Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Altea 1.6 b, 2 strefowy klimatronik nie chłodzi

c_4 25 Jul 2021 18:11 543 2
 • #1
  c_4
  Level 11  
  witam od kilku dni borykam się z problemem braku chłodzenia w Altei 1.6 Benz. z 2004

  Altea 1.6 benzyna 75kW 2004
  Climatronic menu serwisowe i kody DTC

  autodiagnostyka na panelu klimatronika daje takie wyniki


  00.0 brak błędów

  00.0 Numer programu
  00.3 Punkt używany
  00.4 Recyrkulacja automatyczna
  00.5 Ogrzewanie postojowe aktywne
  00.6 Jakość powietrza (7 = świeże powietrze)
  00.8 Akronim kraju
  00.9 Głowica strefy czujnika (°C)
  0,0 0
  0,1 0
  0,2 0
  0,3 -040
  0,4 0/1
  0,5 0
  0,6 ---
  0,7 9
  0,8 0

  01.0 Temperatura wewnętrzna (°C)
  01.1 Temperatura zewnętrzna (°C)
  01.5 Skorygowana intensywność słońca (°C)
  1,0 40,0
  1,1 44,2
  1,2 48,0
  1,3 007
  1,4 2,5
  1,5 -3,8
  1,6 -1,8
  1,7 0,6
  1,8 0
  1,9 0

  02.0 Intensywność słońca nie skorygowana (W/m²)
  02.1 Skorygowana intensywność słońca (W/m²)
  02.2 Korekcja wentylatora (W/m²)
  02.3 Wartość
  2,0 180
  2,1 190
  2,2 160
  2,3 186

  03,0 Nie skorygowano natężenia światła słonecznego (W/m²)
  03.1 Skorygowana intensywność słońca (W/m²)
  03.2 Korekcja wentylatora (W/m²)
  03.3 Wartość
  3,0 100
  3,1 160
  3,2 150
  3,3 169

  04.0 Temperatura zewnętrzna (°C)
  04.1 Temperatura Zewnętrzna magistrala CANBUS (°C)
  04.2 Temperatura wlotowa (°C)
  4,0 30,5
  4,1 32,0
  4,2 39,5

  05,0 Lewe wyjście temperatury (°C)
  05.1 Lewa różnica między temperaturą a nastawą temperatury (°C)
  05.2 Ustawienie lewego regulatora (½%)
  05.4 Odszranianie w lewo
  5,0 0
  5,1 -40,6
  5,2 0
  5,3 100
  5,4 0

  06.0 Temperatura w lewo (°C)
  06.1 Lewa przestrzeń na nogi (°C)
  06.2 Lewe otwory wentylacyjne (°C)
  6,0 40,6
  6,1 40,3
  6,2 40,3

  07.0 Właściwa temperatura wyjściowa (°C)
  07.1 Prawo Różnica między temperaturą a nastawą temperatury (°C)
  07.2 Ustawienie prawego regulatora (½%)
  07.4 Prawe Odszranianie
  7,0 0
  7,1 -40,3
  7,2 0
  7,3 100
  7,4 0

  08,0 Właściwa temperatura (°C)
  08.1 Prawa przestrzeń na nogi (°C)
  08.2 Prawe otwory wentylacyjne (°C)
  8,0 40,3
  8,1 40
  8,2 40

  09.0 Temperatura parownika (°C)
  09.1 Różnica między temperaturą rzeczywistą a nastawą temperatury (°C)
  09.2 Ustawienia wartości parownika (5mA/Dig)
  09.3 Czujnik
  9,0 2,0
  9,1 -36,3
  9,2 0
  9,3 01

  10.0 Temperatura parownika (°C)
  10.1 Ciśnienie ciekłego czynnika chłodniczego (bar)
  10.2 Temperatura ciekłego czynnika chłodniczego (°C)
  10,0 38,3
  10,1 8,8
  10,2 200

  11,0 Nastawa mocy mA
  11.1 Moc rzeczywista mA
  11.2 Moc maksymalna mA
  11.3 Sprężarka PWM
  11.4 Kompresor z kompensacją mocy
  11.5 Wartość mocy
  11.6 Kod sprężarki
  11,0 820
  11,1 815-820
  11,2 820
  11,3 86,5/87
  11,4 090
  11,5 454
  11,6 0

