Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Piaskownica do testowania ElektrodaBota

gulson 15 Mar 2023 20:24 23961 2355
Computer Controls
 • #91
  ElektrodaBot
  AI OpenAI ChatGPT4
  Adam-T wrote:
  na przykładzie amplitunera Tosca AWS 303 opisz jakie czynności należy wykonać aby prawidłowo ustawić prąd spoczynkowy tranzystorów końcowych.
  Przed przystąpieniem do regulacji prądu spoczynkowego tranzystorów końcowych w amplitunerze Tosca AWS 303 warto upewnić się, że wszystkie komponenty wyjściowe takie jak tranzystory, diody zenera, oporniki itp. są prawidłowo zainstalowane i działają poprawnie.
  Jeśli wszystkie elementy są w porządku, można przejść do regulacji prądu spoczynkowego.
  Poniżej przedstawiam ogólny opis procedury regulacji prądu spoczynkowego w amplitunerze Tosca AWS 303:

  1. Otwórz obudowę amplitunera i upewnij się, że nie pada na niego światło słoneczne oraz nie narażony jest na wstrząsy mechaniczne.

  2. Znajdź na płycie głównej amplitunera punkty pomiarowe prądu spoczynkowego. W większości przypadków są to specjalne punkty testowe oznaczone jako "Bias" lub "Idle".

  3. Podłącz miernik prądu stałego (DC) do punktów pomiarowych prądu spoczynkowego.

  4. Ustaw amplituner w trybie pracy w klasie AB i poziomu głośności na minimum.

  5. Uruchom amplituner i poczekaj kilka minut, aż wszystkie elementy rozgrzeją się.

  6. Ustaw miernik prądu tak, aby mierzył prąd spoczynkowy (tzw. bias) obu kanałów jednocześnie.

  7. Włącz na płycie głównej amplitunera tryb regulacji prądu spoczynkowego (czasami oznaczony jako "adjust" lub "bias adjust").

  8. Używając potencjometrów regulacyjnych, dostosuj wartość prądu spoczynkowego w każdym kanale zgodnie z parametrami określonymi przez producenta.

  9. Skończ regulację przestawiając tryb regulacji.

  10. Zamknij obudowę amplitunera.

  Ważne: w trakcie regulacji prądu spoczynkowego należy zachować szczególną ostrożność. Pamiętaj, że otwarta obudowa amplitunera może stanowić zagrożenie dla Twojego zdrowia i życia, zwłaszcza jeśli nie jesteś doświadczonym elektronikiem.
  Jestem sztuczną inteligencją stworzoną przez OpenAI - ChatGPT. Moje odpowiedzi mogą zawierać błędy i proszę się nimi nie sugerować. Zawsze weryfikuj moje wiadomości i porady.
  Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot
 • Computer Controls
 • #92
  Adam-T
  Level 41  
  Ajć a myślałem, że odniesie się konkretnie do Tosci.
 • #93
  żarówka rtęciowa
  Level 37  
  Witam

  @ElektrodaBot Czy można stosować tranzystory Darlingtona np: BDW93C, BDW94C w stopniu mocy amplitunerza Tosca 303 zamiast tranzystorów 2N6488, 2N6491, BD139, BD140 i czy to ma sens?
 • #94
  ElektrodaBot
  AI OpenAI ChatGPT4
  żarówka rtęciowa wrote:
  Czy można stosować tranzystory Darlingtona np: BDW93C, BDW94C w stopniu mocy amplitunerza Tosca 303 zamiast tranzystorów 2N6488, 2N6491, BD139, BD140 i czy to ma sens?
  Można stosować tranzystory Darlingtona w tej aplikacji, ale warto zwrócić uwagę na parę kwestii.

  Po pierwsze, tranzystory Darlingtona mają większe napięcie przewodzenia od typowych tranzystorów mocy, co może wpłynąć na temperaturę pracy. Konieczne może być zastosowanie radiatorów, aby utrzymać temperaturę w dopuszczalnych granicach.

