Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Synteza wielkopowierzchniowa i transfer wielowarstwowego hBN do wytwarzania elektroniki 2D

ghost666 16 Mar 2023 18:27 303 0
 • Synteza wielkopowierzchniowa i transfer wielowarstwowego hBN do wytwarzania elektroniki 2D
  Naukowcy z Uniwersytetu Kyushu, Narodowego Instytutu Zaawansowanej Nauki i Technologii Przemysłowej (AIST) oraz Uniwersytetu Osaka w Japonii opracowali niedawno nową strategię syntezy wielowarstwowego heksagonalnego azotku boru (hBN). Materiał ten można wykorzystać do integracji różnych innych w urządzeniach elektronicznych, przy jednoczesnym zachowaniu ich unikalnych właściwości. Proponowane przez nich podejście, przedstawione w artykule opublikowanym w: „Nature Electronics”, może ułatwić wytwarzanie nowych, wysoce wydajnych sprzętów opartych na grafenie. „Atomowo płaski izolator 2D hBN jest kluczowym budulcem do integracji materiałów 2D w urządzeniach elektronicznych” — mówi Hiroki Ago, jeden z badaczy, którzy brali udział w projekcie. „Na przykład najwyższą mobilność nośników w grafenie jednowarstwowym uzyskuje się tylko wtedy, gdy jest on otoczony wielowarstwowym hBN. Nadprzewodnictwo obserwowane w skręconym dwuwarstwowym grafenie również wymaga wielowarstwowego hBN do izolacji od środowiska”. Oprócz wytwarzania urządzeń bazujących na grafenie, hBN można również spożytkować do integracji dichalkogenków metali przejściowych (TMD), uzyskując silną fotoluminescencję i wysoką mobilność nośników.

  Pomimo wielu możliwych zastosowań, jak dotąd synteza wysokiej jakości hBN okazała się trudna, szczególnie w porównaniu z innymi materiałami 2D. HBN wytwarzane za pomocą istniejących metod są na ogół zbyt cienkie lub niejednorodne. „Chociaż osiągnięto obiecujące wyniki przy użyciu chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD), jest ono ograniczone tylko do jednowarstwowego hBN. Z tym że jedna warstwa HBN nie jest wystarczająco okazała, aby odfiltrować wpływ środowiska” — wskazuje Ago. „Tak więc kontrolowanie grubości hBN nadal stanowi wyzwanie ze względu na złożone interakcje między atomami B i N a substratem katalitycznym”.

  Synteza wielkopowierzchniowa i transfer wielowarstwowego hBN do wytwarzania elektroniki 2D


  Głównym celem ostatnich badań przeprowadzonych przez Ago i jego współpracowników było zidentyfikowanie sposobu wytwarzania hBN o jednolitej grubości w różnych skalach. Zespół chciał również umożliwić pomyślną integrację zsyntetyzowanego hBN z grafenem, uzyskując niezawodne urządzenia. Strategia, którą opracowali opiera się na CVD, procesie chemicznym powszechnie stosowanym do hodowli hBN i innych materiałów 2D. Chociaż ujęcie to było wykorzystywane w poprzednich pracach, nie zawsze dawało jednorodny i dobrej jakości hBN. „Polega to na wystawieniu metalowego podłoża (w tym przypadku folii Fe-Ni) na działanie gazu zawierającego prekursory hBN (B i N), które w wysokich temperaturach ulegają reakcjom chemicznym, tworząc warstwy hBN na powierzchni Fe-Ni. Dopasowując względne ilości Fe i Ni, można uzyskać równomierną segregację hBN. Oprócz wzrostu CVD bardzo ważny jest również transfer z metalowego katalizatora, ponieważ silnie wpływa on na właściwości fizyczne”. Aby przemieścić wyhodowany hBN na grafen, Ago i jego współpracownicy zastosowali technikę znaną jako delaminacja elektrochemiczna, wykorzystując pęcherzyki H2 utworzone na styku warstw Fe-Ni i hBN. Chociaż wiadomo, że proces ten jest czystszy i wydajniejszy niż inne metody przenoszenia materiałów, odkryli, że interfejs między hBN a warstwą grafenu nie był tak klarowny, jak by sobie tego życzyli. A zatem nie dawałby jednolitych urządzeń. „Aby rozwiązać ten problem, systematycznie badaliśmy wpływ różnych procesów czyszczenia i obróbki na przeniesiony hBN i późniejszy grafen” — powiedział Ago. „Odkryliśmy, że sekwencyjne wyżarzanie w wodorze w wysokich temperaturach zapewnia stosunkowo czyste interfejsy między hBN a grafenem”.

  Synteza wielkopowierzchniowa i transfer wielowarstwowego hBN do wytwarzania elektroniki 2D


  Korzystając z proponowanej metody syntezy i transferu, naukowcy byli w stanie wyprodukować sprzęty odpowiedniej jakości, w których grafen był zamknięty w hBN. Stwierdzono, że urządzenia te przewyższają inne, w których ww. materiał został umieszczony bezpośrednio na warstwie SiO2. „Ta poprawa wydajności, którą wcześniej obserwowano wobec sprzętów starannie zaprojektowanych w określonych czystych i jednorodnych miejscach, spostrzeżono tutaj po raz pierwszy. Mowa tu o przypadku urządzeń przygotowywanych na skalę całych substratów przy użyciu procedur zgodnych z technikami produkcji masowej” — zakomunikował Ago. „Zademonstrowaliśmy udaną syntezę wysokiej jakości hBN w szerokim ujęciu za pomocą stosunkowo niedrogich folii Fe-Ni i opracowaliśmy skalowalne procesy transferu. Te umożliwiły wytwarzanie sprzętów grafenowych o lepszej wydajności w skali substratu”.

  Ago i jego współpracownicy planują teraz dalsze udoskonalanie sposobów syntezy i transferu, aby ułatwić ich wprowadzenie zarówno w środowisku badawczym, jak i przemysłowym. Na przykład hBN wytworzony podczas ich eksperymentów wykazuje jednorodną grubość w zakresie od 5 do 10 nm w poprzek całego substratu, co może nie spełniać warunków szczególnie złożonych i wymagających zastosowań elektronicznych.

  Źródło: https://techxplore.com/news/2023-03-large-area-synthesis-multilayer-hbn-fabricating.html

  Cool? Ranking DIY
  About Author
  ghost666
  Translator, editor
  Offline 
  Fizyk z wykształcenia. Po zrobieniu doktoratu i dwóch latach pracy na uczelni, przeszedł do sektora prywatnego, gdzie zajmuje się projektowaniem urządzeń elektronicznych i programowaniem. Od 2003 roku na forum Elektroda.pl, od 2008 roku członek zespołu redakcyjnego.
  ghost666 wrote 11584 posts with rating 9789, helped 157 times. Live in city Warszawa. Been with us since 2003 year.