Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant

p.kaczmarek2 23 May 2021 17:56 2277 8
 • Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Witajcie moi drodzy.
  Przedstawię tutaj krok po kroku proces pisania otwartego oprogramowania dla modułu WiFi XR809/XR3 na przykładzie czujnika otwarcia drzwi. Mój firmware dla niego będzie kompatybilny z Tasmota HTTP i pozwoli używać go niezależnie od serwerów producenta. Da nam to również kompatybilność z Home Assistant i Tasmota Control. Być może będzie to pierwszy taki firmware open source w sieci dla tego modułu, gdyż dużo wzmianek o nim nie znalazłem.
  Oprogramowanie to tutaj powstanie w języku C na ARM Cortex-M4F i będzie to moje pierwsze starcie z ARM.

  Co zyskamy z utworzenia otwartego oprogramowania?
  Tutaj jest identyczna sytuacja jak z ESP8266 i Tasmotą/Domoticzem w porównaniu do firmware producentów. Używając otwartego firmware zyskujemy:
  - niezależność od serwerów producenta (np. jak producent upadnie to nasze urządzenie może dalej działać)
  - brak śledzenia i zbierania danych ze strony producenta (kwestia nieco dyskusyjna, niektórym to nie przeszkadza, innym bardzo)
  - możliwość kompatybilności z innymi rozwiązaniami open source (np. tutaj będzie można było podłączyć łatwo urządzenie do Home Assistant, choć ogólnie to Home Assistant też wspiera komunikacje z eWeLinkIt/Smartlife itp. poprzez logowanie się na ich konto...)

  Produkt z tematu
  Ten temat dotyczy czujnika otwarcia drzwi zrealizowanego na XR809/XR3 opisanego tutaj:
  https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3771510.html
  Zdjęcie zestawu:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Zdjęcie w środku:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  XR809, czyli mikrokontroler ARM Cortex-M4F pracujący z częstotliwością do 160MHz, oferujący 384KB SRAM i 2MB Flash ROM, dodatkowo posiadający bogate peryferia, m. in. UART, TWI, SPI, PWM, IrDA (T/R), SDIO i ADC:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Sam moduł tutaj nazywa się XR3, jego pinout:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant

  Co trzeba zrobić?
  Zastanówmy się jakie zadania składają się na tworzenie własnego wsadu.
  Zadania organizacyjne:
  - przygotowanie podłączenia hardware niezbędnego do wgrania wsadu (tutaj wystarczy przejściówka UART)
  - przygotowanie programu wgrywającego wsad na komputer (jest tutaj dostępny, phoenixMC.exe)
  - przygotowanie toolchainu (kompilatora) i SDK XR809
  Zadania do implementacji w kodzie:
  - nasz firmware musi oferować prostą stronę WWW (zarówno do konfiguracji, jak i dla Tasmota HTTP)
  - nasz firmware musi umieć odczytać stan przycisku i czujnika otwarcia drzwi
  - nasz firmware musi oferować funkcje parowania i RESET (by móc jakoś mu wpisać raz dane naszego WiFi)

  Protokół Tasmota HTTP
  Całe Tasmota HTTP można przedstawić obrazowo za pomocą jednego żądania GET wysyłanego poprzez HTTP od klienta (tutaj: telefon z Tasmota Control lub Home Assistant) do serwera (naszego urządzenia).
  Zapytanie GET:
  Quote:

  GET /cm?cmnd=status HTTP/1.1
  Host: 192.168.0.110
  User-Agent: HomeAssistant/2020.12.1 aiohttp/3.7.1 Python/3.8
  Accept: */*
  Accept-Encoding: gzip, deflate

  Przykładowa odpowiedź:
  Quote:


  HTTP/1.1 200 OK
  Content-type: application/json

  {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Tasmota","FriendlyName":["Tasmota","Tasmota2","Tasmota3","Tasmota4"],"Topic":"tasmota_EC3F8F","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0},"StatusFWR":{"Version":"0.1(pic18f)","BuildDateTime":"2020-11-07T11:57:45","Boot":6,"Core":"0","SDK":"0","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8266EX","CR":"367/699"},"StatusNET":{"Hostname":"tasmota_EC3F8F-8079","IPAddress":"192.168.0.50","Gateway":"192.168.0.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer":"192.168.0.1","Mac":"5C:CF:7F:EC:3F:8F","Webserver":2,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0},"StatusSNS":{"Time":"2021-01-10T19:27:53","DS18B20":{ "Temperature":16},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2021-01-10T19:27:54","Uptime":"0T00:41:19","UptimeSec":2479,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":37,"MqttCount":0,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"5G_FULL_POWER","BSSId":"30:B5:C2:5D:70:72","Channel":9,"RSSI":98,"Signal":-51,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}

  Ta odpowiedź jest w formacie json.
  To jest takie niezbędne minimum. To pozwala odczytać stan urządzenia. Stan urządzenia jest w dwóch (!) miejscach:
  - Power":0 - tutaj te 0 to jest zakodowany bitowo stan kolejnych przekaźników (lub przycisków)
  - "POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF", - tu jest osobno, jako tekst, też ten sam stan
  Ilość stanów jest automatycznie określana na podstawie tablicy ["Tasmota","Tasmota2","Tasmota3","Tasmota4"].