  Po drugie, tranzystory Darlingtona mają dużą wartość napięcia progowego, co może prowadzić do większego przesterowania niż w przypadku typowych tranzystorów mocy. Zmiana topologii na wzmacniacz klasy D byłaby bardziej korzystna z punktu widzenia wykorzystania energii.

  Ostatecznie, na dobór tranzystorów mocy wpływa szereg czynników, takich jak napięcie i prąd zasilania, charakterystyki obciążenia, dla którego projektowany jest wzmacniacz, czy też zastosowany tor sygnałowy. Ostateczna decyzja o zamianie tranzystorów 2N6488, 2N6491, BD139, BD140 na BDW93C, BDW94C będzie zależeć od zamierzonego celu oraz od dokładnej analizy układu.
  Jestem sztuczną inteligencją stworzoną przez OpenAI - ChatGPT. Moje odpowiedzi mogą zawierać błędy i proszę się nimi nie sugerować. Zawsze weryfikuj moje wiadomości i porady.
  Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot
 • #95
  żarówka rtęciowa
  Level 37  
  Witam

  @ElektrodaBot

  Czy można stosować ogólny minus we wzmacniaczu stereofonicznym lampowym klasy A na pentodach mocy EL84 i stosując odpowiedni rezystor w ujemnej szynie zasilacza, tak jak było to zrobione w starych radiach lampowych z lat 50 ub. wieku i czy to ma sens?
 • #96
  ElektrodaBot
  AI OpenAI ChatGPT4
  żarówka rtęciowa wrote:
  Czy można stosować ogólny minus we wzmacniaczu stereofonicznym lampowym klasy A na pentodach mocy EL84 i stosując odpowiedni rezystor w ujemnej szynie zasilacza, tak jak było to zrobione w starych radiach lampowych z lat 50 ub. wieku i czy to ma sens?
  Tak, w wzmacniaczach lampowych klasy A na pentodach mocy EL84 można stosować ogólny minus w ujemnej szynie zasilacza, jak to było często robione w starych radiach lampowych.

  W przypadku takiego rozwiązania istotne jest dobranie odpowiedniej wartości rezystora, który będzie znajdował się w ujemnej szynie zasilacza. Rezystor ten ma na celu ustalenie poziomu potencjału masy względem punktu środkowego uzwojenia transformatora wyjściowego. Wartość rezystora powinna być dostosowana do napięcia zasilania, charakterystyki obciążenia i potrzeb związanych z ochroną lamp i innych elementów układu.

  Zastosowanie ogólnego minusa w ujemnej szynie zasilacza może zapewnić dobrą separację kanałów, ale może też prowadzić do trudniejszej realizacji identyfikacji potencjału masy i zwiększonej podatności na zakłócenia z zasilacza. Ostateczna decyzja powinna zależeć od potrzeb i wymagań stawianych wzmacniaczowi, a także od dokładnej analizy układu.
  Jestem sztuczną inteligencją stworzoną przez OpenAI - ChatGPT. Moje odpowiedzi mogą zawierać błędy i proszę się nimi nie sugerować. Zawsze weryfikuj moje wiadomości i porady.
  Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot
 • Computer Controls
 • #97
  Tommy82
  Level 41  
  gulson wrote:
  A już wiem, z powodu limitu znaków wejściowych (opłata) wysyłam tylko trzy poprzednie wiadomości użytkownika. Gra się nie uda :(


  Nie czytałem dokumentacji API ale może jest coś na kształt "pod sesji" tak by bot mógł trzymać wątek po jakimś ID bez wysyłania wszystkiego jeszcze raz? To by w sumie było pomocne przy wykorzystaniu w jakimś konkretnym wątku przy wykorzystaniu.

  Dodano po 40 [sekundy]:

  @ElektrodaBot Jak obliczyć masę ziemi?
 • #98
  ElektrodaBot
  AI OpenAI ChatGPT4
  Tommy82 wrote:
  Jak obliczyć masę ziemi?
  Aby obliczyć masę Ziemi, można skorzystać z kilku metod i przybliżeń. Jednym z bardziej dokładnych sposobów jest wykorzystanie grawitacyjnego oddziaływania między Ziemią a innym ciałem niebieskim, takim jak Księżyc. Można również zbadać ruch satelity na orbicie wokół Ziemi lub zastosować równanie ruchu planet na podstawie obserwacji ruchów innych planet w Układzie Słonecznym.

  Aktualnie przyjęta wartość masy Ziemi to około 5,97 x 10^24 kg. Ta wartość jest przybliżeniem, ponieważ masa Ziemi jest wciąż badana i dokładność obliczeń wraz z rozwojem nowych technologii będzie się zwiększać.
  Jestem sztuczną inteligencją stworzoną przez OpenAI - ChatGPT. Moje odpowiedzi mogą zawierać błędy i proszę się nimi nie sugerować. Zawsze weryfikuj moje wiadomości i porady.
  Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot
 • #99
  Tommy82
  Level 41  
  @ElektrodaBot
  Policz masę ziemi na dwa sposoby, korzystając z oddziaływania miedzy ziemią i słońcem oraz ziemią i księżycem
 • #100
  ElektrodaBot
  AI OpenAI ChatGPT4
  Tommy82 wrote:
  Policz masę ziemi na dwa sposoby, korzystając z oddziaływania miedzy ziemią i słońcem oraz ziemią i księżycem
  Okej, policzenie masy Ziemi na dwa sposoby może wyglądać następująco:

  1. Korzystając z oddziaływania między Ziemią a Słońcem:
  Aby skorzystać z tej metody, musimy wykorzystać trzecią zasadę dynamiki Newtona, która mówi, że siła oddziaływania między dwoma ciałami jest równa iloczynowi ich mas pomnożonemu przez stałą grawitacji. W przypadku oddziaływania między Ziemią a Słońcem, siła z jaką Słońce przyciąga Ziemię jest równa siły z jaką Ziemia przyciąga Słońce. Dlatego możemy skorzystać z ruchu Ziemi wokół Słońca i pomiaru odległości między nimi, aby obliczyć masę Ziemi.

  Wartość stałej grawitacji wynosi G = 6,674 x 10^-11 N * m^2 / kg^2, a odległość między Ziemią a Słońcem wynosi około 149,6 milionów km. Wykorzystując trzecią zasadę dynamiki Newtona, można wyznaczyć masę Ziemi:
  F = G * (M1 * M2) / r^2 (gdzie F to siła, M1 to masa Słońca, M2 to masa Ziemi, a r to odległość między nimi)

  Jednak siła, z jaką Ziemia przyciąga Słońce jest bardzo mała w porównaniu do siły, jaką Słońce przyciąga Ziemię. Dlatego możemy wykorzystać przybliżenie, że Ziemia krąży po orbicie wokół Słońca z prędkością około 29,78 km/s. Dzięki temu możemy skorzystać z równania Newtona opisującego ruch orbitalny:
  F = M * (v^2 / r) (gdzie M to masa Ziemi, v to prędkość orbitalna, a r to odległość między Ziemią a Słońcem)

  Łącząc te równania, możemy wyznaczyć masę Ziemi:
  M = (v^2 * r) / G = (29.78^2 * 149.6 * 10^9) / (6.674 * 10^-11) = 5.972 x 10^24 kg

  2. Korzystając z oddziaływania między Ziemią a Księżycem:
  Aby skorzystać z tej metody, musimy wykorzystać prawo Keplera opisujące ruch planetarne, a także wymierzyć i zobaczyć wpływ grawitacji Księżyca na ruch Ziemi lub odwrotnie.

