Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Czy UNIT UT70A zmierzy rezystancję wewnętrzną ogniwa 18650 metodą AC?

jakubkrawczyq 03 Jul 2021 15:18 573 7
Tespol
 • #1
  jakubkrawczyq
  Level 3  
  Witam,

  Czy takim miernikiem
  Czy UNIT UT70A zmierzy rezystancję wewnętrzną ogniwa 18650 metodą AC?

  Jestem w stanie zmierzyć rezystancję wewnętrzą ogniwa 18650 metodą AC? Widze na pokrętle 10Mhz.
  Jeśli nie to czy jedynym miarodajnym narzędziem jest YR1035? Ładowarki wskazują głupoty ?
 • Tespol
 • Helpful post
  #2
  ay56
  Level 25  
  Witaj poczytaj:
  Pomiar „ręczny” jest całkiem prosty:

  Mierzycie napięcie na ogniwie – notujecie jako U,
  Wybieracie rezystor RL, np. 10?/5W.
  Z miernikiem podłączonym do ogniwa jak poprzednio, łączycie styki ogniwa za pomocą rezystora.
  Po kilku sekundach napięcie wskazywane przez miernik powinno się ustalić. Notujecie wartość napięcia jako UL,
  Teraz, rezystancja baterii R to:
  R = {({{U} \over {U_L}}-1) \cdot R_L}

  Ważne: nie możecie wziąć „dowolnego” rezystora. Spójrzcie, dla RL=10? i ogniwa naładowanego do 4v, popłynie przez niego prąd IL:
  {I_L}={U \over RL} = { {4v} \over {10\Omega}}=0.4A

  A moc:
  P = U \cdot {I_L} = 4v \cdot 0.4A = 1.6W

  „Zwyczajne” rezystory wytrzymują moc 0.25W, więc podłączone do takiego ogniwa – zamienią się w (małą) pochodnię.

  Problem z takimi pomiarami polega na tym, że są niezbyt dokładne. Mierniki nie ustalają się na jednym poziomie, skaczą na dziesiątych częściach wolta – a to robi dużą różnicę.
  http://uczymy.edu.pl/wp/blog/2017/10/15/tester-rezystancji-wewnetrznej-ogniw-18650/
 • Tespol
 • #3
  jakubkrawczyq
  Level 3  
  Czytałem ale zraziła mnie niedokładność metody . W ostateczności w ten sposób pogrupuje ogniwa ale mierzenie odzyskanych 300 sztuk w ten sposób..cóż 😊
 • #4
  Wawrzyniec
  Level 37  
  jakubkrawczyq wrote:
  Widze na pokrętle 10Mhz.
  Bo ten UNIT umożliwia pomiar częstotliwości do 10Mhz.
 • Helpful post
  #5
  ay56
  Level 25  
 • #6
  jakubkrawczyq
  Level 3  
  Ciekawe czy jest precyzyjny. Zapakowales to w jakieś pudełeczko ? Daj znać jak więcej potestujesz. Może się skuszę
 • #8
  ay56
  Level 25  
  OBSŁUGA ------- TRYB PRACY ZB 206  Tryby pracy ZB 206.

  Podczas uruchamiania urządzenie wchodzi w jeden z trzech trybów pracy, w zależności od naciśniętych przycisków sterowania po pierwszym włączeniu zasilania.

  Tryb testowy rozładowania


  Bez naciskania klawiszy tester uruchamia się w trybie testu rozładowania. Użytkownik może łatwo zmniejszyć lub zwiększyć prąd rozładowania za pomocą przycisków „S–” i „S ++”.

  Naciśnięcie klawisza „SK” rozpoczyna test rozładowania. Przed rozpoczęciem rozładowywania sprawdzi, czy nie wystąpiły błędy i wyświetli kod błędu, jeśli taki istnieje. W przeciwnym razie na krótko wyświetli napięcie zakończenia rozładowania przed rozpoczęciem testu rozładowania.


  Podczas testu rozładowania zaświeci się dioda „Run”. Ponadto diody Ah, Wh i V / A będą cyklicznie włączać się i wyłączać w powtarzającej się sekwencji. Te diody LED wskazują, jaka wartość jest aktualnie wyświetlana na wielosegmentowym wyświetlaczu numerycznym LED.


  Podczas testu rozładowania możesz tymczasowo zatrzymać test, naciskając przycisk „S ++”. Aktualny postęp testu zostanie zachowany, a test można kontynuować, naciskając przycisk „SK”. Naciśnięcie przycisku „S–” spowoduje zatrzymanie testu i usunięcie postępu testu.


  Po osiągnięciu napięcia zakończenia test rozładowania zatrzyma się, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się odczyt końcowego rozładowania prądu. Jednokrotne naciśnięcie „SK” wyciszy alarm. Naciśnięcie przycisków „S–” lub „S ++” spowoduje przełączenie między wyświetlaniem napięcia Ah, Wh i napięcia plateau rozładowania.


  Tryb testu odporności (REZYSTANCJI WEWNĘTRZNEJ)

  Ten tryb jest prawdopodobnie dokładniej nazywany trybem testu impedancji
  Jeśli przycisk „S–” zostanie naciśnięty, gdy zasilanie zostanie podłączone do testera, przejdzie on w tryb testowania rezystancji. Tryb testowania rezystancji działa tylko z czteroprzewodowym połączeniem testowym i wymaga, aby badane akumulatory były naładowane do co najmniej 10% pojemności.
  W trybie testowania rezystancji, tester stale aktualizuje wyświetlacz, aby pokazać # rezystancji mOhm podłączonej komórki. Przycisk „SK” można nacisnąć, aby przełączyć wyświetlacz na napięcie podłączonej komórki i ponownie, aby powrócić do wyświetlania rezystancji.

  Aby wyjść z trybu testu oporu, należy usunąć i ponownie podłączyć zasilanie.

  Tryb konfiguracji
  Jeśli „SK” zostanie przytrzymane, gdy zasilanie zostanie podłączone do testera, przejdzie on w tryb konfiguracji. Ustawienia konfiguracji dostępne za pośrednictwem tego trybu są podsumowane powyżej w sekcji możliwości.

  W trybie konfiguracji naciśnięcie „SK” powoduje przejście do następnego ustawienia, a naciśnięcie „S–” i „S ++” przełącza pomiędzy dostępnymi opcjami dla tego ustawienia.

  Ustawienia i opcje są następujące:

  Testuj tryb połączenia:
  „LJ2” to tryb testu dwuprzewodowego, „LJ4” to tryb testu czteroprzewodowego.

  Tryb automatycznego rozpoznawania baterii:
  „Auon” włącza funkcję automatycznego wykrywania napięcia zakończenia. „AuOF” wyłącza go i umożliwia ustawienie ręczne po ustawieniu prądu rozładowania w trybie testowania rozładowania.

  Samolot bezzałogowy
  „BEon” włącza alarm dźwiękowy po osiągnięciu prądu zakończenia rozładowania. „BEoF” wyłącza go.

  Limit mocy
  „LPon” włącza limit mocy. „LPoF” wyłącza go. Wyłączenie limitu mocy może uszkodzić baterię lub tester i powinno być używane tylko wtedy, gdy używane jest dodatkowe chłodzenie, takie jak wentylator lub dodatkowy radiator.

  Kontrola wentylatora
  „SF00” - „SF10” moc wyjściowa, przy której wentylator jest zasilany. SF00 włącza wentylator przy każdym teście rozładowania. SF05 umożliwia jedynie zanik mocy 5 W lub powyżej, SF10 przy rozpraszaniu mocy równym lub większym niż 10 W itp.

  Ponowne naciśnięcie „SK” spowoduje wyjście z trybu konfiguracji i przejście do trybu testowania rozładowania.

  Tryb testu rozładowania z ustawieniem ręcznego napięcia zakończenia.
  Gdy funkcja automatycznego rozpoznawania akumulatora jest wyłączona w trybie konfiguracji, operator może dostosować napięcie zakończenia rozładowania w trybie testowania rozładowania.

  Działa tak, jak opisano powyżej, z następującym dodatkiem: Po wybraniu prądu rozładowania, jak opisano powyżej, naciśnięcie przycisku „SK” spowoduje przełączenie wyświetlacza w celu wyświetlenia trybu pomiaru testowego i napięcia zakończenia.

  Jeśli 4-przewodowe połączenie testowe jest ustawione w trybie konfiguracji, pierwsza pozycja na wyświetlaczu będzie zawierać „P”, jeśli ustawiony jest tryb testu 2-przewodowego, wyświetli się „b”.

  Pozostałe pozycje pokazują napięcie zakończenia testu, które można regulować za pomocą przycisków S– i S ++ między 1 a 6v w przyrostach 0,1v.

  Ponowne naciśnięcie „SK” spowoduje rozpoczęcie testu rozładowania.
  200 sztuk w godzinę. pomiar RW.