Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Procesory dynamiki: Podstawy

adambyw 25 Nov 2020 11:56 705 0
 • Podstawy Procesorów Dynamiki

  Zakres dynamiki sygnału audio jest to stosunek najgłośniejszego sygnału do najcichszego. W przypadku analogwych procesorów sygnałowych wielkość napięć zasilających ogranicza maksymalny sygnał wyjściowy, a poziom szumów określa minimalny sygnał wyjściowy.

  Profesjonalne urządzenia do przetwarzania sygnałów mogą emitować maksymalny poziom +26 dBu, przy czym najlepsze poziomy szumów wynoszą około -94 dBu. Daje to zakres dynamiczny wynoszący 120 dB - imponująca liczba zbieżna z zakresem dynamicznym 120 dB normalnego ludzkiego słuchu. Wynalazek procesorów dynamicznych powstał, ponieważ ten zakres jest zbyt duży, aby z nim pracować.

  Procesory dynamiczne zmieniają sygnał dźwiękowy w zależności od jego zawartości częstotliwościowej i poziomu amplitudy; stąd pojęcie "dynamika", ponieważ przetwarzanie jest zależne od programu i ciągle się zmienia. Cztery najczęściej występujące efekty dynamiki to kompresory, limitery, bramki i ekspandery. Po nich następuje cały szereg procesorów specjalnego przeznaczenia: Urządzenia AGC (Autmatic Gain Control - automatyczna regulacja wzmocnienia), duckery, deesery, levelery, tłumiki sprzężenia zwrotnego, excitery i enhancery. Bez względu na nazwę, wszystkie one działają w zakresie automatycznego sterowania głośnością lub dynamiką dźwięku - tak jak Twoja ręka na suwaku głośności.

  Wszystkie procesory dynamiki mają wspólną strukturę przedstawioną na rysunku 1: element kontroli wzmocnienia w głównej ścieżce sygnałowej oraz łańcuch boczny zawierający detektor i algorytm wzmocnienia. Detektor może próbować sygnał przed lub po elemencie regulacji wzmocnienia, ale dla uproszczenia pokazuję go przed.

  Procesory dynamiki: Podstawy
  Rysunek 1. Wspólna struktura procesorów dynamicznych

  Ścieżka sygnałowa jest trasą, którą główny dźwięk przechodzi przez urządzenie. Zazwyczaj sygnał przechodzi przez obwody wejściowe, dalej do urządzenia sterującego wzmocnieniem, a następnie wychodzi przez obwody wyjściowe (lub ich cyfrowy odpowiednik). W ten sposób łańcuch sygnałowy przechodzi przez "regulator głośności" w analogii "ręka na regulatorze".

  Łańcuch boczny (SIDE CHAIN) jest ręką, która steruje głośnością. Obwody side chain badają sygnał wejściowy (lub oddzielne wejście klucza) i wydają napięcie sterujące w celu regulacji wzmocnienia ścieżki sygnałowej. Dodatkowo, pętla bocznego łańcucha umożliwia dodanie do tej ścieżki filtrów, korektora lub innych procesorów. Więcej na ten temat oraz opis typu sterowania łańcuchem bocznym opiszę niżej.

  Niektóre procesory dynamiczne udostępniają napięcie sterowania łańcuchem bocznym (side channel) do podłączenia do sąsiedniego urządzenia lub do połączenia kanałów wewnętrznych (link channel). Podrzędne lub łańcuchowe łączenie procesorów dynamiki powoduje, że jednostki te działają jednocześnie, gdy tylko jedna z nich lub kanał przekracza ustawiony próg. Funkcja ta pozwala zachować stabilne obrazowanie stereo i równowagę spektralną.

  Wszystkie procesory dynamiczne realizują kontrolę wzmocnienia w funkcji poziomu side channel. Niektóre (a właściwie większość) korzystają z sygnału wewnętrznego, jak pokazano na rysunku 1, a inne z zewnętrznego lub wejścia klucza, jak pokazano na rysunku 2.

  Jedyną różnicą pomiędzy kompresorem, ogranicznikiem, AGC, separatorem, duckerem lub bramką jest rodzaj detektora bocznego łańcucha, atrybuty algorytmów wzmocnienia oraz rodzaj zastosowanego elementu regulacji wzmocnienia.

  Procesory dynamiki: Podstawy
  Rysunek 2. Procesor dynamiki z bocznym wejściem klucza

  Wprowadzenie DSP (cyfrowego przetwarzania sygnału) radykalnie zmieniło implementację procesorów dynamiki. W tradycyjnych konstrukcjach analogowych nie ma praktycznego sposobu "patrzenia w przyszłość" ani statystycznej analizy zawartości sygnału, zamiast tego potrzebna jest funkcja pozwalająca reagować na zdarzenia, które już miały miejsce. Układ wspomagający filtrowanie i dynamiczną kontrolę ataku oraz zwolnienia jest skomplikowany i kosztowny przy ograniczonej dokładności.

  Sercem konstrukcji analogowych są elementy kontroli wzmocnienia, zwykle wzmacniacze sterowane napięciowo, lub tłumiki sterowane napięciowo (oba w skrócie VCA: voltage controlled amplifier - wzmacniacz sterowany napięciowo). Z pewnością analogowe procesory są dobre, ale cyfrowe projekty wydają się być lepsze. Najważniejsze zalety to możliwość analizy sygnału przed jego przetworzeniem (pre listen) i statystycznej analizy bieżącej historii. Umiejętności te pozwalają na zastosowanie szerokiej gamy nowych topologii oferujących lepsze osiągi; niektóre z nich pojawiają się w dalszej części tej notatki. Koszt przyrostowy pojedynczej funkcji zaimplementowanej w DSP jest bardzo mały, co skutkuje znaczącą redukcją kosztów przy wymaganiu wielu funkcji. Cyfrowe przetwarzanie sygnału oferuje zarówno większą dokładność, jak i mniejsze koszty.

  Procesory dynamiki: Kompresory podstawowe
  Procesory dynamiki: Kompresory Specjalizowane: deessery, agc, komp. dynamiczne
  Procesory dynamiki: Limiter szczytów
  Procesory dynamiki: Ekspandery
  Procesory dynamiki: Bramki
  Procesory dynamiki: Duckery
  Procesory dynamiki: Zastosowanie wszystkich procesorów na raz
  Procesory dynamiki: Specjalnego przeznaczenia
  Procesory dynamiki: Aplikacje kompresorów i limiterów
  About Author
  adambyw
  Moderator of Acoustics
  Offline 
  Nie udzielam porad na PW.
  Has specialization in: nagrania, serwis, instalacje, dso.
  adambyw wrote 6191 posts with rating 558, helped 1002 times. Been with us since 2004 year.