Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Kupię] Gdzie znajdę instrukcję do rejestratora ZOOM R8 w języku polskim?

136923 12 Feb 2021 23:49 558 2
 • #1
  136923
  Level 11  
  szukam instrukcji do rejestratora Zoom R8 w wersji językowej polskiej ...
  KTOŚ POMOŻE ?
 • #2
  DiZMar
  Level 43  
  Mam wersję angielską w pliku (ponad 50MB) z możliwością kopiowania tekstu co łatwo daje się przetłumaczyć translatorem. Oto treść oryginalna i przetłumaczony translatorem spis treści:
  Treść oryginalna
  Usage and safety precautions . . . . . 2
  Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  Confirmation of included items . . . . . . . . . . 3
  Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  Panel layout and functions . . . . . . . . 6
  Switch and key overview . . . . . . . . . . 8
  Display information . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Operation overview . . . . . . . . . . . . . . . 10
  Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  SD card installation . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Powering the unit . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  Turning the power on and off . . . . . 15
  Setting the date and time . . . . . . . . 15
  Recording and playback . . . . . . . . . 16
  Recorder overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  Preparations before recording . . . . . . . . . 17
  Creating a new project . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Changing the time signature . . . . . . . . . . . . . 18
  Setting the tempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  Using the metronome . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  Recording the first track . . . . . . . . . . . . . . 21
  Connecting instruments . . . . . . . . . . . . . . 21
  Adjusting the input gain . . . . . . . . . . . . . . 22
  Using insert effects . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  Adjusting the recording level . . . . . . . . . . . . . 24
  Selecting tracks for recording . . . . . . . . . . 25
  Recording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Re-recording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Recording to a new file . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Playing back recordings . . . . . . . . . . . . . . 27
  Overdubbing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Stereo recording (stereo link) . . . . . . . . . . 29
  Changing playback takes . . . . . . . . . . . . . 30
  Swapping two tracks . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Re-recording part of a track
  (punch-in/out) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Manual punch-in/out . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  Automatic punch-in/out . . . . . . . . . . . . . . 33
  Combining multiple tracks into
  1–2 tracks (bouncing) . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Locating to the desired part of a song . . . 36
  Repeat playback of a specific section
  (A-B repeat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
  Contents
  Mixing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Mixing overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Setting track level, EQ and pan . . . . . . . . . 42
  Using send-return effects . . . . . . . . . . . . . 44
  Using insert effects on tracks . . . . . . . . . . 45
  Mixing down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
  Using a mastering effect . . . . . . . . . . . . . . 46
  Mixing down to the master track . . . . . . . 47
  Using the rhythm function . . . . . . . 48
  Overview of rhythm functions . . . . . . . . . . 48
  Rhythm pattern selection . . . . . . . . . . . . . 49
  Changing the playback pattern . . . . . . . . . 49
  Changing the drum kit . . . . . . . . . . . . . . . 49
  Using the pads to play rhythm patterns . . 50
  Switching banks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Repeating sounds (drum rolls) . . . . . . . . . . 50
  Adjusting the pad sensitivity . . . . . . . . . . . 49
  Assigning rhythm patterns to tracks . . . . . 51
  Creating a rhythm pattern . . . . . . . . . . . . . 52
  Preparing to create a rhythm pattern . . . . . . 52
  Inputting a pattern in real-time . . . . . . . . . . 53
  Step input of a rhythm pattern . . . . . . . . . . 54
  Copying rhythm patterns . . . . . . . . . . . . . 55
  Deleting rhythm patterns . . . . . . . . . . . . . 56
  Renaming rhythm patterns . . . . . . . . . . . . 57
  Importing rhythm patterns from
  other projects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
  Setting volume and stereo placement . . . . 59
  Using the sampler . . . . . . . . . . . . . . . 60
  Using the sampler to make songs . . . . . . . 60
  Using the sampler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
  Assigning included drum loops to tracks . 63
  Setting loops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
  Setting a track to loop . . . . . . . . . . . . . . . 64
  Setting the loop interval . . . . . . . . . . . . . . 65
  Playing the pads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
  Setting the playback method . . . . . . . . . . . 66
  Set global quantization to
  control sound timing . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
  Changing the BPM of a track . . . . . . . . . . 67
  Changing audio tempo without
  changing pitch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
  Trimming unnecessary parts of audio files 70
  Setting fade-ins and fade-outs . . . . . . . . . 71
  Using the track sequencer . . . . . . . . 72
  Track sequencer overview . . . . . . . . . . . . 72
  Creating a sequence . . . . . . . . . . . . . . . . 73
  Creating a sequence in real-time . . . . . . . . 73
  Creating a sequence using step input . . . . . 74
  Inserting and deleting beats . . . . . . . . . . . 76
  Playing back a sequence . . . . . . . . . . . . . 78
  Using effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
  Overview of effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
  Selecting effect patches . . . . . . . . . . . . . . 83
  Editing patches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
  Saving patches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
  Importing patches from other projects . . . 87
  Changing patch names . . . . . . . . . . . . . . 88
  Using effects only for monitoring . . . . . . . 89
  Working with projects and
  audio files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
  Projects and audio files . . . . . . . . . . . . . . 90
  Protecting a project . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
  Selecting a project . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
  Viewing project and audio file information 92
  Copying projects and audio files . . . . . . . . 93
  Changing project and audio file names . . . 94
  Deleting projects and audio files . . . . . . . . 95
  Dividing audio files . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
  Setting the recording format (bit length) . . 97
  Setting the recording mode . . . . . . . . . . . 97
  Sequential playback of projects . . . . . . . . 98
  Loading audio files from other projects . . 100
  Using the USB connection . . . . . . . 102
  USB function overview . . . . . . . . . . . . . . 102
  Exchanging data with a computer
  (card reader) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
  Audio interface and
  control surface functions . . . . . . . . . . . . 105
  Other functions . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
  Using the tuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
  Adjusting the display . . . . . . . . . . . . . . . 109
  Changing the SD card while
  the power is on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
  Formatting an SD card . . . . . . . . . . . . . . 111
  Checking remaining card capacity . . . . . 111
  Setting the battery type . . . . . . . . . . . . . 112
  Setting phantom power voltage . . . . . . . 112
  Using a footswitch . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
  Checking the firmware version . . . . . . . . 114
  Upgrading the firmware . . . . . . . . . . . . . 114
  Rhythm pattern list . . . . . . . . . . . . . 116
  Effect types and parameters . . . . 118
  Effect patch list . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
  Error message list . . . . . . . . . . . . . . . 135
  Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
  Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
  Index
  Tłumaczenie automatem
  Użytkowanie i środki ostrożności. . . . . 2
  Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  Potwierdzenie dołączonych pozycji. . . . . . . . . . 3
  Spis treści. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  Układ i funkcje panelu. . . . . . . . 6
  Przegląd przełączników i kluczy. . . . . . . . . . 8
  Wyświetl informacje. . . . . . . . . . . . . . . 9
  Przegląd operacji. . . . . . . . . . . . . . . 10
  Połączenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  Instalacja karty SD. . . . . . . . . . . . . . . 13
  Zasilanie urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  Włączanie i wyłączanie zasilania. . . . . 15
  Ustawianie daty i godziny. . . . . . . . 15
  Nagrywanie i odtwarzanie. . . . . . . . . 16
  Omówienie rejestratora. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  Przygotowania przed nagraniem. . . . . . . . . 17
  Tworzenie nowego projektu. . . . . . . . . . . . . . . 17
  Zmiana metrum. . . . . . . . . . . . . 18
  Ustalanie tempa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  Korzystanie z metronomu. . . . . . . . . . . . . . . . 20
  Nagrywanie pierwszego utworu. . . . . . . . . . . . . . 21
  Podłączanie instrumentów. . . . . . . . . . . . . . 21
  Regulacja wzmocnienia wejściowego. . . . . . . . . . . . . . 22
  Korzystanie z efektów wstawiania. . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  Regulacja poziomu nagrywania. . . . . . . . . . . . . 24
  Wybieranie utworów do nagrywania. . . . . . . . . . 25
  Nagrywanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Ponowne nagrywanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Nagrywanie do nowego pliku. . . . . . . . . . . . . . . 27
  Odtwarzanie nagrań. . . . . . . . . . . . . . 27
  Dogrywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Nagrywanie stereo (łącze stereo). . . . . . . . . . 29
  Zmiana odtwarzania trwa. . . . . . . . . . . . . 30
  Zamiana dwóch ścieżek. . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Ponowne nagrywanie części utworu
  (wbijanie / wyjmowanie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Ręczne wbijanie / wyjmowanie. . . . . . . . . . . . . . . . 32
  Automatyczne wbijanie / wyjmowanie. . . . . . . . . . . . . . 33
  Łączenie wielu ścieżek w
  1–2 utwory (odbijanie). . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Znajdowanie żądanej części utworu. . . 36
  Powtórz odtwarzanie określonej sekcji
  (Powtórzenie A-B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
  Zawartość
  Mieszanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Omówienie mieszania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Ustawianie poziomu ścieżki, korektora i panoramy. . . . . . . . . 42
  Korzystanie z efektów wysyłania i powrotu. . . . . . . . . . . . . 44
  Używanie efektów wstawiania na ścieżkach. . . . . . . . . . 45
  Mieszanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
  Korzystanie z efektu masteringu. . . . . . . . . . . . . . 46
  Miksowanie do ścieżki głównej. . . . . . . 47
  Korzystanie z funkcji rytmu. . . . . . . 48
  Przegląd funkcji rytmicznych. . . . . . . . . . 48
  Wybór wzoru rytmu. . . . . . . . . . . . . 49
  Zmiana schematu odtwarzania. . . . . . . . . 49
  Zmiana zestawu perkusyjnego. . . . . . . . . . . . . . . 49
  Używanie padów do odtwarzania sekwencji rytmicznych. . 50
  Przełączanie banków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Powtarzające się dźwięki (bębny). . . . . . . . . . 50
  Regulacja czułości padu. . . . . . . . . . . 49
  Przypisywanie wzorów rytmicznych do ścieżek. . . . . 51
  Tworzenie wzorca rytmicznego. . . . . . . . . . . . . 52
  Przygotowanie do stworzenia wzorca rytmicznego. . . . . . 52
  Wprowadzanie wzorca w czasie rzeczywistym. . . . . . . . . . 53
  Wprowadzenie kroku wzorca rytmu. . . . . . . . . . 54
  Kopiowanie wzorów rytmicznych. . . . . . . . . . . . . 55
  Usuwanie sekwencji rytmicznych. . . . . . . . . . . . . 56
  Zmiana nazwy schematów rytmicznych. . . . . . . . . . . . 57
  Importowanie wzorów rytmicznych z plików
  inne projekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
  Ustawianie głośności i rozmieszczenia stereo. . . . 59
  Korzystanie z próbnika. . . . . . . . . . . . . . . 60
  Używanie samplera do tworzenia piosenek. . . . . . . 60
  Korzystanie z próbnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
  Przypisywanie dołączonych pętli perkusyjnych do ścieżek. 63
  Ustawianie pętli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
  Ustawianie ścieżki w pętlę. . . . . . . . . . . . . . . 64
  Ustawianie interwału pętli. . . . . . . . . . . . . . 65
  Gra na padach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
  Ustawianie metody odtwarzania. . . . . . . . . . . 66
  Ustaw globalną kwantyzację na
  kontrolować synchronizację dźwięku. . . . . . . . . . . . . . . . . 66
  Zmiana BPM ścieżki. . . . . . . . . . 67
  Zmiana tempa dźwięku bez
  zmiana wysokości tonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
  Przycinanie niepotrzebnych części plików audio 70
  Ustawianie pojawiania się i zanikania. . . . . . . . . 71
  Korzystanie z sekwencera ścieżek. . . . . . . . 72
  Przegląd sekwencera ścieżek. . . . . . . . . . . . 72
  Tworzenie sekwencji. . . . . . . . . . . . . . . . 73
  Tworzenie sekwencji w czasie rzeczywistym. . . . . . . . 73
  Tworzenie sekwencji za pomocą wprowadzania krokowego. . . . . 74
  Wstawianie i usuwanie beatów. . . . . . . . . . . 76
  Odtwarzanie sekwencji. . . . . . . . . . . . . 78
  Korzystanie z efektów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
  Przegląd efektów. . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
  Wybór poprawek efektów. . . . . . . . . . . . . . 83
  Edycja poprawek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
  Zapisywanie poprawek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
  Importowanie poprawek z innych projektów. . . 87
  Zmiana nazw łat. . . . . . . . . . . . . . 88
  Używanie efektów tylko do monitorowania. . . . . . . 89
  Praca z projektami i
  pliki audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
  Projekty i pliki audio. . . . . . . . . . . . . . 90
  Ochrona projektu. . . . . . . . . . . . . . . . . 91
  Wybór projektu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
  Przeglądanie informacji o projekcie i pliku audio 92
  Kopiowanie projektów i plików audio. . . . . . . . 93
  Zmiana nazw projektów i plików audio. . . 94
  Usuwanie projektów i plików audio. . . . . . . . 95
  Dzielenie plików audio. . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
  Ustawianie formatu nagrywania (długość w bitach). . 97
  Ustawianie trybu nagrywania. . . . . . . . . . . 97
  Sekwencyjne odtwarzanie projektów. . . . . . . . 98
  Ładowanie plików audio z innych projektów. . 100
  Korzystanie z połączenia USB. . . . . . . 102
  Przegląd funkcji USB. . . . . . . . . . . . . . 102
  Wymiana danych z komputerem
  (czytnik kart) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
  Interfejs audio i
  funkcje powierzchni sterującej. . . . . . . . . . . . 105
  Inne funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
  Korzystanie z tunera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
  Regulacja wyświetlacza. . . . . . . . . . . . . . . 109
  Zmiana karty SD podczas
  zasilanie jest włączone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
  Formatowanie karty SD. . . . . . . . . . . . . . 111
  Sprawdzanie pozostałej pojemności karty. . . . . 111
  Ustawianie typu baterii. . . . . . . . . . . . . 112
  Ustawianie napięcia zasilania phantom. . . . . . . 112
  Korzystanie z przełącznika nożnego. . . . . . . . . . . . . . . . . 113
  Sprawdzanie wersji oprogramowania. . . . . . . . 114
  Aktualizacja oprogramowania. . . . . . . . . . . . . 114
  Lista wzorów rytmicznych. . . . . . . . . . . . . 116
  Rodzaje i parametry efektów. . . . 118
  Lista poprawek efektów. . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
  Lista komunikatów o błędach. . . . . . . . . . . . . . . 135
  Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
  Specyfikacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
  Indeks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

  Jakby coś pisz na PW

  Przykładowe tłumaczenie początku str. 15
  Oryginalnie
  Turning the power on & off/Setting the date & time
  Follow these precautions for starting-up and shutting down the unit.
  Follow these instruction to set the date and time for files and data.
  1 Press
  Turning the power on and off Setting the date and time
  TOOL > SYSTEM > DATE/TIME
  1) Make sure all the equipment is OFF.
  2) Confirm that the power, the instruments and the monitoring system (or
  headphones) are correctly connected
  [Kupię] Gdzie znajdę instrukcję do rejestratora ZOOM R8 w języku polskim?
  Tłumaczenie
  Włączanie i wyłączanie zasilania / Ustawianie daty i godziny
  Postępuj zgodnie z tymi środkami ostrożności podczas uruchamiania i wyłączania urządzenia.
  Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby ustawić datę i godzinę dla plików i danych.
  1 Naciśnij
  Włączanie i wyłączanie zasilania Ustawianie daty i godziny
  NARZĘDZIE> SYSTEM> DATA / GODZINA
  1) Upewnij się, że wszystkie urządzenia są WYŁĄCZONE.
  2) Potwierdź, że zasilanie, instrumenty i system monitorowania (lub
  słuchawki) są prawidłowo podłączone
 • #3
  136923
  Level 11  
  DiZMar wrote:
  Mam wersję angielską w pliku (ponad 50MB) z możliwością kopiowania tekstu co łatwo daje się przetłumaczyć translatorem.

  Dziękuję bardzo za odpowiedź, ja też mam wersję angielską, tak też próbuję po kawałku tłumaczyć, tyle że gdyby była dostępna polska wersja, zaoszczędził bym dużo czasu.
  Dzięki jeszcze raz. Może ktoś ma wersję PL?