Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Zasilacze beztransformatorowe - część 2 - symulacje

ghost666 05 Jul 2021 18:04 3324 4
Altium Designer Computer Controls
 • Zasilacz bez transformatora - to nie jest magia ani sen. W poprzedniej części omówiliśmy projektowanie i konstrukcję tego rodzaju obwodów.

  W przypadku małych obciążeń możliwe jest obniżenie napięcia z 230 V (AC) do kilku woltów (na przykład 5, 12 lub 24) przy użyciu samego jedynie rezystora ograniczającego prąd, jak widać na schemacie ideowym pokazanym na rysunku 1. Sprawność takiego układu jest wyjątkowo niska (<1%), ponieważ większość energii jest tracona jako ciepło na rezystorze R1. Element ten w rzeczywistości musi wykonać dużo pracy, aby obniżyć napięcie z 230 V (AC) RMS do 12 V (DC). W tym przykładzie ten element liniowy rozprasza średnio 22 W. Dlatego musi być zwymiarowany na co najmniej 50 W. Moc jego rozpraszania można wyznaczyć z modelu, korzystając ze wzoru:

  $$P = V(N_3, N_2) \times I(R_1) \qquad (1)$$

  Zasilacze beztransformatorowe - część 2 - symulacje
  Rys.1. Schemat zasilacza beztransformatorowego, wykorzystującego duży opornik do redukcji napięcia.


  Na wykresie znajdują się trzy węzły: N1, N2 i N3. Z wartościami zastosowanych komponentów, napięcia przejściowe (w ciągu jednej sekundy) są pokazane na wykresach na rysunku 2. Wykresy na rysunku 2a pokazują, ile potrzeba czasu, aby wyjście osiągnęło napięcie 12 V. Czas ten zależy od stałej czasowej układu określanej przez kondensator C1. W tym przykładzie czasy ładowania kondensatorów są następujące:

  * C1 = 100 uF, T = 25 ms
  * C1 = 470 uF, T = 130 ms
  * C1 = 1000 uF, T = 290 ms
  * C1 = 4700 uF, T = 1,38 s
  * C1 = 10 000 uF, T = 3 s

  Zasilacze beztransformatorowe - część 2 - symulacje
  Rys.2. Napięcia przejściowe schematu zasilania bez transformatora z rezystorem.


  Przy stałej rezystancji obciążenia tętnienia napięcia wyjściowego zależy od pojemności kondensatora C1. Im większą pojemność ma kondensator, tym mniejsze tętnienia napięcia wyjściowego. Używając powyższych kondensatorów, poziom tętnień (rysunek 3), mierzony jako napięcie międzyszczytowe sygnału kształtuje się następująco:

  * C1 = 100 µF, tętnienie = 1,17 Vpp
  * C1 = 470 µF, tętnienie = 261,7 mVpp
  * C1 = 1000 µF, tętnienie = 121,58 mVpp
  * C1 = 4700 µF, tętnienie = 25,3 mVpp
  * C1 = 10 000 µF, tętnienie = 11,89 mVpp

  Zasilacze beztransformatorowe - część 2 - symulacje
  Rys.3. Tętnienia napięcia wyjściowego.


  Co jednak istotniejsze, niż tętnienia, na rysunku 3 zauważyć można, że napięcie wyjściowe z omawianego zasilacza nie osiąga pożądanego napięcia 12 V, a jedynie około 11,3 V. Okazuje się, że nawet bez podłączonego obciążenia napięcie wyjściowe jest zawsze mniejsze niż 12 V (patrz rysunek 4). Ten spadek napięcia jest powodowany przez diodę D2. Dioda Schottkiego umieszczona w tym miejscu, mogłaby go zmniejszyć, jednakże nie do zera.

  Zasilacze beztransformatorowe - część 2 - symulacje
  Rys.4. Dioda D2 powodująca spadek napięcia wyjściowego.


  Kondensator poprawia sytuację

  Jak widać na schemacie na rysunku 5, dodanie kondensatora poliestrowego szeregowo do linii zasilającej poprawia sprawność systemu. W tej konfiguracji sprawność wynosi już około 18%.

  Zasilacze beztransformatorowe - część 2 - symulacje
  Rys.5. Schemat zasilacza beztransformatorowego z rezystorem i kondensatorem.


  Ponieważ maksymalne napięcie na kondensatorze jest większe niż 320 V, konieczne jest wybranie elementu mogącego pracować do napięcia co najmniej 650 V, jak pokazano na rysunku 6.

  Zasilacze beztransformatorowe - część 2 - symulacje
  Rys.6. Maksymalne napięcie na kondensatorze jest większe niż 320 V.


  W tej konfiguracji rezystor R1 rozprasza tylko 0,5 W, ale zawsze lepiej jest zastosować element o nominalnej mocy równej co najmniej 2 W. Kondensator C2 działa jako rezystor i ma pewną reaktancję pojemnościową przy częstotliwości 50 Hz. Dokładniej, reaktancja pojemnościowa kondensatora, przy częstotliwości f, jest wyrażona następującym wzorem:

  $$\chi_C = \frac {1} {2 \times \pi \times f \times C} \qquad (2)$$

  Z powyższego wzoru wynika, że kondensator C2 ma reaktancję równą 6772,55 Ω przy częstotliwości 50 Hz, ale w przeciwieństwie do rezystora nie generuje on ciepła. Napięcie wyjściowe układu również wynosi 12 V pomniejszone o spadek napięcia na diodzie D1.

  Uwaga

  Gdy obwód zostanie wyłączony, kondensator C2 może pozostawać naładowany przez długi czas. Zalecane jest podłączenie rezystora o wysokiej rezystancji równolegle do tego elementu, jak pokazano na rysunku 7. Opornik ten, np. o rezystancji 470 kΩ, nie wpływa na normalne działanie obwodu. W standardowych warunkach pracy jest na nim rozpraszane około 100 mW ciepła. Całkowite rozładowanie kondensatora C2 następuje w ciągu około 1 sekundy, ale już po 0,4 sekundy wartość napięcia na tym elemencie nie jest niebezpieczna dla człowieka.

  Zasilacze beztransformatorowe - część 2 - symulacje
  Rys.7. Rezystor R2 połączony równolegle z kondensatorem C2, aby rozładować go w momencie wyłączenia zasilacza.


  Źródło: https://www.powerelectronicsnews.com/power-supply-design-notes-simulating-a-power-supply-without-transformer/
  Can you write similar article? Send message to me and you will get SD card 64GB.
  About Author
  ghost666
  Translator, editor
  Offline 
  Fizyk z wykształcenia. Po zrobieniu doktoratu i dwóch latach pracy na uczelni, przeszedł do sektora prywatnego, gdzie zajmuje się projektowaniem urządzeń elektronicznych i programowaniem. Od 2003 roku na forum Elektroda.pl, od 2008 roku członek zespołu redakcyjnego.
  ghost666 wrote 11288 posts with rating 9547, helped 157 times. Live in city Warszawa. Been with us since 2003 year.
 • Altium Designer Computer Controls
 • #2
  User removed account
  Level 1  
 • Altium Designer Computer Controls
 • #5
  User removed account
  Level 1