Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Sharp LC-60LE635E - Dioda miga dwa razy

PIOTREL 20 Apr 2021 19:00 1758 1
 • #1
  PIOTREL
  Level 26  
  Dzień dobry
  Przeszukałem trochę forum o tym błędzie.
  Mam taki sam objaw jak kolega w tym temacie.
  https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3733699.html
  Napięcia także są prawidłowe.
  Mam pytanie czytałem, że można pominąć samo diagnozę podświetlenia aby uruchomić na uszkodzonych, oczywiście jeśli są uszkodzone LEDy.
  Jednak nie działa to wejście w ten tryb za pomocą klawiszy lokalnych. Może coś źle robię. Wchodził ktoś już w ten tryb diagnozy?
 • #2
  artbi881
  Level 29  
  Procedura :
  SHARP LC- 60 LE 635
  DOSTOSOWANIE
  Wchodzenie i wychodzenie z trybu procesu regulacji
  1) Przed wejściem do trybu procesu regulacji, należy ustawić pozycję AV w menu regulacji wideo RESET.
  2) Gdy telewizor jest włączony, dotknij klawisza zasilania przez 5 sekund.
  UWAGA: Obraz zniknie po dotknięciu klawisza zasilania, ale naciskaj go dalej.
  3) Gdy miga dioda LED środkowej ikony, zdejmij palec z klawisza zasilania.
  4) Następnie dotknij przycisk „ZASILANIE”, dotykając przycisków „GŁOŚNOŚĆ (-)” i „WEJŚCIE”.
  Telewizor włączy się, a na ekranie pojawi się litera „<K>”. PROCEDURA REGULACJI 1. Metoda regulacji po wymianie PWB i / lub układu scalonego z powodu naprawy Urządzenie jest ustawiane na optymalne w momencie wysyłki z fabryki.



  Jeśli jakakolwiek wartość okaże się niewłaściwa lub konieczna będzie regulacja w związku z wymianą części, należy dokonać regulacji zgodnie z poniższą procedurą.
  1. Zamów następujące jednostki w celu wymiany jednostki głównej.
  JEDNOSTKA GŁÓWNA: DKEYDF733FM55 (LC-60LE635E)
  JEDNOSTKA GŁÓWNA: DKEYDF733FM56 (LC-60LE836E)
  JEDNOSTKA GŁÓWNA: DKEYDF733FM57 (LC-60LE838E)
  UWAGA: [Ostrożnie podczas wymiany układu scalonego (IC2001) w jednostce głównej]
  Powyższe układy scalone to mikrokomputery monitorujące.
  Przed wymianą odpowiedniej części należy zaopatrzyć się w następujące części, w których dane zostały przepisane.
  IC2001 RH-iXD241WJNJQ Monitor mikrokomputera
  UWAGA: [Ostrożnie przy wymianie układów scalonych (IC8401, IC3303) w jednostce głównej]
  Podczas wymiany IC8401 lub IC3302 należy wymienić jednostki GŁÓWNE na DKEYDF733FM55 (LC-60LE635E), DKEYDF733FM56 (LC-60LE636E)
  DKEYDF733FM57 (LC-60LE).
  Żadnej części nie należy wymieniać pojedynczo.
  IC8401 RH-iXD287WJQZQ Flash
  IC3303 RH-iXD220WJQZQ Główny procesor
  UWAGA: Zapis HDMI ROM
  Po wymianie IC1504, wykonaj „HDMI EDID WRITE”.
  Wykonaj go po sprawdzeniu NAZWA MODELU I ROZMIARU W CALACH. są poprawne. Jeśli nazwa modelu i rozmiar calowy. są nieprawidłowe, ustaw dane ROM na podstawie informacji o nazwie modelu i rozmiarze w calach.
  1) Wejdź w tryb regulacji procesu w TV.
  2) Za pomocą klawiszy kursora (UP / DOWN) i CH (UP / DOWN) na R / C wybierz element [HDMI EDID WRITE].
  3) Po zakończeniu wyświetla się OK.
  2. Po wymianie panelu LCD lub panelu sterowania LCD / JEDNOSTKI GŁÓWNEJ sprawdź NAZWĘ MODELU w poniższej procedurze.
  1) Wejdź w tryb regulacji procesu w TV.
  2) Za pomocą klawiszy kursora (W GÓRĘ / W DÓŁ) i CH (W GÓRĘ / W DÓŁ) R / C wybierz element [NAZWA MODELU].
  3) Sprawdź, czy jest wyświetlana nazwa modelu.
  4) Jeśli nazwa modelu nie pasuje, wybierz wartości nazwy modelu za pomocą klawiszy VOL (+/-).