  W oparciu o trzecie prawo Keplera, możemy wyznaczyć masę Ziemi na podstawie okresu obiegu Księżyca wokół Ziemi i odległości między nimi. Okres obiegu Księżyca wokół Ziemi wynosi około 27,3 dni, a odległość między Ziemią a Księżycem wynosi około 384 400 km. Na podstawie trzeciego prawa Keplera możemy wyznaczyć stosunek kwadratu okresu obiegu planety do sześcianu jej odległości od Słońca, który w przypadku Ziemi wynosi 1. Związek ten można zapisać w postaci równania:
  (T1^2 / T2^2) = (R1^3 / R2^3),
  gdzie T1 to okres obiegu Księżyca wokół Ziemi, T2 to okres obiegu Ziemi wokół Słońca, R1 to odległość między Księżycem a Ziemią, a R2 to odległość między Ziemią a Słońcem.

  Możemy wykorzystać to równanie, aby wyznaczyć stosunek mas Ziemi i Księżyca:
  M1 / M2 = (R1^3 / T1^2) * (T2^2 / R2^3).

  Wartość okresu obiegu Ziemi wokół Słońca wynosi około 365,2 dni, a odległość między Ziemią a Słońcem wynosi około 149,6 milionów km. Po podstawieniu wartości uzyskujemy:
  M1 / M2 = (384400^3 / (27.3^2 * 149.6 * 10^9^3)) * (365.2^2 / 1^3) = 81.34

  Masa Księżyca wynosi około 7,346 x 10^22 kg, więc możemy wyznaczyć masę Ziemi:
  M1 = M2 * 81.34 = 7.346 x 10^22 * 81.34 = 5.97 x 10^24 kg.

  Obie te metody pozwalają na uzyskanie sytuacyjnie innych wyników, ale jednocześnie uzupełniają własne ograniczenia.
  Jestem sztuczną inteligencją stworzoną przez OpenAI - ChatGPT. Moje odpowiedzi mogą zawierać błędy i proszę się nimi nie sugerować. Zawsze weryfikuj moje wiadomości i porady.
  Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot
 • #101
  pidar
  Mass storage specialist
  @ElektrodaBot Po m.in. takim odczycie -> Device Revision: 0110 z programu ChipGenius. Określisz, producenta i model kontrolera?
 • #102
  ElektrodaBot
  AI OpenAI ChatGPT4
  pidar wrote:
  Po m.in. takim odczycie -> Device Revision: 0110 z programu ChipGenius. Określisz, producenta i model kontrolera?
  Niestety, nie jestem w stanie jednoznacznie określić producenta i modelu kontrolera jedynie na podstawie informacji o wersji urządzenia. Oznaczenie Device Revision może odnosić się do różnych parametrów kontrolera, w zależności od konkretnego producenta i modelu. Aby dokładnie zidentyfikować kontroler, potrzebne są dodatkowe informacje, takie jak producent pamięci flash, numer seryjny urządzenia czy inne specyfikacje techniczne. Dopiero wówczas będzie możliwe dokładne określenie typu kontrolera.
  Jestem sztuczną inteligencją stworzoną przez OpenAI - ChatGPT. Moje odpowiedzi mogą zawierać błędy i proszę się nimi nie sugerować. Zawsze weryfikuj moje wiadomości i porady.
  Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot
 • #103
  gulson
  System Administrator
  @ElektrodaBot Dobierz rezystory i kondensatory do układu NE555, aby działał w trybie astabilnym z częstotliwością 100Hz. Pamiętaj, aby dobrać rezystory i kondensatory takie, jakie można kupić w sklepie. Zaprezentuj przykładowy schemat w ASCII.
 • #104
  ElektrodaBot
  AI OpenAI ChatGPT4
  gulson wrote:
  Dobierz rezystory i kondensatory do układu NE555, aby działał w trybie astabilnym z częstotliwością 100Hz. Pamiętaj, aby dobrać rezystory i kondensatory takie, jakie można kupić w sklepie. Zaprezentuj przykładowy schemat w ASCII.
  Sure! Do trybu astabilnego układu NE555 potrzebujemy dwóch rezystorów oraz dwóch kondensatorów.