  Szczegóły protokołu:
  https://tasmota.github.io/docs/Commands/

  Przygotowanie środowiska pracy - Cygwin
  Jeśli chcemy w pełni pracować na Windowsie to musimy zainstalować Cygwina. Cygwin to środowisko które mimikuje Linuxowy wiersz polecenia na Windowsie. Potrzebny jest tu dlatego, że makefile z XR809 SDK korzysta z Linuxowych komend, np. z cp do kopiowania rezultatów kompilacji bibliotek do danego folderu. Gdyby nie to, to Cygwin nie byłby potrzebny.
  Cygwina pobieramy stąd:
  https://cygwin.com/install.html
  Przy instalacji, po wybraniu instalowania z sieci (Download) i serwera z którego chcemy pobierać paczki, musimy wybrać komponenty które będą nam potrzebne:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Wyszukujemy i zaznaczamy tu make.
  Po zainstalowaniu Cygwina uruchamiamy plikiem bat:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Otrzymujemy w ten sposób Linuxową linię komend na Windowsie:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Poruszamy się w niej tak jak na Linuxie, z tym, że jak chcemy przejść np. na dysk D to wpisujemy "cd d:" i to działa, po prostu powstaje sztuczna ścieżka /cygdrive/d

  Przygotowanie środowiska pracy - toolchain ARM
  Potrzebny toolchain to gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q2-20150609.
  Można go pobrać tutaj:
  https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/4.9/4.9-2015-q2-update
  Wybrałem wersję dla Windowsa i wypakowałem na dysk, jednocześnie poprawiając ścieżkę by nie było spacji (one troszkę mieszają, przez nie trzeba pamiętać o cudzysłowie..).
  Ostatecznie ścieżka toolchaina u mnie wyszła taka: W:/GNU/4.9.2015q2/bin


  Przygotowanie środowiska pracy - XR809 SDK z Git
  XR809 SDK pobieramy z git, stąd:
  https://github.com/XradioTech/XR809SDK/
  Albo po prostu klikając tu "Download Zip":
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Albo poprzez Git, można linią komend choć ja korzystam z Sourcetree:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Po wypakowaniu/ściągnięciu musimy zaktualizować jeden plik, gcc.mk.
  Musimy tam wpisać cygwinową ściezkę do toolchaina:
  Code: bash
  Log in, to see the code

  Cygwinową, czyli dostęp do dysku poprzez /cygdrive/.


  Zawartość XR809 SDK z Git
  Paczka SDK podzielona jest na współdzielone biblioteki oraz osobne przykłady.
  Współdzielone biblioteki są w folderze /src/.
  Większe przykłady są w /project/, mniejsze przykłady są w /project/example/, zawierają:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Proces kompilacji
  Kompilacja wsadu dla XR809 (i podobnych) jest dwuetapowa. Najpierw kompilujemy współdzielone biblioteki, tj. folder:
  XR809SDK/src/
  Następnie kompilujemy wybrany przez nas projekt, przykładowo:
  XR809SDK/project/at_demo/
  Na kompilację składają się 4 komendy.
  Krok 1.1:
  W folderze /cygdrive/w/GIT/XR809SDK/src wykonujemy make.
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Krok 1.2:
  W folderze /cygdrive/w/GIT/XR809SDK/src wykonujemy make install.
  UWAGA: ten krok wymaga linuxowego cp (kopiowanie), dlatego uruchamiamy to w Cygwin. Windows nie ma w cmd komendy "cp" Linuxowej, ma swoją (można by przepisać pod to skrypty, ale łatwiej użyć Cygwin).
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Krok 2.1:
  W folderze /cygdrive/w/GIT/XR809SDK/project/at_demo/gcc (bądź w folderze projektu który wybraliśmy), make:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant

  Krok 2.2:
  W tym samym folderze - make image:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Ta komenda użyje mkImage.exe w celu wygenerowania xr_system.img (który potem wgramy przez UART).
  Rezultat:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant


  Uproszczenie procesu kompilacji
  Trochę za dużo tych kroków kompilacji jest. Jeszcze te przechodzenie między folderami....
  W związku z tym przygotowałem skrypt który upraszcza to do jednego polecenia.
  Jest to skrypt linuxowy, ale w cygwinie oczywiście zadziała.
  Code: bash
  Log in, to see the code

  Jeśli dostajemy błędy z \r (carriage return), to oznacza to, że zapisaliśmy go w standardzie końców linii Windowsa (\r\n) i trzeba zamienić go na standard unixowy (unix line endings), np. poprzez Notepad2:

  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant


  Podłączenie hardware
  XR809 programujemy przez UART tak jak ESP8266.
  Czyli standardowo - USB TO TTL HW-597 (zworką ustawiamy 3.3V poziomy logiczne):
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Oprócz tego, zgodnie z notą katalogową:
  datasheet wrote:

  During firmware burning, both PB02 and PB03 need to be connected to a low level. When the module works properly, PB02 and PB03 cannot be connected to a low level

  Do tego pin EN - inaczej RESET - (by móc resetować układ). Zasilanie z baterii na pokładzie (nie z USB, nie z UART).
  Więc wykonane podłączenia:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant


  Wgrywanie wsadu
  Gotowy wsad jest plikiem xr_system.img, przykładowo w XR809SDK\project\at_demo\image\xr809.
  Do wgrania wsadu służy phoenixMC.exe
  Program ten wymaga by port UART nie był w użyciu, więc zamykamy port w Realterm czy jaki tam używamy terminal.
  Poniżej opisane kroki na GUI (otwieramy plik img wygenerowany):
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Po stronie hardware:
  1. RESET do masy
  2. zwieramy PB02 i PB03 do masy
  3. odłaczamy RESET od masy (może być w powietrzu)
  Inaczej mówiąc, w trakcie bootowania PB02 i PB03 musi być na masie by wejść w tryb programowania.
  datasheet wrote:

  During firmware burning, both PB02 and PB03 need to be connected to a low level. When the module works properly, PB02 and PB03 cannot be connected to a low level

  Wtedy klikamy Burn:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Powinno zacząć wgrywać wsad:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Gotowe:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Potem już normalnie uruchamiamy XR, czyli:
  Po stronie hardware:
  1. RESET do masy
  2. odłączamy PB02 lub PB03 do masy
  3. odłaczamy RESET od masy (może być w powietrzu)


  Uruchamiamy wsad AT
  Umiemy już kompilować i wgrywać wsad. Więc możemy wgrać wsad AT (po uwcześniejszym jego skompilowaniu, na repo nie ma jego plików binarnych).
  Teraz powinniśmy być w stanie przez UART wykonywać komendy. Domyślna baud to 115200.
  Sprawdźmy komendę AT+S.HELP (pamiętając o CR LF, znakach końca linii i powrotu karetki):
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  AT działa.
  Teraz wypróbujmy komendę AT+S.SCAN.
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Moduł widzi sieci WiFi. Jesteśmy w stanie się z nim komunikować.

  Własna komenda AT
  No to może na początek spróbujmy się podpiąc do tego AT z własną komendą. Oczywiście ostateczna wersja naszego firmware nie będzie przechodziła poprzez AT, ale na próbę warto coś takiego zrobić.
  Komendy są w at_command.c:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Jest to tablica nazw komend, wskaźników na funkcje je obsługujące i krótkich opisów tych komend (do generowania Help).
  Do edycji kodu (przez cały temat) używałem Notepad2.
  Dodałem coś na koniec:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Pełny kod funkcji (może brakować #include):
  Code: c
  Log in, to see the code

  Komenda ta połączy XR809 z naszym routerem.
  Czy nasza komenda działa?
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  O powodzeniu procesu dowiemy się z logów routera.
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Dodatkowo warto sprawdzić czy to jest ten adres MAC co ma XR (w AT jest komenda by go poznać) oraz czy komenda ping go widzi (i przestaje widzieć jak odłączymy zasilanie).


  Pierwszy serwer HTTP
  Po krótkim przeglądnieciu SDK można zorientować sie, że biblioteka serwera HTTP jest gotowa do użycia.
  Znajduje się w src\net\shttpd-1.42.
  Jest tam również jej demko, mini-serwerek już gotowy: src\net\shttpd-1.42\examples\web_server_demo.c
  Spróbowałem go uruchomić. Wpiąć jego uruchomienie we wcześniej pokazaną komendę. Oczywiście trzeba dodać #include itp, ale pliki o dziwo już w kompilacji były (trochę dziwne, że kompilują web_server_demo.c....):
  Code: c
  Log in, to see the code

  Po wgraniu wsadu i wykonaniu komendy serwer działa:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Swoją drogą widać że to był serwer dla pokrewnego układu, XR871, a nie dla XR809 z tematu, ale grunt, że działa.
  Na tym będziemy bazować naszą obsługę Tasmota HTTP.

  Wpinamy się w serwer HTTP by obsłużyć GET
  Po krótkiej analizie kodu z pliku XR809SDK\src\net\shttpd-1.42\examples\web_server_demo.c można łatwo dostrzec jak dodaje się obsługę żądania GET dla danego URL:
  Code: c
  Log in, to see the code

  Musimy użyć shttpd_register_uri i dodać obsługę GET /cm?cmnd=status HTTP/1.1.
  shttpd_register_uri bierze za argumenty wskaźnik na kontekst (ctx), ścieżkę URI oraz wskaźnik na funkcję.
  Aby stworzyć swoją funkcję, skopiowałem i przerobiłem set_ap_info:
  Code: c
  Log in, to see the code

  Rejestracja GETa:
  Code: c
  Log in, to see the code

  Rezultat w konsoli po wysłaniu GET:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Jeszcze jest problem z parsingiem argumentów GET, ale to za chwilę.
  Rezultat w przeglądarce:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  I teraz najlepsze - to jest juz kompatybilne z Tasmota Control z Google Play.
  https://play.google.com/store/apps/details?id...s_software.TasmotaControl&hl=pl&gl=US
  Po dodaniu device po IP, rezultat w Tasmota Control:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant

  Oczywiście te wszystkie dane to placeholdery, tzn. na sztywno wpisane wszystko.

  Parsing parametrów GET
  Chwilę zastanawiałem się czemu parsing parametrów GET mi nie działa. Odpowiada za niego ta funkcja:
  (void) shttpd_get_var("cmnd", arg->in.buf, arg->in.len, value, sizeof(value));
  Dla POST działało.
  Ale implementacja funkcji wyjaśnia o co chodzi.
  Code: c
  Log in, to see the code

  arg->in.buf to bufor tekstowy argumentów dla POST, tylko i wyłącznie.
  Dla GET trzeba jej podać string argumentów GET, w ten sposób:
  (void) shttpd_get_var("cmnd", query_string, strlen(query_string), value, sizeof(value));
  Po tej zmianie dla zapytania GET /cm?cmnd=status otrzymujemy:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  W ten sposób możemy wyłuskać wartości argumentów GET.

  Odczyt stanu drzwi
  Teraz trzeba się zastanowić jak odczytać stan drzwi z tego czujnika:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Ten czujnik reaguje na magnes, magnes sprawia że kontakty się stykają. Moim zdaniem wystarczy do tego odczyt pinu w trybie cyfrowym, 0 lub 1.
  Przykłady obsługi pinów znalazłem w XR809SDK/project/example/gpio/main.c
  Code: c
  Log in, to see the code

  Wkleiłem więc je do testowanego przeze mnie fragmentu kodu i zrobiłem tak, że ciąg znaków "tst" w query string sprawdza tak czy czujnik coś wykrywa.
  Code: c
  Log in, to see the code

  Wyświetlanie (tylko do sprawdzenia czy działa, na szybko):
  Code: c
  Log in, to see the code

  Testujemy. "Drzwi zamknięte":
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  "Drzwi otwarte":
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Działa - pora zintegrować to z Tasmota HTTP.


  Pierwsze oznaki funkcjonalności
  Posprzątałem nieco kod i podpiąłem też przycisk z płytki jako drugi input. Poniżej kod generowania odpowiedzi na zapytanie Tasmota HTTP (kod specjalnie napisany w miarę jasno, dałoby się to zrobić lepiej i krócej):
  Code: c
  Log in, to see the code

  Rezultat w Tasmota Control:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Z aktywnym czujnikiem ("zamknięte drzwi"):
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Z wciśniętym przyciskiem:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Czyli wszystko działa.
  Historia w konsoli UART pokazuje jak często Tasmota Control odpytuje XR o stan:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant

  Reset do trybu AP - przycisk na stronie
  Na ten moment kod na sztywno podłącza się do mojego routera WiFi, ale tak nie może być.
  Przecież w takiej sytuacji trzeba by zawsze programować XR809 by go podłączyć do naszego WiFi.
  Z tego powodu trzeba uruchomić tryb otwartego AP by móc łatwo konfigurować urządzenie.
  Na próbę damy na stronę WWW przycisk tworzący otwarty AP.
  Strona WWW XR jest w src/net/shttpd-1.42/examples/source.h.
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Dodany przycisk "Reset AP":
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Trzeba dodać obsługę zapytania GET, tak jak wcześniej dla komendy Tasmoty (ścieżka /reset_ap):
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  I funkcję która to obsłuży:
  Code: c
  Log in, to see the code