  5) Po dokonaniu wyboru w kroku 4) naciśnij klawisz OK, a na koniec wyświetli się OK.
  6) Użyj klawiszy kursora (UP / DOWN) i CH (UP / DOWN) na R / C, aby wybrać element [PANEL_SIZE].
  7) Sprawdź, czy wyświetlany jest rozmiar panelu.
  8) Jeśli rozmiar się nie zgadza, wybierz wartości rozmiaru panelu przyciskami VOL (+/-).
  9) Po dokonaniu wyboru w kroku 8) naciśnij przycisk OK, a na koniec wyświetli się OK.
  10) Po ustawieniu [NAZWA MODELU] [ROZMIAR_ PANELU], odłącz przewód zasilający AC i podłącz go ponownie.
  3. Po wymianie panelu LCD lub panelu sterowania LCD PWB, wyreguluj VCOM zgodnie z poniższą procedurą.
  1) Wejdź do trybu regulacji procesu.
  2) Użyj klawiszy kursora (UP / DOWN) i CH (UP / DOWN) na R / C, aby wybrać pozycję [VCOM ADJ].
  3) Naciśnij przycisk OK, aby sprawdzić, czy wzór regulacji jest wyświetlany.
  4) Za pomocą przycisków VOL (+/-) R / C wyreguluj migotanie na środku ekranu do minimum.
  5) Po osiągnięciu optymalnego stanu w kroku 4), naciśnij przycisk OK, aby wyłączyć wzór.
  Cechy szczególne
  1. PRZYCZYNA NORMALNEGO CZUWANIA (Strona 1/20)
  Wyświetlanie przyczyny (kodu) ostatniego stanu czuwania.
  Przyczyna ostatniego stanu czuwania jest zapisywana w pamięci EEPROM, gdy tylko jest to możliwe.
  Sprawdzenie tego kodu będzie przydatne w znalezieniu problemu podczas naprawy zestawu, którego dotyczy problem.
  2. EEP SAVE (Strona 24/20)
  Przechowywanie wartości regulacji EEP.
  3. ODZYSKIWANIE EEP (Strona 20/20)
  Pobieranie wartości korekty EEP z magazynu.
  4. PRZYCZYNA BŁĘDU MONITORA (Strona 1/20)
  Wyświetlenie przyczyny (kodu) błędu z mikrokomputera Monitora.
  Przyczyna błędu jest zapisywana w pamięci EEPROM, gdy tylko jest to możliwe.
  Sprawdzenie tego kodu będzie przydatne w znalezieniu problemu podczas naprawy zestawu, którego dotyczy problem.
  1) Wyświetla kod błędu i godzinę wystąpienia błędu.
  Ostatni błąd jest wyświetlany w „1)”.
  Błąd występujący przed „1)” jest wyświetlany w pozycji „2)”.
  2) Postać zależy od sposobu zdobywania informacji o czasie.
  T: Czas jest pobierany z nadawania cyfrowego
  Nie zawiera „Przesunięcia czasu”, które jest uważane za różnicę czasu i czasu letniego itp. ...
  U: Czas jest uzyskiwany z transmisji analogowej (teletekst)
  B: Czas kumulacji Podświetlenie
  W przypadku, gdy nie można uzyskać informacji o czasie, wyświetlane jest „B”.
  Funkcja wykrywania błędu lampy Ten kolorowy telewizor LCD zawiera funkcję wykrywania błędu lampy, która automatycznie wyłącza zasilanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku nieprawidłowych warunków lampy lub obwodu lampy . Jeśli z jakiegoś powodu coś jest nie tak z lampą lub obwodem lampy lub jeśli z jakiegoś powodu zostanie aktywowana funkcja wykrywania błędów lampy, wynikną następujące objawy. 1) Przerwa w zasilaniu następuje po około 500 ms po włączeniu. (Centralna ikona z przodu telewizora miga i gaśnie.: WŁĄCZONA przez 400 ms i WYŁĄCZONA przez 1600 ms.) 2) Jeśli powyższe zjawisko 1) wystąpi 5 razy, włączenie zasilania będzie niemożliwe. (Centralna ikona ciągle miga.) Środki zaradcze 1) Ustaw wykrywanie błędu lampy na WYŁ

  Wejdź w tryb procesu regulacji, zgodnie z „2. Wchodzenie i wychodzenie z trybu procesu justowania ”. Tryb procesu regulacji może ignorować „licznik 5 razy”, więc jeśli powyższe zjawisko 1) wystąpi 1 ~ 4 razy, lampa zgaśnie. Jeśli styk wykrywania błędu lampy [4-styk PD: P9602 / 19-styk IC2001] jest „Wysoki” z powodu problemu z lampą i obwodem lampy, może zostać uruchomiony w trybie procesu regulacji.