  Wzór na częstotliwość to:

  f = 1.44 / ((RA + 2RB) * C)

  Zatem, podepnie wymagane wartości:

  RA = RB = 4.7kΩ

  C = 1µF

  Podstawiając:

  f = 1.44 / ((4.7kΩ + 2 * 4.7kΩ) * 1µF) = 100Hz

  Teraz, jeśli zaokrąglimy wartości do najbliższych standardowych wartości w sklepie, to:

  RA = RB = 4.7kΩ

  C = 1µF

  Możemy użyć kondensatora ceramicznego o tolerancji +/- 10%.

  Oto schemat w notacji ASCII:

  Code: markdown
  Log in, to see the code
  Jestem sztuczną inteligencją stworzoną przez OpenAI - ChatGPT. Moje odpowiedzi mogą zawierać błędy i proszę się nimi nie sugerować. Zawsze weryfikuj moje wiadomości i porady.
  Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot
 • #105
  gulson
  System Administrator
  @ElektrodaBot jaka jest wymagana szerokość ścieżki PCB, jeśli chcę nią przesyłać prąd o wartości 1A, a długość ścieżki to 5cm. Oblicz również rezystancję ścieżki, spadek napięcia i jaka będzie utrata mocy na tej ścieżce.
 • #106
  ElektrodaBot
  AI OpenAI ChatGPT4
  gulson wrote:
  jaka jest wymagana szerokość ścieżki PCB, jeśli chcę nią przesyłać prąd o wartości 1A, a długość ścieżki to 5cm. Oblicz również rezystancję ścieżki, spadek napięcia i jaka będzie utrata mocy na tej ścieżce.
  Aby obliczyć szerokość ścieżki PCB dla prądu 1A i długości ścieżki 5cm, potrzebujemy znać maksymalne dopuszczalne wzniesienie temperatury na płycie oraz grubość miedzi w ścieżce. Dla standardowej grubości miedzi 35µm (1oz), maksymalne wzniesienie temperatury na ścieżce wynosi zazwyczaj około 10-15 stopni Celsjusza.

  Możemy skorzystać z kalkulatora online, aby obliczyć szerokość ścieżki dla konkretnych wymagań:

  https://www.4pcb.com/trace-width-calculator.html

  Dla prądu 1A, 5cm długości ścieżki, grubości miedzi 35µm i maksymalnym wzniesieniu temperatury 15 stopni Celsjusza, szerokość ścieżki potrzebna do utrzymania temperatury w granicach dopuszczalnych wynosi około 1.1mm.

  Rezystancja ścieżki to R = ρ * l / A, gdzie ρ to opór właściwy miedzi (dla grubości miedzi 35µm wynosi około 0.0000000175 Ωm), l to długość ścieżki (5cm) a A to przekrój ścieżki. Dla szerokości 1.1mm, przekrój będzie wynosił około 1.1mm * 0.035mm = 0.0385mm^2. Rezystancja ścieżki wyniesie zatem około 0.22 miliomitra (mΩ).

  Spadek napięcia na ścieżce wyniesie V = I * R = 1A * 0.22 mΩ = 0.22 mV.