  (od razu zaznaczam, że lepiej byłoby odczekać 1 sekundę w głównej pętli i wtedy zmieniać stan sieci, bo w bieżącej wersji nie dostaniemy odpowiedzi na to GET bo się XR809 od razu odłączy)
  Po wciśnięciu przycisku tracimy kontakt z modułem i pojawia się jego sieć WiFi:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Po podłączeniu się do tej sieci, pod adresem IP 192.168.51.1, możemy na nowo skonfigurować moduł:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Tu się podaje nasze hasło i SSID (trzeba jeszcze zrobić by pole było typu password, ale to żaden problem, kwestia HTML):
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  (właściwie to zrobiłem tu nie otwarty AP, lecz AP o znanym SSID i haśle, ale na jedno wychodzi. Można by jeszcze dodać randomizację tego "12345" w SSID tak by np. zawierało MAC)


  Reset do trybu AP - fizyczny tactile switch na PCB
  Zrobimy, że wciśnięcie przycisku na 5 sekund resetuje urządzenie do domyślnego AP (XR sam tworzy sieć WiFi), byśmy mogli potem do niej się podłączyć i skonfigurować mu dane o naszym routerze.
  Musimy jakoś sprawdzić, czy przycisk jest wciśnięty 5 sekund.
  Postanowiłem wpiąć się w pętle z pollingiem zdarzeń HTTP, wywołanie shttpd_poll blokuje na 1 sekundą, więc w sam raz:
  Code: c
  Log in, to see the code

  Po moich zmianach:
  Code: c
  Log in, to see the code

  To działa, aczkolwiek podejrzewam, że jest tu drobny błąd - shttpd_poll nie blokuje zawsze na 1000ms, tylko na mniej jeśli dotrze pakiet.
  W następnej wersji być może zmienię to XR-ową (albo nie) bibliotekę przycisków, która sama obsługuje debouncing i tego typu sprawy:
  Code: c
  Log in, to see the code

  Szczegóły w project/example/button/main.c

  Obsługa diody LED z pokładu
  To jeszcze może udostępnijmy diodę LED dla Home Assistant poprzez Tasmota HTTP. Tak by można też było nią posterować.
  To bardziej też jest tutaj w ramach demonstracji co i jak zrobić niż jako praktyczna porada (po co nam sterować diodą na drzwiach?), ale myślę, że będzie warto.
  Dioda podłączona jest tutaj:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Obsługa pinu GPIO, PA12, w trybie wyjścia:
  Code: c
  Log in, to see the code

  Skoro chcemy widzieć jej stan przez Tasmota HTTP, to trzeba dodać ją jako np. "Power3" do pakietu stanu "przekaźników":
  Code: c
  Log in, to see the code

  g_gpio_led, str_state3, "Tasmota3" zostało dodane.
  A jeśli chcemy móc nią sterować, to trzeba też obsłużyć pakiet GET /cm?cmnd=Power1%20Off HTTP/1.1.
  Power'y indeksowane są od 1 (nie od 0), stany mogą być On lub Off.
  Mój kod parsingu tego (bardzo uproszczony i bez zabezpieczeń):
  Code: c
  Log in, to see the code

  I już możemy migać - i to poprzez Tasmota HTTP:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant

  Jedna drobna poprawka - krótka odpowiedź pakietu stanu
  Nie będę już tego opisywać szczegółowo, bo to już praca czysto w obrębie wiedzy ogólnie z języka C, a nie z XR809, ale niestety musimy jeszcze zachować kompatybilność z krótkim formatem odpowiedzi Tasmota HTTP, czyli na zapytanie:
  Quote:

  GET /cm?cmnd=POWER1 HTTP/1.1
  Host: 192.168.0.110
  User-Agent: HomeAssistant/2020.12.1 aiohttp/3.7.1 Python/3.8
  Accept: */*
  Accept-Encoding: gzip, deflate

  Musimy odpowiadać:
  Quote:

  HTTP/1.1 200 OK
  Content-type: application/json

  {"POWER1":"OFF"}

  (w tym momencie program odpowiada całym opisem stanu urządzenia).
  Poniżej przerobiony kod (i ta wersja już działa z HA):
  Code: c
  Log in, to see the code


  Stałe IP
  Ze względu na sposób działania Tasmota HTTP (urządzenie nasze jest serwerem, a my je odpytujemy o stan) przyda się tutaj stałe IP. Już by nie komplikować zrealizowałem to poprzez rezerwację IP dla adresu MAC na routerze:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Można by to zrealizować też przez określoną nazwę hosta i DNS.

