Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Grafenowe kropki kwantowe jako obiecujące czujniki pola magnetycznego

ghost666 13 Mar 2023 16:10 408 0
 • Grafenowe kropki kwantowe jako obiecujące czujniki pola magnetycznego
  Uwięzione elektrony poruszające się po kolistych orbitach z ekstremalnymi prędkościami wewnątrz kropek kwantowych z grafenu są bardzo wrażliwe na zewnętrzne pola magnetyczne i mogą być wykorzystywane jako jego nowatorskie czujniki o unikalnych właściwościach, jak wskazują najnowsze badania. Elektrony w grafenie (atomowo cienkiej formie węgla) zachowują się tak, jakby były bezmasowe, podobnie jak fotony, które jako cząstki światła również mają taki charakter. Chociaż elektrony w grafenie nie manewrują z szybkością światła, wykazują taki sam stosunek energii do pędu jak fotony i można je określić jako 'ultrarelatywistyczne'. Kiedy te pierwsze są uwięzione w kropce kwantowej, poruszają się z dużą prędkością w okrągłych pętlach wokół jej krawędzi.

  „Te pętle prądu tworzą momenty magnetyczne, które są bardzo wrażliwe na zewnętrzne pola tego typu” — wyjaśnia profesor Jairo Velasco Jr. (na zdjęciu po lewej), pracujący na wydziale fizyki UC Santa Cruz. „Czułość tych pętli prądowych wynika z faktu, że elektrony grafenu są ultrarelatywistyczne i przemieszczają się ze sporą szybkością”. Velasco jest autorem korespondentem artykułu naukowego na temat nowych odkryć, opublikowanego 6 marca w prestiżowym czasopiśmie: „Nature Nanotechnology”. Jego grupa z UC Santa Cruz użyła skaningowego mikroskopu tunelowego (STM), jaki pokazano na zdjęciu za badaczami, do stworzenia kropek kwantowych z grafenu oraz do zbadania ich właściwości. Przy projekcie zespół z Santa Cruz kooperował z naukowcami z University of Manchester w Wielkiej Brytanii oraz z National Institute for Materials Science w Japonii. „To był wysiłek bazujący na współdziałaniu” — wskazał Velasco. „Wykonaliśmy pomiary w moim laboratorium w UCSC, a następnie ściśle współpracowaliśmy z fizykami teoretycznymi z University of Manchester, aby zrozumieć i zinterpretować nasze dane”.

  Wyjątkowe własności optyczne i elektryczne kropek kwantowych, które często składają się z nanokryształów półprzewodnikowych, wynikają z faktu, że elektrony są zamknięte w nanoskali, tak że ich zachowaniem rządzi mechanika kwantowa. Ponieważ uzyskana struktura elektronowa jest podobna do tej atomów, kropki kwantowe są często nazywane: „sztucznymi atomami”, bo wykazują wiele podobieństw. Podejście Velasco polega na generowaniu kropki kwantowej w różnych formach grafenu. To odbywa się za pomocą wytwarzania elektrostatycznej: „zagrody”, która ogranicza elektrony, pędzące w ww. materiale, do pewnego obszaru.

  „Częścią tego, co sprawia, że jest to interesujące, jest podstawowa fizyka tego układu i możliwość studiowania tej atomowej w reżimie ultrarelatywistycznym” — zakomunikował badacz. „Jednocześnie istnieje ciekawe potencjalne wykorzystanie tego jako nowego typu czujnika kwantowego, który może wykrywać pola magnetyczne w nanoskali z wysoką rozdzielczością przestrzenną”. Możliwe są również dodatkowe zastosowania, według współautora publikacji — Zhehao Ge (na zdjęciu po prawej stronie), absolwenta fizyki UCSC i doktoranta profesora Velasco. „Odkrycia w naszej pracy wskazują również, że kropki kwantowe z grafenu mogą potencjalnie przenosić gigantyczny stały prąd (przewodzą ciągły, bez potrzeby zewnętrznego źródła zasilania) w małym polu magnetycznym” — powiedział Ge. „Taki prąd może być ewentualnie wykorzystany do symulacji i obliczeń kwantowych”.

  W omawianym badaniu przyjrzano się kropkom kwantowym zarówno w grafenie jednowarstwowym, jak i skręconym dwuwarstwowym. Wspomniany wyżej materiał spoczywa na warstwie izolacyjnej z sześciokątnego azotku boru, a napięcie przyłożone końcówką mikroskopu STM tworzy w niej ładunki. Te służą do elektrostatycznego ograniczania elektronów płynących w grafenie. Chociaż laboratorium Velasco wykorzystuje STM do generowania i badania kropek kwantowych grafenu, prostszy system spożytkowujący metalowe elektrody w układzie poprzecznym mógłby być zastosowany w docelowym czujniku magnetycznym. Ponieważ grafen jest bardzo elastyczny, sensor można zintegrować z podłożami, aby umożliwić wykrywanie pola magnetycznego na powierzchni zakrzywionych obiektów. „Można mieć wiele kropek kwantowych w układzie, a to może być zużytkowane do pomiaru pól magnetycznych w żywych organizmach. A także celem zrozumienia, w jaki sposób pole magnetyczne jest rozprowadzane w materiale lub urządzeniu” — podsumował Velasco, wskazując potencjalne zastosowania swojego nowego sensora.

  Źródło: https://phys.org/news/2023-03-graphene-quantum-dots-magnetic-field.html

  Cool? Ranking DIY
  About Author
  ghost666
  Translator, editor
  Offline 
  Fizyk z wykształcenia. Po zrobieniu doktoratu i dwóch latach pracy na uczelni, przeszedł do sektora prywatnego, gdzie zajmuje się projektowaniem urządzeń elektronicznych i programowaniem. Od 2003 roku na forum Elektroda.pl, od 2008 roku członek zespołu redakcyjnego.
  ghost666 wrote 11608 posts with rating 9802, helped 157 times. Live in city Warszawa. Been with us since 2003 year.