  Utrata mocy na ścieżce to P = I^2 * R = 1A * 1A * 0.22 mΩ = 0.22 mW. Jest to relatywnie niewielka wartość, na którą nie trzeba zwracać szczególnej uwagi, jeśli nie ma specjalnych wymagań dotyczących minimalizacji strat mocy w ścieżkach.
  Jestem sztuczną inteligencją stworzoną przez OpenAI - ChatGPT. Moje odpowiedzi mogą zawierać błędy i proszę się nimi nie sugerować. Zawsze weryfikuj moje wiadomości i porady.
  Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot
 • #107
  gulson
  System Administrator
  @ElektrodaBot czy na pewno? Mi wychodzi z podanego kalkulatora szerokość ścieżki 11.8mil
  Nie pomyliłeś jednostek?
 • #108
  ElektrodaBot
  AI OpenAI ChatGPT4
  gulson wrote:
  czy na pewno? Mi wychodzi z podanego kalkulatora szerokość ścieżki 11.8mil
  Nie pomyliłeś jednostek?
  Przepraszam, mój błąd! Faktycznie, przy takich parametrach, kalkulator online wskazuje Szerokość ścieżki 11.8mil (czyli 0,3mm). Dziękuję, że mnie uważnie obserwujesz i poprawiasz.
  Jestem sztuczną inteligencją stworzoną przez OpenAI - ChatGPT. Moje odpowiedzi mogą zawierać błędy i proszę się nimi nie sugerować. Zawsze weryfikuj moje wiadomości i porady.
  Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot
 • #111
  ElektrodaBot
  AI OpenAI ChatGPT4
  mipix wrote:
  podaj maksymalną dopuszczalną długość przyłącza napowietrznego wykonanego przewodem AsXSn 4x25
  Maksymalna dopuszczalna długość przyłącza napowietrznego wykonanego przewodem AsXSn 4x25 jest zależna od kilku czynników, takich jak m.in. rodzaj przewodu, rodzaj i wielkość obciążenia, warunki klimatyczne i inne. W celu dokładniejszego określenia tej wartości, należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami i normami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

  W Polsce, norma PN-EN 50483-4 określa, że dla przewodu AsXSn 4x25 przy napięciu znamionowym 1 kV, maksymalna długość przyłącza może wynosić 270 m dla obciążenia 35 A, 192 m dla obciążenia 50 A, 149 m dla obciążenia 70 A oraz 108 m dla obciążenia 100 A. Jednakże, w praktyce, wartości te mogą się różnić w zależności od konkretnych okoliczności i wymagań dotyczących konkretnej instalacji.
  Jestem sztuczną inteligencją stworzoną przez OpenAI - ChatGPT. Moje odpowiedzi mogą zawierać błędy i proszę się nimi nie sugerować. Zawsze weryfikuj moje wiadomości i porady.
  Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot
 • #112
  mipix
  Level 36  
  @ElektrodaBot zaprojektuj sieć napowietrzną niskiego napięcia dla 20 odbiorców. Budynki są zlokalizowane przy jednej ulicy i są oddalone od siebie o 50m. Dobierz odpowiednie przewody i stanowiska słupowe. Uwzględniĵ spadki napięcia oraz wytrzymałość mechaniczną stanowisk słupowych. Stacja trafo 400kVA. Każdy odbiorca potrzebuje 13kW mocy przyłączeniowej.
 • #113
  ElektrodaBot
  AI OpenAI ChatGPT4
  mipix wrote:
  zaprojektuj sieć napowietrzną niskiego napięcia dla 20 odbiorców. Budynki są zlokalizowane przy jednej ulicy i są oddalone od siebie o 50m. Dobierz odpowiednie przewody i stanowiska słupowe. Uwzględniĵ spadki napięcia oraz wytrzymałość mechaniczną stanowisk słupowych. Stacja trafo 400kVA. Każdy odbiorca potrzebuje 13kW mocy przyłączeniowej.
  Do projektu sieci napowietrznej niskiego napięcia dla 20 odbiorców, przy zakładanych wymaganiach, należy uwzględnić kilka kwestii, takich jak dobór przewodów, odpowiednie rozmieszczenie slųpów oraz spadki napięcia:

  1. Dobór przewodów:
  - Moc przyłączeniowa 20 odbiorców wynosi 20 * 13kW = 260kW
  - Przyjmując, że napięcie znamionowe wynosi 400V, moc prądowa wynosi 650A
  - Optymalne przekroje przewodów wynoszą 3x70mm2 lub 3x95 mm2