  Końcowy test z Home Assistant
  Na koniec sprawdziłem moduł z Home Assistant, używając do tego skryptów Tasmota HTTP opisanych tutaj:
  https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3789324.html
  czyli zaktualizowanej wersji tego pluginu, HTTAS by JiriKursky:
  https://github.com/JiriKursky/httas
  UWAGA - na ten moment wersja httas z Githuba nie zadziała z nowszymi wersjami Home Assistant. Wynika to ze zmiany sposobu w który obsługiwane są coroutines. Pojawi się błąd: "ValueError: Coroutine not allowed to be passed to HassJob."
  Dlatego polecam pobrać moją poprawioną wersję:
  httas-fixe...210306.zip Download (6.91 kB)Points: 0.5 for user

  W /config/configuration.yaml dałem namiary na urządzenie:
  Code: yaml
  Log in, to see the code

  Po restarcie od razu się pojawiło:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  "MyRel1" tutaj to stan otwarcia drzwi, "MyRel2" to stan przycisku, "MyRel3" to stan diody.
  Stan diody możemy zmieniać z poziomu Home Assistant. Pozostałe są tylko do odczytu.
  Prezentacja działania:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant

  Automatyzacje w Home Assistant
  Taka integracja pozwala już robić nam automatyzacje w Home Assistant, na przykład otwarcie drzwi będzie tu powodować zapalenie diody LED (na jej miejsce można dać dowolne urządzenie kompatybilne z HA):
  Code: yaml
  Log in, to see the code

  switch.socket to ścieżka do encji ustawionej wcześniej w /config/configuration.yaml

  Większa responsywność czujnika
  W przypadku czujnika otwarcia drzwi można jeszcze zwiększyć czas reakcji HA na zmianę jego stanu. Robi się to w konfiguracji, wystarczy dopisać scan_interval (wartość w sekundach):
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Jeśli otrzymujemy błąd:
  Quote:

  Logger: homeassistant.components.hassio
  Source: components/hassio/__init__.py:420
  Integration: Hass.io (documentation, issues)
  First occurred: 11:53:21 (1 occurrences)
  Last logged: 11:53:21

  Invalid config for [switch.httas]: value must be at least 3 for dictionary value @ data['switches']['socket']['scan_interval']. Got 1. (See ?, line ?).

  to można zmniejszyć minimalną wartość w custom_components/httas/switch.py:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Myślę, że 1 sekunda odstępu pomiędzy odświeżeniami nawet dla stanu drzwi jest wystarczająca.

  Napotkane problemy
  Podczas zapoznawania się z XR809 napotkałem zasadniczo jeden, dość nietypowy problem. Kosztował mnie on ponad godzinę czasu.
  W trakcie prac nad resetowaniem płytki (przycisk RESET tworzący Access Point o znanym nam haśle) zobaczyłem, że nagle płytka resetuje się (wraca do main()) w momencie gdy chcę utworzyć AP lub podłączyć się do istniejącego.
  Taki sam rezultat miało włączenie skanu sieci WiFi - wszystko resetowało płytkę.
  Jak myślicie, jaki był tego powód?
  Odpowiedź w spoilerze:
  Spoiler:

  Okazało się, że w trakcie prac bateryjki się nieco za bardzo rozładowały i przy niskim ich poziomie XR809 resetuje się gdy zacznie się aktywność WiFi. Problem naprawiłem zamieniając baterie na nowe.  Popularność XR809
  Na koniec jeszcze chciałbym dać jedna drobną uwagę, gdyż wiem, że nie każdy mógł zrozumieć w pełni moje intencje. Oczywiście wiem, że XR809 i pokrewne są bardzo mało popularne i pewnie czytelnik na takiego XR809 nie trafi w ciągu swojej kariery. W tym temacie bardziej chodziło mi o ogólne pokazanie mechanizmów jak takie uruchamianie nieznanego modulu działa (i od strony technicznej i od strony organizacyjnej - bo informacje co i jak zrobić były szczątkowe jak zaczynałem z tym).


