Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Europejski lider sprzedaży techniki i elektroniki.
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Kto moze to przetłumaczyc na jezyk polski :)

Chester452 20 Lis 2005 17:23 1059 3
 • #1 20 Lis 2005 17:23
  Chester452
  Poziom 10  

  siemka jak by ktos mogl to bym prosil o przetlumaczenie to na jezyk polski :) i tak zeby tez dzialalo z gory dziex

  #include <stdio.h>
  #include <ctype.h>
  #define String_Length 80
  #define Squares 9
  typedef char Square_Type;
  typedef Square_Type Board_Type[Squares];
  const Square_Type Empty = ' ';

  const int Infinity = 10; /* Higher value than any score */
  const int Maximum_Moves = Squares; /* Maximum moves in a game */

  int Total_Nodes; /* Nodes searched with minimax */

  /* Array describing the eight combinations of three squares in a row */
  #define Possible_Wins 8
  const int Three_in_a_Row[Possible_Wins][3] = {
  { 0, 1, 2 },
  { 3, 4, 5 },
  { 6, 7, 8 },
  { 0, 3, 6 },
  { 1, 4, 7 },
  { 2, 5, 8 },
  { 0, 4, 8 },
  { 2, 4, 6 }
  };

  /* Array used in heuristic formula for each move. */
  const int Heuristic_Array[4][4] = {
  { 0, -10, -100, -1000 },
  { 10, 0, 0, 0 },
  { 100, 0, 0, 0 },
  { 1000, 0, 0, 0 }
  };

  /* Structure to hold a move and its heuristic */
  typedef struct {
  int Square;
  int Heuristic;
  } Move_Heuristic_Type;

  /* Clear the board */
  void Initialize(Board_Type Board) {
  int I;
  for (I = 0; I < Squares; I++)
  Board[I] = Empty;
  }

  /* If a player has won, return the winner. If the game is a tie,
  return 'C' (for cat). If the game is not over, return Empty. */
  Square_Type Winner(Board_Type Board) {
  int I;
  for (I = 0; I < Possible_Wins; I++) {
  Square_Type Possible_Winner = Board[Three_in_a_Row[I][0]];
  if (Possible_Winner != Empty &&
  Possible_Winner == Board[Three_in_a_Row[I][1]] &&
  Possible_Winner == Board[Three_in_a_Row[I][2]])
  return Possible_Winner;
  }

  for (I = 0; I < Squares; I++)
  if (Board[I] == Empty)
  return Empty;

  return 'C';
  }

  /* Return the other player */
  Square_Type Other(Square_Type Player) {
  return Player == 'X' ? 'O' : 'X';
  }

  /* Make a move on the board */
  void Play(Board_Type Board, int Square, Square_Type Player) {
  Board[Square] = Player;
  }

  /* Print the board */
  void Print(Board_Type Board) {
  int I;
  for (I = 0; I < Squares; I += 3) {
  if (I > 0)
  printf("---+---+---\n");
  printf(" %c | %c | %c \n", Board[I], Board[I + 1], Board[I + 2]);
  }
  printf("\n");
  }

  /* Return a heuristic used to determine the order in which the
  children of a node are searched */
  int Evaluate(Board_Type Board, Square_Type Player) {
  int I;
  int Heuristic = 0;
  for (I = 0; I < Possible_Wins; I++) {
  int J;
  int Players = 0, Others = 0;
  for (J = 0; J < 3; J++) {
  Square_Type Piece = Board[Three_in_a_Row[I][J]];
  if (Piece == Player)
  Players++;
  else if (Piece == Other(Player))
  Others++;
  }
  Heuristic += Heuristic_Array[Players][Others];
  }
  return Heuristic;
  }

  /* Return the score of the best move found for a board
  The square to move to is returned in *Square */
  int Best_Move(Board_Type Board, Square_Type Player, int *Square, int Move_Nbr,
  int Alpha, int Beta) {
  int Best_Square = -1;
  int Moves = 0;
  int I;
  Move_Heuristic_Type Move_Heuristic[Squares];

  Total_Nodes++;

  /* Find the heuristic for each move and sort moves in descending order */
  for (I = 0; I < Squares; I++) {
  if (Board[I] == Empty) {
  int Heuristic;
  int J;
  Play(Board, I, Player);
  Heuristic = Evaluate(Board, Player);
  Play(Board, I, Empty);
  for (J = Moves-1; J >= 0 &&
  Move_Heuristic[J].Heuristic < Heuristic; J--) {
  Move_Heuristic[J + 1].Heuristic = Move_Heuristic[J].Heuristic;
  Move_Heuristic[J + 1].Square = Move_Heuristic[J].Square;
  }
  Move_Heuristic[J + 1].Heuristic = Heuristic;
  Move_Heuristic[J + 1].Square = I;
  Moves++;
  }
  }

  for (I = 0; I < Moves; I++) {
  int Score;
  int Sq = Move_Heuristic[I].Square;
  Square_Type W;

