Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

ATMEGA32 i2c sprzętowe

darkoman 15 Oct 2005 22:22 1288 0
 • #1
  darkoman
  Level 11  
  Witam !

  Mam następujący problem. Projekt ( BASCOM, ATMEGA 32, 11.059 MHz, procesor VIDEO SAA5281P ) nad którym pracuję wymaga stosowania magistrali I2c. Z powodzeniem stosuję programowe rozwiązanie transmisji, ale przecież ATMEGA32 ma sprzętowe I2c(TWI). Stosując się do wskazówek w help'ie BASCOM'a wstawiłem dyrektywę kompilatora $lib "I2C_TWI.LBX", ustawiłem prędkość magistrali poleceniem CONFIG i wtedy aplikacja zaczęła działać 3 i więcej razy wolniej. Kod programu jest poniżej. Jeśli tylko wyrzucę dyrektywę $lib "I2c_Twi.lbx" wszystko wraca do normy.

  ---------------------------------------------------------------------------------
  Rem Program testowy

  $lib "I2C_TWI.LBX" ' wykorzystanie sprzętowego twi
  $regfile = "m32def.dat" ' procesor ATMEGA 32
  $baud = 9600 ' prędkość RS=9600
  $crystal = 11059200 ' CRYSTAL=11,0592 MHz

  Declare Sub Putch
  Declare Sub Init_videop
  Declare Sub Tekst_poczatkowy
  Declare Sub Cursor_goto
  Declare Sub Clear_display

  Dim Danei2c(10) As Byte
  Dim Poz_x As Byte
  Dim Poz_y As Byte
  Dim Znak As Byte

  Const Videop_addr = &H22 ' adres SAA5281
  Const Koniec_ciagu = 0

  ' ------------------------------------------------------------
  ' Konfiguracja TWI ( I2C ), umiejscowienie SDA,SCL
  ' ------------------------------------------------------------
  Config Sda = Portc.1 ' definicja SDA magistrali I2C
  Config Scl = Portc.0 ' definicja SCL magistrali I2C
  I2cinit ' inicjalizacja TWI
  Config Twi = 100000 ' ustawienie prędkości działania TWI na 100kHz

  Do
  Call Init_videop
  Call Tekst_poczatkowy
  Wait 5
  Call Clear_display
  Loop

  Rem ----------------------------------------------

  Sub Init_videop

  Danei2c(1) = &H00
  Danei2c(2) = &H12
  Danei2c(3) = &H00
  I2csend Videop_addr , Danei2c(1) , 3

  Danei2c(1) = &H05
  Danei2c(2) = &HFF
  Danei2c(3) = &HFF
  Danei2c(4) = &H02
  I2csend Videop_addr , Danei2c(1) , 4

  End Sub

  Rem ----------------------------------------------

  Sub Putch

  If Znak = &H0D Then
  Poz_x = 1
  Incr Poz_y
  Call Cursor_goto
  Goto Putch_wyjdz
  End If  Danei2c(1) = &H0B
  Danei2c(2) = Znak
  I2csend Videop_addr , Danei2c(1) , 2

  Incr Poz_x ' kursor o jeden w prawo
  If Poz_x > 40 Then ' czy jesteśmy na końcu linii ?
  Poz_x = 1 ' tak więc ustawiamy się na początek drugiej
  Incr Poz_y
  End If
  Call Cursor_goto ' zmień pozycję kursora

  Putch_wyjdz:
  End Sub

  Rem ----------------------------------------------

  Sub Cursor_goto

  Danei2c(1) = &H09
  Danei2c(2) = Poz_y
  Danei2c(3) = Poz_x
  I2csend Videop_addr , Danei2c(1) , 3

  End Sub

  Rem ----------------------------------------------

  Sub Tekst_poczatkowy

  Poz_x = 1
  Poz_y = 10
  Call Cursor_goto
  Restore Napis_startowy
  Read Znak

  While Znak <> Koniec_ciagu
  Call Putch
  Read Znak
  Wend

  End Sub

  Rem ----------------------------------------------

  Sub Clear_display

  Danei2c(1) = &H08
  Danei2c(2) = &H08

  I2csend Videop_addr , Danei2c(1) , 2
  Waitms 25

  End Sub

  Napis_startowy:

  Data " Gen{013}{013} (c) 2005 COMPANY{013}{013} {008}System gotowy do pracy{013}{013} Nr seryjny : XXX-XXX-XXX"
  Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
pcbway logo