  Dla użytkownika - jak używać mojego wsadu XR809
  To poniekąd wynika z całego tematu, ale opiszę to jeszcze krótko w pigułce.
  1. wgrać mój xr_system.img przez UART na XR809 (z katalogu project/at_demo/image/xr809/)
  2. wcisnąć przycisk dłużej niż 5 sekund
  3. podłączyć się do sieci WiFi xr-123 itp, hasło 12345678
  4. otworzyć 192.168.51.1, podać tam SSID i hasło naszego WiFi
  5. na routerze dodać rezerwację IP dla MAC XR809
  6. w Home Assistant dodać plugin Tasmota HTTP (httas by JiriKursky)
  7. w Home Assistant dopisać namiary na nasze urządzenie w configuration.yaml

  Dalsze plany
  Na ten moment planuję przede wszystkim zajrzeć do zakupionego termometru/higrometru LCD, w którym też siedzi XR809:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Następnie pewnie nieco ulepszę przedstawiony tu kod. Teraz jest nieco bez składu i ładu i być może dałoby się go "wysypać" jakimś przepełnieniem bufora. No i pewnie trzeba też dodać save(), tzn. zapis konfiguracji WiFi do pamięci na wypadek wyjęcia baterii, ale to nie problem, gdyż at_demo z SDK posiada przykładową funkcję save.

  Podsumowanie
  Opracowany tu wsad całkowicie uniezależnił kupiony czujnik otwarcia drzwi od serwerów producenta i pozwala używać mi go bezpośrednio z Home Assistant. Pisanie tego oprogramowania było zasadniczo składaniem aplikacji z gotowych komponentów, bo to co ważniejsze w SDK już było, z serwerem HTTP włącznie. O dalszym ciągu projektu przesądzi ilość wolnego czasu oraz ilość napotkanych urządzeń z XR809 (XR1, XR2?, XR3), choć jedno już na celowniku mam.
  W załączniku ostatnia wersja kodu (załączam całe SDK wraz z binarką), z zastrzeżeniem, że jest to PRZED przepisaniem go na czysto i zawiera praktyki które nie powinny mieć miejsca w finalnej wersji.

  Cool! Ranking DIY
  Can you write similar article? Send message to me and you will get SD card 64GB.
  About Author
  p.kaczmarek2
  Level 25  
  Offline 
 • Farnell IoTFarnell IoT
 • #2
  chemik_16
  Level 25  
  No to teraz jeszcze port dla BK7231 i jesteś sławnym człowiekiem ;)
 • #3
  p.kaczmarek2
  Level 25  
  Czyli WB2S, WB3S?
  SDK dla nich też jest w sieci, jakiś flasher również już mam:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Zobaczymy, jak pójdzie. O ile są wszystkie potrzebne "puzzle" to też da radę.

  PS: ale nie mylcie Tasmota HTTP z MQTT, ja w temacie powyżej zrobiłem Tasmota HTTP, MQTT nie implementowałem, choć też można by bez problemu przy tym SDK co jest dla XR809.
 • Farnell IoTFarnell IoT
 • #4
  chemik_16
  Level 25  
  jest cały zestaw od 2 lat, ale nikt tego nie tykał, wszyscy przelutowują te moduły na esp.
  https://github.com/bekencorp/bk7231_alios_sdk

  układy montowane we wszystkich tanich smart tuya, jak gniazdka z pomiarem prądu (~25zł) czy włączniki.
 • #5
  p.kaczmarek2
  Level 25  
  chemik_16 wrote:
  No to teraz jeszcze port dla BK7231 i jesteś sławnym człowiekiem ;)


  Szanse na Bk7231 ostatnio znacząco wzrosły.

  Wygląda na to, że mogę już mu odczytać (i wgrać?) wsad:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Mogę skompilować jakiś wsad TUYA (choć go nie testowałem):
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Oraz wsad z z bk7231_alios_sdk:
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant

  Udało mi się też podsłuchać debugowego wyjścia z WB2S (choć to raczej ciekawostka, chyba, że ten klucz....)
  Code: c
  Log in, to see the code


  Tylko że, z tego co widzę, to są dwa sposoby programowania - przez UART i przez SPI.

  Ma ktoś jakieś wylutowane WB2Sy?
 • #6
  varguit
  Level 2  
  Cześć @p.kaczmarek2, przede wszystkim gratulacje za świetną robotę.
  Potrzebuję pomocy przy wgrywaniu oprogramowania, używam starego PL2303 USB do TTL (sprawdzone narzędziem sprawdzającym i OK).
  Podczas rozpoczynania przesyłania otrzymuję komunikat o błędzie ,,Sprawdzanie błędu 1 bloku!"
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Przed wgraniem zrobiłem reset pinu EN, ale nie wiem czy układ XR3 jest w trybie programowania czy nie bo dioda przestaje migać po odłączeniu RESET od masy.
  Robię to po raz pierwszy i nie jestem pewien, czy wszystko jest na swoim miejscu, musiałem przełączyć Rx i TX, ponieważ w przeciwnym razie pojawia się błąd synchronizacji.
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant

  Próbowałem wielu różnych ustawień, szybkości transmisji, przełącznika Rx/Tx, resetów itp., ale lepsze jest to, co widać na zdjęciu.
  Czy ktoś ma jakiś pomysł ?

