Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Przewody bezhalogenowe HELUCONTROL objęte rozporządzeniem CPR

magic9 22 Nov 2021 06:35 1554 5
Tespol
 • Przewody HELUCONTROL ® JZ-520-HMH LS0H GREY i HELUCONTROL® JZ-520-HMH-C LS0H GREY są przeznaczone w szczególności do stosowania w miejscach oraz budynkach skupiających dużą ilość osób, czyli w budynkach o charakterze Zagrożenia Ludzi (ZL), w których należy zapewnić bezpieczeństwo pożarowe na bardzo wysokim poziomie. Do takich budynków zaliczamy m.in.: biurowce, wieżowce, szpitale, instytucje oświaty oraz kultury, lotniska, dworce, metro. Przeznaczone są również do realizacji układów pomiarowych, monitorujących i sterujących w obrabiarkach, systemach przenośników taśmowych, liniach produkcyjnych, instalacjach przemysłowych i klimatyzacji. Odpowiednie do stosowania w stałych i elastycznych aplikacjach z niewielkim lub średnim obciążeniem mechanicznym, okazjonalnym swobodnym ruchem i brakiem obciążenia rozciągającego. Przewody nadają się do stosowania nie tylko w suchych, ale także wilgotnych lub nawet mokrych miejscach oraz do mocowania/prowadzenia na powierzchni ściany. Są również olejoodporne.

  Przewody bezhalogenowe HELUCONTROL objęte rozporządzeniem CPR


  Przewody HELUCONTROL® odpowiednie do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

  Przewody HELUCONTROL® występują w dwóch szeregach wymiarowych – nieekranowane i ekranowane (wersja „C”), zgodne z wymaganiami dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC, 2014/30/EU). Z racji wzrastającego nasycenia systemów zasilania i sterowania urządzeniami elektronicznymi, znaczna część naszych produktów występuje obecnie w wersjach ekranowanych. Dzięki temu projektanci i użytkownicy mogą stosować się do wymagań dla realizacji instalacji stacjonarnych, korzystając z naszych badań i doświadczenia jako ich pierwotnego producenta (w sensie normy PN-EN 61439).

  Przewody bezhalogenowe HELUCONTROL objęte rozporządzeniem CPR
  Przewody HELUCONTROL® – nieekranowane i ekranowane (wersja „C”)


  Właściwości przewodu, z punktu widzenia użytkownika i/lub podmiotu instalującego możemy podzielić na dwie grupy: elektromechaniczne (użytkowe w warunkach normalnej eksploatacji) i pożarowe (czyli awaryjne, istotne zwłaszcza przy stosowaniu w budynkach, gdzie właśnie kable i przewody muszą spełniać wymagania rozporządzenia CPR).
  Pod względem elektrycznych właściwości użytkowych, przewody tej rodziny legitymują się następującymi cechami:
  Znamionowe napięcie pracy U0/U = 300/500 VAC, co jest absolutnie wystarczające dla obwodów sygnałowych, jednofazowych, czy trójfazowych na napięcie nominalne 400 V. Przy czym, napięcie testu wynosi 2 kV.
  Przewód posiada żyły wielodrutowe giętkie kl. 5, co pozwala użytkować je nie tylko do połączeń stacjonarnych, ale też w większości rodzajów połączeń ruchomych. Przy czym minimalny promień zginania przewodów dla ułożenia na stałe i połączeń elastycznych (ruchomych) wynosi odpowiednio 4ø i 12,5ø przewodu. Przewody te zostały tak skonstruowane, aby w obu wersjach: ekranowanej i nieekranowanej mieć taki sam promień zginania, co nie jest zbyt często spotykane.

  Przewód w zależności od potrzeb, jest dostępny w wersji z żyłą ochronną lub bez. Żyły są oznaczone numerami.
  Ze względu na optymalizację do zapotrzebowania rynku dostępne są następujące liczby żył dla danych przekrojów:

  Przekrój żyły [mm2]Liczba żył kabli nieekranowanychLiczba żył kabli ekranowanych
  0,52 - 252 - 25
  0,752 - 252 - 25
  1,02 - 252 - 25
  1,52 - 252 - 25
  2,52 - 122 - 12
  4,02 – 72 - 7
  6,02 - 72 - 7
  10,02 - 72 - 7

  Niektóre liczby żył są dostępne bez żyły ochronnej.

  Pod względem właściwości pożarowych przewód posiada klasę CPR:
  B2ca, gdzie „B2” – oznacza klasę palności, a „ca” – jest skrótem od słowa „cable”, stosowany w celu rozróżnienia od innych wyrobów budowlanych.