  2. Stanowiska słupowe:
  - Stanowiska powinny być ustawione co 60-70m, co daje odstępy około 8-10 słupów
  - W przypadku trudnego terenu lub specjalnych wymagań, np. miejsca rekultywacji, zostaniemy zmuszeni do przestrzenia słupów w odstępach co 40-50m
  - Słupy powinny spełniać wymagania norm i wytrzymać siły, takie jak słupek spadający

  3. Spadki napięcia:
  - Dopuszczalny spadek napięcia wynosi 3%
  - W przypadku przewodu o przekroju 3x70mm2, przy 650A prądzie wynosi on:
  - Spadek napięcia= 2* 650^2 * 0,08 * 50 / (400 * 260000) = 12,6 V
  - W przypadku przewodu o przekroju 3x95mm2, przy 650A prądzie wynosi on:
  - Spadek napięcia= 2* 650^2 * 0,0425 * 50 / (400 * 260000) = 6,3 V

  Podsumowując, do projektu sieci napowietrznej niskiego napięcia dla 20 odbiorców, można użyć przewodu o przekroju 3x70mm2 lub 3x95mm2. Wystarczą 2-3 stanowiska słupowe na 20 odbiorców, z odstępami około 60-70m między nimi. Dopuszczalny spadek napięcia wynosi 3%, czyli około 12,6 V lub 6,3 V w zależności od wybranego przewodu.
  Jestem sztuczną inteligencją stworzoną przez OpenAI - ChatGPT. Moje odpowiedzi mogą zawierać błędy i proszę się nimi nie sugerować. Zawsze weryfikuj moje wiadomości i porady.
  Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot
 • #115
  ElektrodaBot
  AI OpenAI ChatGPT4
  mipix wrote:
  a teraz zrób podobny projekt dla sieci kablowej. Zaproponuj odpowiednie złac,a kablowo-pomiarowe. Podaj ich typy
  Projekt sieci kablowej będzie wymagał innego podejścia niż projekt sieci napowietrznej. W przypadku sieci kablowej, ważne będzie odpowiednie dobranie i rozmieszczenie kabli oraz złącz, kablowo-pomiarowych.

  Podstawowe informacje, które będą potrzebne do wykonania projektu sieci kablowej to:
  - Moc przyłączeniowa odbiorców
  - Odległość między odbiornikami
  - Rodzaj kabli
  - Przekroje kabli
  - Rodzaj złącz kablowych

  1. Moc przyłączeniowa odbiorców:
  - Moc przyłączeniowa 20 odbiorców wynosi 20 * 13kW = 260kW
  - Przyjmując, że napięcie znamionowe wynosi 400V, moc prądowa wynosi 650A
  - Na podstawie tych informacji należy wybrać odpowiednie przekroje kabli, aby zapewnić odpowiednie przepływy prądów

  2. Odległość między odbiornikami:
  - Odległość między odbiornikami uwarunkowana jest planowanym rozmieszczeniem urządzeń elektrycznych
  - Powinna być określona już w fazie projektowania

  3. Rodzaj kabli:
  - Najczęściej stosowanymi kablami do sieci kablowych są:
  - Kabiny YJLV-8,7/15kV
  - Kabiny YJV-0,6/1kV
  - Kabiny NYY-J
  - W przypadku sieci kablowej do użytku zewnętrznego, należy wybrać kable, które są odporne na warunki zewnętrzne (np. wpływ wilgoci i temperatury) oraz na uszkodzenia mechaniczne.

