Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Aplikacje i urządzenia wyposażone w technologię zasilania GaN-on-Si

ghost666 07 Mar 2023 08:17 702 1
Optex
 • Aplikacje i urządzenia wyposażone w technologię zasilania GaN-on-Si
  Azotek galu (GaN) wykazał w ostatnich latach ogromny potencjał w technologii półprzewodnikowej w różnych zastosowaniach o dużej mocy. W porównaniu z urządzeniami danego typu na bazie krzemu, ww. budulec jest twardszym i stabilniejszym półprzewodnikiem o szerokim paśmie wzbronionym (WBG), o sporych prędkościach przełączania, większej wytrzymałości na przebicie i wysokiej przewodności cieplnej.

  Kryształy azotku galu można hodować na kilku podłożach, takich jak szafir, węglik krzemu (SiC), krzem (Si) itp. Aby wdrożyć wzrost na krzemie, można nadal korzystać z istniejącej infrastruktury produkcyjnej, eliminując potrzebę posiadania kosztownych zakładów i wykorzystując łatwo dostępne płytki krzemowe o dużej średnicy po niskich kosztach. GaN-on-Si ma obszerny zakres przyszłych zastosowań, rozszerzając obecne możliwości tranzystorów HEMT o zwiększone poziomy mocy, powyżej 1 kW. Technologia ta pomaga projektantom w zwielokrotnianiu napięć pracy i przesuwaniu odpowiedzi częstotliwościowej poza pasmo Ka do E, W i w przestrzeń terahercową. Poniżej zaprezentowano wybrane fragmenty artykułu, przedstawionego przez zespół naukowców z wydziału elektroniki i technologii komputerowej powiązanych z Uniwersytetem Nauki i Technologii w Hongkongu.

  GaN-on-Si w konfiguracji kaskody (klasy do 600V)

  Aplikacje i urządzenia wyposażone w technologię zasilania GaN-on-Si
  Rys.1. Schemat konwertera boost.


  Rysunek 1 przedstawia zastosowanie układu GaN-on-Si klasy 600V z przetwornicą podwyższającą napięcie (boost) wraz z szybką diodą. Urządzenie przełączające Q1 i dioda wzmacniająca D1 są pokazane w obwodzie towarzyszącym wejściowym i wyjściowym kondensatorom C1 i C2 w celu zwiększenia stabilizacji napięcia. Kiedy Q1 jest w stanie przewodzenia, napięcie wejściowe jest przykładane do L1. Gdy Q1 jest w stanie OFF, dioda D1 rozładowuje zmagazynowaną energię na wyjście. Istnieją dwa tryby pracy takiego układu — faza przewodzenia ciągłego i nieciągłego. W tym pierwszym ujęciu prąd cewki indukcyjnej utrzymuje się powyżej zera, a względem drugiego — cewka indukcyjna całkowicie uwalnia zgromadzoną energię podczas pracy.

  Obwody mostkowe z tranzystorami po stronie wysokiej/niskiej

  Aplikacje i urządzenia wyposażone w technologię zasilania GaN-on-Si
  Rys.2. Schemat obwodu przełączającego półmostka.


  Na rysunku 2 zarówno Q1, jak i Q2 są sprzętami kaskodowymi GaN. Gdy bramka jest w stanie wyłączonym, każde urządzenie może blokować napięcie przewodnictwa wstecznego. Gdy bramka jest w fazie przewodzenia, odpowiedni sprzęt zapewnia przewodnictwo do przodu i do tyłu przy najmniejszym spadku napięcia. Jeśli cewka indukcyjna L zostanie dodana między węzłem przełączającym U a potencjałem DC lub środkowym W o niskiej częstotliwości, półmostek może być ustawiony do działania jako przetwornica podwyższająca napięcie, typu buck lub falownik DC-AC. Aby zwiększyć sprawność, przeprowadzono test takiego układu z użyciem przetwornicy podwyższającej napięcie, a wykorzystującej przełączniki kaskadowe GaN 600 V/52 m i najnowocześniejsze tranzystory MOSFET Si SJ zoptymalizowane pod kątem niskiej Q. Podczas realizacji eksperymentu zaobserwowano, że wszystkie elementy obwodu były takie same, z wyjątkiem urządzeń przełączających.

  Źródło: https://www.eeweb.com/applications-and-devices-featuring-gan-on-si-power-technology/

  Cool? Ranking DIY
  About Author
  ghost666
  Translator, editor
  Offline 
  Fizyk z wykształcenia. Po zrobieniu doktoratu i dwóch latach pracy na uczelni, przeszedł do sektora prywatnego, gdzie zajmuje się projektowaniem urządzeń elektronicznych i programowaniem. Od 2003 roku na forum Elektroda.pl, od 2008 roku członek zespołu redakcyjnego.
  ghost666 wrote 11584 posts with rating 9789, helped 157 times. Live in city Warszawa. Been with us since 2003 year.
 • Optex
 • #2
  czareqpl
  Level 32  
  Czyli jednak te GANS'y to prawda. Tylko tutaj na poziomie przemysłowym a nie domowymi sposobami jak u profesora keshe :D