Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Procesory dynamiki: Limiter szczytów

adambyw 03 Dec 2020 14:23 585 0
 • Procesory dynamiki: Podstawy
  Procesory dynamiki: Kompresory podstawowe
  Procesory dynamiki: Kompresory Specjalizowane: deessery, agc, komp. dynamiczne

  Limiter szczytów.

  Zgodnie z oczekiwaniami, podstawowa topologia limitera jest podobna do topologii kompresora. W przeciwieństwie do kompresora, limiter musi zapewnić, że sygnał nigdy nie przekroczy ustawionego progu. Wymaga to zastosowania detektora reagującego na szczyty oraz stałego stosunku nieskończoności: ∞:1. Rysunek 14a ilustruje podstawową topologię. Reakcja limitera o wartości progowej -20 dB została przedstawiona na rysunku 14b.

  Procesory dynamiki: Limiter szczytów
  Rysunek 14a: Schemat blokowy limitera szczytów

  Procesory dynamiki: Limiter szczytów
  Rysunek 14b: Wykres odpowiedzi limitera szczytów

  Mimo że podstawowa praca limitera jest prosta, wymuszenie dobrego brzmienia jest wyzwaniem. Nagłe ograniczanie powoduje znaczne zmiany dźwięku, a określenie najlepszej szybkości uwalniania dla danego sygnału jest problematyczne. Cyfrowe przetwarzanie sygnału pozwala na dwa dodatki do podstawowej topologii, które w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwiązania tych problemów. Po pierwsze, dodanie opóźnienia w głównej ścieżce sygnału pozwala łańcuchowi bocznemu "zobaczyć co się dzieje" i zacząć reagować przed osiągnięciem progu. Rezultatem jest bardziej miękka krawędź natarcia, co przekłada się na bardziej naturalny dźwięk. Po drugie, spojrzenie na najnowszą historię daje systemowi wiedzę o tym, gdzie znajdował się sygnał i gdzie prawdopodobnie będzie się znajdował. Dzięki tej wiedzy, najlepsze tempo uwalniania sygnału jest ustawiane dynamicznie. Rysunek 15 ilustruje topologię.

  Procesory dynamiki: Limiter szczytów
  Rysunek 14b: Wykres odpowiedzi limitera szczytów z funkcją look ahead

  Stosowany głównie w celu zapobiegania przeciążeniom aparatury, mediów i nadajników, limiter szczytów jest podobny do kompresora jak bramka szumu jest podobna do ekspandera (więcej na ten temat później).

  Najbardziej użyteczne konstrukcje procesora dynamiki zawierają oddzielną funkcję ogranicznika szczytów, niezależną od sprężarki. Oddzielny limiter szczytów uwalnia kompresor od zadania blokowania gwałtownych skoków. Limiter szczytów działa na zasadzie stróża poziomu, podczas gdy kompresor oddziałuje delikatniej.

  Limiterów używa się głównie jako zabezpieczenie sprzętu, dla tego zazwyczaj działają na wartość szczytową sygnału. Kompresory mają inne zadanie. O ile działanie limiterów rzadko ma udział w sygnale audio, to kompresory stały się już dawno standardem. Dla tego w torze detektora stosuje się nie detektory szczytów a detektory wartości średniej (RMS).

  Zastosowanie Limitera szczytów.

  • Zapobieganie obcinaniu szczytów i zniekształceniom we wzmacniaczach mocy.
  • Zabezpieczenie głośników przed uszkodzeniami wynikającymi z niszczących transjentów (np. upuszczony mikrofon).
  • Zapobieganie przesterowaniu (digital clipping) podczas nagrywania.
  • Zapobieganie nadmiernej modulacji nadawanego sygnału w trakcie transmisji.

  Procesory dynamiki: Ekspandery
  Procesory dynamiki: Bramki
  Procesory dynamiki: Duckery
  Procesory dynamiki: Zastosowanie wszystkich procesorów na raz
  Procesory dynamiki: Specjalnego przeznaczenia
  Procesory dynamiki: Aplikacje kompresorów i limiterów
  About Author
  adambyw
  Moderator of Acoustics
  Offline 
  Nie udzielam porad na PW.
  Has specialization in: nagrania, serwis, instalacje, dso.
  adambyw wrote 6084 posts with rating 520, helped 976 times. Been with us since 2004 year.