Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Naukowcy tworzą kwantowe źródło światła z warstwowych materiałów 2D

ghost666 26 Jan 2023 10:46 363 0
 • Naukowcy tworzą kwantowe źródło światła z warstwowych materiałów 2D
  Ostatnie postępy w rozwoju kwantowych źródeł światła bazujących na spontanicznej parametrycznej konwersji w dół (SPDC), opartych na dwuwymiarowych materiałach warstwowych zostały zebrane i wykorzystane przez podopiecznych profesora Ren Xifeng z Chińskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii (USTC) w Chińskiej Akademii Nauk. Jego zespół, we współpracy z prof. Qiu Chengwei'em i dr. Guo Qiangbing'iem z National University of Singapore (NUS), stworzyli nowe źródło światła, którego budowa opublikowana została w artykule w prestiżowym czasopiśmie naukowym: „Nature”.

  Miniaturyzacja i integracja to strategie szeroko stosowane w optycznych systemach kwantowych. Służy to podbijaniu ich rynkowego formatu i i stabilności, zapewniając w ten sposób ścieżkę do skalowalnych i praktycznych rozwiązań dla optycznych obliczeń kwantowych i komunikacji. W ramach tego projektu, naukowcy stworzyli kryształ van der Waalsa (z NbOCl2) charakteryzujący się jednowarstwowym zachowaniem ekscytonowym w postaci objętościowej. Co wskazuje na zweryfikowane słabe międzywarstwowe sprzężenie elektronowe. Z obliczeń teoretycznych można było wysnuć, że ww. wynika z silnego wiązania jonowego Nb-Cl w krysztale.

  Generowanie drugiej harmonicznej (SHG) to nieliniowy proces optyczny najniższego rzędu. Nieliniowa podatność optyczna drugiego rzędu w nim odpowiada za wydzielanie światła o częstotliwości drugiej harmonicznej promieniowania wzbudzającego. Pomimo wysokiej nieodporności na nieliniowość, konwencjonalne materiały 2D (np. WS2) wykazują malejącą odpowiedź SHG wraz ze wzrostem liczby warstw. Podczas gdy skalowalna intensywność SHG w NbOCl2 jest do trzech rzędów wielkości wyższa niż w monowarstwie WS2. Warto zauważyć, że ten nowy kryształ ma grubość zaledwie 46 nm. Jego znamienna nieliniowość umożliwia nieliniowy proces drugiego rzędu SPDC, w którym foton z silnego lasera pompującego jest przekształcany w ich parę. Oznacza to, że wykrycie jednego z nich zwiastuje obecność tego drugiego. Czyni to kryształ NbOCl2 zarówno najcieńszym, jak i pierwszym dwuwymiarowym źródłem SPDC, jakie kiedykolwiek zgłoszono. Odkrycie tego zjawiska nie tylko zapewnia możliwość tworzenia zintegrowanych kwantowych źródeł światła dla optycznej technologii informacyjnej, ale także otwiera nowy kierunek w badaniach nieliniowości optycznej w materiałach dwuwymiarowych.

  Źródło: https://phys.org/news/2023-01-2d-quantum-source-layered-materials.html

  Cool? Ranking DIY
  About Author
  ghost666
  Translator, editor
  Offline 
  Fizyk z wykształcenia. Po zrobieniu doktoratu i dwóch latach pracy na uczelni, przeszedł do sektora prywatnego, gdzie zajmuje się projektowaniem urządzeń elektronicznych i programowaniem. Od 2003 roku na forum Elektroda.pl, od 2008 roku członek zespołu redakcyjnego.
  ghost666 wrote 11580 posts with rating 9792, helped 157 times. Live in city Warszawa. Been with us since 2003 year.