  Przypomnijmy, że wyrób przynależny do euro klasy B2ca i musi spełniać następujące warunki wg PN-EN 50399:

  • Rozprzestrzenianie się płomienia (zasięg szkód) FS ≦ 1,5 m,
  • Całkowita ilość wydzielonego ciepła podczas badania w czasie 1200 s THR1200s ≦ 15 MJ,
  • Tempo uwalniania się energii cieplnej (uśrednione dla okresu 30 sek.) HRR ≦ 30 kW,
  • Tempo rozprzestrzeniania się ognia FIGRA ≦ 150 Ws-1,
  • Rozprzestrzenianie się płomienia według PN-EN 60332-1-2 a po zakończonym badaniu obszar zwęglenia nie może być większy niż H≦425 mm,

  s1a - wydzielanie dymu: TSP1200s<50m2 i max. SPR <0,25m2/s i transmitancja światła według PN-EN 61034-2 >80%. Pamiętajmy, że aż dwie trzecie śmiertelnych ofiar pożarów spowodowane jest nie przez ogień, tylko przez dym!
  d0 - brak płonących kropli,
  a1 - konduktywność <2,5μS/mm i pH >4,3
  (do stosowania w budynkach, w których przebywają duże grupy ludzi).

  Przewody bezhalogenowe HELUCONTROL objęte rozporządzeniem CPR


  Posiada zatem najwyższą, możliwą w tej chwili technologicznie do uzyskania klasyfikację dla kabli i przewodów skonstruowanych w oparciu o termoplastyczne materiały izolacyjne.
  Przewody jak wyżej, aby uzyskać potwierdzenie ich właściwości użytkowych muszą być poddane badaniu systemu oceny zgodności typu „1+” (certyfikat poniżej), czyli:

  • ocenie właściwości użytkowych wyrobu (budowlanego) na podstawie badań (w tym pobrania próbek),
  • wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji
  • stałego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji
  • kontrolnego pobierania próbek pobranych przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu

  Proponujemy zapoznać się z poniższym fragmentem certyfikatu dla danych przewodów:

  Przewody bezhalogenowe HELUCONTROL objęte rozporządzeniem CPR


  Certyfikat musi posiadać oznaczenie identyfikujące firmę (Certification body) uprawnioną do jego wydania po wykonaniu stosownych badań. Badanie certyfikujące wykonywane jest na terenie Unii Europejskiej raz, niezależnie od kraju, z którego pochodzą podmiot zlecający badania i firma notyfikowana.

  Zapis NPD oznacza:
  "właściwości nie określono"; zapis stosowany do znormalizowanego opisania niektórych właściwości materiału. Opcja NPD może mieć zastosowanie w takich przypadkach i na takich obszarach, gdzie dla danego zakresu zastosowania, wyrób nie podlega wymaganiom zawartym w odpowiednich przepisach. Opcja NPD może nie mieć praktycznego zastosowania w przypadku, gdy dana właściwość określana jest za pomocą poziomu granicznego.

  [Artykuł sponsorowany]
  Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  About Author
  magic9
  Editor
  Offline 
  Has specialization in: redaktor treści elektroda
  magic9 wrote 664 posts with rating 308, helped 10 times. Live in city Kielce. Been with us since 2010 year.
 • Tespol
 • #2
  szeryf3
  Level 23  
 • Tespol
 • #4
  Helukabel
  Level 2  
  avatar wrote:
  Hmm - porównując te parametry z przewodami w osłonie teflonowej, ETFE lub kaptonowej - wypadają słabo co do palności, dymu itd
  Dziwię się że producent mówi iż jest to najwyższa możliwa klasa do uzyskania bo w swojej ofercie ma "bardziej" bezpieczne przewody.

  Post dotyczy przewodów BEZHALOGENOWYCH, które są najbezpieczniejsze dla życia i zdrowia ludzkiego podczas pożaru, ponieważ nie wytwarzają toksycznych dymów i gazów. Wymienione przez Pana dwa tworzywa są na bazie tworzyw fluoroorganicznych, fluor (F) należy do rodziny fluorowców nazywanej potocznie halogeny. Takie tworzywa podczas pożaru wytwarzają bardzo dużo toksycznych gazów, które w małych ilościach prowadzą do śmierci
 • #5
  KonradGatek
  Level 25  
  magic9 wrote:
  których należy zapewnić bezpieczeństwo pożarowe na bardzo wysokim poziomie.

  Ale trzeba stosować, czy tylko jest tylko delikatnie zalecane i "nacionganie klyenta na pjeniondze"??
 • #6
  Helukabel
  Level 2  
  KonradGatek wrote:
  magic9 wrote:
  których należy zapewnić bezpieczeństwo pożarowe na bardzo wysokim poziomie.

  Ale trzeba stosować, czy tylko jest tylko delikatnie zalecane i "nacionganie klyenta na pjeniondze"??


  Obecnie jest to zalecenie, ale coraz częściej spotyka się z tym, że stosowanie kabli i przewodów w klasie B2ca w budynkach użyteczności publicznej jest już standardem. Podejście do bezpieczeństwa budynków, a za czym idzie zdrowia ludzkiego na terenie UE, opisane jest w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, w skrócie CPR 305/2011