  Dzięki.
 • #7
  p.kaczmarek2
  Level 25  
  varguit wrote:
  I had to switch Rx and TX because otherwise I get synch failed error.

  Suprisingly, it turns out that you are right.
  I checked connections twice and in my case I also have RX connected to RX and TX to TX. That's strange, it seems that XR3 board manufacturer has strange naming conversions (or accidentally swapped pin roles on silk screen):
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant


  varguit wrote:

  Before uploading, I did the EN pin reset, but I don't know if the XR3 chip is in programming mode or not because led stops blinking after disconnecting RESET from ground.

  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  are you sure you're following:
  p.kaczmarek2 wrote:
  1. connect RESET to ground
  2. connect PB02 and PB03 to ground
  3. disconnect RESET from ground (it can be in the air)

  ?

  is your usb to ttl convert in 3.3V mode? Have you checked all connections with multimeter?

  You can also try checking the host board from the smart device. Are the required for programming pins connected somewhere else? Maybe RX or TX pin is used for some other purpose in this device and it's interfering with programming process?
  I had already experienced such issue in the past, but with ESP8266 board on some smart wall switch. I remember that I was unable to flash it at all. Programming failed every time. After checking traces, I realized that UTX (or maybe RX, not sure) was also used on this board as button and had 0603 SMD resistor pull up to VDD which messed up the communication.
  After desoldering the resistor, everything started to work like a charm.
  EDIT: It described it in this topic: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3749207.html

  Can you tell me the exact model of your smart device and where have you bought it? I am willing to buy it as well, so I can make a teardown and try programming it myself.
 • #8
  p.kaczmarek2
  Level 25  
  (wiadomość po angielsku ze względu na część czytelników)

  So today I have little good news - I have found a fourth device with XR3 chip.
  (but it's kinda ironic, right now I am buying smart devices with hope to find non-esp chip inside - preferrably XR3 - while most of buyers are hoping for the opposite)

  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant

  It looks like a repurposed device that I already know, the same PCB as in the door sensor, it should be easy to support it.

  So, the current list of known XR3 devices:
  1. Smart Wifi Door Window Sensor Burglar Security Alarm For Alexa Google Tuya
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  2. LCD thermometer
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant
  3. An unknown PIR-like device posted by user varguit
  varguit wrote:

  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant

  4. Tuya Smart APP Wifi Smart Water Leakage Alarm Smart Home Mobile Phone Remote Sensor
  Własny otwarty firmware dla XR809 kompatybilny z Tasmota HTTP/Home Assistant

  If anyone know more devices based on XR family modules, let me know.
 • #9
  varguit
  Level 2  
  Cześć.

  Quote:
  czy na pewno obserwujesz:
  p.kaczmarek2 napisał:
  1. podłącz RESET do ziemi
  2. Podłącz PB02 i PB03 do ziemi
  3. odłączyć RESET od masy (może być w powietrzu)

  ?

  czy twoje usb na ttl jest konwertowane w trybie 3.3V? Czy sprawdziłeś wszystkie połączenia multimetrem?


  Tak, uziemiam RESET i PB02,PB03, a potem zwalniam RESET.
  Jeśli wykonam reset bez PB02 i PB03 do masy, widzę ponowne uruchomienie urządzenia, ale jeśli zarówno PB02, jak i PB03 są połączone z masą, reset nic nie robi w moim urządzeniu. :(
  Mój usb do ttl ma tylko dwa piny zasilania, jeden na 5V, a drugi na 3,3V, mój multimetr mierzy około 3,4V.

  Quote:
  Czy możesz mi podać dokładny model Twojego inteligentnego urządzenia i gdzie je kupiłeś? Chętnie też go kupię, żebym mógł zrobić rozbiórkę i spróbować sam go zaprogramować.

  Oczywiście byłoby to bardzo pomocne, wysłałbym Ci jeden, gdybyś był w Hiszpanii :) . Jest to urządzenie TUYA PIR kupione od Aliexpressa za około 8 EUR
  Oto link:
  Połączyć

  Przeczytam Twoje inne tematy, aby sprawdzić, gdzie jest mój problem, ale moje elektroniczne potwierdzenie jest bardzo ograniczone....
  Dziękuję za odpowiedź.