \qquad (2) $$

  Jeśli rezystancje kanałów obu tranzystorów (typu N i P) są takie same, wyrażenie można uprościć do postaci:

  $$\frac {R_{DS(ON)}} {R_{DS(ON)} + R_{EXT}} \qquad (3)$$

  Całkowita moc drivera bramki podczas przełączania klucza jest iloczynem równania 1 oraz 3:

  $$\frac {R_{DS(ON)}} {R_{DS(ON)} + R_{EXT}} \times P_{DISS} \qquad (4)$$


  Z równania 4 można wywnioskować, że mniejsze RDS(ON) prowadzi do zmniejszenia części energii rozpraszanej na izolowanym sterowniku bramki. Jeżeli ma być zachowany wymagany czas narastania i opadania zbocza, należy zachować stałą RC ładowania i rozładowania bramki urządzenia mocy. Rezystancja w stałej RC jest szeregowym połączeniem wewnętrznego RDS(ON) i zewnętrznego szeregowego rezystora bramkowego. Innymi słowy, jeśli dwa konkurujące sterowniki są używane w aplikacji, aby mieć takie same prędkości narastania i opadania, sterownik z niższym RDS(ON) pozwala na większy zewnętrzny szeregowy rezystor bramki (suma rezystancji pozostaje taka sama), dzięki czemu mniejsza moc rozpraszana jest w samym układzie sterownika.

  Analiza porównawcza

  Aby zademonstrować, w jaki sposób definicje prądu szczytowego mogą się różnić w odmiennych produktach oraz aby pokazać korzyści płynące z niższego RDS(ON) w obrębie izolowanego sterownika bramki, wybrano trzy izolowane sterowniki półmostkowe z prądem 4 A w kartach katalogowych. Wszystkie trzy drivery mają podobne wymagania co do odległości pełzania, prześwitu, podobny pinout i rozkład wyprowadzeń. Pozwoliło to na użycie takiego samego układu do testowania dla wszystkich trzech części. Płyta ewaluacyjna ADuM4221 została użyta jako platforma testowa do porównania ADuM4221 i dwóch pozostałych elementów, które będą nazywane Konkurentem 1 i Konkurentem 2. Płytka ewaluacyjna pokazana jest na rysunku 7.

  Szczytowy prąd izolowanych sterowników bramki tranzystora
  Rys.7. Płytka ewaluacyjna dla układu ADuM4221.


  To, co twierdzą karty katalogowe trzech przykładowych sterowników zebrano w tabeli 1, poniżej:

  Tab.1. Parametry poszczególnych testowanych driverów.
  Prąd wypływający (A)Prąd wpływający (A)
  ADuM422144
  Konkurencja 124
  Konkurencja 246


  Porównując ściśle wartości widoczne w arkuszach danych, wyglądałoby na to, że Konkurent 2 powinien zapewnić najsilniejsze sterowanie bramki, a zatem najkrótsze czasy narastania i opadania dla danego obciążenia. Aby uprościć analizę, do obciążenia zastosowano dyskretny kondensator ceramiczny, więc w przebiegach nie było obserwowane plateau Millera. Ponadto wykorzystano tylko jedno wyjście sterowników z dwoma wyjściami.

  W pierwszym teście każdy sterownik był ładowany kondensatorem 100 nF przez zewnętrzny szeregowy rezystor bramkowy 0,5 Ω w konfiguracji pokazanej na rysunku 3. Sterowniki wykonały pojedyncze włączenie i wyłączenie, aby zredukować rozpraszanie mocy w sterowniku do minimum. Test ten dosyć dobrze naśladuje pomiar prądu szczytowego w czasie zwarcia. Wyniki przedstawiono na rysunku 8 i 9.

  Szczytowy prąd izolowanych sterowników bramki tranzystora
  Rys. 8. Testowanie przy włączaniu. 100 nF z 0,5 Ω REXT. (a) Napięcie w funkcji czasu. (b) Prąd w funkcji czasu.

  Szczytowy prąd izolowanych sterowników bramki tranzystora
  Rys. 9. Testowanie przy wyłączaniu. 100 nF z 0,5 Ω REXT. (a) Napięcie w funkcji czasu. (b) Prąd w funkcji czasu.


  Rysunek 8 pokazuje, że istnieje duża różnica w prędkościach włączania różnych sterowników. Zaskakujące jest, że sterownik z najwyższym katalogowym prądem szczytowym ma najdłuższy czas narastania. Zaprezentowane powyżej przebiegi pokazują, że wszystkie przetworniki dostarczają więcej niż obiecaną w karcie katalogowej wartość prądu, ale Konkurent 2 nie wytrzymuje tak wysokiego prądu. Całkowity czas narastania jest funkcją całki prądu. Patrząc na czasy opadania pokazane na rysunku 9, wszystkie trzy części zachowywały się stosunkowo podobnie. Chociaż prądy szczytowe są podobne we wszystkich produktach, Konkurent 2 ma najniższe prądy podtrzymywane. Ogólnie rzecz biorąc, trzy części wypadły podobnie w teście wyłączania. Z tych testów wynika, że układ o najwyższej wartości szczytowej prądu w karcie katalogowej steruje bramką najsłabiej – czasy narastania i opadania były najdłuższe.

  Drugim warunkiem testu jest dostrojenie wszystkich trzech sterowników tak, aby czasy narastania i opadania były podobne, a następnie eksploatacja części ze stałą częstotliwością przełączania w celu oceny parametrów termicznych. Jak pokazuje rysunek 8, ADuM4221 miał najkrótsze czasy narastania i opadania, pozwalając na większy zewnętrzny szeregowy rezystor bramkowy w celu dopasowania czasów narastania do innych przetworników. Zewnętrzny szeregowy rezystor bramki o rezystancji 1,87 Ω pozwolił ADuM4221 uzyskać podobne czasy narastania i opadania, jak w przypadku Konkurenta 1 (z 0,91 Ω) i Konkurenta 2 (z 0,97 Ω)7. Oporność wyłączonego ADuM4221 została ustawiona na 0,97 Ω. Przebiegi wejściowe i wyjściowe pokazano na rysunku 10.

  Szczytowy prąd izolowanych sterowników bramki tranzystora
  Rys. 10. Dostrojone do siebie zbocza narastające i opadające wszystkich trzech sterowników. Kanał 1 = wejście, Kanał 2 = ADuM4221, Kanał 3 = Konkurent 1 i Kanał 4 = Konkurent 2.


  Przy równoważnych czasach narastania i opadania całki przebiegów prądu są porównywalne, a straty przełączania obserwowane w urządzeniu zasilającym będą porównywane w aplikacji. Używając większego zewnętrznego szeregowego rezystora bramkowego, większa część obciążenia termicznego może być współdzielona poza izolowany sterownik bramki. Rysunek 11, 12 i 13 przedstawiają obrazy termiczne z działania trzech badanych driverów, pracujących w tej samej temperaturze otoczenia z częstotliwością przełączania 100 kHz, napięciem strony wtórnej 15 V i pojemnością obciążenia 100 nF.

  Szczytowy prąd izolowanych sterowników bramki tranzystora
  Rys. 11. Obraz termiczny ADuM4221.

  Szczytowy prąd izolowanych sterowników bramki tranzystora
  Rys. 12. Obraz termiczny konkurenta 1.

  Szczytowy prąd izolowanych sterowników bramki tranzystora
  Rys. 13. Obraz termiczny konkurenta 2.


  Krzyż celowniczy kamery termowizyjnej jest wycelowany w wyjście z izolowanych sterowników bramek. Jasny punkt po prawej stronie każdego z nich to zewnętrzny szeregowy rezystor bramkowy. Rysunek 11 pokazuje, że zewnętrzny szeregowy rezystor bramkowy jest gorętszy niż na dwóch pozostałych obrazach termicznych. To jest oczekiwana sytuacja i jest pożądana, ponieważ pozwala a rozpraszanie mniejszej ilości ciepła na samym driverze. Wszystkie trzy układy działają przy tej samej częstotliwości przełączania i tej samej pojemności obciążenia, więc całkowita rozpraszana moc jest taka sama. Im więcej mocy jest rozpraszane w zewnętrznych rezystorach, tym mniej energii jest rozpraszane w samym układzie scalonym sterownika bramki.

  Konkurent 1 pracuje z temperaturą powierzchni układu scalonego wyższą o 35,3°C niż ADuM4221, co wykazuje ograniczenie termiczne ze strony konkurenta z powodu wyższego RDS(ON). Podobnie, rozpraszanie mocy w Konkurencie 2 prowadzi do wzrostu temperatury powierzchni o 18,9°C w porównaniu z ADuM4221, co skutkuje większym nagrzewaniem sterownika bramki dla tych samych warunków pracy. Pokazuje to, że właściwości termiczne wynikające z niższych rezystancji wewnętrznych są ważne do rozważenia przy wyborze sterownika bramki. Ten wzrost temperatury jest ważny podczas pracy w wyższych temperaturach otoczenia. Tabela 2 zawiera zebrane wyniki testów.

  Tab. 2. Parametry termiczne.
  REXT_ON (Ω)REXT_OFF (Ω)Temperatura układu (°C)
  ADuM42211.870.97104.6
  Konkurent 10.910.91139.9
  Konkurent 20.970.97123.5


  Podsumowanie

  Ponieważ wartości znamionowe prądu są podawane różnie, sformułowanie opinii na temat siły sterowania różnych driverów na podstawie pobieżnego spojrzenia na kartę katalogową może być mylące. Ten brak przejrzystości w definicji prądu szczytowego może spowodować sprzedaż zbyt dużej lub zaniżonej wartości części i znacząco wpłynąć na jej szanse na wybranie do konkretnego zastosowania, zanim zostanie ona dokładnie oceniona przez klienta.

  Aby zapewnić uczciwe porównanie, konieczne jest zestawienie prądów szczytowych zmierzonych w podobny sposób. Przy ocenie izolowanych sterowników bramek należy wziąć pod uwagę znaczenie zapasu termicznego i niskiego RDS(ON). Chociaż dwa sterowniki bramek mogą być dostrojone do tych samych wartości, wybór sterownika z niższym RDS(ON) pozwala na zwiększenie zapasu termicznego i większą elastyczność w zakresie szybkości przełączania.

  Źródło: https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/peak-current-of-isolated-gate-drivers.html

  Autorzy

  Ryan Schnell jest inżynierem aplikacji w firmie Analog Devices. Ryan ma doświadczenie w systemach zasilania i sterowania. Obecnie koncentruje się na definiowaniu i opracowywaniu izolowanych sterowników bramek, które wykorzystują technologię iCoupler®. Posiada tytuł magistra inżyniera elektrotechniki oraz doktorat z zakresu energoelektroniki na University of Colorado.

  Sanket Sapre równie jest inżynierem aplikacji w firmie Analog Devices. Pracuje w grupie interfejsów i izolacji, koncentrując się na izolowanych sterownikach bramek, które wykorzystują technologię iCoupler®. Posiada licencjat z inżynierii elektronicznej, zrealizowany na Uniwersytecie w Bombaju i magisterium z elektrotechniki z University of Colorado w Boulder.[/quote]

  Cool? Ranking DIY
  Can you write similar article? Send message to me and you will get SD card 64GB.
  About Author
  ghost666
  Translator, editor
  Offline 
  Fizyk z wykształcenia. Po zrobieniu doktoratu i dwóch latach pracy na uczelni, przeszedł do sektora prywatnego, gdzie zajmuje się projektowaniem urządzeń elektronicznych i programowaniem. Od 2003 roku na forum Elektroda.pl, od 2008 roku członek zespołu redakcyjnego.
  ghost666 wrote 11088 posts with rating 9403, helped 157 times. Live in city Warszawa. Been with us since 2003 year.
 • SterControl
 • #2
  coberr
  Level 19  
  wszystko pięknie,ładnie.
  Nie wiem - moze gdzieś przeoczylem (w razie czego prosze mnie poprawić) - w tekscie jakoś nie widać (i chyba nie uwzględniono) informacji o wpływie pojemności C-gd. Widac sporo informacji o wpływie pojemności C-gs. A jak wiadomo - to pojemność Cgd staje się bardzo znacząca (mimo , że kilkadziesiąt razy mniejsza) w przypadku dużej róznicy napięć Ugs oraz Uds.Wtedy prąd przeładowujacy własnie tę pojemność zaczyna być znaczacy (podobnie zresztą jak i przepięcia Ugs)
 • #3
  remiorn
  Level 18  
  coberr wrote:
  wszystko pięknie,ładnie.
  Nie wiem - moze gdzieś przeoczylem (w razie czego prosze mnie poprawić) - w tekscie jakoś nie widać (i chyba nie uwzględniono) informacji o wpływie pojemności C-gd.

  Jest informacja o wpływie efektu Millera, który jest powodowany przez pojemność dren-bramka.