  12.0 Napięcie zadane wentylatora (V)
  12.1 Regulacja ręczna
  12.2 Anomalia kodu
  12.3 Wirnik redukcyjny (V)
  12.4 Przesunięcie wirnika (0,1 V)
  12,0 6,1
  12,1 -03
  12,2 0
  12,3 0
  12,4 000

  13,0 Wartość nastawy lewego otworu wentylacyjnego (%)
  13.1 Nastawa temperatury lewego otworu wentylacyjnego
  13.2 Rzeczywista temperatura lewego otworu wentylacyjnego
  13.3 Maksymalna temperatura lewego otworu wentylacyjnego
  13.4 Minimalna temperatura lewego otworu wentylacyjnego
  13,0 0
  13,1 017
  13,2 022
  13,3 227
  13,4 021

  14.0 Wartość nastawy prawego odpowietrznika (%)
  14.1 Nastawa temperatury prawego otworu wentylacyjnego
  14.2 Rzeczywista temperatura prawego otworu wentylacyjnego
  14.3 Maksymalna temperatura prawego otworu wentylacyjnego
  14.4 Minimalna temperatura prawego otworu wentylacyjnego
  14,0 0
  14,1 019
  14,2 022
  14,3 225
  14,4 023

  15,0 Wartość nastawy nawiewu dyfuzora (%)
  15.1 Nastawa temperatury nawiewu dyfuzora
  15.2 Rzeczywista temperatura nawiewu dyfuzora
  15.3 Maksymalna temperatura nawiewu dyfuzora
  15.4 Minimalna temperatura nawiewu dyfuzora
  15,0 95
  15,1 220
  15,2 219
  15,3 231
  15,4 026

  16.0 Wartość zadana wentylacji odszraniania (%)
  16.1 Nastawa temperatury nawiewu odszraniania
  16.2 Rzeczywista temperatura nawiewu odszraniania
  16.3 Maksymalna temperatura rozmrażania Vent
  16.4 Minimalna temperatura odszraniania Vent
  16,0 0
  16,1 21
  16,2 26
  16,3 229
  16,4 025

  17.0 Wartość zadana recyrkulacji (%)
  17.1 Temperatura nastawy recyrkulacji
  17.2 Rzeczywista temperatura recyrkulacji
  17.3 Maksymalna temperatura recyrkulacji
  17.4 Minimalna temperatura recyrkulacji
  17,0 0/1
  17,1 218
  17,2 214
  17,3 214
  17,4 044

  18.0 Wartość zadana powietrza zewnętrznego (%)
  18.1 Temperatura zadana powietrza zewnętrznego
  18.2 Rzeczywista temperatura powietrza zewnętrznego
  18.3 Maksymalna temperatura powietrza zewnętrznego
  18.4 Minimalna temperatura powietrza zewnętrznego
  18,0 0
  18,1 021
  18,2 025
  18,3 228
  18,4 025

  19,0 Prędkość pojazdu (km/h)
  19.1 Prędkość pojazdu (mph)
  19.2 Temperatura silnika (°C)
  19.3 Prędkość obrotowa silnika
  19.4 Prędkość kompresji AC RPM
  19,0 0
  19,1 90
  19,2 08
  19,3 10

  20.0 Komunikat CANBUS Dodatkowe ogrzewanie 1=wł.
  20.1 Komunikat CANBUS Potwierdzenie PTC 1=wł
  20.2 Komunikat CANBUS Moc skuteczna PTC A
  20.3 Wiadomość CANBUS Air zażądana z zewnętrznego (%)
  20.4 Komunikat CANBUS Procentowa chłodnica powietrza zewnętrznego (%)
  20.5 Komunikat CANBUS Wydajność ogrzewania 1=brak zewnętrznego zasilania
  20,0 0
  20,1 0
  20,2 0
  20,3 30
  20,4 27
  20,5 01

  21,0 Odszranianie dystrybucji powietrza (%)
  21.1 Powierzchnia dystrybucji powietrza (%)
  21.2 Stopy dystrybucji powietrza (%)
  21.3 Dyfuzor odpowietrzający do dystrybucji powietrza (%)
  21.4 Dystrybucja powietrza recyrkulowana (%)
  21.5 Czujnik powietrza dystrybucji powietrza (%)
  21,0 0
  21,1 0/1
  21,2 0
  21,3 0
  21,4 0/1
  21,5 0/1

  22.0 Czas wyłączenia silnika (minuty)
  22.1 Czas pracy silnika (sekundy)
  22.2 Czas pracy przy włączonym zapłonie (sekundy)
  22,0 0
  22,1 255
  22,2 255

  23.0 Wewnętrzny czujnik oświetlenia
  23.1 Czujnik jakości powietrza
  23,0 0
  23,1 ---

  24.0 Stan rozwoju
  24.1 Wersja oprogramowania
  24.2 Rodzaj oprogramowania
  24.3 Zachowaj zamrożone 0/01. Diagnoza
  24.4 Macierz wersji K
  24.5 Flagi EEP
  24.6 Błąd szyfrowania Va
  24,0 010
  24,1 132
  24,2 001
  24,3 0
  24,5 80h
  21,6 182

  25,0-25,9 0

  26,0 01
  26,1 01
  26,2 -999
  26,3 999
  26,4 00


  27,0 Wartość zadana (%)
  27.1 Temperatura zadana
  27.2 Rzeczywista temperatura
  27.3 Maksymalna temperatura
  27.4 Minimalna temperatura
  27,0 ---
  27,1 ---
  27,2 --
  27,3 ---
  27,4 ---

  28,0 Nastawa wilgotności (%)
  28.1 Wilgotność względna (%)
  28.2 Temperatura kryształu WSS (°C)
  28.3 Temperatura punktu rosy (°C)
  28,4 Temperatura topnienia (°C)
  28,0 ---
  28,1 ---
  28,2 ---
  28,3 ---
  28,4 ---

  29.0 Korygowane kryształy temperatury (°C)
  29.1 Kryształy temperatury nieskorygowane (°C)
  29.2 Czujnik wilgotności (%)
  29.3 Czujnik temperatury (°C)
  29.4 Temperatura punktu rosy (test pomiarowy) (°C)
  29.5 Anomalia kodu
  29,0 ---
  29,1 ---
  29,2 ---
  29,3 ---
  29,4 ---
  29,5 ---

  30.0 Wartość czujnika termofilnego
  30.1 Odniesienie do czujnika termofilnego
  30.2 Czas zawilgocenia 10 do potęgi -4 sek
  30.3 Wilgotność odniesienia Temperatura
  30.4 Czujnik wilgotności (%)
  30.5 Czujnik temperatury (°C)
  30.6 Surowy czujnik temperatury (°C)
  30,0 ---
  30,1 ---
  30,2 ---
  30,3 ---
  30,4 ---
  30,5 ---
  30,6 ---

  31,0 0ch
  31,1 01

  Zapis wideo diagnostyki by nie być gołosłownym
  https://www.youtube.com/watch?v=CJKAKqXbTRs

  Jak interpretować pozycję z wartościami ujemnymi 5.1 7.1 9.1
  Podejrzewam luźną wtyczkę /przerwę w obwodzie/ lub uszkodzony czujnik - co przy trzech jest mało prawdopodobne.
  Ciśnienie w układzie klimatyzacji na zgaszonym silniku to +- 4 bar na pracującym /bez jazdy/ dochodziło do 8,8-9,2 bar, w czasie jazdy utrzymywało się w okolicach 6 bar.
  Wentylatory na chłodnicy nie startują po załączeniu klimy - zużycie paliwa po załączeniu klimy wzrasta a mimo to wieje ciepłym, wentylatory na chłodnicy startują dopiero po przekroczeniu 90*C
  reset i kalibracja przez "ECON+środkowy trybu nawiewu" na włączonym zapłonie, oraz druga "ECON+środkowy trybu nawiewu+Recyrkulacja" i dopiero zapłon na ON, nic nie zmienia nadal wieje ciepłym po mimo ustawienia LO na obie strefy.

  czy dobrze podejrzewam uszkodzenie, przerwę na czujniku temperatury, gdzie ewentualnie szukać przyczyny braku chłodzenia
 • #2
  decybel91
  Level 42  
  Za niskie ciśnienie gazu klimatyzacji. Na pracującym powinno być ok 12-14bar. Za mało czynnika chłodniczego.
 • #3
  c_4
  Level 11  
  Dzięki za szybką odpowiedź, za kilka dni będe miał auto spowrotem, uzupełnie czynnik i dam znać.