  Wykonaj „Tryb wyłączenia wykrywania błędu lampy”.
  Odłącz przewód zasilający działającego telewizora, aby wymusić wyłączenie zasilania.
  Przytrzymując jednocześnie klawisze „VOL (-)” i „CH (UP)” na zestawie, dotknij klawisz zasilania na zestawie.
  Po tym, jak miga centralna ikona, oddziel palce od klawisza na zestawie.
  Następnie możesz sprawdzić działanie, aby zobaczyć, czy lampa i obwód lampy nie mają problemów. W przypadku niepowodzenia rozruchu należy powtórzyć procedurę.
  Resetowanie licznika błędów lampy
  Po usunięciu usterki lampy i obwodu lampy, zresetuj licznik błędów lampy.
  (Ponieważ nie można włączyć zasilania, jeśli błąd lampy zostanie wykryty 5 razy z rzędu.)
  A) Wejdź w tryb procesu regulacji,
  b) Za pomocą klawisza kursora (GÓRA / DÓŁ) przesuń kursor na [RESET BŁĘDU LAMPY] , Wiersz 8 na stronie obsługi trybu procesu regulacji, strona 2/20.
  c) Za pomocą klawiszy kursora (LEFT / RIGHT) wybierz wartość [LAMP ERROR RESET].
  Na koniec naciśnij kursor (OK)., Licznik zostanie zresetowany.
  Sprawdź BŁĄD LAMPY Licz na tryb procesu regulacji Strona 2/20.
  Tryb kopiowania
  1. Uruchamianie trybu kopiowania
  Istnieją dwa sposoby wyświetlenia ekranu ustawień trybu kopiowania.
  1) Metoda wymagająca
  podania hasła a) Wyłącz zasilanie i włącz je ponownie, naciskając jednocześnie klawisze „CHANNEL UP” i „Volume UP” na urządzeniu głównym.
  Proszę oddzielić palec od przycisku zasilania, gdy uruchomienie zostanie potwierdzone świeceniem centralnej ikony itp.
  Po chwili na ekranie pojawi się wartość Wpisz hasło.
  b) Wyświetl ekran wprowadzania hasła.
  Procedura obsługi
  # Początkową pozycją wprowadzania jest cyfra na lewym końcu.
  # W przypadku przycisków numerycznych od „0” do „9” pilota zdalnego sterowania, wprowadzanie klucza jest akceptowane.
  Wprowadzanie innych kluczy jest zabronione.
  # Zmień „-” na „”, wprowadzając klawisz numeryczny w pozycji wprowadzania, i przesuń pozycję wprowadzania o jedną cyfrę w prawo.
  # Gdy trzy cyfry są całkowicie wprowadzone, oceniane jest hasło.
  c) Sprawdź hasło, wprowadzając trzy cyfry.
  Jeśli hasło „3” „6” „9”, przechodzi do ekranu ustawień trybu kopiowania.
  W innym przypadku ekran jest wymazywany i działa w zwykłym trybie.
  2. Wyjście z ekranu ustawień trybu kopiowania
  Istnieje następujący sposób wyjścia z ekranu ustawień trybu kopiowania.
  # Wyłącz zasilanie. (Odłącz przewód zasilający z gniazdka, aby wymusić wyłączenie zasilania.)
  Ustawienia fabryczne
  [Ustawienie fabryczne z trybem procesu regulacji]
  # Wejdź do trybu procesu regulacji.
  # Przesuń kursor na [INDUSTRY INIT] na stronie 2/20.
  3 Użyj przycisku R / C, aby wybrać region z [EUROPA / ROSJA / SZWECJA] i naciśnij klawisz [OK].
  3 Pojawia się ekran „EXECUTING”.
  3 Po chwili pojawi się komunikat „SUCCESS”, ustawienie jest zakończone.
  W przypadku powodzenia: Kolor tła (zielony) W przypadku niepowodzenia: Kolor tła (czerwony)
  Aktualizacja oprogramowania
  1. Włącz zasilanie prądem przemiennym.
  2. Włóż aktualizowaną pamięć flash USB w celu aktualizacji do gniazda serwisowego.
  (Po chwili wejście zewnętrzne zmienia się automatycznie na USB.)
  3. Użyj przycisku Menu i klawiszy kursora (LEWO / PRAWO / GÓRA / DÓŁ), Ch (GÓRA / DÓŁ) R / C lub na zestawie, aby wybrać Menu - Konfiguracja - Informacje - Aktualizacja oprogramowania
  - Aktualizacja USB w menu OSD.
  4. Pojawia się komunikat (Włóż pamięć USB zawiera plik aktualizacji oprogramowania).
  Wciśnij OK, jeśli nie ma problemu.