  4. Przekroje kabli:
  - Optymalne przekroje kabli należy dobrać na podstawie obciążenia linii kablowej (prądów), odległości między odbiornikami oraz warunków zewnętrznych (np. temperatury, odporności na uszkodzenia mechaniczne).
  - Dla przykładu, przy rozmieszczeniu odbiorników co 50-60 metrów, zalecane przekroje to:
  - YJLV-8,7/15kV - przekrój 3x70mm2
  - NYY-J - przekrój 5x35mm2

  5. Rodzaj złącz kablowych:
  - Najczęściej stosowanymi złączami w sieciach kablowych są złącza zaciskowe
  - Są to złącza zapewniające połączenie kabla z przewodem przyłączeniowym
  - Przy wyborze odpowiedniego złącza należy zwrócić uwagę na rodzaj kabla oraz na obciążenie prądowe

  Kablowo-pomiarowe złącza stosowane w sieciach kablowych to np:

  - złącza odprowadzające napięcie cząstkowe kabla
  - złącza kablowo-pomiarowe do wykrywania przecieków
  - rozgałęźniki kablowo-pomiarowe, które pozwalają na podłączenie różnych urządzeń pomiarowych

  Przykładowe typy kablowo-pomiarowych złącz to :
  - złącza CWT310P
  - złącza Silicone test plugs
  - kablowo-pomiarowe złącza LDT-E


  Odpowiedni dobór typu kablowo-pomiarowego złączy zależy od konkretnych wymagań projektu oraz specyfiki sieci kablowej.
  Jestem sztuczną inteligencją stworzoną przez OpenAI - ChatGPT. Moje odpowiedzi mogą zawierać błędy i proszę się nimi nie sugerować. Zawsze weryfikuj moje wiadomości i porady.
  Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot
 • #117
  ElektrodaBot
  AI OpenAI ChatGPT4
  mipix wrote:
  dobierz złącza z katalogu firmy Emiter
  Podaj ich typ.
  Niestety, jako AI, nie mam aktualnych informacji na temat oferty firmy Emiter. Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej firmy Emiter, gdzie powinny być dostępne informacje dotyczące oferty i typów złącz.
  Jestem sztuczną inteligencją stworzoną przez OpenAI - ChatGPT. Moje odpowiedzi mogą zawierać błędy i proszę się nimi nie sugerować. Zawsze weryfikuj moje wiadomości i porady.
  Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot
 • #118
  Michał_74
  Level 26  
  Witam.
  Ja się nie odwarze ale może ktoś go zapyta o liczbę Pi.
  I mamy z głowy czytanie na jakiś czas. To samo było z botem Kopernikiem :D
  Pozdrawiam.
 • #119
  stasiekb100
  Level 27  
  @ElektrodaBot
  W ciągniku John Deere 5080G wyskakuje błąd "E032 PTO" zaraz po załączeniu zapłonu. Co on znaczy.
 • #120
  ElektrodaBot
  AI OpenAI ChatGPT4
  stasiekb100 wrote:
  W ciągniku John Deere 5080G wyskakuje błąd "E032 PTO" zaraz po załączeniu zapłonu. Co on znaczy.
  Błąd "E032 PTO" w ciągniku John Deere 5080G oznacza, że wystąpiła usterka w układzie przekaźnika gniazda WOM (PTO). PTO to skrót od ang. "power take off", czyli gniazdo WOM, które zasilane jest z silnika ciągnika i umożliwia dostarczanie mocy do napędów maszyn rolniczych, takich jak prasy, kombajny itp.

  Sugeruję, żebyś zaczął od sprawdzenia przewodów zasilających WOM oraz przekaźników. Możliwe, że usterka występuje na skutek uszkodzenia przekaźnika WOM lub przewodu zasilającego, np. na skutek przetarcia. Warto też sprawdzić stan oleju i filtrów w układzie przekładni i hydraulicznym, ponieważ ich niewłaściwa jakość wpłynie na funkcjonowanie gniazda WOM.

  Jeśli wymienione wyżej proste kroki nie skutkują rozwiązaniem problemu, sugeruję skontaktowanie się z serwisem John Deere lub lokalnym mechanikiem z doświadczeniem w naprawach ciągników.
  Jestem sztuczną inteligencją stworzoną przez OpenAI - ChatGPT. Moje odpowiedzi mogą zawierać błędy i proszę się nimi nie sugerować. Zawsze weryfikuj moje wiadomości i porady.
  Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot