Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Chcesz mieć kłopoty? Kup sobie radiotelefon z "pozwoleniem radiowym".

c2h5oh 06 Apr 2021 11:38 17946 0
 • #1
  c2h5oh
  Moderator
  Łączność radiowa to nie tylko telefonia komórkowa. Do zastosowań profesjonalnych, jak i amatorskich wykorzystywane są również urządzenia pracujące w paśmie obywatelskim (CB-radio, z ang. citizens' band radio), czy w paśmie PMR 446 (z ang. Private Mobile Radio).

  Wykorzystywanie urządzeń pracujących w paśmie CB i PMR 446 nie wymaga uzyskania pozwolenia radiowego. Są to rozwiązania ogólnodostępne oraz stosunkowo tanie, ale przy tym mają jednak istotne ograniczenia.

  Używanie CB-radia dla wielu stało się problematyczne nie tylko ze względu na dużą liczbę użytkowników, ale w głównej mierze na przekazywane treści, wśród których nie brakuje informacji propagandowych, reklam, słów wulgarnych i obraźliwych, jak również podszywania się pod inne osoby.

  Natomiast korzystanie z pasma PMR 446 bez pozwolenia radiowego jest możliwe pod warunkiem wykorzystywania urządzeń, które spełniają ściśle określone parametry techniczne, w tym np. maksymalnej mocy promieniowania czy stosowania urządzeń z fabrycznie zintegrowaną anteną.

  Możliwe jest również wykorzystywanie urządzeń zapewniających większy zasięg lub zapewniających odpowiednią prywatności prowadzonej korespondencji. Korzystanie z takich rozwiązań (np. radiotelefonów) wymaga, co do zasady, uzyskania stosownego pozwolenia radiowego.

  Pozwolenie radiowe tanio sprzedam

  Osoby decydujące się na zakup radiotelefonu mogą podczas wirtualnych zakupów spotykać się z ofertami nabycia skonfigurowanego i gotowego do użytku urządzenia radiowego wraz z „pozwoleniem radiowym”. Nabycie takiego radiotelefonu jest łatwe, realizowane w krótkim czasie i atrakcyjne cenowo.

  Sprzedawane „pozwolenie radiowe” ma natomiast pozwalać na legalne wykorzystywanie urządzenia radiowego z pominięciem procedur administracyjnych. Oferta jest więc bardzo atrakcyjna, tyle tylko, że przypomina… ofertę Pana Zagłoby oddania Niderlandów królowi szwedzkiemu.

  A ja ofiaruję jego szwedzkiej jasności Niderlandy!

  Sprzedający zapewnia, że „pozwolenie radiowe” umożliwia legalne wykorzystywanie oferowanego radiotelefonu w sieci radiowej sprzedającego. Po zakupie, zainteresowany otrzymuje zazwyczaj „pozwolenie radiowe” w formie „wizytówki” przypisane do danego modelu urządzenia i jego numerów seryjnych.

  Nie otrzymuje jednak informacji, że tego typu „wizytówka” nie zwalnia go z obowiązku uzyskania właściwego pozwolenia radiowego (decyzji administracyjnej) na używanie urządzenia radiowego. Pozwolenia radiowe wydaje na wniosek zainteresowanych wyłącznie Prezes UKE.

  Chcesz mieć kłopoty?

  Zainteresowany nie jest także informowany, że korzystanie z urządzeń radiowych w oparciu o „wizytówkę” naraża kupującego na odpowiedzialność karną.

  Prawo telekomunikacyjne przewiduje dla osób używających urządzenia radiowego bez wymaganego pozwolenia karę grzywny, a w razie działania w sposób uporczywy - karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  Ponadto, sąd może orzec przepadek urządzenia, a w przypadku gdy używanie urządzenia zagraża życiu lub zdrowiu człowieka sąd obowiązkowo orzeka o przepadku urządzenia.

  Co robić, jak żyć?

  Aby uniknąć problemów, wystarczy wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia radiowego do Prezesa UKE.

  Procedura oraz stosowne dokumenty znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UKE pod tym adresem https://bip.uke.gov.pl/jak-uzyskac-rezerwacje--pozwolenie--zezwolenie-tresc/sluzba-ruchoma-ladowa-i-satelitarna,9,0.html
  (dla służby radiokomunikacji amatorskiej: https://bip.uke.gov.pl/swiadectwa-operatora-urzadzen-radiowych-tresci/swiadectwa-amatorskie,3.html ).

  Prawo telekomunikacyjne określa wyjątki od obowiązku posiadania pozwolenia radiowego. Miejcie zatem na uwadze, że pozwolenie nie będzie wymagane wyłącznie w sytuacjach, gdy wasz radiotelefon:
  1. jest urządzeniem przeznaczonym wyłącznie do odbioru,
  2. jest urządzeniem klasy 1 (urządzenia klasy 1 to telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe, wobec których państwa członkowskie UE nie stosują ograniczeń w zakresie wprowadzania ich do obrotu lub oddawania do użytku) - przykładowa lista urządzeń klasy 1 jest dostępna na stronie BIP UKE pod tym adresem https://bip.uke.gov.pl/pozwolenia-radiowe/urzadzenia-niewymagajace-pozwolenia-/
  3. jest urządzeniem objętym Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (treść rozporządzenia jest dostępna tutaj http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000096

  W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

  Bogusław Jaworski, starszy specjalista, Departament Częstotliwości


  Źródło: https://www.uke.gov.pl/blog/pozwolenie-radiowe-tanio-sprzedam,13.html