  /* Make a move and get its score */
  Play(Board, Sq, Player);

  W = Winner(Board);
  if (W == 'X')
  Score = (Maximum_Moves + 1) - Move_Nbr;
  else if (W == 'O')
  Score = Move_Nbr - (Maximum_Moves + 1);
  else if (W == 'C')
  Score = 0;
  else
  Score = Best_Move(Board, Other(Player), Square, Move_Nbr + 1,
  Alpha, Beta);

  Play(Board, Sq, Empty);

  /* Perform alpha-beta pruning */
  if (Player == 'X') {
  if (Score >= Beta) {
  *Square = Sq;
  return Score;
  } else if (Score > Alpha) {
  Alpha = Score;
  Best_Square = Sq;
  }
  } else {
  if (Score <= Alpha) {
  *Square = Sq;
  return Score;
  } else if (Score < Beta) {
  Beta = Score;
  Best_Square = Sq;
  }
  }
  }
  *Square = Best_Square;
  if (Player == 'X')
  return Alpha;
  else
  return Beta;
  }

  /* Provide an English description of the score returned by Best_Move */
  void Describe(int Score) {
  if (Score < 0)
  printf("You have a guaranteed win.\n");
  else if (Score == 0)
  printf("I can guarantee a tie.\n");
  else
  printf("I have a guaranteed win by move %d.\n",
  Maximum_Moves - Score + 1);
  }

  /* Have the human or the computer move */
  void Move(Board_Type Board, Square_Type Player, int Move_Nbr) {
  int Square;

  if (Player == 'X') {
  Total_Nodes = 0;
  Describe(Best_Move(Board, 'X', &Square, Move_Nbr, -Infinity, Infinity));
  printf("%d nodes examined.\n", Total_Nodes);
  Play(Board, Square, 'X');
  printf("Move #%d - X moves to %d\n", Move_Nbr, Square + 1);
  } else {
  do {
  printf("Move #%d - What is O's move? ", Move_Nbr);
  scanf("%d", &Square);
  Square--;
  } while (Board[Square] != ' ');
  Play(Board, Square, 'O');
  }
  }

  /* Play a game of tic-tac-toe */
  void Game() {
  Square_Type Player;
  char Answer[String_Length];
  Board_Type Board;
  int Move_Nbr = 1;

  Initialize(Board);

  printf("\nDo you want to move first? ");
  scanf("%s", Answer);
  if (toupper(Answer[0]) == 'Y')
  Player = 'O';
  else
  Player = 'X';

  while(Winner(Board) == ' ') {
  Print(Board);
  Move(Board, Player, Move_Nbr);
  Player = Other(Player);
  Move_Nbr++;
  }
  Print(Board);

  if (Winner(Board) != 'C')
  printf("%c wins!\n", Winner(Board));
  else
  printf("It's a tie.\n");
  }

  int main() {
  char Answer[String_Length];

  printf("Welcome to Tic-Tac-Toe!\n\n");
  printf("Here is the board numbering:\n");
  printf(" 1 | 2 | 3\n");
  printf("---+---+---\n");
  printf(" 4 | 5 | 6\n");
  printf("---+---+---\n");
  printf(" 7 | 8 | 9\n");
  printf("\n");
  printf("Computer plays X, you play O.\n");

  do {
  Game();
  printf("\nDo you want to play again? ");
  scanf("%s", Answer);
  } while (toupper(Answer[0]) == 'Y');
  }

 • #2 21 Lis 2005 15:38
  Misholotti
  Poziom 15  

  jest to po prostu gra w kółko i krzyżyk :D A dokładniej algorytm :)

 • #3 23 Lis 2005 12:49
  Chester452
  Poziom 10  

  wlasnie wiem ze to jest kolko i krzyzyk tylko ze potrzebuje taka gre na lab z infy i ale raczej musi byc po polsku :) a nie po angielsku tak wiec byl bym bardzo wdzieczny za przerobienie tego bna polski :) dziex

 • #4 23 Lis 2005 13:01
  Loker
  Poziom 37  

  A co tu do przerabiania? Przetlumaczyc komunikaty i ewentualnie komentarze...

 Szukaj w ofercie
Zamknij 
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME